Byla e2FB-1047-998/2020
Dėl mokumo atkūrimo plano tvirtinimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Bučienė

2rašytinio proceso tvarka V. K. fizinio asmens bankroto byloje išnagrinėjo bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Admonitus“ prašymą dėl mokumo atkūrimo plano tvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. vasario 6 d. nutartimi pareiškėjui V. K. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Admonitus“. Nustatytas terminas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

52020 m. gegužės 21 gautas bankroto administratorės prašymas dėl mokumo atkūrimo plano tvirtinimo, kuriame nurodyta, kad 2020 m. gegužės 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimu kreditoriai pritarė fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projektui, todėl teismo prašo jį patvirtinti.

6Teismas

konstatuoja:

7iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2020 m. vasario 6 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai pareiškėjui V. K. iškėlė bankroto bylą. 2020 m. gegužės 20 d. įvyko bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių susirinkimas, kuriame kreditoriai pritarė V. K. mokumo atkūrimo planui.

8Reikalavimus, keliamus mokumo atkūrimo planui, ir šio plano tvirtinimo procedūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau FABĮ) 7 ir 8 straipsnių nuostatos. Plano projektą rengia bankrutuojantis asmuo, išvadą dėl plano įgyvendinimo galimybių teikia bankroto administratorius, kuris šią išvadą, kartu su plano projektu, pateikia kreditoriams ir šaukia kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui (FABĮ 8 straipsnio 1, 2 dalys). Jei kreditorių susirinkimas pritarė mokumo atkūrimo planui, tai planas teikiamas teismui tvirtinti. Teismo nutartis patvirtinti planą, kuriam pritarė kreditorių susirinkimas, yra galutinė ir neskundžiama (FABĮ 8 straipsnio 4, 5, 10 dalys). Teismas turi teisę netvirtinti plano, kuriam pritarė kreditorių susirinkimas, tuo atveju, jeigu buvo pažeista įstatymo nustatyta plano tvirtinimo procedūra (FABĮ 8 straipsnio 7 dalis). Paprastai, nesant akivaizdžių plano trūkumų ar įstatymų imperatyvų pažeidimo, teismas turėtų patvirtinti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą, kuriam pritarė kreditorių susirinkimas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad 2020 m. gegužės 20 d. vyko V. K. kreditorių susirinkimas, kuriame buvo sprendžiamas mokumo atkūrimo plano tvirtinimas. Šio kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta patvirtinti V. K. mokumo atkūrimo planą. FABĮ 25 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad kreditorių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos.

10Teismo nuomone, vertinant pareiškėjo V. K. mokumo atkūrimo planą, nėra pagrindo daryti išvadai, jog rengiant ar teikiant tvirtinti mokumo atkūrimo planą, buvo padaryti procedūriniai pažeidimai, tai yra, planas neatitinka FABĮ 7 straipsnyje nurodytų formos reikalavimų, ar planas pateiktas tvirtinti, nesilaikant FABĮ 8 straipsnyje nustatytos plano pateikimo tvirtinti tvarkos.

11Atsižvelgiant į tai, kad kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai pritarė mokumo atkūrimo plano projektui, pareiškėjo V. K. bankroto administratorės UAB „Admonitus“ prašymas dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo tenkintinas ir mokumo atkūrimo planas tvirtintinas (FABĮ 8 straipsnio 6 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 10 dalimi, teismas

Nutarė

13pareiškėjo V. K. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Admonitus“ prašymą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo tenkinti, patvirtinti teismui pateiktą pareiškėjo V. K. mokumo atkūrimo planą.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai