Byla T-XX-67-08

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Anatolijaus Baranovo,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjų J. J. A., P. B., A. B., J. P., M. D. P., J. R. K., O. R., R. V., L. G., K. P., A. P., R. J., R. P., Z. M., G. P., M. K., L. K. B., K. K., P. A., D. D. ir Z. B. skundą atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Karolinos turas“, P. B., K. M., F. B., L. N., R. R., A. L., V. D. S., I. G. K., dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo nutraukti žemės nuomos sutartį rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjai skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2008 m. birželio 10 d. sprendimą Nr.2-1990-(2.19), kuriuo atsisakyta reikalauti nutraukti 1995 m. vasario 6 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr.N25/95-0233 dėl 3,4084 ha žemės sklypo, esančio Ašaralio g.6, Palangoje, išnuomavimo bendrovei „Karolinos turas“; 2) įpareigoti Klaipėdos apskrities viršininką per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pareikalauti nutraukti ir nutraukti 1995 m. vasario 6 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr.N25/95-0233 dėl 3,4084 ha žemės sklypo, esančio Ašaralio g.6, Palangoje, išnuomavimo bendrovei „Karolinos turas“.

4Pareiškėjai nurodė, kad jiems Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr.4-6914-(1.3) buvo natūra atkurtos nuosavybės teisės į 3,4084 ha žemės sklypą, esantį Ašaralio g.6, Palangoje. Iki nuosavybės teisių atkūrimo šis žemės sklypas 1995 m. vasario 6 d. valstybinės žemės nuomos sutartimi buvo išnuomotas bendrovei „Karolinos turas“, nustatant nuomos terminą iki 2045 m. sausio 23 d.. Kadangi pareiškėjams į šį sklypą yra atkurtos nuosavybės teisės, todėl, vadovaujantis Žemės įstatymo 9 straipsnio 11 dalimi bei Civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalies 3 punktu, minėta valstybinės žemės nuomos sutartis turi būti nutraukta. Pareiškėjai nurodė, kad jie kreipėsi į atsakovą, kad jis nutrauktų minėtą valstybinės žemės nuomos sutartį, tačiau atsakovas atsisakė tai padaryti, nurodydamas, jog, vadovaujantis Civilinio kodekso 4.165 straipsnio 3 dalimi ir 6.559 straipsniu, pasikeitus žemės nuomotojui, ilgalaikė nuoma išlieka, o žemės nuomos sutartis galioja naujam žemės savininkui ir jog nuomos sutarties nutraukimą gali inicijuoti pareiškėjai, kaip naujieji žemės sklypo savininkai. Pareiškėjų nuomone, su atsakovo tokia atsakovo pozicija negalima sutikti, nes šiuo atveju turi būti taikomos Žemės įstatymo 9 straipsnio 11 dalies nuostatos, pagal kurias valstybinės žemės nuomos sutartis turi būti nutraukta ir tai turi padaryti atsakovas.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nurodo, kad nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs dėl privačia nuosavybe tapusio žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo. Ginčas iš esmės yra civilinio teisinio pobūdžio, todėl turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

6Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

7Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

8Pagrindinis kriterijus, pagal kurį yra atribojama bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo kompetencija, yra teisinių santykių, iš kurių kyla ginčas, prigimtis ir pobūdis. Ginčai, kylantys iš administracinių teisinių santykių, nagrinėtini administraciniame teisme, o ginčai, kylantys iš civilinių teisinių santykių, nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme.

9Nagrinėjamu atveju ginčas yra susijęs su žemės nuomos teisiniais santykiais. Byloje yra keliami klausimai dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pagrindu atsiradusių nuomos santykių pasibaigimo pagrindų bei dėl žemės nuomos sutartį sudariusi subjekto pareigos nutraukti šią sutartį, taip pat dėl žemės nuomos sutarties šalies (nuomotojo) pasikeitimo. Šios aplinkybės patvirtina, jog aptariamas ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio, todėl jis turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 22, 25 straipsniai).

10Tai, jog atsakovas šioje byloje yra valstybės institucija, bylos rūšiniam teismingumui įtakos neturi. Atsakovas teisiniuose santykiuose, iš kurių keliamas ginčas, veikia ne kaip viešojo administravimo subjektas, o kaip civilinių teisinių santykių dalyvis (Specialiosios teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 9 d. nutartis, priimta byloje UAB „Klaipėdos aerouostas“ v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija; 2006 m. rugpjūčio 30 d. nutartis, priimta byloje J. B. v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija, valstybės įmonė Registrų centras; 2007 m. sausio 19 d. nutartis, priimta byloje UAB „Pakalnutės vaistinė“ v. Alytaus apskrities viršininko administracija; 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis, priimta byloje R.T. firma, UAB „Žaliakalnio apartamentai“ v. Kauno apskrities viršininko administracija; 2008 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta byloje UAB „Adema“ v. Vilniaus apskrities viršininko administracija; 2008 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta byloje UAB „Polibeta“ v. Kauno apskrities viršininko administracija).

11Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio

122-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2, 3 dalimis,

Nutarė

13Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

14Bylą pagal pareiškėjų J. J. A., P. B., A. B., J. P., M. D. P., J. R. K., O. R., R. V., L. G., K. P., A. P., R. J., R. P., Z. M., G. P., M. K., L. K. B., K. K., P. A., D. D. ir Z. B. skundą atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Karolinos turas“, P. B., K. M., F. B., L. N., R. R., A. L., V. D. S., I. G. K., dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo nutraukti žemės nuomos sutartį perduoti Palangos miesto apylinkės teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti ieškinio priėmimo klausimą.

15Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai