Byla e2-552-840/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Editai Juršienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Vilneda“ atstovui advokatui Domantui Skebui ir atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ atstovei – direktorei – Linai Šeleikienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Vilneda“ ieškinį atsakovei SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ieškinys

5Ieškovė UAB „Vilneda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 1284,63 Eur skolos ir visas bylinėjimosi išlaidas.

6II. Byloje dalyvaujančių asmenų pozicijos

7Ieškovės UAB „Vilneda“ atstovas advokatas Domantas Skebas teismo posėdžio metu palaikė pareikštą ieškinį ir prašė jį tenkinti.

8Atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ atstovė Lina Šeleikienė su pareikštu ieškiniu kategoriškai nesutiko ir prašė jį atmesti.

9III. Ieškinio argumentai

10Ieškovės UAB „Vilneda“ reikalavimai grindžiami šiais ieškinyje nurodytais argumentais, kuriuos teismo posėdžio metu palaikė ir paaiškino ieškovės atstovas advokatas Domantas Skebas:

11- ieškovė UAB „Vilneda“ (pardavėjas), atstovaujama Autoserviso vadovo A. G., ir atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ (pirkėjas), atstovaujama tuometinio vadovo A. A. P., 2015 m. sudarė itin seno ir Lietuvoje reto modelio autobuso „SETRA“ detalių pirkimo–pardavimo sandorį, pagal kurį pardavėjas įsipareigojo pateikti pirkėjui dvejas detales: stabdžių kamerą ir stabdžių cilindrą. Pardavėjas užsakė ir atsisiuntė iš užsienio šias detales ir ne kartą ragino pirkėją tiek žodžiu, tiek raštu pasiimti prekes ir už jas sumokėti, tačiau pirkėjas kategoriškai atsisakė. Pardavėjas – ieškovė UAB „Vilneda“ – 2015 m. gegužės 5 d. išrašė ir elektroniniu paštu (paslaugos@kaisiadorys.lt) išsiuntė pirkėjui – atsakovei SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ – PVM sąskaitą–faktūrą VLN Nr. 0023896 1284,63 Eur sumai (su PVM), ką patvirtina teismui pateiktos ieškovės UAB „Vilneda“ Autoserviso vadovo A. G. elektroninio pašto išklotinės. Elektroninis laiškas informacinėmis technologijomis nebuvo grąžintas siuntėjui neįteiktas, todėl laikytina, kad įteiktas. Pirkėjui įteikus šią PVM sąskaitą–faktūrą, pirkėjas jokių prieštaravimų ar pastabų nepareiškė, šio dokumento pardavėjui negrąžino. Po to, kai pardavėjas pranešė pirkėjui apie prekių gavimą, pirkėjas atsisakė jas atsiimti ir už jas sumokėti. Pirkėjas laikosi pozicijos, kad jis neprivalo mokėti pagal pardavėjo jam išrašytą nurodytą PVM sąskaitą–faktūrą, nes pirkėjas neva nėra sudaręs su pardavėju jokio sandorio. Pirkėjo argumentai yra visiškai nepagrįsti, nes teismui pateikti rašytiniai įrodymai ir ginčo šalių elgesys patvirtina tokio sandorio egzistavimą. Atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ neneigia, kad turėjo autobusą „Setra“, būtent kuriam tik ir tinka ieškovės UAB „Vilneda“ išrašytoje PVM sąskaitoje–faktūroje VLN Nr. 0023896 nurodytos detalės, ką patvirtina teismui pateiktas autobuso „Setra“ gamintojo atstovo, platintojo Baltijos valstybėse, – SIA „M.E. LAT-LUX“ – pažyma, kad ieškovė UAB „Vilneda“ pateikė jiems specialių užsakymą, kuriuo užsakė ir 2015 m. balandžio 30 d. nusipirko detales (stabdžių vakuuminę kamerą ir stabdžių cilindrą), skirtas tik autobusui „Setra S 208“. Kadangi ieškovė pateikė specialių užsakymą, detalių grąžinimas neįmanomas. Atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ yra pateikusi informaciją, kad detalių užsakymo ir sąskaitos išrašymo metu nurodyto autobuso stabdžių sistema buvo sugedusi – sugedo 2015 m. balandį. Be to, gavusi 2015 m. gegužės 5 d. elektroninį laišką, atsakovė nepateikė ieškovei jokių prieštaravimų, pastabų ar pranešimų. Atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ tuometinis vadovas A. A. P. nuolat tikino ieškovės UAB „Vilneda“ Autoserviso vadovą A. G., kad atsakovė tikrai pasiims užsakytas prekes ir už jas atsiskaitys, kad atsakovė yra sąžininga ir garbinga savivaldybės įmonė, tikrai neapgaus ieškovės ir sumokės už užsakytas prekes. Ieškovė pasitikėjo savivaldybės įmone, dėl ko net nepaėmė iš atsakovės avanso už užsakytas prekes. Naujai paskirta atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ vadovė Lina Šeleikienė laikosi kitokios pozicijos ir teigia, kad atsakovė nebuvo sudariusi pirkimo–pardavimo sandorio, nebuvo pas ieškovę užsakinėjusi nurodytų detalių, nes pas atsakovę nėra jokių tai patvirtinančių rašytinių įrodymų: nei rašytinės sutarties, nei ieškovės nurodytos 2015 m. gegužės 5 d. PVM sąskaitos–faktūros VLN Nr. 0023896, todėl atsakovė ir nesutinka iš ieškovės priimti prekių ir už jas sumokėti. Žodžiu atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ vadovė Lina Šeleikienė ieškovės UAB „Vilneda“ Autoserviso vadovui A. G. yra pareiškusi, kad šių detalių jų įmonei nebereikia. Atsakyme į teismui pateiktą ieškovės 2015 m. birželio mėnesio pretenziją atsakovei, atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ nurodė, kad jiems detalių nereikia dar ir dėl tos priežasties, kad jie autobusą susiremontavo pigiau. Ši aplinkybė, patvirtina, kad tuo metu atsakovei buvo reikalingos nurodytos autobuso detalės ir ji jas pirko;

12- atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ vadovo pasikeitimas neatleidžia atsakovės nuo ankstesnio vadovo sudaryto sandorio vykdymo. Asmenys turi teisę sudaryti sandorius tiek patys asmeniškai, tiek per atstovus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso – toliau Lietuvos Respublikos CK – 2.132 straipsnis). Tuomečio atstovo – A. A. P. – sudarytas sandoris atstovaujamos atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas (Lietuvos Respublikos CK 2.133 straipsnio 1 dalis). Įstatymas nenustato detalių pirkimo–pardavimo sutarčiai privalomos rašytinės formos, todėl ji, kaip sandorio šalių valia, gali būti išreikšta (sudaryta) žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma (pavyzdžiui, konkliudentiniais veiksmais), kai iš asmens elgesio matyti jo valia sudaryti sandorį (Lietuvos Respublikos CK 1.64 straipsnio 1 dalis ir 1.71 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutartis Nr. 3K-3-225/2013). Be to, pagal tuo metu galiojusios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos 73 straipsnio 1 dalies 4 punktą atsakovei – savivaldybės įmonei, teikiančiai transporto paslaugas, – buvo galima sudaryti teisme nagrinėjamą sandorį be konkurso neskelbiamų derybų būdų, kai tai neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais terminais, kas nagrinėjamu atveju visiškai atitinka buvusią situaciją – sugedo viešų keleivių pervežimo paslaugų teikimui naudojama ir būtina itin seno ir Lietuvoje reto modelio autobuso „SETRA“ stabdžių sistema, o tinkančias detales gali pateikti tik autobuso gamintojas/ jo atstovas. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso – toliau Lietuvos Respublikos CPK – 12 straipsnyje įtvirtintą rungimosi principą bei Lietuvos Respublikos CPK 178 straipsnyje nustatytą šalių įrodinėjimo pareigą, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių Lietuvos Respublikos CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Tuo tarpu teismas tiria ir vertina tik byloje esančius, tai yra byloje dalyvaujančių asmenų pateiktus įrodymus, išskyrus tam tikrus Lietuvos Respublikos CPK nustatytus atvejus, kuomet teismas yra aktyvus, siekiant apginti viešąjį interesą (Lietuvos Respublikos CPK 176 ir 185 straipsniai). Šiuo atveju atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ atsikirtinėja tik bendro pobūdžio teiginiai, kad ji neva nesudarė sandorio, tačiau atsakovės elgesys įrodo, kad sandoris visgi buvo sudarytas. Atsakovė neginčija ieškovės nurodomos aplinkybės, kad atsakovės tuometinis vadovas kreipėsi į ieškovę ir užsakė autobuso detales, domėjosi detalių atgabenimo eiga, pažadėjo už jas sumokėti, tikino ieškovę, kad atsakovė yra garbinga ir sąžininga savivaldybės įmonė. Atsakovės atstovo veiksmai buvo tokie, kad protingas žmogus analogiškomis aplinkybėmis patikėtų esant pirkimo–pardavimo santykiams. Be to, pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 1 dalį apskaitos dokumentas yra popierinis arba elektroninis dokumentas, kuriuo patvirtinama ūkinė operacija arba ūkinis įvykis ir kuriame yra rekvizitai tos ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumui nustatyti. Nagrinėjamu atveju atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ priėmė elektroniniu paštu išsiųstą ieškovės UAB „Vilneda“ išrašytą PVM sąskaitoje–faktūroje VLN Nr. 0023896, tokiu būdu pripažino, kad ūkinė operacija (detalių pirkimas–pardavimas) realiai įvyko.

13IV. Atsikirtimai į ieškinį

14Atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ į ieškovės UAB „Vilneda“ reikalavimus atsikerta atsiliepime į ieškinį nurodytais argumentais, kuriuos teismo posėdžio metu palaikė ir paaiškino atsakovės atstovė – direktorė – Lina Šeleikienė:

15- teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią, tačiau nagrinėjamu atveju nėra pakankamai įrodymų, kad šalis – ieškovę UAB „Vilneda“ ir atsakovę SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ – sieja sutartiniai pirkimo–pardavimo santykiai. Nei atsakovei, nei teismui nepateikta šalių sudaryta rašytinė sutartis dėl ieškovės nurodytų prekių prikimo–pardavimo. Ieškovės atsakovei išrašyta ir tik teismui pateikta 2015 m. gegužės 5 d. PVM sąskaita–faktūra VLN Nr. 0023896 1284,63 Eur sumai (su PVM) nėra pakankamas pagrindas ją apmokėti. Atsakovė nėra gavusi ieškovės nurodytos PVM sąskaitos–faktūros, nei paprastu, nei elektroniniu paštu, ji nėra įtraukta į atsakovės finansinius dokumentus. Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 1 dalį PVM sąskaitą–faktūrą privalu išrašyti ir nedelsiant pateikti pateikus prekes, tačiau prekės yra likę pas ieškovę UAB „Vilneda“. Atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ yra viešąsias paslaugas teikiantis savivaldybės įsteigtas juridinis asmuo, kuris visus prekių ar paslaugų pirkimus atlieka tik pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, kuris nenumato nerašytinės formos sandorio ieškovės UAB „Vilneda“ nurodytų prekių sumai. Jei pageidaujamų prekių suma viršija 500,00 Eur, privalu surengti apklausą. Atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ neprisiima atsakomybės dėl buvusio vadovo A.A. P. galimai neteisėtų ar neetiškų pažadų ieškovei UAB „Vilneda“;

16- iš tiesų atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 2015 m. turėjo ieškovės UAB „Vilneda“ ieškinyje nurodytą transporto priemonę – autobusą – „Setra“, valstyb. Nr. ( - ) ir ją eksploatavo. Pagal teismui pateiktus išlaidų orderius matyti, kad ši transporto priemonė buvo remontuojama 2015 m. balandį–gegužę, sėkmingai suremontuota ir eksploatuota iki metų galo. Buvo atlikta visa eilė remonto darbų, taip pat ir transporto priemonės stabdžių sistemos. Šiuo metu atsakovė šios transporto priemonės nebeturi, ji nurašyta.

17Paklausta, atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ atstovė – direktorė – Lina Šeleikienė teismo posėdžio metu atsakė, kad jos vadovaujama įmonė užsiima keleivių pervežimu ir šiukšlių tvarkymu. Ilgą laiką įmonei vadovavo Algirdas A. P., iki 2015 m. gegužės 22 d., kai naująja įmones direktore buvo paskirta ji – Lina Šeleikienė. Tvyrojus įtampai, darbų ir dokumentų perdavimas neįvyko. Buvęs vadovas jai apie autobusui „Setra“ skirtų detalių įsigijimą iš ieškovės UAB „Vilneda“ nieko nepasakė ir jokios informacijos neperdavė. Gavusi ieškovės UAB „Vilneda“ pretenziją, kalbėjosi su įmonės darbuotojais. Sužinojo, kad niekas nieko nežino. Buhalterijoje nėra jokių sutarčių su ieškove UAB „Vilneda“, atsakovės ieškovei pateiktų užsakymų ar ieškovės atsakovei išrašytos nurodytos PVM sąskaitos–faktūros. Įmonės transporto priemones remontuojantys darbuotojai paaiškino, kad autobusas „Setra“ suremontuotas, taip pat ir stabdžių sistema, todėl ieškovės UAB „Vilneda“ atsakovei SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ nupirktos detalės yra nebereikalingos. Pokalbių su darbuotojais metu ji išgirdo, kad lyg buvęs vadovas A. A. P. nebuvo patenkintas nurodyto autobuso remontu ir ieškojo naujų detalių.

18V. Ieškinys atmestinas

19VI. Ginčo esmė

20Tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovės UAB „Vilneda“ atsakovei SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 2015 m. gegužės 5 d. išrašytos PVM sąskaitos–faktūros VLN Nr. 0023896 už stabdžių vakuuminę kamerą ir stabdžių cilindrą 1284,63 Eur sumai (su PVM) apmokėjimo.

21Nagrinėjamu atveju teismui privalu išsiaiškinti: ar šalys buvo sudarę pirkimo–pardavimo sandorį; jei taip, ar sandoris nėra niekinis; jei ne, ar atsakovei SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ privalu sumokėti ieškovės UAB „Vilneda“ reikalaujamą pinigų sumą.

22VII. Faktinės aplinkybės ir teisinis vertinimas

23Teismo posėdžio metu liudytojas – ieškovės UAB „Vilneda“ Autoserviso vadovas – A. G. nurodė, kad atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ buvusio vadovo A. A. P. nepažįsta, nėra jo matęs, dėl visko su juo tarėsi telefonu, kalbėjo ne vieną kartą. Tai atsakovės buvęs vadovas 2015 m. balandį jį susirado ir pirmiausia paprašė perdaryti itin seno ir Lietuvoje reto modelio autobuso „Setra“ stabdžių sistemą, sakė, kad stabdžių sistemos, kurią nusipirko, negalima naudoti. Jis kategoriškai atsisakė, kadangi tai didžiulė rizika, už tokius darbus galima net baudžiamąją atsakomybę užsitraukti. Jis paaiškino, kad gali gauti reikiamų detalių iš autobuso „Setra“ gamintojo palankesnėmis sąlygomis, t. y. pigiau. Buvo aptarta galima kaina, pritaikius nuolaidą. A. A. P. sutiko, žadėjo sumokėti, skubino, tarėsi dėl nurodyto autobuso stabdžių vakuuminės kameros ir stabdžių cilindro. A. A. P. ne kartą jam skambino ir derino užsakomų detalių duomenis, nurodė labai tikslius jų parametrus. Girdėjosi, kad šalia jo kalbėjo dar vienas asmuo, kuris jam patarinėjo ar net diktavo reikiamų detalių numerius. Kadangi A. A. P. vadovavo transporto paslaugas teikiančiai savivaldybės įmonei, jis juo pasitikėjo, net avanso nepareikalavo, nepagalvojo, jog gali kilti kažkokių nesusipratimų dėl atsiskaitymo. Tai pirmas kartas, kai jo vadovaujamas autoservisas turėjo reikalų su atsakove SĮ „Kaišiadorių paslaugos“. Užsakius detales, po kiek laiko jas gavo, sumokėjo už jas tiekėjui, apie tai telefonu informavo A. A. P. ir oficialiu atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ elektroninio pašto adresu išsiuntė 2015 m. gegužės 5 d. PVM sąskaitą–faktūrą VLN Nr. 0023896 1284,63 Eur sumai (su PVM). A. A. P. pažadėjo nedelsiant atsiimti detales ir už jas sumokėti. Kartą atsiuntė darbuotoją detalių, tačiau detalės atsakovės darbuotojui nebuvo atiduotos, kadangi už jas nebuvo sumokėta. Paaiškėjo, kad pasikeitė atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ vadovas – direktorius. Naujoji direktorė Lina Šeleikienė susitikimo metu kategoriškai atsisakė paimti nurodytas detales ir už jas sumokėti motyvuodama tuo, kad užsakytos detalės nebereikalingos, autobusas suremontuotas ir eksploatuojamas. Paklaustas, liudytojas A. G. atsakė, kad jo vadovaujamas autoservisas teikia paslaugas ir pagal sudarytas rašytines sutartis, ir pagal atskirus klientų užsakymus, išrašant jiems tik PVM sąskaitas–faktūras apmokėti, kas ir buvo padaryta nagrinėjamu atveju.

24Liudytojas – buvęs atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ vadovas – A. A. P. teismo posėdžio metu nurodė, jog ieškovė UAB „Vilneda“ ir jos Autoserviso vadovas A. G. jam nežinomi. Teisme nagrinėjami seni – 2015 m. – įvykiai. Be to, jis yra po sudėtingos operacijos, todėl kai kurių gyvenimo įvykių apskritai nepamena. Iš tiesų jis vadovavo keleivių pervežimo ir šiukšlių tvarkymo paslaugas teikiančiai SĮ „Kaišiadorių paslaugos“, iki 2015 m. gegužės pabaigos. Tuo metu įmonėje buvo maždaug trisdešimt keleivius vežančių transporto priemonių, kurių visų remonto atvejų neįmanoma prisiminti. Įprastai visus transporto priemonių remonto darbus atlikdavo įmonės darbuotojai. Detales tiekdavo tiekėjai, pagal sudarytas sutartys. Nepamena, ar tąkart jis skambino UAB „Vilneda“ Autoserviso vadovui A. G. ir prašė ieškinyje nurodytų autobuso „Setra“ detalių.

25Pagal teismui pateiktus ir bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus nustatyta, kad:

26- atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 2015 m. turėjo transporto priemonę – autobusą – „Setra“, valstyb. Nr. ( - ) ir ją eksploatavo. Pagal atsakovės teismui pateiktus išlaidų orderius matyti, kad ši transporto priemonė buvo remontuojama 2015 m. balandį–gegužę, sėkmingai suremontuota ir eksploatuota iki metų galo. Buvo atlikta visa eilė remonto darbų, taip pat ir transporto priemonės stabdžių sistemos. Šiuo metu atsakovė šios transporto priemonės nebeturi, ji nurašyta;

27- ieškovė UAB „Vilneda“ 2015 m. gegužės 5 d. išrašė ir elektroninio pašto adresu: paslaugos@kaisiadorys.lt, išsiuntė atsakovei SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ PVM sąskaitą–faktūrą VLN Nr. 0023896 už stabdžių vakuuminę kamerą ir stabdžių cilindrą 1284,63 Eur sumai (su PVM), ką patvirtina teismui pateiktos ieškovės UAB „Vilneda“ Autoserviso vadovo A. G. elektroninio pašto išklotinės. Elektroninis laiškas informacinėmis technologijomis nebuvo grąžintas siuntėjui;

28- atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ oficialius elektroninio pašto adresas yra paslaugos@kaisiadorys.lt, ką patvirtina teismui pateiktas atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ atsiliepimas į ieškovės UAB „Vilneda“ ieškinį, surašytas oficialiame savivaldybės įmonės blanke;

29- ieškovės UAB „Vilneda“ 2015 m. gegužės 5 d. atsakovei SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ išrašytoje PVM sąskaitoje–faktūroje VLN Nr. 0023896 nurodytos detalės: stabdžių vakuuminė kamera ir stabdžių cilindras, tinka tik atsakovės turėtai transporto priemonei – autobusui – „Setra“, ką patvirtina ieškovės pateiktas autobuso „Setra“ gamintojo atstovo, platintojo Baltijos valstybėse, – SIA „M.E. LAT-LUX“ – pažyma: ieškovė UAB „Vilneda“ pateikė jiems specialių užsakymą, kuriuo užsakė ir 2015 m. balandžio 30 d. nusipirko detales (stabdžių vakuuminę kamerą ir stabdžių cilindrą), skirtas tik autobusui „Setra S 208“. Kadangi ieškovė pateikė specialių užsakymą gamintojo atstovui, detalių grąžinimas neįmanomas.

30Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 straipsnio nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 176 straipsnio nuostatas įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos CPK 182 straipsnis). Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo.

32Teismo sprendimas laikomas pagristu, jeigu teismo išvados atitinka nustatyta tvarka ir įstatymo nustatytomis priemonėmis konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą civilinio proceso tvarka teismas konstatuoja tuomet, kai jam nekyla abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Įrodymų pakankamumas ir tam tikrų faktų įrodytinumas turi būti vertinami visos byloje esančios faktinės medžiagos kontekste, o ne atskirų faktų interpretavimu (Lietuvos Respublikos CPK 185 str.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį savo įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Šie įrodymų vertinimo principai atitinka ir Lietuvos Respublikos CK 1.5 str. įtvirtintam reikalavimui, kad teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

33Pažymėtina, kad pagal Lietuvos teismų praktiką vienos šalies kitai šaliai išrašyta PVM sąskaita–faktūra savaime nėra sutartis, tačiau vertintina kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas. Nesant rašytine tvarka sudarytos sutarties, pirkėjo ir pardavėjo parašais patvirtinta PVM sąskaita–faktūra paprastai pripažįstama pakankamu įrodymu, patvirtinančiu susiklosčiusius pirkimo–pardavimo santykius, tačiau nagrinėjamu atveju ieškovės UAB „Vilneda“ atsakovei SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 2015 m. gegužės 5 d. išrašyta PVM sąskaita–faktūra VLN Nr. 0023896 nėra patvirtinta abiejų šalių parašais. Atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ neigia ieškovės UAB „Vilneda“ nurodyto transporto priemonės – autobuso „Setra“ – detalių pirkimo–pardavimo sandorio sudarymo faktą.

34Pirkimo–pardavimo sandoriu/ sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (Lietuvos Respublikos CK 6.305 straipsnio 1 dalis), t. y. pirkimo–pardavimo sutartis yra ne realinė, o konsensualinė, šios sutarties sudarymas siejamas ne su daikto perdavimo, o su esminių sutarties sąlygų susitarimo momentu (Lietuvos Respublikos CK 6.162 straipsnio 2 dalis). Esminė pirkimo–pardavimo sutarties sąlyga yra susitarimas dėl sutarties dalyko, t. y. daikto (prekės) perdavimo, ši sąlyga laikoma suderinta, jeigu sutarties turinys leidžia nustatyti daikto (prekės) pavadinimą ir kiekį (Lietuvos Respublikos CK 6.306 straipsnis). Kaina nėra esminė pirkimo–pardavimo sutarties sąlyga, išskyrus įstatymo numatytus atvejus. Pirkimo–pardavimo sutarties formą nustato bendrosios sandorių sudarymo taisyklės, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

35Esant ginčui dėl sutarties, jos rūšies, galiojimo, vienos ar kitos sąlygos tikrosios prasmės, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties šalių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Tokiam ginčui išspręsti reikšmingas tikrųjų sutarties šalių ketinimų ir sutartimi siekiamo tikslo nustatymas. Sutarties sudarymo priežastis paprastai yra ją sudarančių asmenų poreikiai ir interesai, kurie formuoja vidinę sutarties dalyvių valią (ketinimus) ir nulemia jos teisinį tikslą bei pobūdį. Lietuvos Respublikos CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus.

36Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus visus įrodymus ir šalių elgesį, teismas daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Vilneda“ (pardavėjas), atstovaujama Autoserviso vadovo A. G., ir atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ (pirkėjas), atstovaujama tuometinio vadovo Algirdo A. P., 2015 m. balandį sutarė dėl labai konkrečių atsakovės turėtos transporto priemonės – autobuso „Setra“, valstyb. Nr. ( - ) – detalių: stabdžių vakuuminės kameros ir stabdžių cilindro, įsigijimo iš autobusų „Setra“ gamintojo atstovo, platintojo Baltijos valstybėse, SIA „M.E. LAT-LUX“, palankesnėmis kainomis, pritaikius nuolaidą. Šalys iš esmės sutarė dėl transporto priemonės detalių preliminarios kainos ir jų perdavimo bei apmokėjimo. Nors bylos nagrinėjimo teisme metu liudytojas Algirdas A. P. skundėsi atmintimi ir teisme nagrinėjamo atvejo visiškai neprisiminė, tačiau liudytojo A. G. paaiškinimai teismui yra aiškūs, tikslūs ir nuoseklūs, visiškai atitinka abiejų šalių teismui pateiktus rašytinius įrodymus, galimą buvusių įvykių seką ir net atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ atstovės – direktorės – Linos Šeleikienės nurodytas aplinkybes: autobusas remontuotas 2015 m. balandį, atlikta visa eilę remonto darbų, taip pat ir stabdžių sistemos; įmonės transporto priemones remontuojantys darbininkai kalbėjo, jog buvęs įmonės vadovas Algirdas A. P. nebuvo patenkintas atliktu autobuso remontu ir ieškojo naujų detalių.

37Atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ ne kartą atsisakė priimti iš ieškovės UAB „Vilneda“ nurodytas detales ir sumokėti pagal ieškovės atsakovei 2015 m. gegužės 5 d. išrašytą PVM sąskaitą–faktūrą VLN Nr. 0023896 1284,63 Eur (su PVM).

38Įvertinus nurodytą šalių UAB „Vilneda“ ir SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ sudarytą pirkimo–pardavimo sandorį (šalis, dalyką ir kainą), darytina išvada, jog tokiam sandoriui rašytinė forma nebuvo būtina (Lietuvos Respublikos CK 1.71–1.77 straipsniai).

39Bylos nagrinėjimo teisme metu pagal Juridinių asmenų registro išrašą nustatyta, jog atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ buvęs vadovas – direktorius – Algirdas A. P. buvo vienasmenis įmonės atstovas ir turėjo teisę sudaryti teisme nagrinėjamo pobūdžio sandorius. Ginčo dėl šios aplinkybės nėra. Tačiau atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ atstovė Lina Šeleikienė tvirtino, kad SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ yra viešąsias paslaugas teikiantis savivaldybės įsteigtas juridinis asmuo, kuris visus prekių ar paslaugų pirkimus privalo atlikti tik pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, t. y. iš esmės atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ atstovė teigia, jog ieškovės UAB „Vilneda“, atstovaujamos Autoserviso vadovo A. G., ir atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“, atstovaujamos tuometinio vadovo Algirdo A. P., 2015 m. balandį sudarytas transporto priemonės – autobuso „Setra“ – detalių pirkimo–pardavimo sandoris yra niekinis, negalioja, sudarytas pažeidžiant imperatyvias įstatymų nuostatas.

40Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus visus įrodymus, teismas daro išvadą, jog iš tiesų atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus perkančiosios organizacijos kriterijus, todėl visų prekių ir paslaugų pirkimai 2015 m. balandį galėjo būti ir šiuo metu gali būti vykdomi tik pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Tačiau bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ yra transporto srityje veikianti įmonė, o tokioms perkančiosioms organizacijoms pagal 2015 m. balandį galiojusios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos 72 straipsnį ir 73 straipsnio 1 dalies 4 punktą buvo galima sudaryti teisme nagrinėjamą sandorį be konkurso – neskelbiamų derybų būdų, kai tai neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais terminais, kas nagrinėjamu atveju visiškai atitinka tuometę situaciją – sugedo viešų keleivių pervežimo paslaugų teikimui naudojama ir būtina itin seno ir Lietuvoje reto modelio autobuso „SETRA“ stabdžių sistema, o patikimas ir tinkančias detales gali pateikti tik autobuso gamintojas/ jo atstovas.

41Atsižvelgus į tai, teismas daro išvadą, jog ieškovės UAB „Vilneda“ ir atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 2015 m. balandį sudarytas transporto priemonės – autobuso „Setra“ – detalių pirkimo–pardavimo sandoris sudarytas nepažeidžiant imperatyvių įstatymų nuostatų, todėl nėra niekinis ir yra galiojantis.

42Ieškovė UAB „Vilneda“ prašo teismo priteisti iš atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 1284,63 Eur skolos už atsakovės transporto priemonės – autobuso „Setra“ – stabdžių vakuuminę kamerą ir stabdžių cilindrą. Pažymėtina, kad iki šiol nurodytos transporto priemonės detalės yra pas ieškovę UAB „Vilneda“, atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ atsisako jas paimti ir už jas sumokėti.

43Atsižvelgus į tai, teismas daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju, kai transporto priemonės detalės nėra perduotos atsakovei SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ ir nėra atsakovės priimtos bei yra saugomos pas ieškovę UAB „Vilneda“, o ieškovė, naudodamasi kvalifikuota teisine advokato pagalba, nereiškė reikalavimo įpareigoti atsakovę priimti transporto priemonės detales, tačiau pareiškė reikalavimą tik už jas sumokėti, nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovės UAB „Vilneda“ atsakovei SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ pareikšto reikalavimo – priteisti iš atsakovės ieškovės reikalaujamos pinigų sumos – 1284,63 Eur skolos.

44Pirkimo–pardavimo sandorio šalių teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos CK 6.346 straipsnis, kurio 1 dalyje numatyta pirkėjo pareiga priimti jam perduotus daiktus/ prekes, o to paties straipsnio 3 dalis nustato galimus pardavėjo teisių gynimo būdus, kai pirkėjas, pažeisdamas šią savo pareigą, nepriima ar atsisako priimti daiktus/ prekes. Būtent, tokiu atveju pardavėjas turi teisę: 1) reikalauti, kad pirkėjas priimtų daiktus, arba 2) atsisakyti vykdyti sutartį. Tokiu atveju įstatyme numatyti du alternatyvūs pardavėjo pažeistų teisių gynimo būdai, kurie dėl savo alternatyvumo negali būti įgyvendinami abu vienu metu. Nurodytos teisės normos dispozicija įgalina kaip pagrįstą reikalavimą priešingai sandorio šaliai pardavėjui reikšti reikalavimą pirkėjui paimti daiktus/ prekes ir sumokėti sutartyje numatytą jo kainą arba įgalina atsisakyti vykdyti sutartį. Pardavėjui dispozityviai įgyvendinus alternatyvų savo pažeistos teisės gynimo būdą, galėtų būti keliamas klausimas dėl nuostolių, jeigu tokių buvo patirta, realizuojant pirkimo–pardavimo sutarties dalyku buvusius daiktus/ prekes, atlyginimo (Lietuvos Respublikos CK 6.63 straipsnio 2 dalis), bet ne dėl tolesnio pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo natūra, kai pirkėjas išreiškęs aiškią poziciją, jog neketina vykdyti pirkimo–pardavimo sutarties ir priimti daiktų/ prekių. Tačiau ieškovė UAB „Vilneda“ nagrinėjamu atveju nepasirinko nė vieno iš Lietuvos Respublikos CK 6.346 straipsnio 3 dalyje numatytų pardavėjo pažeistų teisių gynimo būdų, o reiškė tik reikalavimą pirkėjui – atsakovei SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ – sumokėti už transporto priemonės detales, esančias pas pardavėją – ieškovę UAB „Vilneda“. Būtent šalies pareiga yra suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą, teismas negali tapti ieškovo advokatu ir už jį suformuluoti ieškinio dalyko ir pagrindo. Pirmiausia, pardavėjas daiktą turi perduoti, o pirkėjas jį priimti ir įvertinti kokybės atžvilgiu (Lietuvos Respublikos CK 6.348 straipsnis). Tik nustačius, kad daiktas gali būti perduotas pirkėjui, sprendžiama dėl pareigos už jį atsiskaityti. Todėl šiuo atveju, neįvykus transporto priemonės detalių perdavimui, jas valdant ieškovei UAB „Vilneda“ ir neįpareigojus atsakovę SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ jų priimti, negali būti laikomas tinkamu pažeistų teisų gynimo būdu ieškovės UAB „Vilneda“ pasirinktas būdas.

45Atsižvelgus į šias aplinkybes, ieškovės UAB „Vilneda“ ieškinys atsakovei SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ dėl 1284,63 Eur skolos priteisimo atmestinas.

46VIII. Bylinėjimosi išlaidos

47Atmestus ieškovės UAB „Vilneda“ ieškinį, iš ieškovės priteistinos 6,71 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 79, 88, 92–93 straipsniai).

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu ir 263–270 straipsniais, teismas

Nutarė

49UAB „Vilneda“ ieškinį atmesti.

50Priteisti iš UAB „Vilneda“ 6,71 Eur (šešis eurus 71 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas... 4. I. Ieškinys... 5. Ieškovė UAB „Vilneda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama... 6. II. Byloje dalyvaujančių asmenų pozicijos... 7. Ieškovės UAB „Vilneda“ atstovas advokatas Domantas Skebas teismo... 8. Atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ atstovė Lina Šeleikienė su... 9. III. Ieškinio argumentai... 10. Ieškovės UAB „Vilneda“ reikalavimai grindžiami šiais ieškinyje... 11. - ieškovė UAB „Vilneda“ (pardavėjas), atstovaujama Autoserviso vadovo A.... 12. - atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ vadovo pasikeitimas neatleidžia... 13. IV. Atsikirtimai į ieškinį... 14. Atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ į ieškovės UAB „Vilneda“... 15. - teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią,... 16. - iš tiesų atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 2015 m. turėjo... 17. Paklausta, atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ atstovė – direktorė... 18. V. Ieškinys atmestinas... 19. VI. Ginčo esmė... 20. Tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovės UAB „Vilneda“ atsakovei SĮ... 21. Nagrinėjamu atveju teismui privalu išsiaiškinti: ar šalys buvo sudarę... 22. VII. Faktinės aplinkybės ir teisinis vertinimas... 23. Teismo posėdžio metu liudytojas – ieškovės UAB „Vilneda“ Autoserviso... 24. Liudytojas – buvęs atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ vadovas –... 25. Pagal teismui pateiktus ir bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus... 26. - atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 2015 m. turėjo transporto... 27. - ieškovė UAB „Vilneda“ 2015 m. gegužės 5 d. išrašė ir elektroninio... 28. - atsakovės SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ oficialius elektroninio pašto... 29. - ieškovės UAB „Vilneda“ 2015 m. gegužės 5 d. atsakovei SĮ... 30. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 straipsnio nuostatas teismas, nagrinėdamas... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų praktikoje įrodymų... 32. Teismo sprendimas laikomas pagristu, jeigu teismo išvados atitinka nustatyta... 33. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos teismų praktiką vienos šalies kitai šaliai... 34. Pirkimo–pardavimo sandoriu/ sutartimi viena šalis (pardavėjas)... 35. Esant ginčui dėl sutarties, jos rūšies, galiojimo, vienos ar kitos sąlygos... 36. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus visus įrodymus ir šalių... 37. Atsakovė SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ ne kartą atsisakė priimti iš... 38. Įvertinus nurodytą šalių UAB „Vilneda“ ir SĮ „Kaišiadorių... 39. Bylos nagrinėjimo teisme metu pagal Juridinių asmenų registro išrašą... 40. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus visus įrodymus, teismas... 41. Atsižvelgus į tai, teismas daro išvadą, jog ieškovės UAB „Vilneda“ ir... 42. Ieškovė UAB „Vilneda“ prašo teismo priteisti iš atsakovės SĮ... 43. Atsižvelgus į tai, teismas daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju, kai... 44. Pirkimo–pardavimo sandorio šalių teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos... 45. Atsižvelgus į šias aplinkybes, ieškovės UAB „Vilneda“ ieškinys... 46. VIII. Bylinėjimosi išlaidos... 47. Atmestus ieškovės UAB „Vilneda“ ieškinį, iš ieškovės priteistinos... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu ir... 49. UAB „Vilneda“ ieškinį atmesti.... 50. Priteisti iš UAB „Vilneda“ 6,71 Eur (šešis eurus 71 ct) procesinių... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...