Byla e2-16253-934/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus

2Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Julianus Inkaso“ ieškinį atsakovei O. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš atsakovės 454,12 Eur dydžio skolos, 40,87 Eur dydžio delspinigių, 5,00 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (El. b. l. 1-2).

4Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 2016-07-04 (asmeniškai) (El. b. l. 45). Atsakovė teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovei išaiškintos (El. b. l. 33). Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių (El. b. l. 2), yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką bei atsakovės atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Dėl skolos priteisimo

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė 2012-12-05 su UAB „VIA SMS LT“ nuotoliniu būdu sudarė vartojimo paskolos sutartį, pagal kurią UAB „VIA SMS LT“ įsipareigojo suteikti 434,43 Eur (1 500,00 Lt) dydžio paskolą 30 mėnesių laikotarpiui, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis grąžinti 454,12 Eur (1 568,00 Lt) dydžio sumą (El. b. l. 10-26). UAB „VIA SMS LT“ tinkamai vykdė savo įsipareigojimus ir atsakovui pervedė paskolos sumą, tuo tarpu atsakovė sutartinius įsipareigojimus netinkamai nevykdė, todėl susidarė 454,12 Eur (1 568,00 Lt) įsiskolinimas. Ieškovas ir UAB „VIA SMS LT“ sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią ieškovas įgijo reikalavimo teisę į sutartimi perleistą įsiskolinimą, susidariusį atsakovo vardu (El. b. l. 3-8). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė sumokėjo ieškovui skolą, – nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio 1 dalį, šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant ir netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo (CK 6.213 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 454,12 Eur skolos.

10Laiku nesumokėjusi priklausančių mokėjimų, atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui delspinigius nuo kiekvienos pradelstos dienos. Ieškovas paskaičiavo atsakovės mokėtiną 0,05 proc. delspinigių dydį už 180 dienų, kuris sudarė 40,87 Eur dydžio sumą (El. b. l. 2). Atsakovė tinkamai nevykdė prievolės, todėl ieškovo prašymas tenkintinas, iš atsakovės ieškovo naudai priteistini 40,87 Eur dydžio delspinigiai.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nesumokėjo skolos, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5,00 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už teismo sprendimu už akių priteistą 494,99 Eur dydžio sumą (454,12 Eur + 40,87 Eur = 494,99 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-03-24 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

13Ieškovas nurodė, jog patyrė 15,84 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų, kuriuos sudarė 15,00 Eur dydžio žyminis mokestis ir 0,84 Eur dydžio mokestis už Gyventojų tarnybos registro išrašą (El. b. l. 2, 27-32), todėl prašė priteisti iš atsakovės. Prašymas tenkintinas, ieškovui iš atsakovės priteistina 15,84 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

14Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos, todėl nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“.

15Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 ir 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

16Priimti sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės O. K., asmens kodas ( - ) 454,12 Eur dydžio skolos, 40,87 Eur dydžio delspinigių, 5,00 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu priteistą 494,99 Eur dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-03-24 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 15,84 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Julianus Inkaso“, juridinio asmens kodas 300115639, naudai.

18Sprendimas už akių per trisdešimt dienų gali būti ieškovo skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

19Sprendimas už akių negali būti atsakovės skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

20Atsakovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai