Byla II-1087-189/2010
Dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus nutarimo pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant institucijos, kurios nutarimas skundžiamas, atstovui Justinui Točilovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal A. R. skundą dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus nutarimo pakeitimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2010-05-05 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1282435-6 A. R. Protokole nurodė, kad A. R. 2010-05-05 apie 17.03 val. važiavo autobusu Nr. 512 maršrutu Nr. 45, tarp stotelių Šeškinės kalvos – Širvintų ir pateikė ne toje transporto priemonėje pažymėtą vienkartinį bilietą ir tuo pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.2 punkto reikalavimus (b.l. 17).

4Išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierius 2010-05-05 nutarimu Nr. 1282435-6 A. R. už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 142 str. 4 d. padarymą skyrė administracinę nuobaudą – 80 Lt baudą (b.l. 17).

5Skunde A. R. prašo pakeisti 2010-05-05 nutarimu paskirtą 80 Lt baudą į įspėjimą. Nesant galimybės paskirti įspėjimą, prašė paskirti mažesnę nuobaudą nei numatyta ATPK 142 str. 4 d. sankcijoje nustatyta minimali ? 20 Lt bauda. Paaiškino, kad po darbo vyko į namus 24 maršruto autobusu ir visuomeninio transporto stotelėje „Šeškinės kalvos“ persėdo į 45 maršruto autobusą. Buvo piko metas, autobusas pilnas žmonių. Kadangi važiavimo bilieto neturėjo, jį ketino įsigyti iš vairuotojo, todėl braudamasis pro žmones ėjo link vairuotojo kabinos. Priėjęs prie vairuotojo kabinos, skaičiavo pinigus, tuo metu autobusas sustojo, ir jis ketino pirkti bilietą, kai pro priekines autobuso duris įlipo kontrolierius. Išsigandęs, kad paskirs baudą, jog nespėjo įsigyti bilieto ir vieną stotelę važiavo be jo, parodė kontrolieriui prieš tai važiavusiame autobuse pažymėtą vienkartinį važiavimo bilietą. Jis neketino važiuoti be bilieto, sąmoningo delsimo, siekiant išvengti bilieto įsigijimo, ar ketinimo važiuoti be bilieto, jo veiksmuose tikrai nebuvo. Administracinį teisės pažeidimą pripažįsta, tačiau paskirta bauda yra labai didelė ir mano, kad neadekvati padarytam pažeidimui. Materialinė padėtis ypač sunki, moka būsto paskolą, mokesčius, atlyginimas labai nedidelis, anksčiau nebaustas administracine tvarka.

6Skundas tenkintinas.

7Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 142 str. 4 d., keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas, - užtraukia baudą nuo šešiasdešimties iki vieno šimto litų.

8Byloje esančių įrodymų visuma, o būtent administracinio teisės pažeidimo protokolas, pačio A. R. prisipažinimas patvirtina, jog jis 2010-05-05 apie 17.03 val. važiavo autobusu Nr. 512 maršrutu Nr. 45, tarp stotelių Šeškinės kalvos – Širvintų ir pateikė ne toje transporto priemonėje pažymėtą vienkartinį bilietą. Šiais veiksmais jis pažeidė Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2005-11-23 sprendimu Nr. 1-967 patvirtintų Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 33.2 punkto reikalavimą. Pagal šį reikalavimą keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto, jei kontrolės metu jis pateikia kontrolieriui kitame autobuse ar troleibuse arba kelis kartus pažymėtą vienkartinį bilietą arba jį pažymi kontrolės metu.

9Teismas, išnagrinėjęs visas bylos aplinkybes ir įvertinęs įrodymus (ATPK 257 str.), daro išvadą, kad A. R. padarytas administracinis teisės pažeidimas yra įrodytas, jo veika teisingai kvalifikuota pagal ATPK 142 str. 4 d., nuobauda paskirta sutinkamai su bendrosiomis nuobaudų ir baudų skyrimo taisyklėmis, todėl teisėtai ir pagrįstai (ATPK 297 str.).

10Tačiau teismas mano, kad yra pagrindas taikyti ATPK 30¹ straipsnio nuostatas, kurios numato, kad, nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, atsižvelgiant į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ar protingumo kriterijais, galima pažeidėjui skirti mažesnę nuobaudą, nei numatyta sankcijoje (asmuo anksčiau nebaustas administracine tvarka, gailisi dėl nagrinėjamo nusižengimo; materialinė padėtis patenkinama: vidutinis darbo užmokestis yra apie 800 Lt, vykdo įsipareigojimus bankui pagal kredito sutartį Nr. 08-049118- FA; b.l. 4 - 14).

11Paskirtoji administracinė nuobauda atitinka individualios atsakomybės principą ir turi auklėjamąjį poveikį.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 5 p., 128 str., Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 str. 1 d.,

Nutarė

13patenkinti skundą.

14SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriaus 2010-05-05 nutarimą Nr. 1282435-6, kuriuo A. R. (asm. k. ( - ) nubaustas 80 Lt bauda, pakeisti, skiriant administracinę nuobaudą – įspėjimą.

15Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai