Byla 2A-295-194/2008

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolantos Badaugienės, kolegijos teisėjų Danutės Burbulienės, Petro Rimanto Brazio, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovui R. J., advokatei Astai Kaušikaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. J. apeliacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovams A. B., E. J., A. D., M. G., antstolei Danutei Stonienei, antstoliui Vaidui Drungilui, Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialui dėl nekilnojamojo turto pardavimo be varžytinių aktų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovas R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiais turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktus, patvirtintus Telšių rajono apylinkės teismo teisėjos 2007-03-19 rezoliucija, panaikinti 1,32 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo ( - ) registraciją atsakovo E. J. vardu, panaikinti 1,7 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo ( - ) registraciją atsakovų M. G. ir A. D. vardu, įpareigoti antstolį V. Drungilą grąžinti atsakovui E. J. 10320 Lt sumą, atsakovams M. G. ir A. D. 10700 Lt, sumokėtus įsigyjant ginčo žemės sklypus; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad išieškojimą vykdžiusi antstolė pažeidė išieškotojo pasirinkimo teisę dėl turto realizavimo būdo ir patvarkymu nenustatė termino ieškovui pasirinkti skolininko turto realizavimo būdo, jį (turto pardavimo iš varžytynių būdą) nustatydama pati. Bloga skolininko turtinė padėtis ir nedidelė jo turimo nekilnojamojo turto vertė, lyginant su pačio įsiskolinimo verte, sudarė pagrindą antstolei toliau varžytynių būdu vykdyti areštuoto turto realizavimą ir gauti gerokai didesnę kainą, atsižvelgiant į ieškovo, kaip išieškotojo, o ne į skolininko pageidavimą parduoti areštuotą turtą už pradinę kainą, kuri neatitinka rinkos sąlygų. Antstolė nei iki turto pardavimo, nei po jo tinkamai neinformavo ieškovo apie skolininko prašymus, nors ieškovas visą vykdymo procesą buvo aktyvus ir itin domėjosi vykdymo eiga. Telšių rajono apylinkės teismas, tvirtindamas turto pardavimo skolininko pasirinktam pirkėjui aktą, pažeidė CPK 725 str. 2 dalies imperatyvias nuostatas, pagal kurias, jeigu yra paduotas skundas dėl antstolio veiksmų, klausimas dėl akto tvirtinimo nagrinėjamas teismo posėdyje. Atsakovų skubėjimas įregistruoti nuosavybės teisę į ginčo žemės sklypus, sužinojus apie ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, patvirtina, kad atsakovai žinojo ir turėjo žinoti, jog negali įsigyti ginčo žemės sklypų, todėl yra nesąžiningi įgijėjai.

4Telšių rajono apylinkės teismas 2008 m. balandžio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, jog visiškai nepagrįstas ieškovo argumentas, kad antstolė, įkainodama ginčo žemės sklypus, privalėjo kviesti ekspertą, nes nei ieškovas, nei atsakovas A. B. neprieštaravo antstolės atliktam įkainojimui, o antstolei nekilo abejonių dėl jų vertės. Taip pat nepagristas ieškovo argumentas, kad antstolė ginčo žemės sklypus įkainavo žymiai mažesnėmis, negu rinkos kainomis, nes iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad 1,32 ha žemės sklypo vidutinė rinkos vertė 688 Lt, o 1,7 ha žemės sklypo vidutinė rinkos vertė 891 Lt. Antstolė ginčo žemės sklypus įkainojo daugiau kaip dešimt kartų didesne kaina, negu jie buvo įvertinti Nekilnojamojo turto registre, o ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad ginčo žemės sklypų rinkos vertė buvo didesnė, negu nustatė antstolė, todėl nėra pagrindo manyti, kad ginčo žemės sklypai buvo parduoti už kainas, mažesnes, negu numatyta CPK normose. Antstolė paskelbė, kad 2007-01-18 įvyks ginčo žemės sklypų pardavimas iš varžytinių. Apie tai buvo pranešta ir ieškovui ir atsakovui A. B.. Pagal CPK 704 str. 1 d. iki varžytinių pradžios skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytinių parduodamo turto pirkėją. Antstolė 2006-12-21 pardavė atsakovo A. B. pasiūlytam pirkėjui – atsakovui E. J. 1,32 ha ginčo žemės sklypą už antstolės patvarkymu nustatytą vertę – 10320 Lt. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas patvirtintas Telšių rajono apylinkės teismo teisėjos 2007-03-19 rezoliucija. Antstolė 2007-01-10 pardavė atsakovo A. B. pasiūlytiems pirkėjams – atsakovams A. D. ir M. G. 1,7 ha ginčo žemės sklypą už antstolės patvarkymu nustatytą vertę – 10700 Lt. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas patvirtintas Telšių rajono apylinkės teismo teisėjos 2007-03-19 rezoliucija. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad antstolė jam nesuteikė galimybės pasirinkti turto realizavimo būdą, nes pagal CPK 694 str. 1 d. nekilnojamasis turtas realizuojamas parduodant iš varžytinių arba pagal CPK 704 str. iki varžytinių pradžios skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytinių parduodamo turto pirkėją. Taip pat nepagrįsti ieškovo argumentai, kad ginčo žemės sklypus antstolė privalėjo parduoti iš varžytinių dėl to, nes gerai žinojo, kad jis pageidauja dalyvauti varžytinėse, o, siūlydamas didesnes kainas, būtų padidinęs ginčo žemės sklypų pardavimo kainas, ir taip būtų jam atlyginta didesnė atsakovo A. B. turimo įsiskolinimo dalis, bei kad teisėja neturėjo teisės rezoliucija tvirtinti ginčijamus turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktus, nes tuo metu buvo nagrinėjamas jo skundas dėl antstolio veiksmų. Iš civilinės bylos Nr. 2-813-339/2007 medžiagos nustatyta, kad ginčijami turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktai teisėjos 2007-03-19 rezoliucija buvo patvirtinti jau pasibaigus Telšių rajono apylinkės teismo 2007-03-07 nutarties, kuria atmestas ieškovo skundas dėl antstolės veiksmų, apskundimo terminui. Atskirojo skundo padavimo terminas buvo atnaujintas, kai jau buvo patvirtinti turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktai. Ta aplinkybė, kad turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktai buvo patvirtinti ne teismo 2007-03-07 nutartimi, o rezoliucija, nesudaro pagrindo turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktus pripažinti negaliojančiais.

5Apeliaciniu skundu ieškovas R. J. prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Skundas grindžiamas šiais motyvais.

6Antstolė privalėjo padaryti viską, kad areštuoti žemės sklypai būtų parduoti už kuo aukštesnę kainą, tuo suinteresuotas ne tik pats išieškotojas, bet ir skolininkas, taip suderindama abiejų proceso šalių interesus. Turto pardavimo be varžytynių būdas, esant blogai skolininko finansinei padėčiai, nebuvo tinkamas būdas realizuoti ginčo turtą. Bloga skolininko turtinė padėtis ir nedidelė jo turimo nekilnojamojo turto vertė, lyginant su pačio įsiskolinimo verte, sudarė pagrindą antstolei toliau būtent varžytynių būdu vykdyti areštuoto turto realizavimą ir gauti gerokai didesnę kainą, atsižvelgiant į ieškovo, kaip išieškotojo, o ne į skolininko pageidavimą parduoti areštuotą turtą už pradinę kainą, kuri akivaizdžiai neatitinka rinkos sąlygų. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas sprendime neįvertino ir visiškai nepasisakė dėl šios ieškinio pagrindą sudarančios esminės aplinkybės. Skolininkui kreipusis į antstolę su 2006-12-20, 2007-01-10 prašymais parduoti ginčo žemės sklypus skolininko pasirinktiems pirkėjams, antstolė nei iki turto pardavimo, nei po jo tinkamai neinformavo ieškovo apie šiuos skolininko prašymus. 2006-07-17 turto arešto akte nebuvo nurodyta areštuotų žemės sklypų vertė, antstolei tik pateikiant pastabą, kad jų vertė bus nustatoma pagal CPK 681 str., tačiau jokios nuorodos į tai, kad areštuoto turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas, pateikta nebuvo. Antstolė, neskirdama privalomos pagal įstatymą atlikti ekspertizės ir pati netinkamai nustatinėdama areštuotų žemės sklypų vertes, pažeidė CPK nustatytą areštuoto turto įkainojimo tvarką, dėl ko turtas parduotas už mažesnę nei priklauso kainą ir kas sudaro savarankišką turto pardavimo be varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais pagrindą (CPK 602 str. 6 punktas). Teismas vienoje nagrinėjamoje byloje turėjo ir ieškovo skundą dėl antstolio veiksmų, ir prašomus patvirtinti turto pardavimo be varžytynių aktus, skolininko finansinė padėtis buvo sunki, nebuvo išieškota net mažiausia skolos dalis, be varžytynių parduoto turto akivaizdžiai nepakako padengti net ketvirtadaliui įsiskolinimo, taip pat antstolė neskyrė ekspertizės turto vertei nustatyti, t. y. buvo abi CPK 725 str. 2 dalyje nustatytos sąlygos, dėl kurių teismas privalėjo tvirtinti aktus teismo posėdyje, o ne rezoliucija. Telšių rajono apylinkės teismo 2007-03-07 nutartis dėl teismo darbuotojų kaltės buvo išsiųsta ieškovui jai jau įsiteisėjus. Nepanaikinęs 2007-03-19 teisėjos rezoliucijos ir jai toliau galiojant, Telšių rajono apylinkės teismas 2007-03-23 nutartimi atnaujino ieškovui terminą atskirajam skundui dėl 2007-03-17 Telšių rajono apylinkės teismo nutarties paduoti, o 2007-03-26 nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tačiau atsakovai, sužinoję apie ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, 2007 metų kovo 27-28 dienomis įregistravo nuosavybės teisę į ginčo žemės sklypus, kas kelia realiai pagrįstų abejonių tokiu atsakovų skubotumu ir teismo neveikimu taikant laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovų skubėjimas įregistruoti nuosavybę į žemės sklypus, pasisakymai teisme kad į sklypus jie investavo, tikėdamiesi uždirbti, yra itin svari aplinkybė leidžianti abejoti jų sąžiningumu.

7Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas nurodo, kad dėl pareikšto reikalavimo neprieštarauja, tačiau kategoriškai nesutinka su nurodyta procesine padėtimi. Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialo patraukimas atsakovu yra nelogiškas, kadangi savo darbą atliko griežtai laikydamasis įstatymų, o ir pats ieškovas filialo veiksmų neskundžia. Todėl prašoma pakeisti VĮ Registrų centro Telšių filialo procesinę padėtį iš atsakovo į trečiojo asmens.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas antstolis Vaidas Drungilas nurodo, kad apeliacinio skundo pagrįstumo klausimą palieka spręsti teismui. Antstolis Vaidas Drungilas nėra tiesiogiai susijęs su byloje nagrinėtomis aplinkybėmis, todėl jo procesinė padėtis iš atsakovo turi būti pakeista į trečiąjį asmenį.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai A. D. ir M. G. prašo atmesti apeliacinį skundą ir nurodo, kad jie sklypo pirkimo ir įregistravimo veiksmus atliko sąžiningai, o apeliacinio skundo teiginiai neatitinka tikrovės.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė antstolė Danutė Stonienė prašo atmesti apeliacinį skundą. Atsiliepime nurodoma, jog 2006-08-01 buvo areštuota skolininkui priklausanti sąskaita, 2006-11-07 nustačius areštuotų sklypų buvimo vietą patvarkymu buvo nustatytos areštuoto turto vertės. 1.3200 ha žemės sklypas įkainuotas 15 kartų didesne kaina, negu tuo metu toje vietovėje esanti žemės rinkos vertė, 1.7000 ha žemės sklypas įkainuotas 12 kartų didesne kaina, negu tuo metu toje vietovėje esanti žemės rinkos vertė. Patvarkymai išieškotojui ir skolininkui išsiųsti registruotais laiškais. Per patvarkyme nustatytą apskundimo terminą turto vertė nebuvo skundžiama, išieškotojas ir skolininkas su antstolio nustatyta turto verte sutiko. LR CPK 694 str. l d. nurodo, kad nekilnojamas turtas bei kitas įstatymų nustatyta tvarka registruojamas turtas realizuojamas parduodant jį tik iš varžytynių. Kito nekilnojamo turto realizavimo būdo įstatymas nenumato. Šiuo atveju išieškotojas netenka teisės pasirinkti turto realizavimo būdo. Vadovaujantis LR CPK 718 str. tvarka 2006-12-13 buvo paskelbtas turto pardavimas iš pirmųjų varžytynių. Pranešimai apie varžytynių datą 2006-12-13 išsiųsti išieškotojui ir skolininkui registruotais laiškais. Skolininkas pasinaudojo įstatyme numatyta galimybe iki varžytynių pradžios, skolininkui pačiam ar pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją ( LR CPK 704 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui atitinka tiek skolininko, tiek išieškotojo interesus. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2005). Pažymėtina, kad skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkėjui turi prioritetą prieš turto pardavimą iš varžytynių, nes taip realizuojant turtą sumažinamos galimos vykdymo išlaidos bei greičiau patenkinami kreditorių interesai. LR CPK 719 straipsnyje yra nurodyti turto nepardavimo iš pirmųjų varžytynių padariniai – turtas perduodamas išieškotojui už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą, atitinkamai už 8256 Lt ir 8560 Lt.

11Nesutikdama su apelianto argumentu, kad parduoti žemės sklypai buvo netinkamai įvertinti, antstolė nurodė, jog nei išieškotojas, nei skolininkas turto įvertinimo neskundė ir neprašė atlikti turto įvertinimą pagal LR CPK 681 str. nustatytą tvarką. Be to, skolininkas, prašydamas parduoti turtą jo pasiūlytam pirkėjui, nurodė būtent antstolio nustatytą kainą ir pirkėjas su ta kaina sutiko. Tai jau įrodo, kad kaina buvo reali, tinkama. Turto pardavimo aktai yra patvirtinti apylinkės teismo teisėjo parašu, ir toks aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas, todėl antstolė D. Stonienė prašo atmesti apelianto R. J. apeliacinį skundą.

12Apeliacinis skundas netenkintinas.

13Apelianto argumentai, kuriais jis operuoja į Antstolio įstatymo 3 str. 1 d. nuostatas yra bendro pobūdžio teisės norma, reglamentuojanti antstolio statusą, todėl teisme esant ginčui dėl priverstinio vykdymo procese atliktų nekilnojamo turto pardavimo aktų arba pirkimo- pardavimo sandorių teisėtumo, yra tik deklaratyvūs teiginiai.

14Antstolė Danutė Stonienė, kuri vykdė skolininko A. B. nekilnojamo turto- dviejų žemės sklypų pardavimą priverstine tvarka vykdant 2006-06-08 teismo įsakymą dėl 99742,5 Lt išieškojimą iš A. B. išieškotojo R. J. naudai, atliko tuos veiksmus, kuriuos buvo būtina atlikti vykdant priverstinį turto pardavimą. Kolegija konstatuoja, jog apie visus vykdymo veiksmus, išieškotojui buvo tinkamai pranešta. Nepranešimo vykdymo proceso metu faktų išieškotojui nekonstatuota. Tik pats išieškotojas 2007-01-03 skundu ir dar vienu 2007-01-22 skundu skundė šios antstolės veiksmus. Taigi, dėl tų pačių dviejų skolininko žemės sklypų priverstinio pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui vykdymo procese buvo pateikti net du išieškotojo skundai skundžiant antstolės D. Stonienės veiksmus.( Civilinė byla Nr. 2-178-304-2007) Taigi, apylinkės teismas skundais dėl antstolės veiksmų jau atliko antstolio atliktų veiksmų patikrinimą. Vėliau ieškovas atsisakė nuo skundo ir pateikė teismui dėl tų pačių antstolės atliktų priverstinio turto pardavimo aktų, vykdant skolininko A. B. turto pardavimą, ieškinį CK 1.80 str., 4.96 str. 4 dalies, 6.145 str. tvarka.

15LR CK 6.145 str. reglamentuoja restitucijos taikymą.

16LR CK 4.96 str. nuostatos reglamentuoja savininko teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Ši teisės norma nustato, jog iš sąžiningo įgijėjo atlygintinai įgytas nekilnojamas daiktas negali būti išreikalautas, išskyrus atvejį, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo( Vindikacija). Tačiau, šiuo atveju, ieškinį reiškia ne žemės sklypų savininkas, o išieškotojas, kuris mano, jog vykdant išieškojimą iš skolininko turto, yra pažeisti išieškotojo interesai vykdymo procese: kad antstolis netinkamai atliko savo pareigas, kad žemės sklypų įgijėjai yra nesąžiningi įgijėjai ir kad teismo veiksmai, patvirtinus antstolio pardavimo aktus rezoliucija yra neteisėti, todėl tokie priverstinio pardavimo aktai prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms( LR CK 1.80 str.), todėl kaip imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujantys sandoriai, pripažintini negaliojančiais ir dėl to ieškovo yra prašoma taikyti restitucija.

17Kaip žinoma, skolininko A. B. realizuotiną turtą, dėl kurio pareikštas šis ieškinys, sudarė du žemės sklypai, tai yra nekilnojamas, registruojamas turtas, kuriam įstatymas nustato realizavimo būdą- parduodant iš varžytinių. ( LR CPK 694 str.1d.) Šiuo konkrečiu atveju, antstolis savo patvarkymu nustatė turto realizavimo būdą – paskelbė varžytines, todėl jau po tokio antstolio nustatyto patvarkymo, išieškotojas neteko teisės pasirinkti turto realizavimo būdą, todėl LR CPK 695 str. nuostatos nėra pažeistos.

18Turto pardavimas įvykdytas pagal antstolio įkainojimą ir jo nustatytas kainas. Skolininko turto areštas uždėtas 2006-07-17 arešto aktu. Arešto aktai išsiųsti ir išieškotojui, ir skolininkui. Iki įvykdyto skolininko turto perleidimo aktų pasirašymo skolininko nurodytam pirkėjui, tai yra, iki šio turto realizacijos fakto, arešto aktai ir žemės sklypų kainos nebuvo ginčijamos nei išieškotojo, nei skolininko, ir tai įrodymas, kad išieškotojas su realizuotino turto įkainojimu sutiko. Taigi, žemės sklypų įkainojimas niekam nekėlė abejonių. Išieškotojas ir bylos nagrinėjimo metu jokio kito šio parduoto turto įkainojimo bei įvertinimo, atlikto nepriklausomo turto vertintojo, byloje nepateikė. VĮ Registrų centro pateiktas 1.32 ha ir 1,7 ha žemės sklypų ( - ) ir priklausiusio iki pardavimo A. B., įvertinimas rinkos kaina yra nurodytas 688 Lt ir 891 Lt. Taigi, antstolis šiuos realizuotinus žemės sklypus įkainojo dešimt kartų didesne, nei kadastre įregistruota šių nekilnojamų daiktų rinkos kaina. Ieškovo pareiga yra įrodyti ieškinio reikalavimų pagrįstumą (LR CPK 178 str.) Ieškovas byloje nepateikė jokių įrodymų, kad parduotų žemės sklypų reali rinkos vertė yra kitokia, yra didesnė, negu juos įkainojo ir pardavė antstolė. Kai niekam nekyla abejonių dėl areštuoto nekilnojamo daikto kainos, skirti nepriklausomus turto vertintojus, turto įvertinimui atlikti, nėra privaloma antstolio pareiga. Nepriklausomo turto vertintojų darbas yra mokamas ir nesant ginčo, bei nepareiškus ir išieškotojui, ir skolininkui prašymo dėl eksperto kvietimo, antstolis turtą įkainoja rinkos kainomis pagal LR CPK 681 str. reikalavimus. Kad yra kitokia realizuoto turto rinkos kaina, ieškovas tokių įrodymų šioje byloje nepateikė ( LR CPK 178 str.). Kviesti ekspertą išieškotojas neprašė. Didinti vykdymo išlaidas ekspertiniam darbui apmokėti, kai areštuoto turto įkainojimo nei išieškotojas, nei skolininkas neginčija ir vadinasi su antstolio nustatytu rinkos įkainojimu sutinka, antstolis neprivalo. Ir jokios imperatyvios įstatymo nuostatos, esant tokiai situacijai, antstolis nepažeidė. Bloga skolininko turtinė padėtis lyginant su paties išieškojimo verte, nesuponuoja nuostatos dėl būtinumo atlikti ekspertinį skolininko turto įvertinimą. Būtinybė didinti vykdymo išlaidas kviečiant ekspertus, gali būti padiktuota skolininko ar išieškotojo nesutarimais arba realizuotino turto specifine paskirtimi, jo ypatingu naudojimo būdu ar kitų specifinių faktorių buvimu. Šiuo, gi, atveju, tai buvo įprasti, paprasti du žemės ūkio paskirties žemės sklypai kaimo vietovėje. Arešto aktas ir šio turto įkainojimas nebuvo ginčijami ir nenuginčyti įstatymo nustatyta tvarka. Kitokio šio turto vertės įrodymų, nustatytų nepriklausomų turto vertintojų,- nepateikta. ( LR CPK 178 str., 198 str.) Taigi, nepagrįstas ir atmestinas apelianto teiginys, kad neskirdama privalomos ekspertizės, antstolė pati savo iniciatyva negalėjo atlikti šių žemės ūkio paskirties sklypų įvertinimo, kad tai sudaro savarankišką turto pardavimo be varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu pagrindą pagal LR CPK 602 str. 6p. yra neįrodytas ir teisiškai nepagrįstas ieškovo teiginys. Areštuoto ir parduoto teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka turto įkainojimo tvarka yra laikoma nepažeista, kol neįrodyta priešingai. Turtas realizuotas už dešimt kartų didesnę kainą nei ji įregistruota oficialiame nekilnojamo turto registre – VĮ Registrų centre. Kitokios kainos, kuri galėjo būti taikyta priverstinio pardavimo turtui varžytinėse, ieškovas neįrodė.

19Skolininkas pasinaudojo įstatyme numatyta galimybe iki varžytinių pradžios surasti iš varžytinių parduodamo turto pirkėją ( LR CPK 704 str.). Todėl 2006-12-20 sumokėjus į antstolės depozitinę sąskaitą 10 320 Lt, 2006-12-21 buvo surašytas turto pardavimo skolininko nurodytam pirkėjui aktas pagal LR CPK 704 str. 3d. nuostatas. 2007-01-10 gautas skolininko prašymas 1.7 ha žemės sklypą parduoti A. D. ir M. G.. 2007-01-10 įnešus į antstolio depozitą 10 700Lt, buvo surašytas 2007-01-10 kitas turto pardavimo skolininko nurodytiems pirkėjams aktas. Toks turto pardavimas yra laikomas atitinkančiu tiek skolininko, tiek išieškotojo interesus, nes įgyvendinamas priverstinio vykdymo proceso operatyvumo principas, ir taip realizuojant turtą sumažinamos galimos vykdymo išlaidos, todėl toks turto priverstinio realizavimo procesas turi prioritetą prieš turto pardavimą iš varžytinių( LR Aukščiausio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2005-09-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2005). Taigi, šios turto realizavimo tvarkos pažeidimų pagal LR CPK 704 str. reikalavimus nenustatyta. Pirkėjai, kurie įsigijo minėtą turtą su antstolio turto įvertinimu sutiko ir tai jau dar kartą įrodo, jog antstolio atliktas parduodamo turto įkainojimas- įvertinimas buvo realus. Abu turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktai 2007-03-19 yra patvirtinti teisėjo rezoliucija ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.

20Ieškovas nepateikė jokių patikimų, tinkamų įrodymų, kad realizuoto turto įgijėjai buvo nesąžiningi. Jie apžiūrėjo perkamus žemės ūkio sklypus vietoje, atvyko pas turto priverstinį pardavimą vykdžiusį antstolį, įnešė pinigus nurodytoms sumoms pilnutinai, kas rodo, jog realizuojamo turto kaina buvo reali, tinkama. Turto pardavimo aktus įregistravo nekilnojamo turto registre po jų patvirtinimo teisme. Pirkėjai jokių duomenų neslėpė, visus privalomus veiksmus atliko savalaikiai ir tinkamai. Pirkėjai nėra nei skolininko giminaičiai, nei šeimos nariai, nei darbo ar kitais pavaldumo ryšiais saistomi asmenys, galintys ir turintys teisę įsigyti priverstinio vykdymo metu realizuotiną turtą. Jokių pirkėjų nesąžiningumo įrodymų bylos nagrinėjimo metu nepateikta. Pirkėjų nesąžiningumo įrodymus taip pat yra pareiga pateikti tik ieškovui.( LR CPK 178 str.). Kad pirkėjai gana greitai įregistravo nupirktą nekilnojamą turtą registre, tai yra pirkėjo teisė naudotis skubiu ar paprastu įregistravimo būdu, tačiau nėra jų nesąžiningumo įrodymu.

