Byla 2-2033-723/2013
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąjį senatį fakto nustatymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovei J. B.,

4suinteresuotam asmeniui S. Z.,

5teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamo AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialo, pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, S. Z., A. Z. dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąjį senatį fakto nustatymo,

Nustatė

6Pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamas Vilniaus filialo, patikslintu pareiškimu prašo nustatyti faktą, kad pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“ įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į 37,80 m ilgio mažo slėgio dujotiekio vamzdyną, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Pareiškėjas nurodė, kad statiniams, esantiems ( - ) sav. (buvęs adresas ( - ) ir skl. ( - ), ( - )., 2001 metais buvo pastatytas ir priimtas eksploatuoti 37,80 m ilgio mažo slėgio dujotiekio vamzdynas, nekilnojamojo daikto registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ). Minėto dujotiekio vamzdynas buvo nutiestas valstybinėje žemėje. Dujotiekio tinklams pareiškėjo iniciatyva ir lėšomis 2012-09-19 buvo atlikti kadastriniai matavimai bei sudaryta Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla, tačiau nebuvo įregistruotas šio turto teisinis statusas: neįregistruotas turto savininkas, valdymo ir nuosavybės forma. Nuo minėto dujotiekio vamzdyno įrengimo ir priėmimo eksploatacijon momento (pagal 2001-10-22 PE dujotiekio įvado priėmimo eksploatacijon aktą) jį valdo, eksploatuoja, aptarnauja bei prižiūri AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas, kuris dujų tinklus sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukimai ir kaip savus faktiškai valdo jau daugiau nei 10 metų. Šiuo dujotiekio vamzdynu AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas visą nurodytą laikotarpį nepertraukiamai teikė gamtines dujas. Dujų sistemų eksploatavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dujų įmonės sąskaita buvo atliekami dujotiekio vamzdyno techninio aptarnavimo, priežiūros ir remonto darbai. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą gamtinių dujų tiekimą vartotojams bei saugų dujų sistemų eksploatavimą, pareiškėjui yra būtina įgyti nuosavybės teisę į nurodytą dujotiekio vamzdyną. Taip pat nurodė, kad minimas dujotiekio vamzdynas niekuomet nepriklausė ir nepriklauso kitiems asmenims nuosavybės teise, pats pareiškėjas nebuvo ir nėra įgijęs nuosavybės teisės į šį turtą nei vienu iš CK 4.47 str. nustatytų būdų, per visą vamzdyno valdymo laikotarpį pretenzijų dėl pareiškėjo valdomo turto niekas nėra pareiškęs. Mano, kad yra visos CK 4.68-4.71 straipsniuose numatytos sąlygos, kuomet galima konstatuoti nuosavybės teisės įgijimo į nekilnojamąjį daiktą įgyjamąja senatimi faktą (b.l. 50-52).

7Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašė pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra (b.l. 57-58).

8Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaikė pareiškime išdėstytus argumentus ir prašė jį tenkinti.

9Suinteresuotas asmuo S. Z. pareiškimui neprieštaravo.

10Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l. 58), todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Remiantis CPK 532 str. 1–2 d. pagrindais, 2013-10-10 apie bylą buvo pranešta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai“(b.l.71).

13Iš teismui pateiktų nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos (b.l. 35-39), 2001-10-22 PE dujotiekio įvado priėmimo eksploatacijon akto (b.l. 25), Požeminio ir antžeminio dujotiekio paso (b.l. 26-34), duomenų iš VĮ „Registro centras“ (b.l. 40-43) matyti, kad 2001-10-22 metais buvo priimtas eksploatuoti 37,80 m ilgio mažo slėgio dujotiekio vamzdynas, unikalus Nr. ( - ) (registro Nr. ( - )); Nekilnojamojo turto registre šis dujotiekio vamzdynas bei daiktinės teisės į jį nėra įregistruotos; 2012-09-19 buvo atlikti kadastriniai matavimai bei sudaryta Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla.

14Vienas iš daikto įgijimo nuosavybės teise pagrindų yra įgijimas pagal įgyjamąją senatį (CK 4.47 str.11 p.). Nuosavybės teisės įgijimo faktas pagal įgyjamąją senatį yra taikomas tik šiomis sąlygomis: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje numatytu būdu; 2) yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose numatytos sąlygos: a) daikto valdymas yra prasidėjęs sąžiningai; b) daiktas nėra įregistruotas kito asmens vardu; c) visą valdymo laikotarpį daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai; d) daiktas visą valdymo laikotarpį buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą; e) valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą dešimties metų terminą (CK 4.47 straipsnio 11 punktas). Pagal CK 4.69 straipsnio 3 dalį įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus.

15Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių darytina išvada, kad nuo vamzdyno pastatymo ir priėmimo eksploatuoti, t.y. daugiau nei 10 metų, pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“ jį eksploatavo, valdė, naudojo kaip savo, juo rūpinosi, jį tvarkė. Bylos duomenys patvirtina aplinkybes, kad dar 2001-10-22, 2001-11-07, taip pat 2009-05-14, 2010-04-12, 2011-04-22, 2012-02-09, 2012-04-17, 2012-09-12, 2013-02-15, 2013-08-17 pareiškėjas atlikto šio vamzdyno sandarumo patikrinimo bei remonto darbus (b.l. 29, 31, 81-89). Vilniaus rajono savivaldybei vamzdynas taip pat jokia nuosavybės forma nepriklauso ir savivaldybė į jį nepretenduoja (b.l. 44-46). Nėra jokių duomenų, kad per laikotarpį, kuriuo pareiškėjas valdė šį vamzdyną, į šį turtą būtų kas nors pareiškęs kokių nors pretenzijų, jokių galimų pretendentų dėl teisių į šį turtą neatsirado ir paskelbus apie šios bylos nagrinėjimą teisme Lietuvos Respublikos CPK 532 straipsnio nustatyta tvarka, duomenų, kurių pagrindu būtų ginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas, nepertraukiamumas negauta.

16Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes yra pagrindas pripažinti, kad pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“ įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teisę į 37,80 m ilgio mažo slėgio dujotiekio vamzdyną, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), kadangi šį statinį įgijo sąžiningai, teisėtai, nepertraukiamai kaip savo valdė ne mažiau kaip dešimt metų (Lietuvos Respublikos CK 4.68 - 4.71 straipsniai).

17Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268, 270, 533 straipsniais, teismas

Nutarė

18Pareiškimą tenkinti.

19Nustatyti, kad AB „Lietuvos dujos“, į.k. ( - ), pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į 37,80 metrų ilgio mažo slėgio dujotiekio vamzdyną, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

20Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai