Byla 2A-75-553/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, Henricho Jaglinskio ir Aldonos Tilindienės (pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „REMCO LT“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-03-02 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „REMCO LT“ ieškinį atsakovui UAB „Vidurys“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija,

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas UAB „REMCO LT“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Vidurys“ 1 760,04 EUR skolą, 6 proc. metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad 2014-06-14 ieškovo projekto vadovas telefonu susitarė su atsakovo direktoriumi dėl vamzdynų praplovimo ir TV diagnostikos, siekiant nustatyti paklotų lauko inžinerinių tinklų būklę statybos objekte „Daugiabučiai gyvenamieji namai ( - )“. Pažymėjo, kad pokalbio metu buvo susitarta dėl darbų kainos, todėl atsakovas atsiuntė ieškovui išankstinio mokėjimo sąskaitą-faktūrą VID16 Nr. 02353, pagal kurią ieškovas 2016-06-15 sumokėjo atsakovui 500 EUR, o 2016-06-20 pagal atsakovo papildomą reikalavimą pervedė dar 200 EUR. Teigė, kad 2016-06-30 atsakovas pateikė ieškovui 1 760,04 EUR sąskaitą-faktūrą VID16 Nr. 02353, todėl, atskaičiavęs jau sumokėtus 700 EUR, ieškovas 2016-08-08 sumokėjo atsakovui 1060,04 EUR sumą. Pasak ieškovo, atsakovas nepateikė jam ataskaitos apie atliktus darbus, todėl laikytina, jog atsakovas sutartų darbų objekte neatliko. Tokiu būdu prašė priteisti iš atsakovo sumokėtus 1 760,04 EUR.
 1. Atsakovas UAB „Vidurys“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.
 2. Nurodė, kad darbų atlikimo pradžia buvo siejama su avanso sumokėjimu, todėl ieškovui 2016-06-15 sumokėjus 500 EUR avansą, atsakovas pradėjo vykdyti sutartį bei birželio mėnesį du kartus atliko vamzdyno praplovimo ir TV diagnostikos darbus. Pažymėjo, kad minėtų darbų priėmimo-perdavimo aktą pasirašė ieškovo atstovas, tačiau jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės nereiškė. Pasak atsakovo, sutartimi sulygti darbai buvo atlikti iki vienašališko sutarties nutraukimo, ieškovas nepagrįstai reikalauja grąžinti visą sumokėtą sumą už atliktus darbus. Teigė, kad šalys, sudarydamos žodinę sutartį, neaptarė atsakovo pareigos pateikti darbų atlikimo ataskaitą, o ieškovo pretenzijoje nurodytas keturių dienų terminas ataskaitai pateikti nelaikytinas protingu.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-03-02 sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo UAB „REMCO LT atsakovo UAB „Vidurys“ naudai 532,82 EUR bylinėjimosi išlaidų, o valstybės naudai - 5,37 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.
 2. Teismas nurodė, kad sprendžiant, ar atsakovas turėjo pareigą parengti ataskaitą, svarbu įvertinti faktą, jog šalys dėl paslaugų suteikimo sulygo žodžiu. Spręsti, jog ataskaitos pateikimas buvo sudėtinė suteikiamų paslaugų dalis, teismas neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Duomenų byloje, jog šalys buvo pasiekusios tokį susitarimą, nėra, todėl teismas nepripažino, jog atsakovas neįvykdė pareigos pateikti atliktų darbų ataskaitą. Faktinės aplinkybės, jog ieškovas sumokėjo visą sumą pagal atsakovo pateiktas sąskaitas-faktūras, sudarė pagrindą teismui spręsti, jog atsakovas sulygtus darbus - vamzdyno praplovimo ir TV diagnostikos - atliko, o ieškovas juos priėmė. Sprendime pažymėta, kad kiekvienas civilinių santykių dalyvis, prieš atlikdamas bet kokį teisinį veiksmą, tarp jų – ir žodžiu susitardamas dėl paslaugų, turėtų apsvarstyti ir įvertinti galimas tokio teisinio veiksmo pasekmes. Juolab, kad ieškovas yra verslininkas, jam keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Teismas vertino, jog ieškovas, kaip civilinių teisinių santykių dalyvis, nebuvo pakankamai rūpestingas bei atidus. Jis, atlikdamas nurodytus veiksmus, neįforminant paslaugos ataskaitos parengimo, tokiu būdu prisiėmė galimas šio veiksmo pasekmes. Teismas taip pat sprendė, jog ta aplinkybė, kad atsakovas neparengė ataskaitos, nepaneigia jo atliktų darbų fakto, juolab, kad ieškovas bandė priduoti inžinierinius tinklus UAB „Vilniaus vandenys“, tačiau nesant ataskaitos jie nebuvo priimti. Galiausiais teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas neatliko sutartimi sulygtų darbų, todėl reikalavimą priteisti iš atsakovo jo sumokėtus 1 760,04 EUR už vamzdynų plovimo ir TV diagnostikos darbus, atmetė kaip nepagrįstą.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovas UAB „REMCO LT“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-03-02 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

5Teismas nepagrįstai vertino, kad sąskaitose-faktūrose nebuvo nurodyta ataskaitos parengimo paslauga, kadangi pats atsakovas 2016-11-16 atsiliepime aiškiai patvirtina, kad šalys susitarė dėl vamzdynų plovimo ir TV diagnostikos statybos objekte, parengiant ir perduodant ieškovui rašytinę ataskaitą. Todėl pagal žodinę sutartį tarp šalių sulygti darbai apėmė ir rašytinės ataskaitos parengimą. Be to atsakovo atstovė, 2016-09-02 rašte atsakydama į ieškovo raštą, tiesiogiai patvirtino, kad buvo susitarta dėl rašytinės ataskaitos. Pažymi, kad ieškovas sumokėjo visas atsakovo paprašytas sumas tik pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras, tačiau neturėdamas jokių faktinių įrodymų dėl darbų atlikimo. Tai, kad rašytinės ataskaitos parengimas buvo įtrauktas į darbų kainą, patvirtina, jog atsakovas vamzdynų diagnostiką įkainavo 1 EUR už 1 metrą. Faktas, kad buvo pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas, neatleidžia atsakovo nuo pareigos parengti ir perduoti ieškovui rašytinę ataskaitą. Apeliantas dar kartą pažymi, kad darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašė ne ieškovo, o kitos organizacijos atstovas. Ataskaitos parengimas nebūtinai nurodomas darbų užsakyme ar sąskaitoje, bet laikomas neatsiejama darbų dalimi.

 1. Atsakovas UAB „Vidurys“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-03-02 sprendimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

6Atsakovo darbuotojas E. A. teismo posėdžio metu patvirtino faktą, kad vamzdynų praplovimo, TV diagnostikos atlikimo darbų, TV diagnostikos protokolo parengimo darbų paslaugos yra užsakomos atskirai, apmokestinamos skirtingais atsakovo įkainiais bei aiškiai nurodomos klientui išrašomose atsakovo sąskaitose, todėl teismas pagrįstai atsižvelgė į šias aplinkybes. Nepagrįstai apeliantas teigia, kad pats paslaugos „TV diagnostika“ pavadinimas suponuoja faktą, kad ši paslauga turi turėti materialią išraišką, nes ataskaita rengiama tik esant kliento užsakymui bei tai nurodant atsakovo sąskaitoje, išrašomoje už atliktus darbus. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kad šalys sudarytu žodiniu susitarimu iš anksto užsakė ataskaitos parengimo darbus, o byloje esantys įrodymai patvirtinta priešingai. Ieškovas tiek žodinius, tiek rašytinius reikalavimus, susijusius su TV diagnostikos ataskaitos parengimu atsakovui, pradėjo reikšti tik po 2016-08-08 atlikto galutinio atsiskaitymo už atsakovo suteiktas paslaugas. Atsakovo atstovės 2016-09-02 atsakymas į ieškovo raštą patvirtina ataskaitos, kaip papildomos paslaugos, užsakymą rugpjūčio mėnesį, o ne 2016-06-14 įvykusio susitarimo dėl tokios paslaugos egzistavimą. Aplinkybė, kad ieškovas visiškai atsiskaitė su atsakovu, sudaro pagrindą spręsti, kad atsakovas sulygtus vamzdynų plovimo bei TV diagnostikos darbus atliko. Nors apeliantas nurodo, kad darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašė ne ieškovo darbuotojas, tačiau teismas pagrįstai vertino, kad tai savaime nepaneigia atliktų darbo fakto, be to aktą pasirašęs asmuo teismo posėdžio metu patvirtino, kad atsakovo darbuotojai statybų objekte užsiėmė vamzdžių plovimu, filmavimu. Apeliantas, kuriam keliami aukštesni atidumo bei rūpestingumo standartai, sudarydamas sutartį,privalėjo aiškiai identifikuoti užsakomas paslaugas, bet ne remtis vidiniu paslaugų ir jų pobūdžio suvokimu, manydamas, kad tokį patį suvokimą turi ir atsakovas.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.
 2. Bendroji procesinė taisyklė yra ta, jog apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniu skundu nustatytų ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis).
 3. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo nukrypti nuo bendrosios procesinės taisyklės ir peržengti šios bylos ribas, nustatytas apeliaciniu skundu.
 4. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys).
 5. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą, privalo patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.
 6. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo skolą už nesuteiktas paslaugas.
 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Remco LT“ ir atsakovas UAB „Vidurys“ sudarė žodinį susitarimą dėl atitinkamų paslaugų suteikimo. 2016-06-14 ieškovui buvo pateikta išankstinio mokėjimo sąskaita-faktūra VID16 Nr. 02363 dėl 500 EUR sumos apmokėjimo už hidrodinaminio vakuuminio automobilio darbą, kurią ieškovas 2016-06-15 apmokėjo. Taip pat ieškovas 2016-06-20 atliko atsakovui 200 EUR sumos mokėjimą, o 2016-08-08 sumokėjo likusią 1 060 EUR sumą, pagal atsakovo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą VID16 Nr. 02352. Ieškovas 2016-08-18 kreipėsi į atsakovo su pretenzija, kuria reikalavo atsakovo iki 2016-08-22 perduoti ataskaitą apie atliktus vamzdyno praplovimo ir TV diagnostikos darbus. 2016-08-23 ieškovas pateikė atsakovui pranešimą dėl paslaugų atsisakymo ir avanso grąžinimo, kuriuo atšaukė užsakymus iš atsakovo ir pareikalavo iki 2016-08-26 grąžinti sumokėtą 1 760,04 EUR sumą. Atsakovas, 2016-09-02 raštu atsakydamas į ieškovo pranešimą dėl paslaugų atsisakymo ir avanso grąžinimo, nesutiko su ieškovo vienašališku sutarties nutraukimu ir nurodė, kad rašytinė ataskaita ieškovui bus perduota kiek įmanoma skubiau pagal atsakovo galimybes. 2016-09-05 ieškovas kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, o 2016-10-21 pateikė ieškinį dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 8. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu padarė išvadą, kad byloje nėra pagrindo spręsti, jog šalys būtų susitarusios dėl ataskaitos parengimo ir aplinkybė, kad atsakovas neparengė ataskaitos, nepaneigia jo atliktų darbų fakto. Teismas atmetė ieškinį, konstatavęs, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas neatliko sutartimi sulygtų darbų.
 9. Apeliantas skundu nesutinka su teismo motyvais ir išvadomis, jog atsakovas neturėjo prievolės parengti ir perduoti ieškovui rašytinės ataskaitos, kadangi atsakovas atsiliepime į ieškovo ieškinį patvirtino, kad šalys susitarė dėl vamzdynų praplovimo ir TV diagnostikos statybos projekte „Daugiabučiai gyvenamieji namai ( - )“, parengiant ir perduodant ieškovui rašytinę ataskaitą. Ieškovo įsitikinimu, faktas, kad buvo pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas, neatleidžia atsakovo nuo pareigos parengti ir perduoti ieškovui rašytinę ataskaitą, be to pažymi, kad darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašė ne ieškovo įgaliotas asmuo. Ieškovas taip pat skunde pažymi, kad pats paslaugos „televizinė diagnostika“ pavadinimas savaime suponuoja, kad paslauga turi turėti materialinę išraišką. Ieškovo teigimu, atsakovas netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, todėl ieškovas buvo priverstas nutraukti žodinę sutartį ir atsakovas turi grąžinti ieškovui 1 760,04 EUR sumą.
 10. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014).
 11. Pagal CPK 182 straipsnio 5 punktą, nereikia įrodinėti aplinkybių, kurios grindžiamos šalių pripažintais faktais. CPK 187 straipsnio 1 punkte nustatyta, jog šalis turi teisę pripažinti faktus, kuriais kita proceso šalis grindžia savo reikalavimą ar atsikirtimą. Pripažinimas gali būti išreikštas tiek raštu procesiniuose ar paruošiamuosiuose dokumentuose, tiek žodžiu ar raštu pateiktais šalies paaiškinimais. Kaip pagrįstai nurodo apeliantas, atsakovas atsiliepime į ieškovo ieškinį, pripažino faktinę aplinkybę, jog 2016-06-14 atsakovas ir ieškovas „sudarė žodinį susitarimą dėl vamzdynų praplovimo ir TV diagnostikos statybos objekte „Daugiabučiai gyvenamieji namai ( - )“, parengiant ir perduodant kreditoriui rašytinę ataskaitą“. Tokią pačią poziciją atsakovas nurodė ir prieštaravimuose dėl teismo įsakymo išdavimo. Be to į bylą pateiktame atsakovo 2016-09-02 atsakyme į ieškovo raštą dėl paslaugų atsisakymo ir avanso grąžinimo, atsakovas nurodė, kad ieškovas nustatė neprotingai trumpą terminą prašomos vamzdynų TV diagnostikos rašytinės ataskaitos pateikimui, o žodine sutartimi esą nebuvo sutarta dėl konkrečios paslaugos suteikimo terminų. Tame pačiame atsakyme atsakovas nurodo, kad šiuo metu rengia TV diagnostikos rašytinę ataskaitą ir ją ieškovui perduos pagal turimas galimybes kiek galėdamas skubiau. Atsižvelgus į visas šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, kad šalys nebuvo susitarusios dėl ataskaitos parengimo. Priešingo vertinimo nėra pagrindo daryti ir ištyrus šalių teiktus paaiškinimus teismo posėdžių metu, nes išklausius teismo posėdžių garso įrašus nenustatyta, kad bylą nagrinėjant iš esmės atsakovas būtų aiškiai išreiškęs poziciją, jog tarp šalių atitinkamo susitarimo nebuvo. Tokią poziciją atsakovas pareiškė tik baigiamosiose kalbose, tačiau baigiamosiose kalbose negalima remtis aplinkybėmis, kurių teismas netyrė (CPK 253 straipsnio 4 dalis).
 12. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su apeliantu, jog darbų perdavimo-priėmimo aktas nepagrįstai buvo pasirašytas ieškovo neįgalioto asmens, todėl nagrinėjamu atveju šios aplinkybės negalima vertinti kaip formalaus pažeidimo, nesukeliančio jokių teisinių pasekmių. Byloje nėra jokių įrodymų, kad darbų priėmimo-perdavimo aktą pasirašęs asmuo būtų turėjęs atitinkamus įmonės įgalinimus ar bent kokiu nors būdu būtų susijęs su tokių darbų atlikimu, žinojęs tarp šalių susitartų darbų apimtį ar stebėjęs šių darbų atlikimą ir pagrįstai vertinęs, kad darbai atlikti tinkamai, be jokių trūkumų. Todėl laikytina, kad darbų perdavimo priėmimo aktas tarp šalių nėra pasirašytas ir atsakovas nėra perdavęs ieškovui darbų, o ieškovas nėra priėmęs iš atsakovo įvykdytų darbų.
 13. Apeliantas skunde nurodo, kad įvertinus tai, jog atsakovas vamzdynų televizinę diagnostiką įkainojo 1 EUR už 1 metrą, o ieškovo vėliau pasamdyta UAB „Komunalinė technika“ tą pačią paslaugą įkainojo 0,85 EUR už 1 metrą, galima daryti išvadą, kad rašytinės ataskaitos parengimas atsakovo buvo įtrauktas į darbų kainą. Teisėjų kolegija neturi pakankamo pagrindo sutikti su šiais argumentais, nes jie nei paneigia, nei patvirtinta aplinkybės, kad ginčo šalys, žodžiu susitardamos dėl darbų apimties ir kainos, rašytinės ataskaitos parengimo kainą įtraukė į vamzdynų televizinės diagnostikos kainą, nurodytą pateiktoje sąskaitoje-faktūroje VID16 Nr. 02352. Šios aplinkybės byloje liko neištirtos. Kaip matyti iš į bylą pateiktos 2016-08-30 PVM sąskaitos-faktūros Nr. 6676-16, ieškovui išrašytos UAB „Komunalinė technika“, 0,85 EUR įkainis už metrą yra nustatytas už buitinių ir lietaus nuotekų vamzdynų televizinę diagnostiką, protokolų ir DVD įrašų paruošimą konkrečiu adresu. Tai, kad atsakovas už vamzdynų televizinę diagnostiką nurodė brangesnį įkainį nei kita įmonė, teikusi tokias pat paslaugas kartu su protokolų ir DVD įrašų paruošimu, nesudaro pagrindo vienareikšmiškai išvadai, kad atsakovas, išrašydamas sąskaitą-faktūrą VID16 Nr. 02352, ataskaitos parengimą įtraukė į darbų kainą. Esant šalių ginčui dėl darbų kainos, toks klausimas turėtų būti sprendžiamas, įvertinus jos atitikimą vidutinei analogiškų paslaugų rinkos kainai.
 14. Kaip ir minėta šios nutarties 17 punkte, ieškovas skunde nurodė, jog pats paslaugos „televizinė diagnostika“ pavadinimas savyje suponuoja būtinybę, kad paslauga turėtų materialinę išraišką, todėl esą ataskaitos parengimas nebūtinai nurodomas darbų užsakyme ar sąskaitoje, bet laikomas neatsiejama darbų dalimi. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą laikosi kitokios pozicijos - teigia, kad televizinės diagnostikos darbus galima atlikti tiek kartu su protokolu, tiek ir be jo, todėl esą protokolo parengimo darbus reikia užsakyti atskirai. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes apie ginčo paslaugų specifiką, sprendžia, kad labiau tikėtina, jog televizinės diagnostikos paslaugos įvykdymas tam, kad būtų galima konstatuoti jos tinkamą atlikimą, turėtų būti įformintas vienokiu ar kitokiu būdu, leidžiančiu įsitikinti paslaugios atlikimu. Teisėjų kolegija detaliau dėl šio skundo argumento nepasisako, atsižvelgdama į šios nutarties 19 punkte išdėstytas aplinkybes.
 15. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir nepagrįstai padarė išvadą, kad šalys nebuvo susitarusios dėl televizinės diagnostikos protokolo paruošimo. Kadangi byloje nustatyta, kad tarp šalių egzistavo susitarimas dėl televizinės diagnostikos protokolo paruošimo ir neginčijamai konstatuota, kad atsakovas šio protokolo nepateikė, byloje turėjo būti sprendžiamas klausimas dėl sutarties įvykdymo tinkamumo ir iš to sekančias sutarties šalių tarpusavio pareigas.
 16. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog dėl 23 punkte nustatytų padarytų pažeidimų buvo iš dalies neatskleista bylos esmė, todėl atsižvelgdamas į šioje byloje neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, naujų įrodymų gavimo būtinybę, sprendžia, jog šiuo atveju bylos išnagrinėjimas iš esmės apeliacinės instancijos teisme nėra galimas, todėl byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p.).
 17. Byla grąžinant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų klausimas nėra sprendžiamas (CPK 93 straipsnis).

7Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

8Apeliacinį skundą tenkinti.

9Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 2 d. sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai