Byla T-XX-31-12
Dėl administracinių aktų panaikinimo, sutikimų bei paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prašymą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, N. S., S. N., Z. G., A. N., M. N. ir M. L. dėl administracinių aktų panaikinimo, sutikimų bei paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas prašymu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė:

41. panaikinti:

51.1. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. 01-2740 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės I. J. į jos tėvo J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1/3 dalies 1,5167 ha dalį – 0,1807 ha, suteikiant neatlygintinai I. J. turtinių teisių perėmėjams naują 1807 kv. m žemės sklypą ( - ), Kaune;

61.2. Kauno apskrities viršininko administracijos 1999 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. 02-01-6183 „Dėl Kauno apskrities viršininko 1998-05-18 įsakymo Nr. 01-2740 dalinio pakeitimo“;

71.3. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. gegužės 18 d. sprendimą Nr. 1430, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės I. J. į jos tėvo J. L. nuosavybės teise valdyto 4,55 ha žemės sklypo 1/3 dalies 1,5167 ha dalį – 0,1807 ha, perduodant neatlygintinai I. J. turtinių teisių perėmėjams naują 1807 kv. m žemės sklypą ( - ), Kaune;

81.4. Kauno apskrities viršininko administracijos 2004 m. kovo 22 d. įsakymą Nr. 02-01-2009 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės I. J. į jos tėvo J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1,5167 ha dalies dalį – 1,3360 ha, kompensuojant valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais;

91.5. Kauno apskrities viršininko administracijos 2004 m. kovo 22 d. sprendimą

10Nr. 4827, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės I. J. į jos tėvo J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1,5167 ha dalies dalį – 1,3360 ha, kompensuojant valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais;

111.6. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 01-05 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“ 3 punktą, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės S. N. į jo senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1/9 dalies 0,5056 ha dalį – 0,2 ha, suteikiant neatlygintinai nuosavybėn naują 0,2 ha žemės sklypą ( - ), Kaune;

121.7. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. sausio 6 d. sprendimą

13Nr. 1119, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės S. N. į jo senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1/9 dalies 0,5056 ha dalį – 0,2 ha, perduodant neatlygintinai naują 0,2 ha žemės sklypą ( - ), Kaune;

141.8. Kauno apskrities viršininko 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. 02-01-10800 „Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Kauno m.)“, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės S. N. į jo senelio J. L. nuosavybės teise valdyto 4,55 ha žemės sklypo 1,6224 ha dalies dalį – 0,0138 ha, grąžinant natūra 0,0138 ha žemės sklypą ( - ), Kaune;

151.9. Kauno apskrities viršininko 2009 m. lapkričio 10 d. sprendimą Nr. 10041, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės S. N. į jo senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo dalies 1,6224 ha dalį - 0,0138 ha, grąžinant natūra 0,0138 ha žemės sklypą ( - ), Kaune;

161.10. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. rugsėjo 13 d. sprendimą Nr. 6S-100 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje piliečiui S. N.“, kuriuo S. N. atkurta nuosavybės teisė į senelio J. L. valdytos žemės 0,6 ha dalį, suteikiant lygiavertį 4,51 ha žemės sklypą Kaišiadorių rajone, ( - );

171.11. Kauno apskrities viršininko administracijos 1999 m. rugsėjo 16 d. įsakymą Nr. 02-01-5416 „Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės Z. G. į jos senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1/10 dalies 0,455 ha dalį – 0,2 ha, suteikiant neatlygintinai 0,2 ha naują žemės sklypą ( - ), Kaune;

181.12. Kauno apskrities viršininko administracijos 1999 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. 2280, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės Z. G. į jos senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1/10 dalies 0,455 ha dalį – 0,2 ha, perduodant neatlygintinai nuosavybėn naują 0,2 ha žemės sklypą ( - ), Kaune;

191.13. Alytaus apskrities viršininko administracijos 2010 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. 38-5998, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės Z. G. į jos senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 0,226 ha dalį, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 15,87 ha žemės sklypą Varėnos rajone, ( - );

201.14. Kauno apskrities viršininko 2003 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 02-01-6952 „Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės M. L. į jos senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1/9 dalies 0,5056 ha dalį – 0,3556 ha, kompensuojant valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais;

211.15. Kauno apskrities viršininko 2003 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. 4387, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės M. L. į jos senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1/9 dalies 0,5056 ha dalį – 0,3556 ha, kompensuojant valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais;

221.16. Kauno apskrities viršininko 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. 02-01-11304 „Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės M. L. į jos senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 0,5056 ha dalį – 0,15 ha, grąžinant natūra 0,1469 ha žemės sklypą ( - ), Kaune;

231.17.

24Kauno apskrities viršininko 2005 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. 6158, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės M. L. į jos senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 0,5056 ha dalį – 0,15 ha, grąžinant natūra 0,1469 ha žemės sklypą ( - ), Kaune, ir kuriuo atkurtos nuosavybės teisės į 0,0031 ha žemės, kompensuojant valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais;

251.18.

26Kauno apskrities viršininko 2003 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 02-01-6951 „Dėl Kauno apskrities viršininko administracijos 1998-01-06 įsakymo Nr. 01-05 ir sprendimų Nr. 1117, 1118, 1119, 1998-05-18 įsakymo Nr. 01-2740 ir sprendimo Nr. 1430, 1999-09-16 įsakymo Nr. 02-01-5416 ir sprendimo Nr. 2280 pakeitimo“ 1.2, 2, 3, 5, 6, 7 punktus.

272. Pripažinti negaliojančiais:

282.1. A. N. 2004 m. gegužės 4 d. sutikimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo S. N. vardu į visą jos pretenduojamą žemės sklypo dalį, kuris patvirtintas Kauno miesto 18-tojo notaro biuro notarės Birutės Germanavičienės (notarinio registro Nr. 1-6026);

292.2. M. N. 2004 m. gegužės 4 d. sutikimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo S. N. vardu į visą jos pretenduojamą žemės sklypo dalį, kuris patvirtintas Kauno miesto 18-tojo notaro biuro notarės Birutės Germanavičienės (notarinio registro Nr. 1-6025);

302.3. 1999 m. gruodžio 17 d. papildomą paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą (notarinio registro Nr. 4VJ-22972), kuriuo mirusios I. J. turtą – 0,1807 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ( - ), Kaune – paveldėjo N. S..

313. Taikyti restituciją:

323.1. įpareigoti N. S.:

33a) į valstybės biudžetą sumokėti 0,1807 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ( - ), Kaune pardavimo metu 2000 m. balandžio 28 d. nurodytą 60 000 Lt sumą;

34b) į valstybės biudžetą sumokėti I. J. nuosavybės teisių atkūrimo metu valstybės suteiktų vertybinių popierių (akcijų) vertę atitinkančią pinigų sumą – 21 789 Lt;

353.2. įpareigoti S. N.:

36a) į valstybės biudžetą sumokėti 0,2 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ( - ), Kaune pardavimo metu 1998 m. birželio 1 d. nurodytą 33 000 Lt sumą;

37b) į valstybės biudžetą sumokėti 0,0138 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ( - ), Kaune, 0,37 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), 2,24 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), 1,9 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), Kaišiadorių rajone, pardavimo metu 2011 m. spalio 28 d. nurodytą 10 000 Lt sumą;

383.3. įpareigoti Z. G.:

39a) į valstybės biudžetą sumokėti 0,2 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ( - ), Kaune pardavimo metu 2000 m. rugsėjo 11 d. nurodytą 130 000 Lt sumą;

40b) į valstybės biudžetą sumokėti 3,25 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir 12,62 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), Varėnos rajone, pardavimo metu 2011 m. lapkričio 29 d. nurodytą 40 000 Lt sumą;

413.4. įpareigoti M. L.:

42a) grąžinti valstybei natūra 0,1469 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ( - ), Kaune;

43b) į valstybės biudžetą sumokėti nuosavybės teisių atkūrimo metu valstybės suteiktų vertybinių popierių (akcijų) vertę atitinkančią pinigų sumą – 5 851 Lt.

44Pareiškėjas nurodė, kad J. L. tuo metu, kai dar nebuvo įvykdyta nacionalizacija, nuosavybės teise valdė 4,55 ha žemės sklypą ( - ) (pagal dabartinį teritorinį suskirstymą – Kauno mieste), tačiau jis mirė dar iki nacionalizacijos, t. y. 1940 m. birželio 8 d. Po šio savininko mirties 1939 m. lapkričio 3 d. testamento pagrindu 3,2775 ha minėtos jo žemės paveldėjo A. L. (2 731,3 kv. m), P. L. (10 925 kv. m), O. N. (2 731,2 kv. m), O. L. (10 925 kv. m), F. Z. (1 820,9 kv m), M. Z. (1 820,8 kv. m), F. O. (1 820,8 kv. m) ir būtent pastarieji asmenys buvo minėtų 3,2775 ha atitinkamų dalių savininkai 1940 m. liepos 22 d. įvykusios nacionalizacijos metu. Tuo tarpu, kas buvo likusios 1,2725 ha testamentu nepaveldėtos J. L. žemės savininkas nacionalizacijos metu, nėra aišku. Kadangi J. L. nacionalizacijos metu nebebuvo 4,55 ha žemės savininkas, todėl ginčijamais administraciniais aktais neteisėtai atkurtos nuosavybės teisės į J. L. iki mirties turėtus 4,55 ha. Šiuo atveju nuosavybės teisės galėjo būti atkurtos tik atitinkamiems savininkams ar jų įpėdiniams pagal 1939 m. lapkričio 3 d. testamente nurodytas jiems tenkančias 3,2775 ha žemės dalis. Tuo tarpu dėl 1,2725 ha testamentu nepaveldėtos J. L. žemės pretendentams turėjo būti pasiūlyta kreiptis dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kas šią žemę valdė nuosavybės teise nacionalizacijos metu, nustatymo ir tik po to turėjo būti atitinkamai išspręstas nuosavybės teisių atkūrimo klausimas. Pareiškėjas nurodė, kad dėl paminėtų aplinkybių ginčijami nuosavybės teisių atkūrimo aktai turi būti panaikinti (Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnis). Taip pat pripažintini negaliojančiais ir A. N. bei M. N. 2004 m. gegužės 4 d. notariniai sutikimai dėl nuosavybės teisių į joms tenkančią dalį atkūrimo S. N. vardu. Juolab, kad šie sutikimai duoti pažeidus Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje numatytą terminą (jie galėjo būti duoti iki 2001 m. gruodžio 31 d.). Be to, pripažintinas negaliojančiu ginčijamų Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 01-2740 ir 1998 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. 1430 pagrindu išduotas 1999 m. gruodžio 17 d. papildomas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas (notarinio registro Nr. 4VJ-22972). Pareiškėjas nurodė, kad šiuo atveju taip pat taikytina restitucija, tačiau atsižvelgiant į atsiradusias teisines pasekmes. Žemės sklypai, į kuriuos atkurtos nuosavybės teisės I. J., S. N. ir Z. G., vėliau buvo parduoti. I. J. įpėdinė N. S. 2000 m. balandžio 28 d. pirkimo–pardavimo sutartimi 0,1807 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ( - ), Kaune už 60 000 Lt lygiomis dalimis pardavė J. P. ir D. V.. S. N. 1998 m. birželio 1 d. pirkimo–pardavimo sutartimi 0,2 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ( - ), Kaune už 33 000 Lt pardavė M. S., o 2011 m. spalio 28 d. pirkimo–pardavimo sutartimi 0,0138 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ( - ), Kaune, 0,37 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), 2,24 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), 1,9 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), Kaišiadorių rajone, už 10 000 Lt pardavė N. G.. Z. G. 2000 m. rugsėjo 11 d. pirkimo–pardavimo sutartimi 0,2 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ( - ), Kaune už 130 000 Lt pardavė A. B., o 2011 m. lapkričio 29 d. pirkimo–pardavimo sutartimi 3,25 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ir 12,62 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), Varėnos rajone, už 40 000 Lt pardavė L. D.. Minėti pirkėjai laikytini sąžiningais atitinkamų sklypų įgijėjais, todėl natūra grąžinti šių sklypų valstybei nėra galimybės ir restitucija taikytina sumokant ekvivalentą pinigais, t. y. įpareigojant N. S., S. N. bei Z. G. sumokėti valstybei minėtose pirkimo–pardavimo sutartyse nurodytą sklypų kainą atitinkančias pinigų sumas. Ekvivalentu pinigais taikytina restitucija ir dėl nuosavybės teisių atkūrimo, kuris buvo įvykdytas perleidžiant valstybei priklausančius vertybinius popierius. Tuo tarpu M. L. atkuriant nuosavybės teises grąžintas 0,1469 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ( - ), Kaune vėliau nebuvo perleistas, todėl gali būti grąžintas valstybei natūra iš jį neatlygintinai įgijusios M. L..

45Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad šioje byloje yra pareikštas reikalavimas dėl administracinių aktų panaikinimo ir civilinio pobūdžio reikalavimai dėl sutikimų, paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo. Ginče vyraujančiais turėtų būti laikomi civiliniai teisiniai santykiai, o tai lemia bylos priskirtinumą bendrosios kompetencijos teismui.

46Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

47Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

48Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje ir Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis; kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja.

49Nagrinėjamu atveju yra keliamas mišrus ginčas. Byloje pareikštas pirmasis pareiškėjo reikalavimas dėl išvardintų administracinių aktų nuosavybės teisių atkūrimo srityje panaikinimo yra administracinio pobūdžio, o antrasis ir trečiasis reikalavimai dėl notariškai duotų sutikimų, paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo – civilinio pobūdžio. Pareiškėjo prašymo padavimo dieną ginčijamos civilinės teisinės pasekmės buvo atsiradusios ir dėl jų civilinės teisės požiūriu turės spręsti bylą nagrinėjantis teismas (dėl restitucijos taikymo). Vertinant bylos aplinkybių visumą matyti, kad jos sudaro juridinių faktų sudėtį, sukūrusią civilines teisines pasekmes, kurias pareiškėjas (prokuroras) ir siekia paneigti. Nors byloje ginčijami ir administraciniai aktai, tačiau vyraujančiais pripažintini civiliniai teisiniai santykiai, kurie lemia ginčo priskirtinumą bendrosios kompetencijos teismui.

50Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso

5136 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

52Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

53Bylą pagal pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prašymą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, N. S., S. N., Z. G., A. N., M. N. ir M. L. dėl administracinių aktų panaikinimo, sutikimų bei paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo perduoti Kauno apygardos teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti ieškinio priėmimo klausimą.

54Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios... 2. išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti... 3. Pareiškėjas prašymu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir... 4. 1. panaikinti:... 5. 1.1. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. gegužės 18 d.... 6. 1.2. Kauno apskrities viršininko administracijos 1999 m. spalio 15 d.... 7. 1.3. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. gegužės 18 d.... 8. 1.4. Kauno apskrities viršininko administracijos 2004 m. kovo 22 d. įsakymą... 9. 1.5. Kauno apskrities viršininko administracijos 2004 m. kovo 22 d. sprendimą... 10. Nr. 4827, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės I. J. į jos... 11. 1.6. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. sausio 6 d. įsakymo... 12. 1.7. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. sausio 6 d.... 13. Nr. 1119, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės S. N. į jo... 14. 1.8. Kauno apskrities viršininko 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr.... 15. 1.9. Kauno apskrities viršininko 2009 m. lapkričio 10 d. sprendimą Nr.... 16. 1.10. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m.... 17. 1.11. Kauno apskrities viršininko administracijos 1999 m. rugsėjo 16 d.... 18. 1.12. Kauno apskrities viršininko administracijos 1999 m. rugsėjo 16 d.... 19. 1.13. Alytaus apskrities viršininko administracijos 2010 m. sausio 19 d.... 20. 1.14. Kauno apskrities viršininko 2003 m. spalio 28 d. įsakymą Nr.... 21. 1.15. Kauno apskrities viršininko 2003 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. 4387,... 22. 1.16. Kauno apskrities viršininko 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr.... 23. 1.17.... 24. Kauno apskrities viršininko 2005 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. 6158,... 25. 1.18.... 26. Kauno apskrities viršininko 2003 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 02-01-6951... 27. 2. Pripažinti negaliojančiais:... 28. 2.1. A. N. 2004 m. gegužės 4 d. sutikimą dėl... 29. 2.2. M. N. 2004 m. gegužės 4 d. sutikimą dėl... 30. 2.3. 1999 m. gruodžio 17 d. papildomą paveldėjimo teisės pagal įstatymą... 31. 3. Taikyti restituciją:... 32. 3.1. įpareigoti N. S.:... 33. a) į valstybės biudžetą sumokėti 0,1807 ha žemės sklypo (unikalus Nr. (... 34. b) į valstybės biudžetą sumokėti I. J. nuosavybės... 35. 3.2. įpareigoti S. N.:... 36. a) į valstybės biudžetą sumokėti 0,2 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( -... 37. b) į valstybės biudžetą sumokėti 0,0138 ha žemės sklypo (unikalus Nr. (... 38. 3.3. įpareigoti Z. G.:... 39. a) į valstybės biudžetą sumokėti 0,2 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( -... 40. b) į valstybės biudžetą sumokėti 3,25 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( -... 41. 3.4. įpareigoti M. L.:... 42. a) grąžinti valstybei natūra 0,1469 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ))... 43. b) į valstybės biudžetą sumokėti nuosavybės teisių atkūrimo metu... 44. Pareiškėjas nurodė, kad J. L. tuo metu, kai dar nebuvo... 45. Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo... 46. Specialioji teisėjų kolegija... 47. Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.... 48. Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje ir Civilinio... 49. Nagrinėjamu atveju yra keliamas mišrus ginčas. Byloje pareikštas pirmasis... 50. Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios... 51. 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,... 52. Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.... 53. Bylą pagal pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prašymą atsakovams... 54. Nutartis dėl teismingumo neskundžiama....