Byla II-1461-160/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė Zita Smirnovienė, susipažinusi su D. K. prašymu,

Nustatė

2D. K. 2010-08-04 padavė prašymą, kuriuo prašė atnaujinti praleistą terminą skundui dėl SĮ ,,Susisiekimo paslaugos“ 2009-09-07 nutarimo Nr. 1245296-8 paduoti.

3Prašymas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjai.

4Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., jeigu skundas (prašymas) neatitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5D. K. paduotas prašymas neatitiko ABTĮ reikalavimų, todėl teismas 2010-08-06 nutartimi nustatė terminą iki 2010-08-20 prašymo trūkumams pašalinti: pateikti 2 skundo egzempliorius ir pridėti skundžiamą nutarimą. Per nustatytą terminą teisme gautas D. K. raštas, kuriame D. K. pakartotinai prašo atnaujinti praleistą terminą ir prideda SĮ ,,Susisiekimo paslaugos“ 2009-09-07 protokolą Nr. 1245296-8, tačiau skundo dėl nutarimo panaikinimo ar pakeitimo nesurašė ir skundžiamo nutarimo nepridėjo.

6Taigi D. K. per nustatytą terminą prašymo trūkumų nepašalino, todėl prašymas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjai.

7Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.,

Nutarė

8D. K. prašymą laikyti nepaduotu.

9Nutarčiai įsiteisėjus, prašymą su priedais grąžinti D. K.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai