Byla N-575-1098-12
Dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 23 d. sprendimo G. K. administracinėje byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės,

2sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Ingai Abramavičiūtei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo G. K. apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 23 d. sprendimo G. K. administracinėje byloje.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

72012 m. sausio 30 d. Švenčionių rajono apylinkės teisme gautas G. K. prašymas pakartotinai svarstyti sprendimą dėl jo sulaikymo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau – ir Užsieniečių registracijos centras) ir panaikinti teismo sprendimą dėl G. K. sulaikymo. Pareiškėjas nurodė, kad Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. (15/6-15)15PR-242 „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo Gruzijos piliečiui G. K. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į Gruziją“ atsisakė jam suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. lapkričio 8 d. nutartimi jo skundą dėl minėto sprendimo paliko nenagrinėtu, nes jis neatvyko į teismo posėdį, ši nutartis atskiruoju skundu apskųsta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Teigė, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 128 straipsnio 2 dalies 1 punktą, apskundus teismui sprendimą, jo vykdymas yra sustabdomas. Taigi Lietuvos Respublikoje jis yra prieglobsčio prašytojas. Teigė, kad nėra nei vienos Įstatymo 112 straipsnyje nustatytos aplinkybės, sudarančios pagrindą apriboti užsieniečio judėjimo laisvę Lietuvos Respublikoje.

8Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 23 d. sprendimu G. K. prašymo netenkino. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 13 d. sprendimu, Įstatymo 113 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktuose numatytais pagrindais G. K. buvo sulaikytas atsižvelgiant į tai, kad užsienietis negalėjo įrodyti savo teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje bei yra priimtas sprendimas dėl jo išsiuntimo iš šalies. Nurodė, kad G. K. Migracijos departamento 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą Nr. ( 15/6-15 )-15PR-242 nesuteikti jam laikino teritorinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje bei išsiusti iš Lietuvos Respublikos į Gruziją apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris, užsieniečiui neatvykus į teismo posėdį, 2011 m. lapkričio 8 d. nutartimi užsieniečio skundą paliko nenagrinėtą. G. K. pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą dėl termino atskirtajam skundui dėl minėtos teismo nutarties paduoti atnaujinimo, kuris dar nėra išnagrinėtas. Teismas nustatė, kad G. K. pažeidžia Užsieniečių registracijos centro taisykles, nes, gavęs Vilniaus apygardos administracinio teismo pranešimą bei nutartį, jog jo dalyvavimas teismo posėdyje yra būtinas, pasišalino iš apgyvendinimo vietos, laiku negrįžo, išvyko į Vokietiją, kur buvo sulaikytas ir 2011 m. gruodžio 12 d. perduotas Lietuvos Respublikos pasieniečiams. Atsižvelgęs į tai, teismas manė, kad G. K. tikslas yra patekti į kitas Europos Sąjungos šalis, o prašymas dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvoje yra tik priemonė būti nesulaikytam. Todėl užsieniečio prašymo netenkino.

9II.

10Apeliaciniu skundu G. K. prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – išspręsti sulaikymo klausimą iš esmės, panaikinant G. K. sulaikymą. Nurodo, kad teismas neįvertino tos aplinkybės, kad Lietuvoje jis negalėjo gauti jokios nemokamos medicininės pagalbos, todėl Vokietijoje kreipėsi į medikus dėl inkstų veiklos nepakankamumo, jam buvo atlikta inkstų operacija. Pažymi, kad yra prieglobsčio prašytojas, o ne užsienietis, neteisėtai esantis Lietuvoje, grąžinimo procedūra buvo sustabdyta apskundus Migracijos departamento sprendimą teismui. Teigia, kad teismas nenurodė įstatyme numatyto pagrindo, kuriuo remiantis jį galima palikti sulaikytą. Paaiškina, kad jo sveikatos būklė neleidžia jam ištverti gyvenimo kalėjimo sąlygomis, todėl, norėdamas gyventi laisvėje, yra priverstas atsisakyti prieglobsčio prašymo, atsiimti skundus ir prašyti, kad būtų grąžintas į Gruziją.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą Užsieniečių registracijos centras prašo palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad užsienietis tyčia piktybiškai pažeidė Įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 1 punkto, Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Užsieniečių registracijos centre sąlygų ir tvarkos aprašo 18.4 punkto ir Laikinai Užsieniečių registracijos centre apgyvendintų užsieniečių vidaus tvarkos taisyklių 8 punkto reikalavimus, nes 2011 m. spalio 20 d. išvyko iš Užsieniečių registracijos centro ir negrįžo, 2011 m. gruodžio 13 d. užsienietis buvo grąžintas iš Vokietijos. Atkreipia dėmesį, kad Interpolo Gruzijos nacionalinis biuras informavo, jog 2006 m. liepos 24 d. G. K. buvo sulaikytas už vagystę. Pažymi, kad Migracijos departamento 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. (15/6-15)15PR-242 įsigaliojo, todėl užsienietis turi būti nedelsiant išsiustas į kilmės valstybę.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Apeliacinis skundas netenkintinas.

15Byloje nustatyta, kad 2011 m. rugpjūčio 30 d. priimtas Migracijos departamento sprendimas Nr. (15/6-15)15PR-242 „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo Gruzijos piliečiui G. K. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į Gruziją“. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 9 d. sprendimu, vadovaujantis Įstatymo 113 straipsnio 1 dalies 5 punktu, pratęsė Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 13 d. sprendimu skirtą G. K. sulaikymo terminą iki 2012 m. kovo 12 d. Skundžiamu Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 23 d. sprendimu G. K. prašymas panaikinti skirtą sulaikymą netenkintas.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro 2012 m. gegužės 11 d. rašto Nr. 21(26)-7K-1163 matyti, kad Gruzijos Respublikos pilietis G. K. buvo išsiųstas iš Lietuvos Respubliką į Gruziją. Šią aplinkybę apeliacinės instancijos teismo posėdyje patvirtino ir G. K. atstovė advokatė Inga Abramavičiūtė. Konstatuotina, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 13 d. sprendimu skirtas ir Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 9 d. sprendimu pratęstas sulaikymas yra pasibaigęs, o asmuo jau išsiųstas į savo kilmės valstybę – Gruziją.

17Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio praktika, asmeniui nebesant sulaikytam Lietuvos Respublikoje, išnyksta ginčo dalykas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N62-4551/2010). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad G. K. teisė į laisvę Lietuvos Respublikoje šiuo metu nėra pažeidžiama, todėl apeliacinis skundas netenkinamas.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19G. K. apeliacinio skundo netenkinti.

20Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai