Byla 2-1249-154/2012
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų, vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Mobiliųjų elektroninių automobilinių svarstyklių pirkimas. Įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ (pirkimo numeris 99057), panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Lietrusa“ ieškinį atsakovui VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui (byloje esant patrauktai išvadą teikiančiai institucijai - Viešųjų pirkimų tarnybai) dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų, vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Mobiliųjų elektroninių automobilinių svarstyklių pirkimas. Įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ (pirkimo numeris 99057), panaikinimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Lietrusa“ 2012 m. lapkričio 2 d. Šiaulių apygardos teisme pareiškė ieškinį, kuriuo prašė:

41. panaikinti atsakovo – perkančiosios organizacijos - VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro nutarimus:

5-2012 m. spalio 16 d. Nr. 12-VP-1362 (atmesti UAB „Lietrusa“ pasiūlymą),

6-2012 m. spalio 19 d. Nr. 12-VP-1384 (atmesti UAB „Lietrusa“ pretenziją),

7- 2012 m. spalio 19 d. Nr. 12-VP-1385 (pabaigti pirkimą atmetus visus tiekėjų pasiūlymus).

82. įpareigoti VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą pripažinti Konkurso nugalėtoju UAB „Lietrusa“ pasiūlymą bei sudaryti viešojo pirkimo sutartį;

93.Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Ieškovas UAB „Lietrusa“ nurodė, kad 2012 m. rugpjūčio 30 d. Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Mobiliųjų elektroninių automobilinių svarstyklių pirkimas“ (pirkimo numeris 99057), kuriam ieškovas 2012-09-21 pateikė savo pasiūlymą. 2012-09-17 raštu Nr. 12-VP-1222 atsakovas (perkančioji organizacija) informavo ieškovą, kad yra sudaryta pasiūlymų eilė ir Konkurso laimėtoju pripažintas antrasis tiekėjas UAB „Kemek engineering“. Ieškovas su tuo nesutiko, todėl 2012-09-17 Perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, nurodydamas, kad tiekėjo UAB „Kemek engineering“ pasiūlymas nepagrįstai buvo pripažintas laimėjusiu, nes šio tiekėjo pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų 13.9 punkto reikalavimų, nes pagal Konkurso sąlygas tiekėjas turi pateikti minimalius kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus: „Patvirtinantys dokumentai: - dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra įgaliotas siūlomos įrangos gamintojo atstovas ir/ar garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros ir remonto atlikimo galimybę patvirtinančios sutarties tinkamai patvirtinta kopija, tiekėjo techninių galimybių aprašymas, kuriame nurodoma, kur ir kas atliks tiekiamos įrangos aptarnavimą, remontą, garantinę priežiūrą, pateikiama tiekėjo priesaikos pažyma, kad jis atliks tiekiamos įrangos aptarnavimą, remontą, garantinę priežiūrą, reikalaujamais terminais“. Ieškovo teigimu, tiekėjas UAB „Kemek engineering“ nors ir pasiūlė analogišką kaip ir ieškovo to paties italų gamintojo „Dini argeo“ produktą WWSDTM, tačiau UAB „Kemek engineering“ nėra italų gamintojo atstovas Lietuvoje ir neturi jokių teisių ne tik atlikti įrangos garantinį aptarnavimą, bet ir apskritai tiesiogiai pardavinėti šias svarstykles Lietuvoje, nesudaręs sutarties su vieninteliu ir įgaliotu šių svarstyklių pardavėju Lituvoje UAB „Deska“, ir jokia kita įmonė, tame tarpe UAB „Kemek engineering“, be gamintojo atstovo Lietuvoje UAB „Deska“ sutikimo negali teisėtai parduoti, sumontuoti, tiekti atsargines dalis ar daryti garantinį svarstyklių aptarnavimą. Šios aplinkybės Atsakovui turėjo būti žinomos, nes UAB „Lietrusa“ prie savo pasiūlymo buvo pridėjęs gamintojo „Dini argeo“ 2010-05-24 raštą, kad vienintelis šios įmonės įgaliotas atstovas Lietuvoje yra UAB „Deska“, kuriai suteikta teisė parduoti, sumontuoti ir aptarnauti gamintojo „Dini argeo“ įrangą Lietuvos rinkos ribose. Be to, UAB „Deska“ yra įgaliota iš ES metrologijos įstaigų prašyti patvirtinimų dėl Lituvoje parduodamų „Dini argeo“ svarstyklių ir jų sudėtinių dalių.

11Ieškovas teigia, kad vykdydamas atsakovo 2012-09-13 raštą Nr. 12-VP-1214, patikslino savo pasiūlymą ir pateikė 2012-09-10 Ofertos (preliminarią) sutartį su vienintelių gamintojo „Dini argeo“ atstovu Lietuvoje UAB „Deska“, kas patvirtina, jog tiekėjas UAB „Lietrusa“ įvykdė visus Konkurso sąlygų 13.9 punkto reikalavimus. Be to, tiekėjas UAB „Kemek engineering“, pažeisdamas Konkurso sąlygų 13.6 punkto reikalavimus, nepateikė kitų minimalius tiekėjo kvalifikacinius reikalavimus įrodančių dokumentų: PVM mokėtojo pažymėjimo, akcininkų susirinkimo protokolo dėl įmonės direktoriaus įgaliojimų, LR juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo, todėl, ieškovo manymu, tiekėjo UAB „Kemek engineering“ pasiūlymas turėjo būti atmestas. Be to, tiekėjas UAB „Kemek engineering“, pažeidė Konkurso sąlygų 24 punkto reikalavimus pateikti dokumentus lietuvių kalba, o prie kita kalba išduotų dokumentų pateikti tinkamai patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą, tuo tarpu prie UAB „Kemek engineering“ pasiūlymo medžiagos buvo pateikti du nepatvirtinti mobilių elektroninių automobilinių svarstyklių reklaminio bukleto puslapiai neišversti į lietuvių kalbą. Be to, tiekėjas UAB „Kemek engineering“, pažeidė Konkurso sąlygų 23 ir 25.5 punktų reikalavimus, nes nepateikė ne tik italų gamintojo „Dini argeo“ CE atitikties deklaracijos, bet ir svarstyklių sudedamųjų dalių (komplektacijos) specifikacijų, naudojimosi taisyklių ir kitų aprašų. Iš pateikto pasiūlymo medžiagos neaišku, kokiai oro temperatūros amplitudei pritaikyta dirbti siūloma įranga, kokios konkrečiops sudedamosios dalys įeina į mobilių elektroninių automobilinių svarstyklių komplektą, kokios jų techninės charakteristikos ir kt. Tiekėjas UAB „Lietrusa“ Perkančiajai organizacijai pateikė visus Konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus.

12Nurodė, kad gavęs 2012-09-17 ieškovo pretenziją, atsakovas (perkančioji organizacija) nesustabdė pirkimo procedūrų, kaip to reikalauja VPĮ 941 str. 2 dalis bei Konkurso sąlygų 66 punktas. Į ieškovo 2012-09-17 pretenziją, atsakovas (perkančioji organizacija) 2012-09-18 atsakė raštu Nr. 12-VP-1230 be motyvų, vienu sakiniu: „Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi pretenziją, laiko ją nepagrįsta ir atmeta“. Į ieškovo pakartotinę 2012-09-19 pretenziją su prašymu motyvuoti atsakymą į 2012-09-17 ieškovo pretenziją, atsakovas 2012-09-20 atsakė raštu Nr. 12-VP-1240 taip pat formaliai.

13Ieškovas UAB „Lietrusa“ ieškinyje nurodė, kad „pats šio ieškinio objektas atsiranda tik nuo momento, kai 2012-10-04 raštu Nr. 12-VP-1307 atsakovas informavo, kad atšaukia savo Viešųjų pirkimų komisijos 2012-09-17 priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir tęsia pirkimo procedūras“

14Atsakovas (perkančioji organizacija) 2012-10-04 raštu Nr. 12-VP-1308 įpareigojo ieškovą UAB „Lietrusa“ pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Ieškovui toks atsakovo reikalavimas pasirodė nepagrįstas, nes tiekėjo UAB „Kemek engineering“ pasiūlymo kaina už tokias pat svarstykles buvo nurodyta 109 200 Lt, o UAB „Lietrusa“ pasiūlymo kaina - 135 000 Lt, kuri atitiko perkančiosios organizacijos šiam pirkimui suplanuotą kainą už 4 svarstyklių komplektus (135 000 Lt).

15UAB „Lietrusa“ 2012-10-05 raštu įvykdė perkančiosios organizacijos reikalavimą ir kainą pagrindė, tačiau atsakovas 2012-10-09 raštu Nr. 12-VP-1345 vėl įpareigojo tiekėją UAB „Lietrusa“ pagrįsti pasiūlymo kainos sudedamąsias dalis. UAB „Lietrusa“ 2012-10-09 raštu išsamiai atsakė Perkančiajai organizacijai į visus jos keliamus klausimus ir kartu informavo, kad perkančiosios organizacijos reikalavimai neatitinka 2009-09-30 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-96 nustatytų neįprastai mažų pasiūlymo kainų apibrėžimo ir sąlygų, juolab, kad 2012-10-11 ieškovas gavo Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimą, kad perkančioji organizacija negali nurodinėti ir reikalauti pagrįsti kainos atskirų sudedamųjų dalių (pelno ar kitų tiekėjo galimai gaunamų sumų), jei tiekėjas pateikė nurodytų prekių, paslaugų ar darbų kainos pagrįstumo įrodymus. Todėl tokius Perkančiosios organizacijos veiksmus ieškovas vertina kaip nesąžiningus, pažeidžiančius lygiateisiškumo, nesdiskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus.

16Nepaisant to, atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2012-10-16 raštu Nr. 12-VP-1362 nurodė, kad tiekėjas UAB „Lietrusa“ su pasiūlymu nepateikė Konkurso sąlygų „Techninių specifikacijų“ 7 punkte „Servisas ir sutarties įvykdymas“ Aptarnavimo ir priežiūros programos, todėl, vadovaujantis Konkurso sąlygų 55.4 punktu, UAB „Lietrusa“ pasiūlymas yra atmetamas.

17Nesutikdamas su tokiu 2012-10-16 Perkančiosios organizacijos sprendimu, ieškovas 2012-10-17 pateikė pretenziją, kuria prašė persvarstyti savo 2012-10-16 nutarimą Nr. 12-VP-1362, patenkinti pretenziją bei pripažinti tiekėją UAB „Lietrusa“ konkurso nugalėtoja. Pretenzijoje nurodė, kad reikalavimo pateikti „Aptarnavimo ir priežiūros programą“ kaip savarankišką dokumentą atskiru lapu ar atskira lentele, Konkurso sąlygose nėra, be to, iš Konkurso „Techninių sąlygų“ tiekėjas suprato, kad tokia „Programa“, jei ją yra reikalinga išdėstyti atskiru dokumentu, turėtų būti pateikta per 7 dienas po sutarties pasirašymo, o ne kartu su pasiūlymu. Nurodė, kad Perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymus nagrinėjo sekančiame pirkimo etape - dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos atskirų sudedamųjų dalių išaiškinimo, tiekėjas UAB „Lietrusa“ 2012-10-09 yra pateikęs reikalaujamą paaiškinimą, todėl pasiūlymo atmetimas dėl naujų priežasčių yra neteisėtas. Pažymėjo, kad atsakovas neinformavo UAB „Lietrusa“ apie priimtus sprendimus kito tiekėjo UAB „Kemek engineering“ atžvilgiu, tuo pažeisdamas VPĮ nuostatas.

18Atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2012-10-19 raštu Nr. 12-VP-1384 atmetė ieškovo pretenziją, o 2012-10-19 raštu Nr. 12-VP-1385 informavo ieškovą, kad pirkimas yra baigtas, nes atmesti abiejų tiekėjų pasiūlymai.

19Ieškovas nesutinka su atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro veiksmais, laiko juos neteisėtais.

20Atsiliepime į UAB „Lietrusa“ ieškinį atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti (t. 3, b. l. 84-88, 89-94).

21Atsakovas nurodė, kad 2012-08-30 paskelbtame viešajame pirkime dalyvavo du tiekėjai: UAB „Lietrusa“ ir UAB „Kemek engineering“, kad ieškovo 2012-09-17 pretenzijos argumentai, kuriuos atsakovas laikė nepagrįstais, sprendžiant ieškovo reikalavimus dėl atsakovo 2012 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. 12-VP-1362, 2012 m. spalio 19 d. sprendimų Nr. 12-VP-1384 ir Nr. 12-VP-1385 atitikimo teisės aktų reikalavimams, byloje yra teisiškai nereikšmingi, nes jau buvo atmesti anksčiau ir reiškiant 2012 m. spalio 17 d. pretenziją nebuvo minimi.

22Dėl atsakovo teisės reikalauti pagrįsti neįprastai mažą kainą atsakovas nurodė, kad nors VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2012-09-17 raštu Nr. 12-VP-1222 tiekėjus informavo apie sudarytą pasiūlymų eilę, tačiau, gavęs vertinimo išvadas iš LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros bei rekomendacijas atnaujinti pirkimo procedūras ir iš tiekėjų pareikalauti pagrįsti pasiūlymo kainą, 2012-10-04 raštu Nr. 12-VP-1307 tiekėjus informavo, kad atšaukia savo 2012-09-17 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir tęsia pirkimo procedūras, todėl pagrįstai pasiūlė abiem pirkime dalyvavusiems tiekėjams pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimą. Nurodė, kad reikalavimas pagrįsti neįprastai mažą kainą yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė ir priemonė užtikrinti pagrindinius viešojo pirkimo principus, todėl atsakovas VPĮ normų nepažeidė.

23Dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo pagrįstumo atsakovas nurodė, kad atnaujinusi pirkimo procedūras bei vertindama pateiktų pasiūlymų kainų pagrįstumą, Viešojo pirkimo komisija nustatė, jog nors UAB „Lietrusa“ pasiūlymas anksčiau ir buvo pripažintas kaip atitinkantis Konkurso sąlygas, iš tikrųjų jų neatitiko, nes UAB „Lietrusa“ su pasiūlymu nepateikė Konkurso sąlygų 4 - to priedo „Techninės specifikacijos“ 2-ame punkte „Bendrosios specifikacijos bei reikalavimai“ , Aptarnavimo ir priežiūros programos, nes buvo nurodyta, kad mobilių svarstyklių aptarnavimas ir remontas atliekamas tiekėjo dirbtuvėse pagal tiekėjo pasiūlytą ir Užsakovo (atsakovo) patvirtintą programą, kuri pateikiama kartu su pasiūlymu. Ieškovas UAB „Lietrusa“ savo pasiūlymo 10-ame priede „Techninė specifikacija“ 7 punkto „Servisas ir sutarties vykdymas“ a) papunktyje „Aptarnavimo ir priežiūros programa“ nurodė „Taip“, tai reiškia, kad ieškovas kartu su pasiūlymu privalėjo pateikti ir reikalaujamą „Aptarnavimo ir priežiūros programą“, tačiau to nepadarė. Todėl ieškovo UAB „Lietrusa“ pasiūlymas buvo atmestas vadovaujantis Konkurso sąlygų 55.4 punktu, kaip neatitinkantis Konkurso sąlygų, o būtent jų 4-to priedo „Techninės specifikacijos“ 2 punkto „Bendrosios specifikacijos bei reikalavimai“ reikalavimo pateikti „Aptarnavimo ir priežiūros programą“.

24Dėl pirkimo užbaigimo atsakovas nurodė, kad ieškovo UAB „Lietrusa“ pasiūlymui neatitikus Konkurso sąlygų reikalavimų, o antrajam tiekėjui UAB „Kemek engineering“ laiku nepateikus neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo, vadovaudamasi VPĮ 7 str. 4 dalies 2 punktu, perkančioji organizacija pirkimą užbaigė.

25Ieškovas UAB „Lietrusa“savo dublike nurodė, kad palaiko ieškinyje išdėstytus reikalavimus ir argumentus, taip pat nurodė, kad nesutinka su atsakovo atsiliepimo argumentais (t. 3, b.l. 100-101).

26Ieškovas nurodė, kad LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2012-12-04 rašte Nr. APVA-4310 ieškovui UAB „Lietrusa“ nurodė, kad jokių rekomendacijų ir nurodymų dėl Konkurso vykdymo atsakovui nedavė, o iš VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 2012 m. Pirkimų plano matyti, kad šiam pirkimui buvo suplanuota būtent 135 000 Lt sumą, t.y. tokia, kokią pasiūlė ieškovas. VPĮ 40 str. bei 2009-09-30 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakyme Nr. 1S-96 nustatyta neįprastai mažos pasiūlymo kainos sąvoka ir sąlygos, t.y., kada galima ir būtina reikalauti tiekėjo pagrįsti tokią kainą, tačiau Atsakovas neturėjo ne tik teisinių argumentų, bet ir minimalių prielaidų reikšti tokį reikalavimą ieškovui. Be to, VPĮ 39 str. 7 dalis neleidžia perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijai be jokių motyvų, negrįžus į atitinkamą pirkimo procedūrų etapą, jau visai kitu pagrindu atmesti tiekėjo pasiūlymą. Nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba savo 2012-11-20 išvadoje taip pat patvirtino, jog tiekėjas UAB „Lietrusa“ su pasiūlymu neprivalėjo pateikti „Aptarnavimo ir priežiūros programos“.

272012 m. gruodžio 19 d. atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras pateikė rašytinį paaiškinimą, kuriuo prašė teismo ieškinį atmesti.

28Nurodė, kad ieškovas UAB „Lietrusa“ 2012-10-17 atsakovui pateiktoje pretenzijoje nurodė atsakovo veiksmus tik dėl jo pasiūlymo atmetimo, t.y. pretenzijoje buvo nurodyti argumentai, susiję su tuo, kad ieškovas su pasiūlymu nepateikė pirkimo objekto „Aptarnavimo ir priežiūros programos“. Pretenzijoje perkančiajai organizacijai nebuvo keliami klausimai dėl UAB „Kemek engineering“ pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 13.9, 13.6, 23 ir 25.5 punktams; prie UAB „Kemek engineering“ pasiūlymo pateiktos brošiūros vertimo; pirkimo procedūrų sustandymo ir atsakymo į ieškovo pretenzijas išsamumo; dėl nepagrįsto perkančiosios organizacijos reikalavimo pagrįsti pasiūlymo kainą. Todėl, vadovaujantis LR CPK 4233 str. 3 dalimi, šie argumentai negali būti nagrinėjami šioje byloje.

29Atsakovo teigimu, tiekėjas UAB „Lietrusa“ su pasiūlymu turėjo pateikti „Aptarnavimo ir priežiūros programą“, jos nepateikė, pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų, todėl perkančioji organizacija pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą vadovaudamasi Konkurso sąlygų 55.4. punktu.

30Atsakovas nesutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kad ieškovas kartu su pasiūlymu neprivalėjo pateikti „Aptarnavimo ir priežiūros programą“, nes reikalavimas pateikti tokią „Programą“, atsakovo manymu, yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas Konkurso sąlygų „Techninės specifikacijos“ 2-ame punkte. Tai patvirtina aplinkybės, kad tiekėjams šiuo klausimų abejonių nekilo, o tiekėjas UAB „Kemek engineering“ prie pasiūlymo pateikė tokią programą.

31Išvadą teikianti Viešųjų pirkimų tarnyba 2012-11-22 pateikė išvadą (t. 3, b. l. 81-82), kurioje nurodė, kad Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 3 p. nurodyta, kad „Žemiau nurodyta specifikacijų lentelės apimančios minimalius techninius reikalavimus mobilioms elektroninėms svarstyklėms, kurių privaloma laikytis. Tiekėjas, žemiau esančias lenteles turi pridėti prie pasiūlymo (forma 1). Lentelėse nurodytos siūlomų svarstyklių pagrindinės techninės charakteristikos tam, kad perkančioji organizacija galėtų [vertinti siūlomos [rangos atitikimą šioms techninėms specifikacijoms" ir pateikta lentelės, kurią tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu, forma. Pirkimo sąlygų „Techninės specifikacijos“ 3 p. lentelėje buvo paliktos laisvos vietos nurodant, kad laisvose lentelės vietose reikia pažymėti „Atitikimas taip/ne, tiksli reikšmė ar komentaras". Ieškovas kartu su pasiūlymu pateiktoje lentelėje eilutėje „Aptarnavimo ir priežiūros programa" pažymėjo „Taip".

32Pirkimo sąlygų „Techninės specifikacijos“ 2 p. nurodyta, kad „Tiekėjas turi pateikti eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti svarstykles. <...> Kol šios instrukcijos nepateikiamos Užsakovui, laikoma, kad pateikta ne visa Įranga. <...> Per 7 dienas nuo sutarties pasirašymo tiekėjas turi pateikti sutarties vykdymo programą ir grafiką Užsakovui tvirtinti. Programoje turi būti numatyta <...> Sutarties įvykdymo grafikas pagal kurį <...> Išsami apmokymo programa <...>".

33Tarnyba pažymėjo, kad sistemiškai aiškinant Pirkimo sąlygų „Techninės specifikacijos“ 2 p. ir 3 p., negalima daryti išvados, jog tiekėjas kartu su pasiūlymu turėjo pateikti ir „Aptarnavimo bei priežiūros programą“. Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 8 d. ir Supaprastintų pirkimų taisyklių 31 p. nurodyta, kad viešojo pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o Atsakovas nusipirkti tai, ko reikia Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia dėmesį, jog Pirkimo sąlygų „Techninės specifikacijos“ 3 p. pateiktoje lentelėje nėra tiesiogiai nurodyta, kad tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti „Aptarnavimo ir priežiūros programą“.

34Atsižvelgdama į tai, Tarnyba mano, kad Atsakovas galimai neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 8 d. ir Supaprastintų pirkimų taisyklių 31 p. įgyvendinimo. Pažymėjo, jog Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintas skaidrumo principas reiškia ir lemia perkančiosios organizacijos veiksmų nuspėjamumą (prognozuotumą), aiškios, tikslios ir vienareikšmiškos viešojo pirkimo sąlygos leidžia tiekėjams vienodai jas aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai atitinka viešojo pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-23 Viešųjų pirkimų reglamentavimo teismų praktikos apžvalga, paskelbta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenyje „Teismų praktika" Nr. 31). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-07-31 nutartyje (c.b. Nr. 3K-3-323/2009) teigė, kad „Pažymėtina ir tai, kad neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiai perkančiajai organizacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Bijusta" v. Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas, bylos Nr. 3K-3-502/2007)".

35UAB „Lietrusa“ ieškinys tenkintinas iš dalies.

36Byloje nustatyta.

37Ginčas tarp ieškovo UAB „Lietrusa“ (toliau - Ieškovo) ir atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (toliau - Atsakovo) kilo dėl supaprastinto atviro konkurso „Mobiliųjų elektroninių automobilinių svarstyklių pirkimas. Įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“, pirkimo numeris 99057, apie kurį buvo paskelbta 2012 m. rugpjūčio 30 d. Pirkimo objektas - mobilios elektroninės automobilinės svarstyklės – 4 komplektai (t. 2, b. l. 2-85). Konkursui pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (t. 2, b. l. 12). Viešajam pirkimui pasiūlymus pateikė du tiekėjai: UAB „Lietrusa“ (t. 2, b. l. 91-200) ir UAB „Kemek engineering“ (t. 2, b. l. 201-229).

38Pirkimo procedūros vyko tokia tvarka.

392012-09-10 Viešojo pirkimo komisijos ( toliau - Komisijos) posėdyje konstatuota, kad gauti du pasiūlymai: UAB „Kemek engineering“ (pasiūlymo kaina 109 200 Lt be PVM) ir UAB „Lietrusa“ (pasiūlymo kaina 135 000 Lt be PVM ), (t. 3, b. l. 7-8).

402012-09-11 Komisija vertino tiekėjo UAB „Kemek engineering“ pasiūlymą ir nutarė paprašyti patikslinti, ar svėrimo ataskaitoje matysis sveriamos autotransporto priemonės svoris (kg); transporto priemonė ir jos valstybinis numeris. UAB „Kemek engineering“ 2012-09-07 patikslino, kad minėti rodikliai yra išvardinti Pirkimo dokumentų 4 priede, Techninės specifikacijos, Techninių sąlygų reikalavimų lentelėje 6 p, „d“ eilutėje (t. 3, b. l. 11).

412012-09-13 Komisija vertino UAB „Lietrusa“ pasiūlymą ir nutarė paprašyti patikslinti mobilių elektroninių automobilinių svarstyklių veikimo temperatūrą, atsparumo klasę; patikslinti arba tiksliai paaiškinti, kas atliks tiekiamos įrangos aptarnavimą, remontą, garantinę priežiūrą reikalaujamais terminais, nurodant adresą, kur tai bus atliekama (t. 3, b. l. 12-13). UAB „Lietrusa“ 2012-09-14 patikslino (atsakė) į perkančiosios organizacijos keliamus klausimus (t. 3, b. l. 15 – 21).

422012-09-17 Komisija įvertino tiekėjų UAB „Lietrusa“ ir UAB „Kemek engineering“ pasiūlymus bei pasiūlymų patikslinimus ir konstatavo, kad „konkurso dalyviai atitinka visus keliamus reikalavimus“, ir nugalėtoju pripažino UAB „Kemek engineering“, pasiūliusią mažiausią kainą (t. 3, b. l. 22-23). 2012-09-17 raštu Nr. 12-VP-1222 Perkančioji organizacija informavo tiekėjus apie pasiūlymų eilės sudarymą ir UAB „Kemek engineering“ pripažinimą laimėjusiu (t. 3, b. l. 25).

432012-09-17 UAB „Lietrusa“ pateikė pretenziją atsakovui, kuria reikalavo sustabdyti pirkimo procedūras; persvarstyti nutarimą pripažinti konkurso nugalėtoju UAB „Kemek engineering“, šio tiekėjo pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių bei pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; konkurso nugalėtoju pripažinti UAB „Lietrusa“. 2012-09-18 Ieškovas pateikė papildymą prie pretenzijos, pridedamas gamintojo „Dini argeo“ patvirtinimą, kad UAB „DESKA“ yra gamintojo atstovas Lietuvoje ( t. 3, b. l. 28, 29, 30).

442012-09-18 Viešojo pirkimo komisija posėdyje išnagrinėjo UAB „Lietrusa“ pretenziją ir nutarė ją atmesti kaip nepagrįstą (t. 3, b. l. 32-34). 2012-09-18 Atsakovas raštu Nr. 12-VP-1230 ieškovui nurodė, kad Komisija pretenziją atmetė (t. 3, b. l. 35-37).

452012-09-20 Komisija posėdyje išnagrinėjo UAB „Lietrusa“ reikalavimą motyvuoti pretenziją, nurodė motyvus ir vėl nutarė pretenziją atmesti kaip nepagrįstą (t. 3, b. l. 43-46). 2012-09-20 Atsakovas raštu Nr. 12-VP-1240 ieškovui nurodė, kad Komisija pretenziją atmetė (t. 3, b. l. 47-49).

462012-10-04 Viešojo pirkimo komisija svarstė dėl UAB „Kemek engineering“ pasiūlymo neįprastai mažos kainos, konstatavo, kad pagal kainų vidurkį pasiūlymo kaina yra mažesnė apie 60 proc., todėl Komisija nutarė atšaukti 2012-09-17 komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo, tęsti pirkimo procedūras ir paprašyti tiekėjų pagrįsti neįprastai mažą kainą (t. 3, b. l. 51).

472012-10-04 Atsakovas nurodė tiekėjams, kad Komisija atšaukė 2012-09-17 sprendimą, tęsia pirkimo procedūras ir įpareigojo abu tiekėjus iki 2012-10-08, 12 val. pagrįsti neįprastai mažas pasiūlymų kainas. (t. 3, b. l. 52, 53, 56).

482012-10-04 tiekėjas UAB „Lietrusa“ pateikė pasiūlymo kainos pagrindimą (t. 3, b. l. 56).

492012-10-08 tiekėjas UAB „Kemek engineering“ pateikė kainos pagrindimą (t. 3, b. l. 54).

502012-10-16 Viešojo pirkimo komisija iš naujo vertino tiekėjų pasiūlymus ir Nutarė

51- UAB „Kemek engineering“ pasiūlymą atmesti Konkurso sąlygų 55.8 punkto pagrindu, kad pasiūlymo kainos pagrindimas buvo pateiktas pavėluotai (t. y. ne iki 2012-10-08, 12 val., o 2012-10-08, 15 val. 26 min.),

52- UAB „Lietrusa“ pasiūlymą atmesti Konkurso sąlygų 55.4 punkto pagrindu, kad šis tiekėjas su pasiūlymu nepateikė Konkurso sąlygų Techninių specifikacijų 7- ame punkte „Servisas ir sutarties įvykdymas“ nurodytos Aptarnavimo ir priežiūros programos ( t. 3, b.l. 67).

532012-10-16 Atsakovas raštu Nr. 12-VP-1262 ieškovui nurodė, kad Komisija atmetė jo pasiūlymą (t. 3, b. l. 68).

542012-10-17 Ieškovas pateikė pretenziją atsakovui, kuria reikalavo persvarstyti savo 2012-10-16 nutarimą, kuriuo buvo atmestas UAB „Lietrusa“ pasiūlymas bei konkurso nugalėtoju pripažinti UAB „Lietrusa“ ( t.3, b.l. 69-70).

552012-10-19 Atsakovas raštu Nr. 12-VP-1384 ieškovui nurodė, kad perkančioji organizacija pretenziją atmetė (t.3, b. l. 41-76).

562012-09-19 Atsakovas raštu Nr. 12-VP-1385 ieškovui nurodė, kad VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, vadovaudamasis VPĮ 7 str. 4 dalies 2 punktu, baigė pirkimą, nes buvo atmesti visi pasiūlymai (t. 3, b. l. 77).

572012-11-02 UAB „Lietrusa“ kreipėsi į teismą.

58Reziumuojant viešojo pirkimo eigą, konstatuotina, kad šioje byloje spręstinas ginčas kilo, kai 2012-10-16 atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro Viešojo pirkimo komisija nusprendė iš naujo įvertinti abiejų viešajame pirkime dalyvavusių tiekėjų UAB „Kemek engineering“ ir UAB „Lietrusa“ pasiūlymus ir nutarė abu šiuos pasiūlymus atmesti; 2012-10-19 raštu Nr. 12-VP-1384 atmetė tiekėjo UAB „Lietrusa“ pretenziją ir 2012-09-19 raštu Nr. 12-VP-1385 ieškovui nurodė, kad VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, vadovaudamasis VPĮ 7 str. 4 dalies 2 punktu, baigė pirkimą, nes buvo atmesti visi (abu) pasiūlymai.

59Dėl UAB „Lietrusa“ pasiūlymo atmetimo (2012 m. spalio 16 d. pranešimas Nr. 12-VP-1362).

60Tiekėjo UAB „Kemek engineering“ pasiūlymas buvo atmestas vadovaujantis Konkurso sąlygų 55.8 punktu, t.y., kad neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimas buvo pateiktas pavėluotai (ne iki 2012-10-08, 12 val., o 2012-10-08, 15 val. 26 min.), ( t. 3, b.l. 67). Tiekėjas UAB „Kemek engineering“ pretenzijos dėl šio Perkančiosios organizacijos sprendimo nereiškė, ginčo byloje nėra.

61Kaip jau buvo minėta, tiekėjo UAB „Lietrusa“ pasiūlymas atmestas Konkurso sąlygų 55.4 punkto pagrindu, „pastebėjus, kad tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti „Aptarnavimo ir priežiūros programą“, tačiau UAB „Lietrusa“ su pasiūlymu nepateikė minėtame Techninių specifikacijų 7 punkte „Servisas ir sutarties įvykdymas“ Aptarnavimo ir priežiūros programos ( t. 3, b. l. 67). 2012-10-16 Atsakovas raštu Nr. 12-VP-1262 informavo ieškovą, kad Komisija atmetė jo pasiūlymą „vadovaujantis Konkurso sąlygų 55.4. punktu“ (t. 3, b. l. 68).

62Supaprastinto atviro Konkurso sąlygų, patvirtintų VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus 2012-08-23 įsakymu Nr. 67, 55.4. punkte numatyta, kad „Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu“ <...> „pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas ar pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir pan.“ (t. 3, b. l. 12).

63VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro Pirkimo sąlygų „Techninės specifikacijos“ 2 p. nurodyta, kad „Tiekėjas turi pateikti eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti svarstykles. <...> Kol šios instrukcijos nepateikiamos Užsakovui, laikoma, kad pateikta ne visa Įranga. <...> Per 7 dienas nuo sutarties pasirašymo tiekėjas turi pateikti sutarties vykdymo programą ir grafiką Užsakovui tvirtinti. Programoje turi būti numatyta <...> Sutarties įvykdymo grafikas pagal kurį <...> Išsami apmokymo programa <...>". „Techninės specifikacijos“ 3 punkte nurodyta, kad „Žemiau nurodyta specifikacijų lentelės apimančios minimalius techninius reikalavimus mobilioms elektroninėms svarstyklėms, kurių privaloma laikytis. Tiekėjas, žemiau esančias lenteles turi pridėti prie pasiūlymo (forma 1). Lentelėse nurodytos siūlomų svarstyklių pagrindinės techninės charakteristikos tam, kad perkančioji organizacija galėtų vertinti siūlomos rangos atitikimą šioms techninėms specifikacijoms" ir pateikta lentelės, kurią tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu, forma. Lentelėje buvo paliktos laisvos vietos nurodant, kad laisvose lentelės vietose reikia pažymėti „Atitikimas taip/ne, tiksli reikšmė ar komentaras" (t. 3, b.l. 20-22).

64Ieškovas (tiekėjas) UAB „Lietrusa“ kartu su pasiūlymu pateiktoje lentelėje 7-os eilutės „Servisas ir sutarties įvykdymas“, „a)“ papunktyje „Aptarnavimo ir priežiūros programa" pažymėjo „Taip" (t. 3, b. l. 108-109). Šią „Techninę specifikaciją“ UAB „Lietrusa“ pateikė kartu su „Ofertos (preliminaria) sutartimi“, sudaryta 2012-09-10 tarp tiekėjo UAB „Lietrusa“ ir siūlomų įsigyti svarstyklių „Dini argeo“ įgaliotu atstovu Lietuvoje UAB „Deska“, kuriai suteikta teisė parduoti, sumontuoti ir aptarnauti gamintojo „Dini argeo“ įrangą Lietuvos rinkos ribose, taip pat, kuri yra įgaliota iš ES metrologijos įstaigų prašyti patvirtinimų dėl Lituvoje parduodamų „Dini argeo“ svarstyklių ir jų sudėtinių dalių (t. 3, b.l. 106-107).

65Ieškovas (tiekėjas) UAB „Lietrusa“ savo 2012-10-17 pretenzijoje ir ieškinyje su atsakovo - Perkančiosios organizacijos sprendimu, kad pasiūlymas neatitiko Konkurso (pirkimo) sąlygose nustatytų reikalavimų, nesutiko ir nurodė, kad reikalavimo pateikti „Aptarnavimo ir priežiūros programą" kaip savarankišką dokumentą atskiru lapu ar atskira lentele, Konkurso sąlygose nėra, be to, iš Konkurso „Techninių sąlygų“ tiekėjas suprato, kad tokia Programa, jei ją yra reikalinga išdėstyti atskiru dokumentu, turėtų būti pateikta per 7 dienas po sutarties pasirašymo, o ne kartu su pasiūlymu. Nurodė, kad tiekėjas UAB „Lietrusa“, pareikalavus Perkančiajai organizacijai, jau buvo pateikęs paaiškinimą, kas atliks tiekiamos įrangos aptarnavimą, remontą, garantinę priežiūrą reikalaujamais terminais, nurodė adresą, kur tai bus atliekama; be to, 2012-10-16 Perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymus nagrinėjo sekančiame pirkimo etape, t.y. dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos atskirų sudedamųjų dalių išaiškinimo, todėl teigė, kad pasiūlymo atmetimas dėl naujų priežasčių yra neteisėtas.

66Šioje byloje 2012-11-22 išvadą pateikusi Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad sistemiškai aiškinant Pirkimo sąlygų „Techninės specifikacijos“ 2 punktą ir 3 punktą negalima daryti išvados, jog tiekėjas kartu su pasiūlymu turėjo pateikti ir „Aptarnavimo bei priežiūros programą“. Pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 24 str. 8 d. ir Supaprastintų pirkimų taisyklių 31 punkte nurodyta, kad viešojo pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o Atsakovas nusipirkti tai, ko reikia. Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipė dėmesį, jog Pirkimo sąlygų „Techninės specifikacijos“ 3 punkte pateiktoje lentelėje nėra tiesiogiai nurodyta, kad tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti aptarnavimo ir priežiūros programą, todėl Tarnyba mano, kad Perkančioji organizacija galimai neužtikrino VPĮ 24 str. 8 d. ir Supaprastintų pirkimų taisyklių 31 p. įgyvendinimo. Pažymėjo, jog VPĮ 3 str. 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas reiškia ir lemia perkančiosios organizacijos veiksmų nuspėjamumą (prognozuotumą), aiškios, tikslios ir vienareikšmiškos viešojo pirkimo sąlygos leidžia tiekėjams vienodai jas aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai atitinka viešojo pirkimo sąlygas. Pažymėjo, kad pagal Kasacinės instancijos teismo išaiškinimą neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiai perkančiajai organizacijai (t. 3, b. l. 81-82).

67Teismas sutinka su šia Viešųjų pirkimų tarnybos išvada. Kartu teismas pažymi, jog Pirkimo sąlygų „Techninės specifikacijos“ 2 punkte „Bendrosios specifikacijos bei reikalavimai“ (trečioje pastraipoje) nurodyta, kad „Aptarnavimas ir remontas atliekamas tiekėjo dirbtuvėse pagal tiekėjo pasiūlytą ir Užsakovo patvirtintą programą“ , „Aptarnavimo ir priežiūros programa turi būti pateikta kartu su pasiūlymu“. Iš to matosi akivaizdus prieštaravimas, nes nenumatyta, kada ir kaip tiekėjas, prieš pateikdamas „Programą“ su pasiūlymu, turėtų ją suderinti su Užsakovu, t.y. su perkančiaja organizacija. Todėl, įvertinęs visą viešojo pirkimo eigą bei šioje byloje surinktus įrodymus, teismas konstatuoja, kad atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, 2012-10-16 atmesdamas UAB „Lietrusa“ pasiūlymą Konkurso sąlygų 55.4 punkto pagrindu, pasielgė formaliai, netinkamai įvertinęs tiekėjo UAB „Lietrusa“ pateikto pasiūlymo ir šio pasiūlymo paaiškinimo, esant akivaizdžiam pirkimo dokumentų neaiškumui, nesuteikdamas galimybės tiekėjui paaiškinti savo pasiūlymo, nekeičiant paties pasiūlymo esmės (VPĮ 39 str. 1 d.), t.y. pažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatyme ir pačios perkančiosios organizacijos nustatytą viešojo pirkimo vykdymo tvarką, tokiu būdu siekdamas užbaigti viešąjį pirkimą ir taip pašalinti viešojo pirkimo dalyvį UAB „Lietrusa“.

68Pagal VPĮ 3 straipsnio, reglamentuojančio pagrindinius pirkimų principus ir jų laikymąsi, 1 dalies nuostatą, perkančioji organizacija užtikrina, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Perkančiosios organizacijos nuoseklus laikymasis viešųjų pirkimų teisės normų ir savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų yra vienas iš skaidrumo ir lygiateisiškumo principų (VPĮ 3 str.) turinio elementų.

69Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje, susijusioje su viešųjų pirkimų principų aiškinimu ir taikymu, yra pažymėjęs, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, jog atliekant viešo konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją bus laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Išvardintų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešo konkurso tikslai ir bus išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Taigi viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų VPĮ 3 straipsnio nuostatų laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07- 31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009; 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009, 2010-11-09 nutartis civilinėje byloje 3K-3-425/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012-03- 08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1167/2012).

70Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir tokio pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Taigi viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, taigi ir tų nuostatų, kurios reglamentuoja viešųjų pirkimų procedūrų eigą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-03- 08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1167/2012).

71Vienas iš viešųjų pirkimų principų yra skaidrumo principas, bendriausia prasme suprantamas kaip viešumo užtikrinimas vykdant viešojo pirkimo procedūras. Šio principo pagrindinis tikslas – garantuoti, kad bus pašalinta perkančiosios organizacijos protegavimo ir savavališkų veiksmų grėsmė. Vertinant šį principą paskelbtų viešųjų pirkimų sąlygų kontekste, skaidrumo principo pažeidimu laikytini tokie perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais ji nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-04-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-582/2010; 2012-03- 08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1167/2012).

72Kaip nustatyta šioje byloje, nagrinėjamu atveju viešųjų pirkimų procedūrų metu jau buvo pereita prie pasiūlymų vertinimo stadijos pagal mažiausios kainos kriterijų.

73Atsakovo Viešojo pirkimo komisija (toliau Komisija) jau 2012-09-17 buvo įvertinusi tiekėjų UAB „Lietrusa“ ir UAB „Kemek engineering“ pasiūlymus bei pasiūlymų patikslinimus ir konstatavo, kad „konkurso dalyviai atitinka visus keliamus reikalavimus“; nugalėtoju pripažino tiekėją UAB „Kemek engineering“, pasiūliusį mažiausią kainą (t. 3, b. l. 22-23). 2012-09-17 raštu Nr. 12-VP-1222 Perkančioji organizacija informavo tiekėjus apie pasiūlymų eilės sudarymą ir UAB „Kemek engineering“ pripažinimą laimėjusiu (t. 3, b. l. 25). Tačiau, dar būdama nesudariusi sutarties su UAB „Kemek engineering“, 2012-10-04 Komisija svarstė dėl UAB „Kemek engineering“ pasiūlymo neįprastai mažos kainos ir konstatavo, kad pagal kainų vidurkį pasiūlymo kaina yra mažesnė apie 60 proc., todėl nutarė atšaukti 2012-09-17 komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo, tęsti pirkimo procedūras ir, nors nebuvo pripažinusi, kad tiekėjo UAB „Lietrusa“ pasiūlymo kaina yra „neįprastai maža“, paprašyti abiejų tiekėjų pagrįsti neįprastai mažą kainą, todėl abu tiekėjus iki 2012-10-08, 12 val. įpareigojo pagrįsti pasiūlymų kainas. (t. 3, b. l. 51, 52, 53, 56).

74Iš šių Komisijos nutarimų matyti, pirma, kad Komisija 2012-10-04 nutarimu atšaukė savo 2012-09-17 sprendimą tik dalyje dėl pasiūlymų eilės sudarymo, tačiau neatšaukė sprendimo dalyje, kad konkurso dalyvių pasiūlymai atitinka visus perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus; antra, Perkančioji organizacija tiekėjo UAB „Lietrusa“ atžvilgiu akivaizdžiai pažeidė VPĮ 40 str. nuostatas, dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos nustatymo ir reikalavimo ją pagrįsti, nes pagal bylos duomenis, reikalavimas pagrįsti neįprastai mažą kainą galėjo būti taikomas tik tiekėjui UAB „Kemek engineering“. Nepaisant to, kad tiekėjas UAB „Lietrusa“ net du kartus pateikė savo pasiūlymo kainos pagrindimą (t.3, b. l. 56), Komisija 2012-10-16 iš naujo vertino tiekėjų pasiūlymus ir, nebevertindama UAB „Lietrusa“ „neįprastai mažos kainos pagrindimo“, nutarė, kad UAB „Lietrusa“ pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ( t. 3, b.l. 67). Pažymėtina, kad ankstesnė UAB „Lietrusa“ pasiūlymo vertinimo procedūra buvo atlikta pakankamai išsamiai, nes Komisija, 2012-09-13 vertindama UAB „Lietrusa“ pasiūlymą, nutarė paprašyti patikslinti mobilių elektroninių automobilinių svarstyklių veikimo temperatūrą, atsparumo klasę; patikslinti arba tiksliai paaiškinti, kas atliks tiekiamos įrangos aptarnavimą, remontą, garantinę priežiūrą reikalaujamais terminais, nurodant adresą, kur tai bus atliekama (t. 3, b. l. 12-13), ir UAB „Lietrusa“ 2012-09-14 patikslino (atsakė) į visus perkančiosios organizacijos keliamus klausimus (t. 3, b. l. 15 – 21). Be to, tiekėjo UAB „Lietrusa“ iniciatyva šiame viešajame pirkime ne kartą buvo keliamas siūlomų pirkti elektrinių automobilinių svarstyklių aptarnavimo klausimas, todėl Komisijos 2012-10-16 posėdžio protokole nurodytas argumentas apie daugiau nei po mėnesio „pastebėtus“ pirkimo dokumentų trūkumus, yra neįtikinantis, patvirtinantis neskaidrią bei nelygiavertę tiekėjų pasiūlymų vertinimo procedūrą, ir tuo buvo pažeistas VPĮ 3 str. nuostatos.

75Dėl UAB „Lietrusa“ pretenzijos atmetimo (2012 m. spalio 19 d.pranešimas Nr. 12-VP-1384).

76Kadangi ieškovo UAB „Lietrusa“ 2012-10-17 pretenziją Atsakovas 2012-10-19 raštu Nr. 12-VP-1384 atmetė tais pačiais pagrindais, kaip ir pasiūlymą (t. 3, b. l. 41-76), tai ir šis Atsakovo sprendimas pripažintinas nepagrįstu ir neteisėtu.

77Dėl viešojo pirkimo pabaigimo (2012 m. spalio 19 d. pranešimas Nr. 12-VP-1385).

782012 m. spalio 16 d. perkančiosios organizacijos pranešimo apie Viešojo pirkimo pabaigimą priėmimo metu galiojusio Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 2 punktas nustatė, kad „Pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, kai: <...> “atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai“.

79Pražioje Viešajame pirkime (pirkimo Nr. 99057) dalyvavo du tiekėjai, tačiau, kaip jau buvo pažymėta, tiekėjo UAB „Kemek engineering“ pasiūlymas atmestas 2012-10-16 Viešojo pirkimo komisijos sprendimu ir sprendimas šioje dalyje yra nenuginčytas. Todėl, teismui pripažinus, kad supaprastintame atvirame konkurse (viešajame pirkime) „Mobiliųjų elektroninių automobilinių svarstyklių pirkimas. Įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ (pirkimo numeris 99057), dalyvusio tiekėjo UAB „Lietrusa“ pasiūlymas 2012-10-16 Viešojo pirkimo komisijos sprendimu buvo atmestas neteisėtai, neteisėtu pripažintinas atsakovo (perkančiosios organizacijos) VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 2012 m. spalio 16 d. sprendimas (2012 m. spalio 19 d. pranešimas Nr. 12-VP-1385), pabaigti pirkimą kaip prieštaraujantis VPĮ 7 str. 4 d. 2 punkto nuostatoms, nes lieka neatmestas vieno tiekėjo pasiūlymas.

80Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra konstatavęs, kad pripažinus, jog procedūrų vykdymo nesilaikymas pažeidė skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, dėl to kylantys neigiami padariniai turi tekti perkančiajai organizacijai. Nurodė, kad ir pasibaigus konkurso procedūroms, kai teismas nustato, jog tokio pasibaigimo procedūra buvo atlikta neteisėtai, tokį pasiūlymą pateikęs asmuo kartu su perkančiąja organizacija grąžinamas į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį. Kitoks VPK normos dėl pirkimo pabaigimo aiškinimas ir taikymas teismui tik leistų konstatuoti neteisėtumą bei sudarytų prielaidas kitame procese reikalauti žalos atlyginimo, bet realiai neapgintų pažeistų tiekėjo interesų ir leistų perkančiajai organizacijai pasinaudoti savo neteisėtais veiksmais, o tai būtų nesuderinama su veiksmingumo principu, tiesiogiai išplaukiančiu iš VPĮ penkto skyriaus normų turinio ir tikslo. Konstatatavo, kad, nustačius perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, ginčo šalys, dėl kurių perkančioji organizacija netinkamai vykdė jai priklausančias funkcijas, grąžinamos į prieš pažeidimą buvusią padėtį, tačiau perkančioji organizacija privalo atkurti konkurso procedūrų vykdymo teisėtumą teismo sprendime nagrinėtais pagrindais dėl visų pirkimo dalyvių, įskaitant pareigą iš naujo atlikti bendrojo pobūdžio veiksmus. Tokiai pozicijai įtakos neturi tai, kad perkančioji organizacija dėl iš naujo vykdytinų procedūrų galbūt priims kai kuriuos tapačius sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11- 09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

81Dėl ieškovo reikalavimo įpareigoti VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą pripažinti Konkurso nugalėtoju UAB „Lietrusa“ pasiūlymą bei sudaryti viešojo pirkimo sutartį;

82Byla dėl ieškovo reikalavimo įpareigoti perkančiąją organizaciją - VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą pripažinti Konkurso nugalėtoju UAB „Lietrusa“ pasiūlymą bei sudaryti viešojo pirkimo sutartį nutrauktina (LR CPK 293 str. 1d.1p.), nes teismas nėra įgaliotas vykdyti Viešojo pirkimo procedūras. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad konstatavus, jog perkančioji organizacija netinkamai atliko jai pagal Viešųjų pirkimų įstatymą (VPĮ) tenkančią pareigą, šios pareigos vykdytinumas pagal VPĮ nepradingsta, t. y. pažeidusi VPĮ įtvirtintą tvarką, perkančioji organizacija vis tiek turi atlikti veiksmus, kurie šią tvarką atitiktų, nes pagal VPĮ perkančiajai organizacijai priskirtų funkcijų negali atlikti teismai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11- 09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

83Dėl bylinėjimosi išlaidų.

84Iš esmės patenkinus UAB „Lietrusa“ ieškinį, ieškovui UAB „Lietrusa“ iš atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 1000 Lt žyminis mokestis (t. 1, b. l. 11), (LR CPK 93 str. 1 d.). Duomenų apie kitas turėtas bylinėjimosi išlaidas ieškovas nepateikė.

85Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, teismas

Nutarė

86UAB „Lietrusa“ ieškinį patenkinti iš dalies.

87Pripažinti negaliojančiu atsakovo - VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (į.k. 145787276) skelbto supaprastinto atviro konkurso „Mobiliųjų elektroninių automobilinių svarstyklių pirkimas. Įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ (pirkimo numeris 99057), Viešojo pirkimo komisijos 2012 m. spalio 16 d. sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo UAB „Lietrusa“ (į.k. 302571545) pasiūlymas (2012 m. spalio 16 d. pranešimas Nr. 12-VP-1362).

88Pripažinti negaliojančiu atsakovo - VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro skelbto supaprastinto atviro konkurso „Mobiliųjų elektroninių automobilinių svarstyklių pirkimas. Įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ (pirkimo numeris 99057), 2012 m. spalio 19 d. sprendimą, kuriuo atmesta ieškovo UAB „Lietrusa“ pretenzija (2012 m. spalio 19 d.pranešimas Nr. 12-VP-1384.

89Pripažinti negaliojančiu atsakovo - VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 2012 m. spalio 19 d. sprendimą (2012 m. spalio 19 d.pranešimas Nr. 12-VP-1385), kurio pabaigtas supaprastintas atviras konkursas „Mobiliųjų elektroninių automobilinių svarstyklių pirkimas. Įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ (pirkimo numeris 99057).

90Byla dalyje dėl UAB „Lietrusa“ reikalavimo įpareigoti perkančiąją organizaciją - VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą pripažinti Konkurso nugalėtoju UAB „Lietrusa“ pasiūlymą bei sudaryti viešojo pirkimo sutartį nutraukti.

91Priteisti iš atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (į. k. 145787276, buveinė –P.Lukšiog. 8, LT-76206 Šiauliai) ieškovui UAB „Lietrusa“ (į. k. 302571545, buveinė V.Grinkevičiaus g. 20-47, Šiauliai) 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) bylinėjimosi išlaidų.

92Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovas UAB „Lietrusa“ 2012 m. lapkričio 2 d. Šiaulių apygardos teisme... 4. 1. panaikinti atsakovo – perkančiosios organizacijos - VšĮ Šiaulių... 5. -2012 m. spalio 16 d. Nr. 12-VP-1362 (atmesti UAB „Lietrusa“ pasiūlymą),... 6. -2012 m. spalio 19 d. Nr. 12-VP-1384 (atmesti UAB „Lietrusa“ pretenziją),... 7. - 2012 m. spalio 19 d. Nr. 12-VP-1385 (pabaigti pirkimą atmetus visus... 8. 2. įpareigoti VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą pripažinti... 9. 3.Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 10. Ieškovas UAB „Lietrusa“ nurodė, kad 2012 m. rugpjūčio 30 d. Centrinėje... 11. Ieškovas teigia, kad vykdydamas atsakovo 2012-09-13 raštą Nr. 12-VP-1214,... 12. Nurodė, kad gavęs 2012-09-17 ieškovo pretenziją, atsakovas (perkančioji... 13. Ieškovas UAB „Lietrusa“ ieškinyje nurodė, kad „pats šio ieškinio... 14. Atsakovas (perkančioji organizacija) 2012-10-04 raštu Nr. 12-VP-1308... 15. UAB „Lietrusa“ 2012-10-05 raštu įvykdė perkančiosios organizacijos... 16. Nepaisant to, atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras... 17. Nesutikdamas su tokiu 2012-10-16 Perkančiosios organizacijos sprendimu,... 18. Atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2012-10-19 raštu... 19. Ieškovas nesutinka su atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo... 20. Atsiliepime į UAB „Lietrusa“ ieškinį atsakovas VšĮ Šiaulių regiono... 21. Atsakovas nurodė, kad 2012-08-30 paskelbtame viešajame pirkime dalyvavo du... 22. Dėl atsakovo teisės reikalauti pagrįsti neįprastai mažą kainą atsakovas... 23. Dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo pagrįstumo atsakovas nurodė, kad... 24. Dėl pirkimo užbaigimo atsakovas nurodė, kad ieškovo UAB „Lietrusa“... 25. Ieškovas UAB „Lietrusa“savo dublike nurodė, kad palaiko ieškinyje... 26. Ieškovas nurodė, kad LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 27. 2012 m. gruodžio 19 d. atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo... 28. Nurodė, kad ieškovas UAB „Lietrusa“ 2012-10-17 atsakovui pateiktoje... 29. Atsakovo teigimu, tiekėjas UAB „Lietrusa“ su pasiūlymu turėjo pateikti... 30. Atsakovas nesutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kad ieškovas... 31. Išvadą teikianti Viešųjų pirkimų tarnyba 2012-11-22 pateikė išvadą (t.... 32. Pirkimo sąlygų „Techninės specifikacijos“ 2 p. nurodyta, kad... 33. Tarnyba pažymėjo, kad sistemiškai aiškinant Pirkimo sąlygų „Techninės... 34. Atsižvelgdama į tai, Tarnyba mano, kad Atsakovas galimai neužtikrino... 35. UAB „Lietrusa“ ieškinys tenkintinas iš dalies.... 36. Byloje nustatyta.... 37. Ginčas tarp ieškovo UAB „Lietrusa“ (toliau - Ieškovo) ir atsakovo VšĮ... 38. Pirkimo procedūros vyko tokia tvarka.... 39. 2012-09-10 Viešojo pirkimo komisijos ( toliau - Komisijos) posėdyje... 40. 2012-09-11 Komisija vertino tiekėjo UAB „Kemek engineering“ pasiūlymą ir... 41. 2012-09-13 Komisija vertino UAB „Lietrusa“ pasiūlymą ir nutarė... 42. 2012-09-17 Komisija įvertino tiekėjų UAB „Lietrusa“ ir UAB „Kemek... 43. 2012-09-17 UAB „Lietrusa“ pateikė pretenziją atsakovui, kuria reikalavo... 44. 2012-09-18 Viešojo pirkimo komisija posėdyje išnagrinėjo UAB „Lietrusa“... 45. 2012-09-20 Komisija posėdyje išnagrinėjo UAB „Lietrusa“ reikalavimą... 46. 2012-10-04 Viešojo pirkimo komisija svarstė dėl UAB „Kemek engineering“... 47. 2012-10-04 Atsakovas nurodė tiekėjams, kad Komisija atšaukė 2012-09-17... 48. 2012-10-04 tiekėjas UAB „Lietrusa“ pateikė pasiūlymo kainos pagrindimą... 49. 2012-10-08 tiekėjas UAB „Kemek engineering“ pateikė kainos pagrindimą... 50. 2012-10-16 Viešojo pirkimo komisija iš naujo vertino tiekėjų pasiūlymus ir... 51. - UAB „Kemek engineering“ pasiūlymą atmesti Konkurso sąlygų 55.8 punkto... 52. - UAB „Lietrusa“ pasiūlymą atmesti Konkurso sąlygų 55.4 punkto... 53. 2012-10-16 Atsakovas raštu Nr. 12-VP-1262 ieškovui nurodė, kad Komisija... 54. 2012-10-17 Ieškovas pateikė pretenziją atsakovui, kuria reikalavo... 55. 2012-10-19 Atsakovas raštu Nr. 12-VP-1384 ieškovui nurodė, kad perkančioji... 56. 2012-09-19 Atsakovas raštu Nr. 12-VP-1385 ieškovui nurodė, kad VšĮ... 57. 2012-11-02 UAB „Lietrusa“ kreipėsi į teismą.... 58. Reziumuojant viešojo pirkimo eigą, konstatuotina, kad šioje byloje... 59. Dėl UAB „Lietrusa“ pasiūlymo atmetimo (2012 m. spalio 16 d. pranešimas ... 60. Tiekėjo UAB „Kemek engineering“ pasiūlymas buvo atmestas vadovaujantis... 61. Kaip jau buvo minėta, tiekėjo UAB „Lietrusa“ pasiūlymas atmestas... 62. Supaprastinto atviro Konkurso sąlygų, patvirtintų VšĮ Šiaulių regiono... 63. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro Pirkimo sąlygų „Techninės... 64. Ieškovas (tiekėjas) UAB „Lietrusa“ kartu su pasiūlymu pateiktoje... 65. Ieškovas (tiekėjas) UAB „Lietrusa“ savo 2012-10-17 pretenzijoje ir... 66. Šioje byloje 2012-11-22 išvadą pateikusi Viešųjų pirkimų tarnyba... 67. Teismas sutinka su šia Viešųjų pirkimų tarnybos išvada. Kartu teismas... 68. Pagal VPĮ 3 straipsnio, reglamentuojančio pagrindinius pirkimų principus ir... 69. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje, susijusioje su viešųjų... 70. Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios... 71. Vienas iš viešųjų pirkimų principų yra skaidrumo principas, bendriausia... 72. Kaip nustatyta šioje byloje, nagrinėjamu atveju viešųjų pirkimų... 73. Atsakovo Viešojo pirkimo komisija (toliau Komisija) jau 2012-09-17 buvo... 74. Iš šių Komisijos nutarimų matyti, pirma, kad Komisija 2012-10-04 nutarimu... 75. Dėl UAB „Lietrusa“ pretenzijos atmetimo (2012 m. spalio 19 d.pranešimas ... 76. Kadangi ieškovo UAB „Lietrusa“ 2012-10-17 pretenziją Atsakovas 2012-10-19... 77. Dėl viešojo pirkimo pabaigimo (2012 m. spalio 19 d. pranešimas Nr.... 78. 2012 m. spalio 16 d. perkančiosios organizacijos pranešimo apie Viešojo... 79. Pražioje Viešajame pirkime (pirkimo Nr. 99057) dalyvavo du tiekėjai,... 80. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra konstatavęs, kad pripažinus, jog... 81. Dėl ieškovo reikalavimo įpareigoti VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo... 82. Byla dėl ieškovo reikalavimo įpareigoti perkančiąją organizaciją - VšĮ... 83. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 84. Iš esmės patenkinus UAB „Lietrusa“ ieškinį, ieškovui UAB... 85. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270... 86. UAB „Lietrusa“ ieškinį patenkinti iš dalies.... 87. Pripažinti negaliojančiu atsakovo - VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo... 88. Pripažinti negaliojančiu atsakovo - VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo... 89. Pripažinti negaliojančiu atsakovo - VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo... 90. Byla dalyje dėl UAB „Lietrusa“ reikalavimo įpareigoti perkančiąją... 91. Priteisti iš atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (į. k.... 92. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...