Byla II-532-437/2010
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Raimondas Blauzdžius, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui J.V., institucijos atstovui Arvydui Zaščiurinskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal J.V. skundą dėl nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2010-02-05 surašė J. V. administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1268050-1 ir 2010-02-05 priėmė nutarimą Nr. 1268050-1, kuriame nustatė, kad 2010-02-05 apie 8.19 val. ji važiavo autobusu Nr. 779 maršrutu Nr. 53, tarp stotelių „L. Giros“ – „Pamiškė“ be bilieto (pateikė nepažymėtą vienkartinį bilietą), ir taip pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.1 punkto reikalavimus. Kontrolierius kvalifikavo J. V. veiksmus pagal LR administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 142 str. 4 d. ir, nenustatęs jos atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, nutarė jai skirti administracinę nuobaudą – 80 litų baudą (b. l. 3, 6).

3Administracinėn atsakomybėn patraukta J. V. padavė teismui skundą (b. l. 2), kuriame prašė panaikinti nutarimą. Skunde paaiškino, kad buvo nepagrįstai patraukta administracinėn atsakomybėn. Įlipo L. Giros stotelėje per galines autobuso duris, atsisėdo, ketindama iš kuprinės išsiimti bilietėlį. Nurodo, kad išsiėmusi talonėlį jį bandė pažymėti elektroniniu komposteriu, esančiu autobuso gale, tačiau bilietėlio iš pirmo karto pažymėti nepavyko, nes nesuveikė komposteris. Tuomet „Pamiškės“ stotelėje įlipo kontrolieriai. Nurodo, kad tarp „L. Giros“ ir „Pamiškės“ stotelių buvo 1 min. laiko tarpas. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo palaikė skundą ir prašė jį tenkinti remiantis jame išdėstytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad autobuse buvę keleiviai ją gynė, nurodė, kad ji įlipo „L. Giros“ stotelėje. Teigia, kad kontrolieriai jai neleido nieko paaiškinti, užsirašyti liudininkų duomenų, liepė pasiimti kuprinę ir lipti iš autobuso.

4Teismo posėdyje protokolą surašiusios ir nutarimą priėmusios institucijos atstovas su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jo netenkinti.

5Skundas tenkinamas. Skundžiamas nutarimas naikinamas, administracinio teisės pažeidimo byla nutraukiama (LR ATPK 250 str. 1p.).

6LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 142 straipsnio 4 dalis, pagal kurią J. V. paskirta administracinė nuobauda, nustato atsakomybę už keleivių važiavimą be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis.

7Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais Vilniuje tvarką reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-11-23 sprendimu Nr. 1-967 patvirtintos Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklės. Taisyklių 16 punktas nustato, kad pažymėtas vienkartinis bilietas suteikia teisę važiuoti viena transporto priemone viena maršruto kryptimi iki galinės maršruto stotelės. Tų pačių Taisyklių 17 punktas nustato, kad keleivis privalo įsigyti ir turėti bilietą prieš įlipdamas į autobusą ar troleibusą. Jei nėra galimybės to padaryti, vienkartinį bilietą keleivis įsigyja iš vairuotojo toje pačioje stotelėje, kurioje jis įlipo, ir nedelsdamas jį pažymi. Taisyklių 18 punkte nustatyta, kad keleivis, įlipęs į autobusą arba troleibusą, privalo nedelsdamas pažymėti vienkartinį bilietą arba turėti kitą Taisyklėse numatytą dokumentą. Kontrolieriaus prašymu keleivis privalo pateikti pažymėtą vienkartinį bilietą (Taisyklių 31.1 p.). Pagal Taisyklių 33.1 punktą keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto, jei kontrolės metu jis nepateikia kontrolieriui tinkamai pažymėto vienkartinio bilieto arba galiojančio terminuoto bilieto, galiojančio vardinio terminuoto arba pažymėto vienkartinio bilieto su nuolaida ir galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą. Tokiu būdu, pagal Taisyklių nuostatas keleivio pareigos įsigyti ir pažymėti bilietą tinkamas įgyvendinimas yra siejamas su šios pareigos atlikimo momentu.

8Apklaustas kaip liudytojas A. P. parodė, kad J. V. atvežė iki „L. Giros“ stotelės, kurioje ji įlipo į autobusą.

9Apklaustas kaip liudytojas kontrolierius A. J. parodė, kad tikrinimo metu administracinėn atsakomybėn patraukta J. V. išsitraukė piniginę ir pasakė, kad pamiršo bilietą. Kai jis įlipo pro galines autobuso duris, J. V. sėdėjo gale ir rausėsi kuprinėje, po to išsitraukė nepažymėtą bilietą ir sakė, kad nespėjo jo pažymėti, J. V. gynė kiti keleiviai, sakė, kad ji ką tik įlipo ir nespėjo pasižymėti bilietėlio. Nurodė, kad būna atvejų, kai komposteris iš karto nepažymi bilieto. Vyr. kontrolieriaus padėjėja A. N. parodė, kad tikrinimo metu J. V. pradėjo ieškoti bilieto ir aiškino, kad nespėjo jo pažymėti. Apklausti kaip liudytojai SĮ „Susisiekimo paslaugos“ darbuotojai V. K., J. P., L. A. P. įvykio ir administracinėn atsakomybėn patrauktos J. V. neprisiminė.

10Iš liudytojų parodymų darytina išvada, kad J. V. savo skunde teismui ir teismo posėdyje teisingai išdėstė faktines bylos aplinkybes. Konstatuotina, kad keleivė J. V. autobuse nespėjo pažymėti turėto vienkartinio bilieto, nes atstumas tarp stotelių „L. Giros“ ir „Pamiškė“ yra tik 1 min. (b. l. 18-21), be to, teismas neturi pagrindo abejoti J. V. pateiktu nuosekliu paaiškinimu, kad komposteris iš pirmo karto nepažymėjo jos turėto vienkartinio važiavimo bilieto. Keleivė J. V. buvo sąžininga, turėjo įsigijusi vienkartinį važiavimo bilietą, tačiau dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių iki kontrolės pradžios nespėjo jo pažymėti.

11Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

12administracinėn atsakomybėn patrauktos J. V. skundą patenkinti. Panaikinti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2010-02-05 nutarimą Nr. 1268050-1 ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

13Nutarimas per 10 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai