Byla e2-4571-374/2017
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Midrus“, atstovaujamos bankroto administratoriaus Igno Švainausko, ieškinį atsakovui A. P. dėl žalos atlyginimo priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2228,79 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi UAB „Midrus“ buvo iškelta bankroto byla. Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartimi bankroto administratoriumi paskirtas Ignas Švainauskas. Bankroto administratoriui atlikus pareigą numatytą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - LR ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte, patikrinti bankrutuojančios įmonės sudarytus sandorius per ne trumpesnį nei 36 mėnesių laikotarpį, paaiškėjo, jog vadovaujantis 2015 metų finansinės atskaitomybės dokumentais 2015 m. gruodžio 31 d. ieškovas turėjo 7169 Eur. Vėlesni finansinės atskaitomybės dokumentai nebuvo parengti. Patikrinus ieškovo sąskaitų išrašus bankuose, nustatyta, jog 2015 m. gruodžio 31 d. ieškovas turėjo 22,99 Eur, o ieškovo kasoje buvo 4917,22 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas, buvęs ieškovo vadovas, neperdavė bankroto administratoriui nei lėšų, nei dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą ieškovo reikmėms, ieškovas teikia ieškinį dėl 2228,79 Eur dydžio žalos priteisimo.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis numato, kad ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai (atsirandantys iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kiti), jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka. Ieškovas piniginius reikalavimus atsakovui grindžia leistinais rašytiniais įrodymais, todėl šalių ginčas gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka. Atsakovui iki preliminaraus sprendimo priėmimo apie pareikštą ieškinį nėra pranešama (CPK 427 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas, priimant preliminarų sprendimą.

6Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi priimta civilinėje byloje Nr. eB2-2305-658/2016 kreditoriaus UAB ,,Prekyba alkoholiniais gėrimais“ iniciatyva UAB ,,Midrus“ iškelta bankroto byla. Minėtoje teismo nutartyje konstatuota, kad UAB ,,Midrus“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu LR ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, kas sudaro pagrindą iškelti UAB ,,Midrus“ bankroto bylą, o taip pat nustatyta, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartimi bankroto administratoriumi paskirtas Ignas Švainauskas. Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro 2017 m. birželio 28 d. išplėstinio išrašo su istorija duomenimis nustatyta, jog UAB „Midrus“ vadovu nuo 2014 m. liepos 3 d. iki bankroto bylos iškėlimo dienos buvo atsakovas A. P.. Be to, Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro finansinės ataskaitos ir dokumentai 2017 m. birželio 28 d. išrašo duomenimis, nustatyta, jog paskutiniai UAB „Midrus“ finansinės atskaitomybės dokumentai buvo pateikti už 2015 metus. Į paskutinį UAB „Midrus“ balansą įtrauktas trumpalaikis turtas „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudarė 7169 Eur. Kasos knygos duomenys, patvirtina, jog 2016 m. sausio 1 d. likutis UAB „Midrus“ kasoje buvo 4917,22 Eur. Iš banko sąskaitos išrašo matyti, jog 2015 m. gruodžio 31 d. UAB „Midrus“ sąskaitoje buvo 22,99 Eur. Ieškovo teigimu, buvęs UAB „Midrus“ vadovas neperdavė bankroto administratoriui nei piniginių lėšų skirtumo, nei dokumentų, pagrindžiančių piniginių lėšų panaudojimą ieškovo reikmėms, todėl BUAB „Midrus“ padaryta 2228,79 Eur žala.

7Ieškovo ieškinyje išdėstytas aplinkybes patvirtina: Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. ir 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartys, balansas, kasos knyga, sąskaitos išrašai, kita bylos medžiaga.

8Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalis įtvirtina bendrovės valdymo organų pareigą veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 7 dalį juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai. Pagal LR ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi UAB „Midrus“ vadovas buvo įpareigotas per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo perduoti bankroto administratoriui turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, tačiau byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas A. P. būtų įvykdęs šiuos reikalavimus, t. y. perdavęs bankroto administratoriui 2228,79 Eur piniginių lėšų likučio skirtumą ir/ar dokumentus, pagrindžiančių šių lėšų panaudojimą UAB „Midrus“ reikmėms. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, darytina išvada, kad pagal byloje esančius įrodymus ieškovo reikalavimas priteisti žalos atlyginimą iš atsakovo A. P. yra teisėtas ir pagrįstas. Ieškovui iš atsakovo priteistina 2228,79 Eur žalos atlyginimo (CK 2.82 straipsnio 3 dalis, 2.87 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 4 dalis, 7 dalis, LR ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalis).

9Ieškovo prašymu iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Taip pat ieškovas prašo priteisti jo patirtas išlaidas iš atsakovo. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovas teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo netenkintinas, kaip nepagrįstas.

11Ieškovas pagal įstatymą yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Ieškinys pareikštas 2228,79 Eur sumai. Dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamoje byloje mokama pusė žyminio mokesčio, mokėtino už ieškinį. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys teismui pateiktas elektroninio ryšio priemonėmis (CPK 80 straipsnio 7 dalis), už šį ieškinį mokėtinas 25 Eur dydžio žyminis mokestis, kuris priteistinas iš atsakovo valstybės naudai. Taip pat iš atsakovo priteistina 1,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybės naudai (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Viso iš atsakovo valstybės naudai priteistina 26,58 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsniu, 427-428 straipsniais, 430 straipsniu, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo A. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 2228,79 Eur (du tūkstančius du šimtus dvidešimt aštuonis eurus 79 ct) žalos atlyginimo ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. birželio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Midrus“, juridinio asmens kodas 303332562, registracijos adresas Kalvarijos sav., Salaperaugio k., Mokyklos g. 9.

15Priteisti iš atsakovo A. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 26,58 Eur (dvidešimt šešis eurus 58 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, pasirinktą sąskaitą, įmokos kodas 5660. Atsakovas privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų formai ir turiniui (CPK 111 straipsnis), būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis. Jei per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai