Byla e2-925-454/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, dalyvaujant ieškovo UAB „( - )“ atstovei advokatei Laurai Timinskaitei, atsakovo UAB „( - )“ atstovui advokatui Vidui Adomaičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „( - )“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo iš atsakovo UAB „( - )“ priteisti 1454,42 Eur skolos, 254,52 Eur palūkanų, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (3-5 b.l.).

3Ieškovo atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad 2015-07-03 ieškovas ir BUAB „( - )“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią buvo perleistas kreditorinis reikalavimas ir visi su juo susiję papildomi reikalavimai atsakovo atžvilgiu. BUAB „( - )“ teikė atsakovui siuntų pristatymo paslaugas. Savo įsipareigojimus BUAB “( - )“ vykdė tinkamai, tačiau atsakovas pilnai neatsiskaitė ir liko skolingas pagal dvi išrašytas sąskaitas faktūras. Prašo skolą priteisti iš atsakovo bei priteisti palūkanas, kurias atsakovas privalo mokėti už pavėlavimą atsiskaityti.

4Atsakovo atstovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Paaiškino, kad tarp atsakovo ir BUAB „( - )“ buvo susiklostę paslaugų teikimo santykiai. BUAB „( - )“ suteikė siuntų pristatymo paslaugas ir išrašė sąskaitas faktūras. Tačiau suteiktos paslaugos buvo nekokybiškos, dalis siuntų dingo, atsakovas dingusias prekes išsiuntė per kitą įmonę. Taip pat, nurodė, kad ieškovas savo reikalavimams pagrįsti nepateikė įrodymų, tai yra, nepateikė dokumentų kokias konkrečiai paslaugas BUAB „( - )“ atsakovui suteikė, kokios konkrečiai atsakovo siuntos buvo pateiktos pristatyti ir pristatytos, kaip apskaičiuota skola ir nurodytos sumos sąskaitose faktūrose.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Nustatyta, kad ieškovas 2015 m. liepos 3 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2015/07/03 BUAB „( - )“ perleido ieškovui UAB „( - )“ reikalavimo teisę atsakovo UAB „( - )“ atžvilgiu (38-45 b.l.). Ieškovui buvo perleista skola pagal dvi sąskaitas faktūras: 2013-07-19 POST Nr. 8213183 ir 2013-06-28 POST Nr. 8213021. BUAB „( - )“ teikė atsakovui UAB „( - )“ siuntų pristatymo paslaugas.

7Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014; 2012 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2012).

8Kaip nurodė ieškovo atstovė ir pripažino atsakovo atstovas, tarp BUAB „( - )“ ir atsakovo buvo susiklostę atlygintinų paslaugų teikimo santykiai. Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 str.). BUAB „( - )“ teikė atsakovui siuntų pristatymo paslaugas, o atsakovas už jas privadėdavo atsiskaityti. Iš atsakovo į bylą pateiktų įrodymų bei atsakovo atstovo teismo posėdyje duotų paaiškinimų nustatyta, kad atsakovui užsakius paslaugą, t.y. pristatyti siuntas, BUAB „( - )“, įvykdžius užsakymą, išrašydavo sąskaitą faktūrą bei pateikdavo šios sąskaitos faktūros detalizaciją (48-55 b.l.). Detalizacijoje buvo nurodoma siuntų kiekis, konkrečios siuntos svoris ir pristatymo kainą, pristatytų siuntų kiekis. Gavus sąskaitos detalizacija būdavo aišku kokios konkrečiai paslaugos ir už kokią konkrečiai sumą yra suteiktos.

9Ieškovas, prašydamas priteisti skolą, nurodo, kad atsakovas neatsiskaitė su BUAB “( - )“ pagal dvi sąskaitas faktūras bendrai 1454,42 Eur sumai. Šiam reikalavimui pagrįsti ieškovas pateikė sąskaitas faktūras: 2013-07-19 POST Nr. 8213183 ir 2013-06-28 POST Nr. 8213021, 2015-06-23 BUAB „( - )“ debitorių įsiskolinimų sąrašą ir 2013-07-19 sąskaitos POST Nr. 8213183 detalizaciją. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė ir jo atstovas teismo posėdyje teigė, kad birželio ir liepos mėnesiais BUAB „( - )“ tinkamai neatliko savo įsipareigojimų, dalis siuntų nebuvo įteiktos ir dingo. Iš 2013-07-19 sąskaitos faktūros POST Nr. 8213183 detalizacijos matyti, kad visos atsakovo siuntos, už kurias BUAB „( - )“ išrašė sąskaitą faktūrą, buvo pristatytos, todėl konstatuotina, kad paslaugos 523,45 Eur (1807,38 Lt) sumai buvo suteiktos. Nors atsakovas nurodo, kad birželio ir liepos mėnesiais dalis siuntų buvo prarasta, tačiau šiems savo argumentams pagrįsti nepateikia jokių įrodymų. Vien tai, kad atsakovas BUAB „( - )“ reiškė pretenzijas, o vėliau nesutiko atsiskaityti su ieškovu, neleidžia teismui daryti neginčijamos išvados, kad pagal 2013-07-19 išrašytą sąskaitą faktūrą BUAB „( - )“ suteikė nepilnas ir netinkamas paslaugas. Iš atsakovo pretenzijų nėra aišku kiek siuntų buvo prarasta, kiek siuntų nebuvo pristatyta adresatams, už kokią sumą, pagal kokias konkrečiai sąskaitas faktūras, ir pan. Tuo tarpu, teismas išanalizavęs atsakovo pateiktas ir apmokėtas PVM sąskaitas faktūras ir jų detalizacijas bei ieškovo pateiktos 2013-07-19 sąskaitos faktūros POST Nr. 8213183 detalizaciją, daro išvadą, kad pagal išrašytą sąskaitą faktūrą paslaugos buvo suteiktos. CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Teismui konstatavus, kad ieškovas pateikė įrodymus, jos BUAB „( - )“ suteikė atsakovui paslaugų už 523,45 Eur (1807,38 Lt), o atsakovas nepateikė duomenų, kad už suteiktas nurodytas paslaugas būtų apmokėjęs, spręstina, jog ieškovo reikalavimas priteisti 523,45 Eur skolą yra įrodytas ir pagrįstas, todėl tenkintinas.

10Įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo dėl 930,96 Eur (3214,43 Lt) skolos priteisimo pagal BUAB „( - )“ išrašytą 2013-06-28 sąskaitą faktūrą POST Nr. 3213021. Šiam reikalavimui pagrįsti ieškovas pateikė tik sąskaitą faktūrą. Teismas konstatuoja, kad tik iš pateiktos sąskaitos faktūros negalima daryti neginčytinos išvados apie BUAB „( - )“ atsakovui suteiktų paslaugų mąstą ir kokybę. Atsakovas teigia, jog BUAB „( - )“ ne visas jo siuntas įteikė adresatams, dalis siuntų dingo. Ieškovas negalėjo teismui pateikti įrodymų, jog atsakovo išsakyti argumentai neatitinka tikrovės. Iš pateiktos sąskaitos faktūros nėra aišku kokios siuntos, kokio svorio, už kokią sumą buvo įteiktos ar neįteiktos adresatams. Be to, kaip spręstina iš byloje esančių dokumentų, vien tik išrašyta sąskaita faktūra prieštarauja tarp BUAB „( - )“ ir atsakovo susiklosčiusiems verslo santykiams, kadangi prie kiekvienos sąskaitos faktūros buvo pateikiama jos detalizacija. Tuo tarpu, ieškovas 2013-06-28 sąskaitos faktūros POST Nr. 3213021 detalizacijos pateikti negalėjo. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas priteisti 930,96 Eur yra nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas.

11Vadovaujantis CK 6.261 str., numato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas. Palūkanos gali būti nustatytos įstatymo ar šalių susitarimu (CK 6.37 str. 1 d.). Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti palūkanas, paskaičiuotas nuo nesumokėtos sumos vadovaujantis LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas. Atsakovui pareiga mokėti palūkanas atsirado antrąjį 2013 m. antrą pusmetį, tad mėnesio VILIBOR palūkanų norma pridėjus 7 procentus siekė 8,75 proc. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo už 523,45 Eur nesumokėtą skolą priteistina 91,60 Eur palūkanų, ir ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

12Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., atsakovas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovo priteistinos 6 proc. metinės palūkanos nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Patenkinus ieškinį iš dalies (patenkinta 36 proc.), proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, ieškovui iš atsakovo, priteistina bylinėjimosi išlaidos: 14,00 Eur žyminio mokesčio (9, b.l.), 109,80 Eur už teisinę pagalbą pagal išrašytas sąskaitas faktūras 2015-10-07 ALT Nr. 000672, 2016-02-09 ALT Nr. 000713, 2016-04-22 ALT Nr. 000724 (28, 29, 64 b.l.), o atsakovui iš ieškovo priteistina 619,52 Eur už teisinę pagalbą pagal išrašytas sąskaitas faktūras 2015-12-03 APB15 Nr. 717, 2016-04-21 APB16 Nr. 324 (57-63, b.l.) (CPK 93 str. 1 d., 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p.).

14Teismo patirtos pašto išlaidos yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl ji iš atsakovės valstybei nepriteistina (CPK 96 str. 6 d.).

15Teismas, vadovaudamasis LR CPK 140 str. 2 d., 185 str., 186 str., 263 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, į.k. ( - ), 523,45 Eur (penki šimtai dvidešimt trys Eur, 45 ct) skolos, 91,60 Eur (devyniasdešimt vienas Eur, 60 ct) palūkanų, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (615,05 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (byla iškelta 2015-10-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 14,00 Eur (keturiolika Eur, 00 ct) žyminio mokesčio, 109,80 Eur (vienas šimtas devyni Eur 80 ct) už teisinę pagalbą ieškovui UAB „( - )“, į.k. ( - ).

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Priteisti iš ieškovo UAB „( - )“, į.k. ( - ), 619,52 Eur (šeši šimtai devyniolika Eur, 52 ct) už teisinę pagalbą atsakovui UAB „( - )“, į.k. ( - ).

20Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai... 2. Ieškovas UAB „( - )“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo iš... 3. Ieškovo atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad 2015-07-03 ieškovas ir BUAB... 4. Atsakovo atstovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti.... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Nustatyta, kad ieškovas 2015 m. liepos 3 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi... 7. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 8. Kaip nurodė ieškovo atstovė ir pripažino atsakovo atstovas, tarp BUAB „(... 9. Ieškovas, prašydamas priteisti skolą, nurodo, kad atsakovas neatsiskaitė su... 10. Įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, teismas konstatuoja, kad... 11. Vadovaujantis CK 6.261 str., numato, kad praleidęs piniginės prievolės... 12. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., atsakovas privalo mokėti... 13. Patenkinus ieškinį iš dalies (patenkinta 36 proc.), proporcingai patenkintų... 14. Teismo patirtos pašto išlaidos yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso... 15. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 140 str. 2 d., 185 str., 186 str., 263 str., 268... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, į.k. ( - ), 523,45 Eur (penki šimtai... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Priteisti iš ieškovo UAB „( - )“, į.k. ( - ), 619,52 Eur (šeši šimtai... 20. Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos...