Byla 2A-541/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (pranešėja), Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas) ir Danutės Milašienės, sekretoriaujant Vaidai Steponavičiūtei, dalyvaujant ieškovui A.S., ieškovo atstovei adv. Kristinai Čeredničenkaitei, atsakovui A.P., atsakovo atstovei adv. Tatjanai Skirtun, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 29 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1228-28/2006 pagal ieškovo A.S. ieškinį atsakovui A.P. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas A.S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo A. P. 128 340 Lt skolą. Nurodė, kad 2001 m. birželio 12 d. atsakovas išrašė ieškovo naudai 12 vienetų paprastųjų vekselių bendrai 154 008 Lt sumai, įsipareigodamas be sąlygų sumokėti skolą dalimis po 12 834 Lt vekseliuose nurodytais terminais. Dalį prievolės atsakovas yra įvykdęs, sumokėjęs 25 688 Lt pagal paprastuosius vekselius, išrašytus 2001 m. birželio 12 d. ir 2001 m. liepos 12 d. Ieškovas nepareiškė įstatymų nustatyta tvarka protesto dėl negrąžintos skolos dalies, todėl prašė 128 340 Lt skolą iš atsakovo priteisti bendrais prievolių vykdymo principais.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 29 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad byloje pateikti vekseliai (b. l. 11-20) pagrindžia aplinkybę, jog atsakovas 2001 metais prisiėmė įsipareigojimus sumokėti ieškovui nurodytas sumas nustatytais terminais. Ieškovo prašymą vertinti, pateiktuosius vekselius kaip prievolę pagrindžiančius įrodymus ir priteisti iš atsakovo skolą teismas atmetė kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Dublike ieškovas nurodė aplinkybes, kad UAB „Pramogų angaras“ vystė savo verslą Kauno miesto naktiniame klube „Laukinis arklys“, būtent šią verslo dalį ieškovas teigė perleidęs atsakovui, kuris įsipareigojo už tai sumokėti vekseliuose nurodytas sumas, pasirenkant tokį atsiskaitymo būdą. Tačiau teismo teigimu, ieškovo paaiškinimuose, kuriuos jis grindžia pateiktomis sutartimis, matyti, jog visi santykiai, kuriuos nurodo pats ieškovas, klostėsi ne tarp ieškovo ir atsakovo, o tarp juridinių asmenų, t. y. verslo perleidimo metu naktinio klubo „Laukinis arklys“ patalpos adresu (duomenys neskelbtini)priklausė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kauno įmonei, ši įmonė jas nuomojo gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pagrindu UAB „Limtas“, pastarasis šias patalpas subnuomos teise perdavė UAB „Pramogų angaras“. Vėliau nuomos sutartį dėl anksčiau minimų patalpų sudarė UAB „Minekra“ su UAB „Regplasta“. Teismas nurodė, kad jokių įrodymų apie kitų, negu nuomos sutarčių pasirašymą, teismui nepateikta, todėl teiginys, kad ieškovą ir atsakovą siejo prievoliniai santykiai, yra visiškai nepagrįstas. Teismas taip pat atmetė ieškovo argumentą, jog tarp ieškovo ir atsakovo buvo sutartiniai santykiai, nes sutarties formai taikomi CK 1.71 – 1.77 straipsnių reikalavimai, fizinių asmenų sandoriai, kurių suma yra didesnė negu penki tūkstančiai litų, privalo būti rašytinės formos ir negali būti įrodinėjama liudytojų parodymais. Sutartyje, priklausomai nuo tikslų sutartimi pakeisti ar nutraukti tam tikrus civilinius teisinius santykius, nurodomos šalių teisės ir pareigos atlikti veiksmus ar nuo jų susilaikyti, pagal kurias asmuo įgyja reikalavimo teisę. Šalys savo susitarimu negali pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyviųjų teisės normų galiojimo ir taikymo, todėl nesant rašytinės sutarties pagal jai taikomas taisykles, teismas nurodė, jog neturi pagrindo tarp šalių susiklosčiusius santykius vertinti kaip sutartinius. Teismas taip pat nurodė, kad vertinant, ar tarp šalių susiklostė prievoliniai santykiai iš kitokių juridinių faktų, pažymėtina, jog šalių pasirinktai įstatymo leidėjo numatytai formai įforminti teises ir pareigas – pasirašyti vekselius, yra taikomi reikalavimai, kurių privalu laikytis siekiant apginti galimai pažeistas teises. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas nustato, kad paprastasis vekselis – vekselis, kurio davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą. Vekselyje nurodytas mokėjimo terminas nustatytą dieną. Vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vekselio neakceptavimas arba neapmokėjimas turi būti patvirtintas oficialiu aktu (protestas dėl atsisakymo akceptuoti arba apmokėti). Vekselius protestuoja notarai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, indosantams ir kitiems įsipareigojusiems asmenims, išskyrus akceptavusįjį, kai pasibaigia nustatyti terminai. Tesimo teigimu, nagrinėjamo ginčo atveju ieškovas nepasinaudojo jam tenkančia pareiga laiku pateikti vekselius protestuoti, todėl jis neteko reikalavimo teisės į atsakovą pagal atsakovo pasirašytus vekselius.

5Ieškovas A. S. apeliaciniu skundu paršo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

61. Teismas, pripažindamas aplinkybę, jog atsakovas 2001 metais prisiėmė įsipareigojimus sumokėti ieškovui vekseliuose nurodytas sumas nustatytais terminais, sprendime padarė prieštaringą išvadą, jog ieškovas neteisėtai ir nepagrįstai prašo priteisti skolą iš atsakovo, vertinant pateiktuosius vekselius kaip prievolę pagrindžiančius įrodymus.

72. Neteisinga teismo išvada, kad ieškovui nepasinaudojus jam tenkančia pareiga pateikti vekselius protestuoti, jis neteko reikalavimo teisės į atsakovą pagal pastarojo pasirašytus vekselius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias teisės normas, formuoja praktiką tokia linkme, kad nebūtų pažeidžiama ir iškreipiama vekselio teisinė esmė, pagal kurią vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo, reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui. Vekselio prigimtis, savybės, užtikrinančios jo viešą patikimumą, specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2005; 2007 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2007). Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 36 straipsnio 1 dalis numato, kad vekselis, mokėtinas jį pateikus, turi būti apmokėtas vekselį pateikus mokėtojui per vienerius metus nuo jo išrašymo dienos. Vekselio turėtojas – ieškovas praleido įstatymo nustatytą paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminą pagal paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Tokiu atveju vekselis tampa paprastuoju skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tuomet būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą.

83. Teismas netinkamai ištyrė ir įvertino byloje esančius rašytinius įrodymus, todėl padarė neteisingą išvadą, jog visiems santykiams klostantis ne tarp ieškovo ir atsakovo, o tarp juridinių asmenų, A. S., kaip fizinis asmuo, neturi pagrindo reikalauti priteisti skolą. Prievolinių santykių tarp ginčo šalių nebuvimo neginčijo nei ieškovas, nei atsakovas. Atsakovas Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-717-28/2006 ginčijo jo paties išduotus vekselius, du vekselius apmokėjo ir atsisakė nuo ieškinio. Taigi, pripažindamas skolą, atsakovas iš dalies su ieškovu atsikaitė. Nors visi verslo santykiai, iš kurių kildinamas skolos atsiradimas klostėsi tarp juridinių asmenų, vystant verslą, nėra pagrindo išvadai, kad ieškovo ir atsakovo nesiejo prievoliniai santykiai. Tiek ieškovas, tiek atsakovas, kaip UAB ,,Pramogų angaras“ ir UAB ,,Minekra“ steigėjai (akcininkai), tiesiogiai dalyvavo savo įmonių versle, todėl jie patys galėjo nuspręsti, kaip įforminti tarpusavio atsikaitymus. Verslininkus ieškovą A. S. ir atsakovą A. P. siejo itin draugiški santykiai. Todėl abu verslininkai, priimdami dvišalius sprendimus dėl atsikaitymo, pasirinko įstatymams neprieštaraujančią atsiskaitymų formą. Teismas, atmesdamas ieškinį, visiškai neanalizavo ieškovo ir atsakovo vaidmens minėtų juridinių asmenų veikloje, A. P. įsteigtos UAB ,,Minekra“ dalyvavimo versle pakankamai ilgo laikotarpio, perėmus verslo pozicijas iš UAB ,,Pramogų angaras“ Kauno mieste. Teismas nepagrįstai netenkino prašymo kviesti byloje liudytojus M.P. bei Ž.Ž., atmetė prašymą prijungti prie bylos ieškovo akcijų sertifikatą, pagrindžiantį jo dalyvavimą UAB ,,Pramogų angaras“ versle.

9Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

10Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina teismui nagrinėti iš naujo, nes neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinė instancijos teisme (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

11Byloje ieškovas A. S. reiškė reikalavimą atsakovui, kildinamą iš prievolės apmokėti atsakovo pasirašytus paprastuosius vekselius.

12Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ginčą, netyrė vekselių pasirašymo aplinkybių, nesprendė šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų, o tik apsiribojo konstatavimu, kad šalių, kaip fizinių asmenų, nesiejo jokie sutartiniai įsipareigojimai, todėl atsakovui prievolė pagal vekselinius sumokėti juose nurodytą sumą nekyla.

13Su tokia teismo išvada teisėjų kolegija ne visiškai sutinka.

14Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į vekselio, kaip vertybinio popieriaus, teisinę prigimtį ir savybes.

15Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 straipsnio 1 dalis, 1.101 straipsnis). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius Lietuvos Respublikoje reglamentuoja 1999 m. kovo 16 d. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau – ĮPVĮ). Be to, vekselių išrašymas, įforminimas ir naudojimas detalizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 987 patvirtintose Vekselių naudojimo taisyklėse.

16Įstatyme vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis). CK 1.105 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vekselis gali būti įsakomasis (trata) arba paprastasis (solo vekselis). Įsakomuoju vekseliu (trata) jo davėjas paveda kitam asmeniui, kad šis vekselio sumą sumokėtų jame nurodytam asmeniui, o paprastuoju vekseliu (solo) jo davėjas pats įsipareigoja sumokėti jame nurodytą sumą (CK 1.105 straipsnio 3, 4 dalys, ĮPVĮ 2 straipsnio 3, 4 punktai). Iš įstatyme įtvirtintos vekselio, kaip vertybinio popieriaus, sąvokos matyti, kad tiek įsakomasis, tiek paprastasis vekselis yra dokumentas, kuriame įtvirtinta besąlygiška mokėjimo pareiga ir iš šios pareigos atsiradusi reikalavimo teisė. Vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus naudojimą civilinėje apyvartoje. Paprastai vekselis išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti).

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 1 d. nutartyje civ. byloje Nr. 3K-7-216/2007, aiškindama vekselio, kaip vertybinio popieriaus, teisinę prigimtį ir jo savybes, nurodė, kad įstatymo nustatytas reikalavimas, kad vekselyje turi būti besąlyginis įsipareigojimas sumokėti jame nurodytą pinigų sumą (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 punktas, 77 straipsnio 2 punktas) reiškia tai, kad vekselyje įtvirtinta mokėjimo prievolė ir iš jos atsiradusi reikalavimo teisė yra abstraktaus pobūdžio. Prievolės abstraktumas reiškia tai, kad: pirma, abstrakti prievolė yra savarankiška, t. y. jos nesieja teisinis ryšys su jos atsiradimo pagrindu; antra, abstrakčios prievolės subjektai negali remtis tokios prievolės atsiradimo pagrindo buvimu, jo galiojimu ar negaliojimu, reikalaudami vykdyti arba atsisakydami vykdyti pareigas, kilusias iš šios prievolės. Taigi, vekselyje įtvirtintos prievolės abstraktumas reiškia tai, kad ši prievolė nesusijusi teisiniu ryšiu su vekselio išdavimo pagrindu, t. y. tuo teisiniu santykiu (tam tikru sandoriu), dėl kurio vekselis buvo išrašytas. Tai reiškia, kad skolininkas (vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus (vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tą teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę – prievolę pagal vekselį. Ši abstrakti prievolė atsiranda išrašius vekselį. Vekselio išrašymas – abstraktus vienašalis sandoris. Dėl šio abstraktaus vienašalio sandorio sukuriamas naujas civilinių teisių objektas - vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta nauja prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta.

18Tai taip pat nurodyta ir kitose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartyse šios kategorijos bylose (civ. byla Nr. 3K-3-474/2007, Nr. 3K-3-8/2007, Nr. 3K-3-311/2008).

19Pagal ĮPVĮ normas vekselis nustatyta tvarka ir nustatytais terminais turi būti pateiktas apmokėti, o jo neapmokėjus, pateiktas protestuoti (40, 46 str.). Vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, indosantams ir kitiems įsipareigojusiesiems asmenims, kai pasibaigia terminai įforminti protestą dėl neakceptavimo arba neapmokėjimo (55 str. 1 d. 2 p.). Remdamasis šia įstatymo nuostata, pirmosios instancijos teismas laikė, jog ieškovas neteko teisės reikalauti apmokėjimo pagal vekselius, ir tuo pačiu laikė ieškinį nepagrįstu ir atmestinu.

20Tačiau teismas neatkreipė dėmesio, kad ieškovas (vekselių turėtojas) nereiškė reikalavimo vekselių davėjui ĮPVĮ pagrindais, o nurodė, jog atsakovo prievolė kyla bendrais pagrindais iš tarp jų susiklosčiusių tarpusavio santykių. Todėl svarbu nustatyti faktinius šalių tarpusavio santykius, išsiaiškinti jų nurodomas aplinkybes ir tik po to, šiuos faktinius santykius įvertinus teisiškai, daryti atitinkamas išvadas apie civilinės atsakomybės buvimą ar nebuvimą.

21Iš šalių teisme, taip pat ir apeliacinėje instancijoje, duotų paaiškinimų, bei šalių procesinių dokumentų matyti, kad tiek ieškovas, tiek ir atsakovas iš esmės vienodai aiškina vekselių pasirašymo faktines aplinkybes, tik skirtingai šias aplinkybes aiškina. Atsakovas A.P. sutiko su ieškovo įrodinėjamomis aplinkybėmis, kad 12 vienetų paprastųjų vekselių jis pasirašė, siekdamas perimti ieškovo turėtą verslą Kaune, pramogų klube ,,Laukinis arklys“. Atsakovas nurodė, jog jis vekselius 154 008 litų sumai pasirašė už teisę susipažinti su klubo finansiniais dokumentais, ieškovas teigė, kad vertybiniai popieriai minėtai sumai išrašyti už realų klubo veiklos perėmimą, kas, anot jo, patvirtinta patalpų nuomos sutartimis. Tam, kad būtų galima duoti šių santykių teisinį įvertinimą, tinkamai juos teisiškai kvalifikuoti (pavyzdžiui, nustatyti, ar atsakovas be teisėto pagrindo nepraturtėjo ieškovo sąskaita), būtina nustatyti faktines aplinkybes, surinkti ir ištirti papildomus įrodymus. Reikia patvirtinti arba paneigti ieškovo nurodomas aplinkybes apie verslo perėmimą Kauno pramogų klube ,,Laukinis arklys“ paties atsakovo ar jo šeimos narių.

22Byloje yra nuomos sutartys (b. l. 59-61, 65-66, 68-69) ir UAB ,,Limitas“ pažyma (b. l. 74), iš kurių matyti, kad UAB ,,Minekra“ nuomojo patalpas laikotarpiu, kai buvo pasirašyti vekseliai, ( - ), tai yra tas patalpas, kuriose ir buvo įsikūręs klubas ,,Laukinis arklys“. Atsakovas A. P. apeliacinės instancijos teisme pripažino, kad UAB ,,Minekra“ akcininkais buvo jo šeimos nariai – brolis ir tėvas. Tai patvirtina ieškovo nurodomą aplinkybę, kad atsakovo šeima keletą metų valdė pramogų klubą ,,Laukinis arklys“. Šioms aplinkybėms patikslinti, t. y. ar pramogų klubo Kaune verslas realiai buvo perduotas atsakovui A. P., tikslinga pasiūlyti šalims pateikti papildomus įrodymus – dėl UAB ,,Minekra“ akcininkų, dėl šios bendrovės veiklos pobūdžio, dėl klubo ,,Laukinis arklys“ veiklos pelningumo, dėl atsakovo brolio M.P. darbo klube ir pan .

23Taip pat reikėtų įvertinti aplinkybę, kad atsakovas A. P. du vekselius apmokėjo ir kad buvo padavęs ieškinį teisme kitus vekselius ginčyti, o vėliau pats ieškinio atsisakė. Svarstytina, ar toks atsakovo elgesys nerodo ieškovo nurodomų aplinkybių pripažinimo ar dalinio pripažinimo.

24Taip pat papildomai tikslintina atsakovo pozicija dėl vekselių pasirašymo aplinkybių – kada jis turėjo galimybę susipažinti su klubo ,,Laukinis arklys“ finansiniais dokumentais, kokia realiai buvo šio klubo finansinė padėtis.

25Tik įvertinus visas nutartyje minėtas aplinkybes, galima daryti išvadą apie pareikšto ieškinio pagrįstumą ar nepagrįstumą.

26Teisėjų kolegija konstatuoja, kad neišnagrinėjus ir neįvertinus minėtų faktinių aplinkybių, nedavus jiems atitinkamo teisinio įvertinimo, teismo nebuvo atskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos iš esmės negalima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, todėl byla grąžintina teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

27Teisėjų kolegija, grąžindama bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo nesprendžia (CPK 93 str.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 29 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas A.S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 29 d. sprendimu ieškinį... 5. Ieškovas A. S. apeliaciniu skundu paršo Vilniaus apygardos teismo 2008 m.... 6. 1. Teismas, pripažindamas aplinkybę, jog atsakovas 2001 metais prisiėmė... 7. 2. Neteisinga teismo išvada, kad ieškovui nepasinaudojus jam tenkančia... 8. 3. Teismas netinkamai ištyrė ir įvertino byloje esančius rašytinius... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina teismui... 11. Byloje ieškovas A. S. reiškė reikalavimą atsakovui, kildinamą iš... 12. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ginčą, netyrė vekselių... 13. Su tokia teismo išvada teisėjų kolegija ne visiškai sutinka.... 14. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į vekselio, kaip vertybinio popieriaus,... 15. Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis... 16. Įstatyme vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas,... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 18. Tai taip pat nurodyta ir kitose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių... 19. Pagal ĮPVĮ normas vekselis nustatyta tvarka ir nustatytais terminais turi... 20. Tačiau teismas neatkreipė dėmesio, kad ieškovas (vekselių turėtojas)... 21. Iš šalių teisme, taip pat ir apeliacinėje instancijoje, duotų... 22. Byloje yra nuomos sutartys (b. l. 59-61, 65-66, 68-69) ir UAB ,,Limitas“... 23. Taip pat reikėtų įvertinti aplinkybę, kad atsakovas A. P. du vekselius... 24. Taip pat papildomai tikslintina atsakovo pozicija dėl vekselių pasirašymo... 25. Tik įvertinus visas nutartyje minėtas aplinkybes, galima daryti išvadą apie... 26. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad neišnagrinėjus ir neįvertinus minėtų... 27. Teisėjų kolegija, grąžindama bylą nagrinėti iš naujo pirmosios... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 29. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 29 d. sprendimą panaikinti ir...