21Dėl apelianto argumentų, jog parduoto turto aktų tvirtinimas turėjo būti atliktas tik teismo posėdyje.

22Kolegija mano, jog parduoto turto skolininko pasiūlytam pirkėjui aktai yra patvirtinti teismo nepažeidžiant LR CPK 725 str. nustatytos tvarkos. Teisėjas tokio pardavimo aktus tvirtina rezoliucija, kaip numatyta LR CPK 725 str. 1dalyje. Klausimas dėl varžytinių akto tvirtinimo nagrinėjamas teismo posėdyje, jei dėl varžytinių akto teisėtumo teisėjui kyla abejonių arba, jei paduotas skundas dėl antstolio veiksmų. Teisėjui abejonių dėl varžytinių akto teisėtumo neliko, nes pirma buvo išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų, ir tik įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl antstolio veiksmų, kai abejonių neliko, aktai buvo patvirtinti teisėjo rezoliucija. Kad vėliau buvo atstatytas terminas atskirtajam skundui paduoti, tai nerodo, kad akto tvirtinimas 2007-03-19 datai rezoliucija yra netinkamas ar neteisėtas teismo veiksmas. Visumoje, gi, teisme buvo atlikta antstolio priverstinio vykdymo procese atlikto vykdymo darbo patikra, todėl akto tvirtinimą rezoliucija laikyti įstatymo pažeidimu yra nepagrįsta.

23Ieškovo samprotavimai apie galėjimą gauti didesnę realizuotino per varžytines skolininko turto kainą, yra paremti tik prielaidomis, tačiau teismas savo išvadų remti prielaidomis neturi pagrindo. Imperatyvių įstatymo pažeidimų vykdant skolininko A. B. dviejų žemės sklypų priverstinį pardavimą skolininko nurodytiems pirkėjams, pagal apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, kolegija nenustatė, todėl naikinti apylinkės teismo sprendimą pagal apeliacinio skundo motyvus, nėra teisinio pagrindo. ( LR CPK 320 str. 1d.) Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ar viešo intereso aspektu nagrinėjimą plečiančių apeliacijos objekto ribas argumentų - nenustatyta.

24Apeliacinio skundo netenkinus, iš ieškovo priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei. ( LR CPK 88 str. 1d. 3p.)

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso

Nutarė

26Telšių rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš R. J. 13 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Ieškovas R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti... 4. Telšių rajono apylinkės teismas 2008 m. balandžio 18 d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas R. J. prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės... 6. Antstolė privalėjo padaryti viską, kad areštuoti žemės sklypai būtų... 7. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Valstybės įmonės Registrų... 8. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas antstolis Vaidas Drungilas nurodo,... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai A. D. ir M. G. prašo atmesti... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė antstolė Danutė Stonienė prašo... 11. Nesutikdama su apelianto argumentu, kad parduoti žemės sklypai buvo... 12. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 13. Apelianto argumentai, kuriais jis operuoja į Antstolio įstatymo 3 str. 1 d.... 14. Antstolė Danutė Stonienė, kuri vykdė skolininko A. B. nekilnojamo turto-... 15. LR CK 6.145 str. reglamentuoja restitucijos taikymą.... 16. LR CK 4.96 str. nuostatos reglamentuoja savininko teisę išreikalauti savo... 17. Kaip žinoma, skolininko A. B. realizuotiną turtą, dėl kurio pareikštas... 18. Turto pardavimas įvykdytas pagal antstolio įkainojimą ir jo nustatytas... 19. Skolininkas pasinaudojo įstatyme numatyta galimybe iki varžytinių pradžios... 20. Ieškovas nepateikė jokių patikimų, tinkamų įrodymų, kad realizuoto turto... 21. Dėl apelianto argumentų, jog parduoto turto aktų tvirtinimas turėjo būti... 22. Kolegija mano, jog parduoto turto skolininko pasiūlytam pirkėjui aktai yra... 23. Ieškovo samprotavimai apie galėjimą gauti didesnę realizuotino per... 24. Apeliacinio skundo netenkinus, iš ieškovo priteistinos procesinių dokumentų... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Telšių rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 18 d. sprendimą palikti... 27. Priteisti iš R. J. 13 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei....