Byla 2-273-878/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios UAB „Liepalotas“, atstovaujamos UAB „Verslo administravimo centras“, ieškinį atsakovui G. S. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovė bankrutavusi UAB „Liepalotas“ prašo iš atsakovo G. S. priteisti 10250,00 Lt žalai atlyginti. Ieškovė nurodo, kad, patikrinus buhalterinės apskaitos dokumentus, nustatyta, jog bendrovės vadovas bankroto administratoriui neperdavė 10250,00 Lt vertės turto (automobilių), kuris buvo nurašytas tuo metu, kai atsakovas veikė kaip ieškovės direktorius. Atsakovas nepateikė jokių dokumentų, pagrindžiančių automobilių realizavimą kaip antrines žaliavas ar utilizavimą, o patikrinus VĮ „Regitra“ duomenis, paaiškėjo, jog automobiliai vis dar yra registruoti ieškovės vardu. Ieškovė teigia, kad atsakovas, neperduodamas įmonei priklausančio turto, veikė nesąžiningai, savo veiksmais pažeidė įmonės kreditorių interesus, todėl privalo atlyginti įmonės patirtus nuostolius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 1-3 ir 7 dalys).

3Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia Kauno apygardos teismo nutartimis (b.l. 7-8), UAB „Liepalotas“ įstatais (b.l. 10-15), Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstiniu sąrašu su istorija (b.l.16-19), finansinės atskaitomybės teikimu (b.l. 20-23), turto ir dokumentų perdavimo-priėmimo aktu (b.l. 24-27), nusidėvėjusių ir nenaudojamų pagrindinių priemonių nurašymo aktu (b.l. 28-29), direktoriaus įsakymu (b.l. 30), pareiškimu dėl paaiškinimų pateikimo (b.l. 31-32), išrašu iš VĮ „Regitra“ (b.l. 33-35), turto vertės nustatymo ataskaita (b.l. 36-51).

4Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai ir teismo pranešimas dėl teisės per 20 dienų terminą pateikti atsiliepimą įteikti atsakovui 2012 m. vasario 12 d. (b.l. 68). Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2012 m. kovo 5 d. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis). Atsakovas G. S. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad, patvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad G. S. nuo 1997 m. balandžio 9 d. iki 2011 m. liepos 7 d. ėjo UAB „Liepalotas“ direktoriaus pareigas. Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 15 d. nutartimi UAB „Liepalotas“ iškelta bankroto byla, įmonės administratore paskirta UAB „Verslo administravimo centras“. Atsakovas kaip UAB „Liepalotas“ direktorius neperdavė įmonės bankroto administratorės įgaliotam asmeniui E. K. ilgalaikio kilnojamojo turto: automobilių UAZ 31512, valst. Nr. ( - ) Mitsubishi Pajero, valst. Nr. ( - ) UAZ 3303, valst. Nr. ( - ) Mercedes Benz 300, valst. Nr. ( - ) priekabos KTSP 2, valst. Nr. ( - ), kurių nustatyta vidutinė rinkos vertė yra 10250,00 Lt. Šis turtas neužfiksuotas įmonės balanse, buhalterinės apskaitos duomenimis, šio turto likutinė vertė - 4224,21 Lt. Automobilio UAZ 31512, valst. Nr. ( - ) nurašymas yra užfiksuotas 2007 m. gruodžio 28 d. nusidėvėjusių ir nenaudojamų pagrindinių priemonių nurašymo akte Nr. 6, likusio turto nurašymo aktų nėra, tik atsakovo pasirašytas 2009 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. 87 nurašyti minėtas transporto priemones. Atsakovas kaip įmonės vadovas neužtikrino, kad būtų laikomasi teisės aktų nustatytos juridinio asmens turto nurašymo tvarkos, reglamentuotos VšĮ Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ patvirtinto 12 standarto 74, 75 punktų nuostatų: kaip matyti, turtas turėjo likutinę vertę, jis buvo visiškai nudėvėtas, tačiau nepateikta duomenų, jog apskaitoje buvo užregistruotas iš šio turto pardavimo gautos pajamos ar išmontavus turtą gautos dalys ar medžiagos, nėra ir duomenų apie šio turto utilizavimą, turtas VĮ „Regitra“ duomenimis yra įregistruotas kaip UAB „Liepalotas“ nuosavybė. Taigi, yra pagrįsta manyti, kad šis ilgalaikis turtas realiai egzistuoja ir nebuvo perduotas įmonės bankroto administratorės įgaliotam asmeniui.

9Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnis numato, kad už apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų išsaugojimą pagal įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nurodo, jog įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Atsakovas, kaip bendrovės direktorius, buvo įpareigotas perduoti bankroto administratorei įmonės turtą ir kitus dokumentus, tačiau viso perduotino įmonės turto neperdavė.

10Pažymėtina, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai, protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, vengti situacijų, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnis). Taigi juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis šias pareigas, privalo visiškai atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Iš ieškovės pareikštame ieškinyje nurodytų aplinkybių bei prie ieškinio pridėtų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas, nepagrįstai nurašydamas įmonės turtą bei neperduodamas įmonės turto bankroto administratorei, savo neteistais veiksmais padarė įmonei 10250,00 Lt žalos.

11Atlikus formalų byloje esančių įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad egzistuoja visos civilinei atsakomybei atsirasti būtinosios sąlygos, atsakovas, būdamas įmonės direktoriumi, savo neteisėtais veiksmais padarė realią žalą įmonei, ieškovė patyrė nuostolių, kurie turi būti atlyginti (CK 6.245-6.249 straipsniai).

12Žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista, bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 10250,00 Lt (dešimt tūkstančių du šimtus penkiasdešimt litų 00 ct) žalos atlyginimo bankrutavusiai UAB „Liepalotas“, įmonės kodas 170731297, buveinės adresas Liepaloto k., Ašmintos sen., Prienų r., a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas.

16Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 308,00 Lt (tris šimtus aštuonis litus 00 ct) žyminio mokesčio bei 15,20 Lt (penkiolika litų 20 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Prienų rajono apylinkės teismo raštinę.

17Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškinį pateikusi šalis sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai