Byla 2FB-2785-1030/2019
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo išnagrinėjo bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto Valdymas“ pateiktą prašymą patvirtinti bankrutuojančios A. M. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jos mokumo atkūrimo planą

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika Lapukaitė

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos A. M. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo išnagrinėjo bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto Valdymas“ pateiktą prašymą patvirtinti bankrutuojančios A. M. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jos mokumo atkūrimo planą.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose 2019 m. rugpjūčio 6 d. gautas pareiškėjos A. M. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto Valdymas“, prašymas patvirtinti bankrutuojančios A. M. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą. Bankroto administratorė nurodė, kad 2019 m. rugpjūčio 5 d. įvyko kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo pareiškėjos kreditoriai. Susirinkimo metu buvo nutarta pritarti pareiškėjos A. M. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jos mokumo atkūrimo plano projektui.

5Teismas

konstatuoja:

6Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad teismo 2019 m. birželio 11 d. nutartimi buvo patvirtintas pareiškėjos kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Bendra kreditorių reikalavimų suma yra 58 362,34 Eur.

7Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 8 straipsnio 1 dalis). Bankroto administratorius, gavęs plano projektą, parengia rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių, pateikia išvadą ir plano projektą kiekvienam fizinio asmens kreditoriui ir šaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui (FABĮ 8 straipsnio 2 dalis). Plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (FABĮ 8 straipsnio 5 dalis). Teismas, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą ir plano projektą su išvada, rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano (FABĮ 8 straipsnio 6 dalis). Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama, jeigu plano projektui pritarė kreditorių susirinkimas (FABĮ 8 straipsnio 10 dalis).

8Bankroto administratorius savo išvadoje dėl bankrutuojančios A. M. pateikto kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo nurodė, kad kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas atitinka FABĮ 7 straipsnyje numatytus reikalavimus, nepažeidžia teisingos skolininko ir kreditorių interesų pusiausvyros. Bankroto administratoriaus nuomone, plano projektas gali būti įgyvendintas.

9Prašymo nagrinėjimo metu teismas nenustatė, kad mokumo atkūrimo plane bankrutuojanti A. M. pateikė neteisingą informaciją apie turtą ir pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis. Nėra duomenų, kad ji būtų sudariusi kreditorių teises pažeidžiančius sandorius ar būtų tapusi nemoki dėl žalingų įpročių. Nenustatyta, kad po bankroto bylos iškėlimo bankrutuojanti A. M. būtų nuslėpusi bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą. Plane pažymėta, kad šiuo metu A. M. dirba buhaltere 3 įmonėse: UAB „Akvizija“, UAB „ Europos vairas“, UAB „Arseda“ (iki 2019 m. liepos mėnesio dirbo buhaltere dar 2 įmonėse) ir jos pajamos per mėnesį vidutiniškai sudaro 420 Eur (iki 2019 m. liepos mėnesio sudarė 844 Eur). Pareiškėja deda pastangas, kad susirastų papildomą darbą, pasibaigus darbo santykiams su kitomis dviem buvusiomis darbovietėmis. Darytina išvada, kad bankrutuojantis asmuo deda visas įmanomas pastangas, kad būtų atkurtas jo mokumas. A. M. taip pat turi nekilnojamojo turto – ½ dalį buto, esančio Nidos g. 40-60, Klaipėdoje, kuris bankroto proceso metu gali būti parduotas. Balsavimo teisę turintys kreditoriai sutinka su A. M. kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo ir jos mokumo atkūrimo planu.

10Be kita ko, Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 7 punktas reglamentuoja, kad plane turi būti nurodyta bankroto administravimo išlaidų suma ir jos pagrindimas. Bankroto administravimo išlaidas sudaro: išlaidos bankroto procedūroms atlikti (ataskaitų, protokolų rengimo, saugojimo, transporto, ryšių, kanceliarinės ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos) ir atlyginimas bankroto administratoriui (FABĮ 22 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje sprendžiant įmonių bankroto bylas, laikomasi nuostatos, jog administratoriaus atlyginimas turi būti toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, užtikrintų tiek administratoriaus, tiek ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą, kartu atitiktų protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Įvertinus plane aptartas bankroto administravimo išlaidas, nėra pagrindo manyti, kad jos būtų nepagrįstos ar neatitiktų pirmiau minėtų kriterijų.

11Įvertinus nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad bankroto administratoriaus pateiktas bankrutuojančios A. M. kreditorinių finansinių reikalavimų tenkinimo mokumo atkūrimo planas atitinka FABĮ 7 straipsnio reikalavimus, FABĮ 8 straipsnio 1-5 dalių pažeidimų nenustatyta. Atsižvelgiant į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinus nemokaus fizinio asmens bei kreditorių teises ir teisėtus interesus, bankrutuojančios A. M. mokumo atkūrimo planas tvirtintinas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178, 185 straipsnis, FABĮ 8 straipsnio 8 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6, 10 dalimis, teismas

Nutarė

13Patvirtinti 2019 m. rugpjūčio 6 d. teismui pateiktą 2019 m. birželio 28 d. bankrutuojančio fizinio asmens A. M. kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir jos mokumo atkūrimo planą.

14Nutartį siųsti bankroto administratorei, suinteresuotiems asmenims SIA „B2Kapital“, uždarajai akcinei bendrovei „Adukesta“, uždarajai akcinei bendrovei „mogo LT“, uždarajai akcinei bendrovei „Legal Balance“, AS „P. C.“, atstovaujamai „P. B.“ OU.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai