Byla 2-741-829/2013
Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų priteisimo, pareikštą atsakovui (duomenys neskelbtini)

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Masevičiūtė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su ieškovės R. K. ieškiniu dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų priteisimo, pareikštą atsakovui ( - ),

Nustatė

2ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovo ieškovei priklausantį neišmokėtą darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2013-03-22, 2 mėnesių vidutinio dydžio darbo užmokesčio dydžio išeitinę kompensaciją, taip pat lėšas, esančias pas atsakovą pagal 2003-10-17 Draudimo fondo sutartį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas, priteisti vidutinį darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2013-03-23 iki visiško atsiskaitymo su ieškove, delspinigius, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinį atsisakytina priimti, nes suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 3 p., 412 str. 1 d.).

4Lietuvos Respublikos BK 286 str. numato, kad individualius darbo ginčus, jeigu šis Kodeksas arba kiti įstatymai nenustato kitokios individualaus darbo ginčo nagrinėjimo tvarkos, nagrinėja: 1) darbo ginčų komisija; 2) teismas. Nuo 2013-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos DK 204 str. ir XIX skyriaus pakeitimo įstatymas (2012 m. birželio 26 d. įstatymo redakcija Nr. XI-2127, Valstybės žinios, 2012 Nr. 80-4138). Šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos DK 287 str. 1 d. nustatyta, kad darbo ginčų komisija yra privalomas ikiteisminis organas, nagrinėjantis individualius darbo ginčus, jeigu šis kodeksas ar kiti įstatymai nenustato kitokios individualaus darbo ginčo nagrinėjimo tvarkos. Lietuvos Respublikos DK 299 str. nustatyta, kad teismuose nagrinėjami šio kodekso 296 str. nustatyta tvarka apskųsti darbo ginčų komisijos sprendimai. Taip pat nesikreipiant į darbo ginčų komisiją, tiesiogiai teismuose nagrinėjami individualūs darbo ginčai: 1) dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo darbdavio iniciatyva; 2) dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo pareigūnų ar organų, kuriems įstatymai suteikia nušalinimo nuo darbo teisę, iniciatyva; 3) dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo; 4) kitais įstatymų nustatytais atvejais. Lietuvos Respublikos DK 296 str. nustatyta, kad jeigu ginčo šalys nesutinka su darbo ginčų komisijos sprendimu, jos per mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo dienos gali pareikšti ieškinį apylinkės teisme, vadovaudamosi Civilinio proceso kodekso nuostatomis.

5Iš teismui pateikto ieškinio matyti, kad ieškovė neginčija atleidimo iš darbo teisėtumo, tik prašo priteisti jai neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų susijusių su darbo santykiais įsiskolinimą bei teismo bylinėjimosi išlaidas, todėl ieškovės ir jos buvusio darbdavio ginčui taikytina privaloma išankstinė jo nagrinėjimo ne teisme (darbo ginčų komisijoje) tvarka (Lietuvos Respublikos DK 287 str.). Ieškovė pagal nuo 2013-01-01 įsigaliojusias teisės aktų nuostatas turėjo kreiptis į darbo ginčų komisiją prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra darbuotojo darbovietė dėl ieškinyje reiškiamų jo reikalavimų patenkinimo. Esant nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, kad ieškovė nepasinaudojo ginčo išankstine nagrinėjimo ne teisme tvarka, todėl konstatuotina, kad ieškovė nesilaikė ginčo išankstinės nagrinėjimo ne teisme tvarkos, o tai sudaro pagrindą pateiktą ieškovo ieškinį atsisakyti priimti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 3 p., 412 str. 1 d.).

6Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 3 p., 412 str., teismas

Nutarė

7atsisakyti priimti ieškovės R. K., asmens kodas ( - ) ieškinį dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų priteisimo, pareikštą atsakovui ( - ), ir jį su priedais grąžinti ieškovei.

8Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Šakių rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai