Byla e2-1424-823/2016
Dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1958-638/2016, kuria žemės ūkio bendrovei „Dubysa“ iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal žemės ūkio bendrovės „Dubysa“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „NOTISA“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1958-638/2016, kuria žemės ūkio bendrovei „Dubysa“ iškelta bankroto byla, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilęs dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ŽŪB „Dubysa“ iškelta bankroto byla pagal pareiškėjo Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus (toliau – VSDFV Kauno skyrius) pareiškimą ir paskirtas bankroto administratorius.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 26 d. nutartimi konstatavęs, kad įmonė yra nemoki, iškėlė bankroto bylą ŽŪB „Dubysa“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „NOTISA“.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atskiruoju skundu ŽŪB „Dubysa“ bankroto administratorius UAB „NOTISA“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį ir bankroto bylos iškėlimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad byloje esantys duomenys apie ŽŪB „Dubysa“ turinę padėtį yra pakankami konstatuoti, kad lėšų apmokėti teismo ir administravimo išlaidas įmonė neturi t. y. ŽŪB „Dubysa“ taikytinas supaprastintas bankroto procesas. Ginčijamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje yra nustatytas teisinis bei faktinis pagrindas pasiūlyti pareiškėjui sumokėti teismo nurodytą pinigų sumą, reikalingą padengti teismo ir administravimo išlaidoms.

8Pareiškėjas VSDFV Kauno skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad teismas, nusprendęs taikyti ŽŪB „Dubysa“ supaprastintą bankroto procesą, turėtų vadovautis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 10 dalies 2 punktu ir paskirti ŽŪB „Dubysa“ administratorių, prisiimantį riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punkto nuostata skirta apsaugoti kreditorių – valstybės institucijų, interesus, kadangi, ir taip esant įsiskolinimui Fondo biudžetui, įpareigojimas sumokėti ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 1 punkte numatytą sumą, reikalingą administravimo išlaidoms apmokėti, pažeistų protingumo ir teisingumo principus, nes būtų dar labiau didinami nuostoliai Fondo biudžetui, taip pažeidžiant viešąjį interesą. Teismas ginčijama nutartimi supaprastinto bankroto proceso klausimo nenagrinėjo, VSDFV Kauno skyrius, teikdamas prašymą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo ŽŪB „Dubysa“, taip pat neprašė teismo bankrotą bendrovei kelti supaprastinto proceso tvarka. UAB „Notisa“ buvo davusi sutikimą administruoti bankrutuojančią ŽŪB „Dubysa“, o, nesutikdama administruoti bankrutuojančios įmonės, gali bet kuriuo bankroto proceso metu prašyti teismo atstatydinti ją iš administratoriaus pareigų.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų, taip pat pagrindų peržengti atskirojo skundo ribas, todėl ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas pagal atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus.

11Apeliantas nesutikimą su ginčijama pirmosios instancijos nutartimi grindžia tuo, kad ŽŪB „Dubysa“ turėjo būti taikomas supaprastintas bankroto procesas, ir kad pirmosios instancijos teismas turėjo pasiūlyti pareiškėjui sumokėti pinigų sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms padengti.

12Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su apelianto atskirojo skundo argumentais, pažymi, kad, nagrinėjant bankroto bylos iškėlimo klausimą, yra tikrinama, ar egzistuoja įstatyme numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai). Pirmosios instancijos teismas bankroto bylą ŽŪB „Dubysa“ iškėlė konstatavęs jos nemokumą. Apeliantas atskiruoju skundu neginčija pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių, susijusių su ŽŪB „Dubysa“ nemokumu. Priešingai, atskiruoju skundu su minėtomis aplinkybėmis sutinkama.

13ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalis numato, kad, kai teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, bankroto byla gali būti keliama ir nagrinėjama šio įstatymo 131 straipsnyje nustatyta supaprastinto bankroto proceso tvarka. Nors pirmosios instancijos teismas, turėdamas pakankamai duomenų, kad įmonėje turto teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti gali nepakakti (teismui buvo pateiktas 2006 m. rugsėjo 11 d. išieškojimo negalimumo aktas, duomenys apie bendrovės skolą VSDFV Kauno skyriui, duomenys, kad bendrovės savo vardu registruoto nekilnojamojo turto bei transporto priemonių neturi, bendrovės vadovas pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriame nurodė, kad bendrovė nutraukė veiklą 1998 m., turto neturėjo), supaprastinto bankroto proceso taikymo galimybės bankroto bylos iškėlimo metu nesvarstė, vien ši aplinkybė nesudaro pagrindo panaikinti ginčijamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kadangi, remiantis ĮBĮ 13(1) straipsnio 1 dalimi, teismas gali priimti nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą ne tik keldamas bankroto bylą, bet ir vėliau, įmonės bankroto bylos nagrinėjimo metu.

14Remiantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Šiuo būdu pirmosios instancijos teismas įvykdė bankroto administratoriaus atranką. Atrinktas bankroto administratorius UAB „NOTISA“ sutiko administruoti įmonę, taip jis prisiėmė riziką dėl įmonės administravimo bei to, kad įmonėje gali nebūti pakankamai lėšų administravimo išlaidoms apmokėti, todėl pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo pareiškėjui – valstybės institucijai, pateikusiai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, siūlyti įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatyto dydžio sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti (ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punktas).

15Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentu, kad UAB „NOTISA“ turi teisę savo lėšomis apmokėtas administravimo išlaidas bei bankroto proceso metu nustatytą galimą žalą kreditoriams ir bankrutuojančiai įmonei prisiteisti iš ŽŪB „Dubysa“ vadovo (ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalis). Iš paskirto bankroto administratoriaus, nesutinkančio administruoti įmonę, taip pat neatimama galimybė pateikti teismui prašymą dėl atsistatydinimo (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 1 punktas).

16Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad naikinti ar keisti ginčijamą nutartį remiantis atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl apelianto atskirasis skundas atmetamas, o ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai