Byla eB2-185-560/2017
Dėl BUAB „Baltic favorit“ veiklos pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo BUAB „Baltic favorit“ bankroto administratorės UAB „Rožių slėnis“ prašymą dėl BUAB „Baltic favorit“ veiklos pabaigos.

2Teismas

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2015-06-08 nutartimi UAB „Baltic favorit“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Rožių slėnis“. Vilniaus apygardos teismo 2015-09-07 nutartimi buvo patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas, kuris patikslintas 2016-01-25, 2016-05-04, 2016-07-04, 2016-09-19 ir 2016-12-02 Vilniaus apygardos teismo nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2015-10-12 nutartimi įmonei nutarta taikyti supaprastintą bankroto procesą, o 2016-10-27 nutartimi supaprastinto bankroto proceso trukmė patęsta iki 2017-11-12. Vilniaus apygardos teismo 2015-11-12 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4Teisme gautas bankroto administratorės UAB „Rožių slėnis“ prašymas priimti sprendimą dėl BUAB „Baltic favorit“ veiklos pabaigos.

5Prašymas tenkinamas.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas, nerealizuoto turto ar nepanaudotų lėšų neturi. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Lietuvos teismuose nėra nagrinėjamos jokios kitos bylos, kuriose BUAB „Baltic favorit“ būtų šalimi. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2015-10-05 rašte „Dėl pažymos išdavimo“ Nr. VR-14.6-1527 nurodyta, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra neturi duomenų, kad BUAB „Baltic favorit sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas.

8Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra pateikti dokumentai, kurie pagrindžia aplinkybes, jog bankroto administratorė atliko visus įstatyme numatytus būtinuosius bankroto proceso darbus, tinkamai pabaigė bankroto procedūrą ir išnaudotojo visas galimybes, kad būtų patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, priimtinas sprendimas dėl BUAB „Baltic favorit“ pabaigos.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

10BUAB „Baltic favorit“ bankroto administratorės UAB „Rožių slėnis“ prašymą tenkinti.

11BUAB „Baltic favorit“ (į. k. 302697024, buveinė: Vilniaus miesto savivaldybės teritorija) pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

12Pavesti BUAB „Baltic favorit“ bankroto administratorei UAB Rožių slėnis“ atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

13Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai