Byla 2YT-1482-732/2019
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Nijolė Viešchnickienė, skolininkas A. M. (A. M.)

1Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėjas Liudvikas Myško

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V. V. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Nijolė Viešchnickienė, skolininkas A. M. (A. M.).

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja V. V. pateikė skundą dėl antstolės Nijolės Viešchnickienės veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolės 2019-01-14 patvarkymą Nr. S-18-73-1358 dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo ir atnaujinti vykdomąją bylą – įpareigoti antstolę pagal 2018-07-24 Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų vykdomojo rašto 5 p. išieškoti iš skolininko A. M. 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėti dieną iki galutinio atsiskaitymo nuo laiku negrąžintos sumos. Nurodė, kad antstolė, vykdydama išieškojimą, 2018-08-24 V. V. pervedė 1 998,41 Eur (48 Eur bendrųjų vykdymo išlaidų, 1 950 skolos, 0,41 Eur palūkanų). 2018-12-14 papildomai buvo pervesta 213,68 Eur delspinigių. V. V. nesutinka su vykdomosios bylos užbaigimu, kadangi iš skolininko neišieškoti 190,80 Eur delspinigiai, kuriuos sudaro 125,96 Eur už laikotarpį nuo 2018-07-01 iki 2018-09-24, 51,84 Eur už laikotarpį nuo 2018-09-24 iki 2018-12-14 ir 13 Eur už laikotarpį nuo 2018-12-14 iki 2019-02-04. Be to, delspinigiai skaičiuotini ir nuo skundo padavimo dienos, t. y. 2019-02-04, ir sudaro 0,38 Eur už kiekvieną dieną (190,80 Eur x 0,2 proc.).

5Suinteresuotas asmuo antstolė Nijolė Viešchnickienė 2019-02-08 patvarkymu atsisakė patenkinti pareiškėjos skundą ir skundą kartu su vykdomąja byla perdavė teismui. Nurodė, kad delspinigiai skaičiuoti laikotarpiu nuo 2018-07-01 iki 2018-08-24, t. y. iš viso už 55 dienas, ir sudaro 214,50 Eur. Pagrindinė skola buvo padengta 2018-08-24, todėl, remiantis vykdomuoju raštu, nuo šios datos nebeskaičiuotini ir delspinigiai. Delspinigiai pareiškėjai pervesti 2018-08-24 (0,41 Eur) ir 2018-12-14 (213,68 Eur). Pažymėjo, kad per klaidą liko neišieškota 0,41 Eur dydžio delspinigių suma, kuri bus išieškota iš skolininko ir pervesta pareiškėjai.

6Suinteresuotas asmuo skolininkas A. M. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė.

7Skundas atmestinas.

8Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 634 straipsnio 2 dalis). Teismai, tirdami suinteresuotų asmenų skundus dėl antstolių veiksmų teisėtumo, atlieka vykdymo proceso kontrolę. Dėl to teismas, nagrinėdamas ginčus, susijusius su sprendimų priverstiniu vykdymu, neturi apsiriboti vien formaliu antstolių veiksmų teisėtumo patikrinimu, bet turi išsiaiškinti ir nustatyti faktines aplinkybes, teisiškai įvertinti antstolio įstatymu jam paskirtas pareigas (veikimą ar neveikimą), ir pasisakyti, ar antstolis pažeidė jo veiklą vykdant sprendimą reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-288/2006).

9Iš vykdomosios bylos Nr. 0073/18/01563 duomenų matyti, kad antstolė Nijolė Viešchnickienė vykdo Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų 2018-07-24 išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-426-420/2017. 2017-11-24 Zarasų rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-426-420/2017 nutartimi patvirtino ieškovės V. V. ir atsakovo A. M. sudarytą taikos sutartį. Vykdomasis raštas išduotas dėl taikos sutarties 3 ir 5 punktų nevykdymo: 3 sutarties punkte numatyta, kad atsakovas 1 950 Eur skolą sumoka ieškovei į jos banko sąskaitą ne vėliau kaip iki 2018-06-30, o sutarties 5 punkte nustatyta, kad atsakovui laiku nesumokėjus 2 ir 3 punkte nurodytų piniginių sumų, jis mokės ieškovei 0,2 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėti dieną nuo vėluojamos mokėti sumos iki galutinio atsiskaitymo nuo laiku negrąžintos sumos.

10Vykdydama vykdomąją bylą, antstolė išieškojo 2 032,01 Eur sumą ir 2018-08-24 bankiniu mokėjimo pavedimu išieškotojai (pareiškėjai) sumokėjo 1 998,41 Eur (48 Eur bendrosios vykdymo išlaidos, 1 950 Eur skola, 0,41 Eur palūkanų). 2018-09-14 patvarkymu Nr. S-18-73-19524 antstolė užbaigė vykdomąją bylą visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą. Išieškotoja 2018-09-24 pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašė panaikinti patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo ir atnaujinti vykdomąją bylą, kadangi nebuvo išieškoti 0,2 proc. dydžio delspinigiai. 2018-09-26 antstolė patvarkymu pasiūlė išieškotojai pašalinti trūkumus ir pateikti taikos sutarties kopiją. Atkreiptinas dėmesys, kad 2018-08-08 raginime įvykdyti sprendimą Nr. S-18-73-16790, adresuotame skolininkui A. M., buvo įrašyta, jog raginama sumokėti skolą ir 0,2 proc. metinių palūkanų nuo 1 950 Eur, skaičiuojamų nuo 2018-06-30. Akivaizdu, kad šiame rašte buvo suklysta ir vietoj 0,2 proc. dydžio delspinigių buvo įrašyta 0,2 proc. dydžio metinės palūkanos. Manytina, kad būtent dėl šios klaidos iš skolininko buvo išieškota tik 0,41 Eur delspinigių. Teismo vertinimu, antstolės 2018-09-26 patvarkymas dėl siūlymo išieškotojai pašalinti trūkumus Nr. S-18-73-20740 buvo perteklinis, kadangi iš Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų išduoto vykdomojo rašto antstolė galėjo ir turėjo matyti nuo kokios sumos ir kokio dydžio delspinigiai skaičiuotini. Visgi išieškotojai pateikus taikos sutarties kopiją, 2018-10-01 antstolė patvarkymu tenkino skundą ir atnaujino vykdomąją bylą Nr. 0073/18/01563.

112018-12-14 antstolė išieškotojai (pareiškėjai) pervedė 213,68 Eur delspinigių, paskaičiuotų nuo 2018-07-01 iki 2018-08-24. Pažymėtina, kad 0,2 dydžio delspinigiai nuo skolos sumos, t. y. 1 950 Eur, nuo 2018-07-01 iki 2018-08-24 sudaro 214,50 Eur (1 950 Eur * 0,2 : 100 * 55 dienos). Kad per klaidą nebuvo išieškotas 0,41 Eur dydžio delspinigių likutis, antstolė pripažino 2019-02-08 patvarkyme netenkinti išieškotojos skundo Nr. S-19-73-4312, kuriame nurodė, jog 0,41 Eur dydžio likutis bus išieškotas iš skolininko ir pervestas išieškotojai.

122017-11-24 Zarasų rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtintos ieškovės V. V. ir atsakovo A. M. sudarytos taikos sutarties 5 punkte nustatyta, kad atsakovui laiku nesumokėjus 2 ir 3 punkte nurodytų piniginių sumų, jis mokės ieškovei 0,2 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėti dieną nuo vėluojamos mokėti sumos iki galutinio atsiskaitymo nuo laiku negrąžintos sumos. Skolos suma, nurodyta taikos sutarties 3 p., yra 1 950 Eur ir būtent nuo šios sumos, remiantis sutartimi, yra skaičiuojami 0,2 proc. dydžio delspinigiai. Delspinigių skaičiavimas nuo delspinigių, kaip to prašo pareiškėja, nenumatytas nei taikos sutartyje, nei apskritai teisės aktuose, jų skaičiavimas neatitiktų delspinigių kompensacinės funkcijos, prieštarautų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams.

13Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad antstolė vykdydama vykdomąją bylą Nr. 0073/18/01563, išieškodama pagrindinę sumą 2018-08-24, neteisingai apskaičiavo delspinigius. Tačiau klaida buvo ištaisyta ir pareiškėjai V. V. 2018-12-14 buvo pervesti neišieškoti delspinigiai. Pažymėtina, kad antstolė pripažino, jog dar liko nepervestas 0,41 Eur dydžio delspinigių likutis ir šią sumą įsipareigojo išieškoti. Teisinio pagrindo išieškoti ir pareiškėjai pervesti jos prašomas skunde nurodytas kitas delspinigių sumas, nėra.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

15Pareiškėjos V. V. skundą dėl antstolės veiksmų atmesti.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmus.

Ryšiai