Byla 2S-2385-553/2014
Dėl skolininko A. G. turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo, suinteresuotieji asmenys: A. G., V. G., antstolė N. L

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens (apeliantės) V. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-09-12 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-32304-466/2014 išnagrinėjus pareiškėjo (išieškotojo) UAB „Vilniaus energija“ pareiškimą dėl skolininko A. G. turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo, suinteresuotieji asmenys: A. G., V. G., antstolė N. L..

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti, kokia dalis skolininko A. G. sutuoktinės V. G. pajamų priklauso skolininkui asmeniškai. Pareiškimo kopijos ir pranešimai dėl atsiliepimų pateikimo teisės aktų nustatyta tvarka buvo įteikti suinteresuotiems asmenims.

5Antstolė N. L. atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su pareiškimu sutinka ir prašė jį tenkinti.

6Suinteresuotas asmuo V. G. pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad su skolininku A. G. ji negyvena ir bendro ūkio neveda, sutuoktiniai neturi jokio bendro turto, kadangi jis buvo padalintas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-01-24 nutartimi Nr. 2-881-866/2011, todėl pakartotinai nustatyti skolininko turto dalį nėra pagrindo. Be to, V. G. gaunamos pajamos sudaro tik vieną minimaliąją mėnesinę algą, iš gaunamų pajamų yra mokamos įmokos UAB „Medicinos bankas“, o išieškojimas negali būti nukreiptas į pinigų sumą, neviršijančią Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydį. Pažymėjo, kad skolininkas A. G. galimai gauna pajamų užsienio valstybėje.

7Skolininkas A. G. atsiliepimo į pareiškimą teismui nepateikė.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-09-12 nutartimi nutarė pareiškimą tenkinti ir nustatyti, kad ½ dalis V. G. priklausančių lėšų ir gaunamų pajamų priklauso skolininkui A. G. asmeniškai. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-01-24 nutartimi Nr. 2-881-866/2011 buvo padalintas tik sutuoktiniams priklausantis nekilnojamasis turtas bei transporto priemonė, o kitas santuokoje įgytas turtas (pajamos) nebuvo padalintas. Taigi V. G. gaunamos pajamos nebuvo padalintos ir yra bendroji sutuoktinių nuosavybė, todėl yra pagrindas nustatyti skolininko turto dalį. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 736 straipsnis leidžia atlikti išskaitas ir iš pajamų, neviršijančių MMA. Nustačius skolininko turto dalį, išieškojimas būtų vykdomas tik iš A. G. nustatytos sutuoktinės vardu gaunamų pajamų dalies. Todėl aplinkybė, kad V. G. pajamos neviršija MMA, nėra pagrindas atmesti pareiškimą, kadangi skolininko turto dalis gali būti nustatoma nepriklausomai nuo skolininko sutuoktinio pajamų dydžio. Teismas atmetė argumentą, kad skolininkas A. G. galimai gauna pajamų užsienio valstybėje, kadangi Lietuvos antstoliai sprendimus vykdo tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teismas pripažino, jog būtina nustatyti skolininko A. G. turto dalį. Sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, todėl skolininko sutuoktinės vardu įgytas turtas bei gaunamos pajamos dalintinos lygiomis dalimis.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo (apeliantė) V. G. nurodo, kad nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-09-12 nutartimi, nes ji yra neteisėta, prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo principams. Paaiškina, kad skolininkas buvo paėmęs daug paskolų, todėl apeliantė kreipėsi į teismą dėl jo dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo. 2011-01-24 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi (Nr. 2-881-866/2011) buvo nustatyta skolininko dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Paaiškina, kad nuo 2010 m. su skolininku kartu negyvena, netvarko bendro ūkio. Skolininkas išvyko į užsienį, jokio išlaikymo apeliantei neteikia. Pažymi, kad teismui yra pateiktas pareiškimas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu.

10Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad 2011-01-24 nutartimi buvo padalintas ne visas sutuoktinių turtas, pajamos ir skoliniai įsipareigojimai nebuvo padalinti. Apeliantė patvirtina, kad jos santuoka nėra nutraukta. Pajamos vis dar yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, kuri nėra pasibaigusi.

11Suinteresuotas asmuo antstolė N. L. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad bendroji sutuoktinių nuosavybė pajamų, gaunamų po santuokos sudarymo, atžvilgiu nėra pasibaigusi.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse, apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

13Nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė tenkinti pareiškėjo (išieškotojo) prašymą dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliantės atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentus ir byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį ir atskirojo skundo argumentai, kurie yra tapatūs apeliantės atsiliepimo į pareiškimą argumentų daliai, nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą nutartį. Lietuvos Aukščiausias Teismas formuoja praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011 ir kt.), kad atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams.

14Nors apeliantė teigia, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-01-24 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-881-866/2011, buvo nustatyta jos sutuoktinio (pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ skolininko) A. G. turto dalis bendroje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, tačiau šis atskirojo skundo argumentas nepaneigia pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, kad 2011-01-24 nutartimi buvo padalintas tik sutuoktiniams priklausantis nekilnojamasis turtas (du butai) bei transporto priemonė, o kitas santuokoje įgytas turtas (pajamos) nebuvo padalintas (tai patvirtina Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys (CPK 179 straipsnio 3 dalis)). Taigi po 2011-01-24 nutarties įsiteisėjimo iki šios dienos pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų (šiuo atveju apeliantės) darbinės veiklos, vis dar yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktas), kuri nėra pasibaigusi CK 3.100 straipsnyje nustatytais pagrindais. Atskirojo skundo argumentas, kad teismui yra pateiktas skolininko ir apeliantės pareiškimas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu, nepaneigia skundžiamos nutarties pagrįstumo. Be to, minėtas argumentas patvirtina apeliantės suvokimą, jog skolininko turto, kuris vis dar yra bendra nuosavybė su apeliante (sutuoktine), dalies nustatymo ji ateityje gali išvengti ne dėl to, kad nuo 2010 m. apeliantė su skolininku kartu negyvena, netvarko bendro ūkio, skolininkas išvyko į užsienį ir jokio išlaikymo apeliantei neteikia, o tuo atveju, jei teismas nutrauks apeliantės ir skolininko santuoką (CK 3.100 straipsnio 4 punktas). Pažymėtina, kad skolininko ir apeliantės prašymas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-12-22 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-40099-967/2014, buvo paliktas nenagrinėtas (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-09-12 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai