Byla 2S-297-264/2016
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Audronė Muzikevičienė ir Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos L. D. atskirąjį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-1014-547/2015 pagal pareiškėjos L. D. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Audronė Muzikevičienė ir Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Pareiškėja L. D. prašė nutraukti vykdomąją bylą Nr. ( - ); panaikinti 2015-05-25 antstolės Audronės Muzikevičienės turto arešto aktą vykdomojoje byloje Nr. ( - ), kuriuo areštuotas automobilis ( - ) DV/N ( - ) (turto arešto akto Nr. ( - )). Nurodė, kad automobilis ( - ), V/N ( - ), buvo įgytas 2015-04-17 sudarytos transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu iš buvusios jo savininkės V. Š. Nurodyta transporto priemonė skolininkui A. T. nepriklauso ir niekada nepriklausė. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta praėjus dviem mėnesiams po Kauno apylinkės teismo 2015-02-24 nutarimo priėmimo, kuriuo viena iš A. T. paskirtų administracinių nuobaudų - 25 parų administracinis areštas su transporto priemonės BMW. v. n. ( - ), identifikacinis numeris ( - ) konfiskavimu, tai nebuvo jokių trukdžių įregistruoti (ir atitinkamai išregistruoti) šią transporto priemonę valstybės įmonėje Registrų centras. Pareiškėja pažeidėjo A. T. nepažįsta, su jo padarytais administraciniais teisės pažeidimais nėra niekaip susijusi, jų padarymo metu pažeidėjas nebuvo transporto priemonės savininkas, todėl pareiškėja negali atsakyti už jos teisėtai ir sąžiningai jau po pažeidimo įgytos nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu.

4Taip pat nurodė, kad antstolė Audronė Muzikevičienė priimdama vykdomąjį dokumentą vykdyti, pažeidė antstolio veiklos teritorialumo principą (CPK 590 str. 3d.). Areštuota transporto priemonė nėra skolininko A. T. nuosavybė, taigi konfiskuotina transporto priemonė negalėjo būti laikoma jo turtu. Iš to, jog administracinėn atsakomybės patraukto A. T. atsakomybės klausimas buvo sprendžiamas Kauno m. apylinkės teisme, galima daryti išvadą, jog bet kokie veiksmai šio asmens atžvilgiu turėjo ir galėjo būti atliekami Kaune, taigi vykdomieji dokumentai vykdymui taip pat turėjo būti pateikti Kaune veiklą vykdantiems antstoliams.

5Pareiškėja nėra šios vykdomosios bylos dalyvė, todėl jos sąžiningai įgyto turto išreikalavimas iš jos yra visiškai nepagrįstas. Šiuo atveju, skolininku yra A. T.. Būtent jam ir kyla pareiga atlikti vykdomajame dokumente nurodytus veiksmus.

6.

7Antstolė skundo netenkino. Nurodė, kad antstolis, kaip valstybės įgaliotas teismų sprendimams vykdyti asmuo, nekvestionuoja teismų sprendimų, o juos vykdo pagal jam suteiktas teises ir įgalinimus. Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 24 d. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ) priimtas nutarimas yra įsiteisėjęs ir vykdytinas. Duomenų, jog jis būtų nuginčytas, nėra, todėl, remiantis aukščiau išdėstytais pareiškėjos motyvais teigti, kad minėtas nutarimas neturi būti vykdytinas, nėra jokio pagrindo. Taip pat nurodė, kad 2015-04-17 pirkimo-pardavimo sutartimi transporto priemonę L. D. pardavė asmuo, nesantis transporto priemonės savininku bei neturintis teisės transporto priemonę parduoti. Atsižvelgiant į tai, 2015-04-17 sandoriu transporto priemonė perleista neteisėtai, o pats sandoris automatiškai turėtų būti laikomas negaliojančiu. Atskiro teismo sprendimo dėl transporto priemonės pirkimo-pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu ir transporto priemonės išsireikalavimo iš pareiškėjos nereikalautina, kadangi 2015 m. balandžio 17 d. pirkimo-pardavimo sandorio negaliojimą pažymi bei pareigą asmeniui, kurio žinioje transporto priemonė yra, transporto priemonę perduoti valstybei nustato pats įsiteisėjęs 2015 m. vasario 24 d. Kauno apylinkės teismo sprendimas bei valstybės pozicija, kurios pagrindu užvesta ir tęsiama vykdomoji byla.

8Antstolė nesutiko, kad vykdomasis dokumentas priimtas vykdymui pažeidžiant CPK 590 str. įtvirtintas teisės normas. Vykdomojo dokumento dėl turto konfiskacijos vykdymo vieta sietina su turto buvimo vieta šį turtą areštuojant. Vykdymo proceso metu veiksmai gali būti nukreipti ne tik į skolininko turtą, todėl pareiškėjai išaiškintinos teisės pagal CPK 603 str.

9Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atsiliepime dėl antstolio veiksmų nurodė, kad su pareiškėjos skundu nesutinka, prašė jo netenkinti. Nurodė, kad antstolės Audronės Muzikevičienės kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl automobilio BMW, v/n ( - ) konfiskavimo pagal Kauno apylinkės teismo 2015-02-24 išduotą vykdomąjį dokumentą (nutarimą) Nr. ( - ). Minėtas Kauno miesto apylinkės teismo nutarimas yra įsiteisėjęs, nutarimas aukštesnės instancijos teismui nebuvo apskųstas. Todėl nutraukti vykdomąją bylą, kurioje vykdomas įsiteisėjęs teismo sprendimas nėra juridinio pagrindo.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Varėnos rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 3 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė. Teismas nustatė, kad 2015 02 24 Kauno apylinkės teismo nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ) nutarta konfiskuoti automobilį BMW valst. ( - ), kurį pažeidimo padarymo metu vairavo A. T., esant tuometinės savininkės V. Ž. valiai. Apie vykstantį procesą pasikeitus savininkei nuo 2015 01 19 V. Š. buvo pranešta tinkamai, jos teisės į gynybą nebuvo suvaržytos, savo teisių ji tiesiog negynė. Faktas, jog V. Š., žinojusi ar turėjusi žinoti apie Kauno apylinkės teismo nutarimą, kuriuo nuspręsta konfiskuoti transporto priemonę, šią priemonę 2015-04-17 pardavė trečiajam asmeniui, nekeičia teismo sprendimo ir nestabdo jo vykdymo.

12Teismo vertinimu, sprendimo konfiskuoti transporto priemonę nekeičia ir faktas, jog pareiškėja L. D. nėra susijusi su pažeidimais ar pažeidimus padariusiu A. T.. Įstatymai nenumato, jog konfiskuotinas gali būti tik pažeidėjo arba su pažeidimais susijusio asmens turtas. Įstatymai numato, jog konfiskuotinas gali būti pažeidimo padarymo įrankis, o priėmus sprendimą konfiskuoti daiktą, yra visiškai nesvarbu kas šio daikto savininkas. Asmuo, kurio daiktas konfiskuotas, turi teisę įstatymais nustatyta tvarka ginti savo interesus ir reikalauti iš asmens, dėl kurio kaltės daiktas konfiskuotas, žalos atlyginimo.

13Teismas nurodė, kad konfiskavimo atveju nuosavybės teisės perėjimo valstybei momentu laikytinas sprendimo konfiskuoti daiktą įsiteisėjimo momentas. Kauno apylinkės teismo sprendimas byloje Nr. ( - ) priimtas 2015-02-24. Sprendimas įsiteisėjo 2015-03-17. Nuo šios dienos nuosavybės teisės į konfiskuotiną transporto priemonę perėjo valstybei, o V. Š. nuosavybės teisės į transporto priemonę pasibaigė. Nuo 2015-03-17 transporto priemonės savininke tapo valstybė, o V. Š. prarado bet kokią teisę transporto priemone disponuoti. Tai, jog transporto priemonė nebuvo areštuota ar perrašyta valstybės nuosavybėn iš karto po nutarimo priėmimo, nesuponuoja fakto, kad valstybė neturėjo ar prarado teises į transporto priemonę. Nors transporto priemonė BMW, v.n. ( - ), VIN kodas ( - ), šiuo metu formaliai dokumentaliai nėra įregistruota kaip valstybės nuosavybė, tačiau yra priimtas, įsiteisėjęs ir galiojantis teismo sprendimas, kurio pagrindu turtas jau laikytinas perėjusiu valstybės nuosavybėn. Todėl šiuo atveju ginant pareiškėjos teises CK 4.96 str. 1-3 d. įtvirtintų nuostatų teismas netaikė ir jomis nesirėmė.

14Įstatymai nenumato kitokių antstolio veiksmų, negu tie, kurie įtvirtinti CPK 692 str. Atsižvelgiant į tai teismas sprendė, kad antstolės atlikti veiksmai šioje vykdomojoje byloje yra teisėti ir pagrįsti.

15Teismas sprendė, kad nutraukti vykdomąją bylą, kurioje vykdomas įsiteisėjęs teismo sprendimas nėra juridinio pagrindo.

16Dėl CPK 590 str. įtvirtintos nuostatos teismas nurodė, kad vykdomojo dokumento dėl turto konfiskacijos vykdymo vieta sietina su turto buvimo vieta šį turtą areštuojant. Kauno apylinkės teismo nutarimu konfiskuotinas automobilis BMW, v.n. ( - ), VIN kodas ( - ), yra L. D., gyvenančios ( - ), žinioje. Varėnos miestas yra antstolės Audronės Muzikevičienės aptarnaujamos teritorijos dalis. Įvertinant visas minėtas aplinkybes, teismas konstatavo, jog Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 24 d. nutarimas dėl minėto automobilio konfiskacijos antstolės kontoroje priimtas, o vykdomoji byla Nr. ( - ) užvesta bei vykdoma teisėtai.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

18Pareiškėja L. D. atskirajame skunde ( b. l. 61 – 63) prašo panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2015-11-03 nutartį, priimti naują sprendimą, patenkinti pareiškėjos skundą. Atskirajame skunde nurodomi šie argumentai:

191. Automobilis BMW, v. n. ( - ), identifikacinis numeris WB ( - ) skolininkui A. T. nepriklauso ir niekada nepriklausė. L. D. yra sąžininga šio turto įgijėja. Pareiškėja nebuvo informuota apie tai, jog šiai transporto priemonei yra taikomi apribojimai, savarankiškų abejonių dėl kokių nors šios transporto priemonės atžvilgiu taikytinų apribojimų pareiškėjai taip pat nekilo, nes nebuvo jokių trukdžių įregistruoti (ir atitinkamai išregistruoti) šią transporto priemonę valstybės įmonėje Registrų centras. Buvusi transporto priemonės savininkė V. Š. apie administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. ( - ) pareiškėjai nieko neminėjo.

202. Transporto priemonę pareiškėja pirko už 7000 eurų, nepaisant fakto, jog pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta kaina yra 300 Eur, todėl transporto priemonės konfiskavimas ne tik pažeidžia pareiškėjos teisėtus lūkesčius naudotis šia priemone, bet ir ženkliai neigiamai įtakoja jos finansinius interesus, 7000 eurų suma pareiškėjai yra didelė suma.

213. Areštuotas turtas yra įgytas ir valdomas asmens, sudariusio teisėtą sandorį, kuris iki šiol nėra nuginčytas, pagrindu. Pagal esamas aplinkybės, pareiškėja patenka į CPK 603 str. nurodytų asmenų, kurie turi teisę reikšti ieškinius ginčo teisena, kai tai susiję su turto, iš kurio išieškoma, priklausymu, tarpą ir gali reikšti savarankiškus reikalavimus savo teisių gynimo aspektu atsakingiems asmenims. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, L. D. yra sąžininga daikto įgijėja ir, remiantis CK 4.96 str. 1 d. teisėtai įgytas automobilis iš jos negali būti išreikalautas.

224. Antstolė Audronė Muzikevičienė priimdama vykdyti vykdomąjį dokumentą, pažeidė antstolio veiklos teritorialumo principą (CPK 590 str. 3d.). Areštuota transporto priemonė nėra skolininko A. T. nuosavybė, taigi konfiskuotina transporto priemonė negalėjo būti laikoma jo turtu, jokių duomenų apie tai, jog skolininko gyvenamoji vieta, turto buvimo vieta, ar darbovietė būtų antstolės Audronės Muzikevičienės aptarnaujamoje teritorijoje. Vykdomieji dokumentai vykdymui turėjo būti pateikti pažeidėjo gyvenamojoje vietoje veiklą vykdantiems antstoliams.

235. Vykdomojoje byloje išieškotojas yra Valstybinė mokesčių inspekcija, o skolininku nurodytas A. T.. Pareiškėja nėra šios vykdomosios bylos dalyvė, todėl jos sąžiningai įgyto turto išreikalavimas iš jos yra visiškai nepagrįstas. Šiuo atveju, skolininku yra A. T.. Būtent jam ir kyla pareiga atlikti vykdomajame dokumente nurodytus veiksmus.

24Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme pareiškėja pateikė prašymą sustabdyti atskirojo skundo nagrinėjimą kol bus išspręsta Kauno apylinkės teismo administracinė byla Nr. ( - ). Šioje byloje bus sprendžiama ar teismo nutarimo dalis konfiskuoti automobilį tebeegzistuoja.

25Antstolė Audronė Muzikevičienė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

261. Varėnos rajono apylinkės teismas tinkamai išnagrinėjo ir įvertino visas bylai teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes, jų pagrindu padarė tinkamas išvadas bei priėmė teisingą sprendimą.

272. Apeliantės pozicija, kad ji yra sąžininga transporto priemonės įgijėja ir, vadovaujantis CK 4.96 str. 1 d. nuostatomis, sąžiningai įgyta transporto priemonė iš jos negali būti išreikalauta, neatitinka įstatymuose įtvirtintų teisės normų bei suformuotos teismų praktikos. V. Š. 2015-04-17, t.y. jau po Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo įsiteisėjimo, konfiskuotiną transporto priemonę už atlygį perdavė apeliantei L. D.. Konfiskavimo atveju nuosavybės teisės perėjimo valstybei momentu laikytinas sprendimo konfiskuoti daiktą įsiteisėjimo momentas. Kauno apylinkės teismo sprendimas byloje Nr. ( - ) įsiteisėjo 2015-03-17. Nuo šios dienos nuosavybės teisės į konfiskuotiną transporto priemonę perėjo valstybei, o V. Š. nuosavybės teisės į transporto priemonę pasibaigė. 2015-04-17 pirkimo- pardavimo sutartimi transporto priemonę L. D. pardavė asmuo, nesantis transporto priemonės savininku bei neturintis teisės transporto priemonę parduoti. Atsižvelgiant į tai, 2015-04-17 sandoriu transporto priemonė perleista neteisėtai. Pirkėjas, net būdamas sąžiningas, negali gintis CK 6.253 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatomis, nes jam yra taikoma ne civilinė atsakomybė, bet įpareigojimas grąžinti be pagrindo įgytą turtą, kai pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta vėliau (CK 6.237 straipsnio 1, 2 dalys). Taip pat CK 4.96 str. 4 d. numato, jog CK 4.96 str. 1-3 dalyje įtvirtintos taisyklės netaikytinos kai daiktas parduotas ar kitaip perleistas teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. Šiuo atveju ginant apeliantės teises CK 4.96 str. 1-3 d. įtvirtintos nuostatos netaikytinos ir jomis nesiremtina.

283. Faktas, jog V. Š., žinojusi ar turėjusi žinoti apie Kauno apylinkės teismo nutarimą, kuriuo nuspręsta konfiskuoti transporto priemonę, šią priemonę 2015-04-17 už atlygį perdavė trečiajam asmeniui, nekeičia teismo sprendimo ir nestabdo jo vykdymo. V. Š. veiksmai, jei jie atlikti tyčia nuslepiant pardavimo sandoriui įtakos galėjusią turėti svarbią informaciją ir nepateikiant tokios informacijos dėl nerūpestingumo, nenaikina teismo nutarties, o tik užtraukia V. Š. įstatymais numatytą atsakomybę.

294. Teismo sprendimo nekeičia ir faktas, jog pareiškėja L. D. nėra susijusi su pažeidimais ar pažeidimus padariusiu A. T.. Įstatymai nenumato, jog konfiskuotinas gali būti tik pažeidėjo arba su pažeidimais susijusio asmens turtas. Įstatymai numato, jog konfiskuotinas gali būti pažeidimo padarymo įrankis, o priėmus sprendimą konfiskuoti daiktą, yra visiškai nesvarbu kas šio daikto savininkas. Pastaruoju atveju asmuo, kurio daiktas konfiskuotas, turi teisę įstatymais nustatyta tvarka ginti savo interesus ir reikalauti iš asmens, dėl kurio kaltės daiktas konfiskuotas, žalos atlyginimo.

305. Įtakos teisės normų dėl sandorio negaliojimo ir turto grąžinimo teisėtam savininkui taikymo negali turėti ir atskirajame skunde nurodomos aplinkybės dėl transporto priemonės pirkimo-pardavimo dokumentuose nurodytos ir realiai sumokėtos kainos. Pirma, daikto kainos dydis nėra susijęs su esama situacija, su turto konfiskavimo instituto taikymu ir su nagrinėjamu klausimu bei neturi įtakos sandorių galiojimui/negaliojimui kai juos sudaro tam teisės neturintys asmenys. Antra, valingas ir sąmoningas klaidingos kainos dokumentuose nurodymas yra asmeniškai pardavėjo bei pirkėjo prisiimama rizika, negalinti daryti įtakos trečiųjų asmenų teisėms į daiktą.

316. Vykdomojo dokumento dėl turto konfiskacijos vykdymo vieta sietina su turto buvimo vieta šį turtą areštuojant. Kauno apylinkės teismo nutarimu konfiskuotinas automobilis BMW, v.n. ( - ), VIN kodas ( - ), yra L. D., gyvenančios ( - ), žinioje. Varėnos miestas yra antstolės Audronės Muzikevičienės aptarnaujamos teritorijos dalis, o, remiantis įstatymais, joks Kauno miesto teritoriją aptarnaujantis antstolis neturi teisės atlikti veiksmų Varėnos mieste.

327. Aiškinant CPK 633 str., pastebėtina, kad proceso dalyviais laikytini išieškotojas, skolininkas ir kiti asmenys, kuriems vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisines pasekmes. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos žinioje yra valstybei nuosavybės teise priklausanti ir valstybei perduotina transporto priemonė, pareiškėja, kaip asmuo, turintis jos vardu registruotą ir jos žinioje laikomą valstybei perduotiną transporto priemonę, laikytina proceso dalyve, kadangi toks transporto priemonės perdavimas glaudžiai susijęs su pareiškėjos teisėmis ir įpareigojimais. Skundu be pagrindo vykdymo procesas susiaurinamas iki CPK 642 str. 1 d. nuostatos, numatančios, kad skolininkas yra asmuo, turintis atlikti vykdomajame dokumente nurodytus veiksmus, formalaus aiškinimo. Visų pirma, skolininkas vykdymo procese yra ne tik asmuo, turinti atlikti vykdomajame dokumente numatytus veiksmus, tačiau kartu ir asmuo, kurio atžvilgiu vykdytas tyrimas bei priimtas nutarimas, t.y. asmuo, kuriam pagal teismo sprendimą kilo ar dėl kurio kaltės atsirado neigiamos pasekmės. Antra, vykdymo procesas yra priverstinis, kurio metu naudojami priverstinio vykdymo veiksmai, skirti įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Tai reiškia, kad atitinkamo teismo sprendimo pats skolininkas jau neįvykdė, o šį sprendimą galima įvykdyti priverstiniu būdu, tame tarpe per trečiuosius asmenis. Tai, jog pareiškėja neįvardinta vykdomojoje byloje kaip skolininkė, neatleidžia jos nuo teismo sprendimo vykdymo ir įstatymais numatytų pareigų atlikimo. Be to, aplinkybės, kad vykdymo proceso metu veiksmai gali būti nukreipti ne tik į skolininko turtą, išaiškintinos ir iš CPK 603 str., reglamentuojančio kitų asmenų teisių gynimą vykdant sprendimą.

33Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

341. Antstolės Audronės Muzikevičienės kontoroje pagal Kauno apylinkės teismo 2015-02-24 išduotą vykdomąjį dokumentą (nutarimą) Nr. ( - ) yra užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl automobilio BMW, v/n ( - ) konfiskavimo. Kauno miesto apylinkės teismo nutarimu šis automobilis buvo konfiskuotas iš pažeidėjo A. T.. Kauno miesto apylinkės teismo nutarimas yra įsiteisėjęs,

35nutarimas aukštesnės instancijos teismui nebuvo apskųstas, įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principas įtvirtintas LR CPK 18 str. Todėl nutraukti vykdomąją bylą, kurioje vykdomas įsiteisėjęs teismo sprendimas nėra juridinio pagrindo.

362. Įstatymai nenumato kitokių antstolio veiksmų, negu tie, kurie yra įtvirtinti CPK 692 str. Todėl šiuo atveju antstolės atlikti veiksmai šioje vykdomojoje byloje yra teisėti ir pagrįsti.

373. Teismas teisingai pažymėjo, kad šiuo atveju juridinės reikšmės neturi ir tas faktas, kad pareiškėja L. D. nėra susijusi su pažeidimais, ar pažeidimą padariusiu asmeniu A. T.. Pažymėtina, jog įstatymai nenumato, jog konfiskuotas gali būti tik pažeidėjo arba su pažeidimais susijusio asmens turtas. Įstatymai numato, jog konfiskuotinas gali būti pažeidimo padarymo įrankis, o priėmus sprendimą konfiskuoti daiktą yra visiškai nesvarbu, kas šio daikto savininkas. Taip pat tas faktas, kad V. Š., žinojusi, ar turėjusi žinoti apie Kauno miesto apylinkės teismo nutarimą, kuriuo nuspręsta konfiskuoti transporto priemonę, automobilį 2015-04-17 sutartimi pardavė trečiajam asmeniui, nekeičia teismo sprendimo ir nestabdo jo vykdymo.

384. Nepaisant turto konfiskavimo, pareiškėja šiuo atveju, turi teisę civiline tvarka reikalauti iš teisės pažeidimą padariusio daikto valdytojo ar naudotojo atlyginti žalą civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Todėl vien ta aplinkybė, kad atitinkama transporto priemonė priklauso ne administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, bet kitam asmeniui nėra pagrindas nevykdyti įsiteisėjusio teismo nutarimo, kuriuo paskirta papildoma administracinė nuobauda - turto konfiskavimas ir nutraukti vykdomąją bylą.

39IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai bei išvados

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

41Dėl bylos sustabdymo.

42Apeliantė, bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, pateikė prašymą sustabdyti atskirojo skundo nagrinėjimą iki bus išspręsta Kauno apylinkės teismo administracinė byla Nr. ( - ).

43Bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo laikinas sustabdymas neapibrėžtam terminui. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės. CPK 163 str. 3 p. nustatyta, kad kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pažymėtina, kad pagal šį pagrindą galima sustabdyti civilinę bylą tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011).

44Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis 2016 m. sausio 19 d. Kauno apylinkės teisme gautas L. D. pareiškimas dėl neįvykdytos nuobaudos peržiūrėjimo. Kauno apylinkės teismas 2016-01-25 nutartimi administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ) L. D. pareiškimą dėl Kauno apylinkės teismo 2015-02-24 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ) peržiūrėjimo atmetė. Teismas nurodė, kad L. D. automobilį BMW, v.n. ( - ) įgijo 2015-04-17, t.y. jau po 2015-02-24 Kauno apylinkės teismo nutarimo priėmimo bei jo įsiteisėjimo, todėl jai 2016-01-01 įsigaliojusios Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 straipsnio nuostatos netaikytinos, todėl nėra pagrindų peržiūrėti neįvykdytos administracinės nuobaudos taikymą.

45Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo stabdyti civilinės bylos Nr. 2S-297-264/2016 nagrinėjimą, kadangi Kauno apylinkės teismo administracinė byla Nr. ( - ) 2016-01-25 išnagrinėta. Be to, formalus bylos sustabdymo pagrindų taikymas neatitinka civilinio proceso tikslo kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 str.), taip pat civilinio proceso koncentruotumo principo (CPK 7 str.), todėl prašymas dėl bylos sustabdymo netenkinamas.

46Nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjos skundas dėl antstolės veiksmų, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

47Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) nustatyta, kad antstolė Audronė Muzikevičienė 2015-05-22 patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojo (išieškotojo atstovo) VMI prie LR FM 2015-05-22 pateiktą vykdyti Kauno apylinkės teismo 2015-02-24 išduotą nutarimą Nr. ( - ) dėl transporto priemonės BMW v. n. ( - ) konfiskavimo iš A. T. išieškotojui VMI prie LR FM (vykdomosios bylos b. l. 9). Antstolė 2015-05-25 turto arešto aktu areštavo transporto priemonę v.n. ( - ), kurios savininke nurodoma L. D..

48Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, kuriam viena iš valstybės suteiktų funkcijų - vykdomųjų dokumentų vykdymas, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-40/2010). Antstolių įstatymo 3 str. 1 dalyje nustatyta, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, kartu nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Vadovaujantis CPK 586 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Vadovaudamasis CPK 651 straipsniu, antstolis gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmas pradėti. Nenustatęs CPK 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių, antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti (CPK 651 straipsnio 3 dalis). CPK 651 straipsnio 2 dalyje išvardytos akivaizdžios kliūtys, kuriai bent vienai esant, antstolis atsisako vykdomąjį dokumentą priimti ir vykdyti. Šio straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose yra išvardytos konkrečios akivaizdžios kliūtys, kurioms esant negalimas vykdomojo dokumento priėmimas ir vykdymo veiksmų pradėjimas.

49Nagrinėjamu atveju apeliantė prašydama nutraukti vykdomąją bylą rėmėsi CPK 629 str. 1 d. 9 p. pagrindu, kuriame nustatyta, kad vykdomoji byla nutraukiama, jeigu vykdomasis dokumentas neteisėtai priimtas vykdyti. Pareiškėjos teigimu ji yra automobilio BMW, v. n. ( - ) sąžininga įgijėja, o buvusi transporto priemonės savininkė V. Š. apie administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. ( - ) pareiškėjai nieko neminėjo. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apeliantės argumentus laiko nepakankamais ir neteikiančiais pagrindo skundžiamos nutarties panaikinimui. Pagal CK4.47 straipsnio 10 punktą nuosavybės teisė gali būti įgyjama konfiskuojant ar kitu būdu už pažeidimus paimant pagal įstatymą daiktus (turtą). Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintas valstybės turto įgijimo būdas perimant teismo sprendimu konfiskuojamą turtą. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2015-02-24 administracinio teisės pažeidimo byloje ( - ) priėmė nutarimą, kuriuo A. T. pripažino padarius administracinius teisės pažeidimus ir skyrė administracines nuobaudas: 350 Eur baudą bei 25 parų administracinį areštą su transporto priemonės BMW, v. n. ( - ) konfiskavimu. Sprendimas įsiteisėjo pasibaigus jo apskundimo terminui, t. y. 2015-03-17. Nuo šios dienos nuosavybės teisės į konfiskuotiną transporto priemonę perėjo valstybei, o V. Š. nuosavybės teisės į transporto priemonę pasibaigė. Atkreiptinas dėmesys, kad transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta 2015-04-17 t. y. jau po to, kai V. Š. nuosavybės teisės į transporto priemonę buvo pasibaigusios (2015-03-17). Pažymėtina ir tai, jog Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad pagal CPK 651 straipsnį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-127/2007). Šiuo atveju antstolei buvo pateiktas vykdyti įsiteisėjęs Kauno miesto apylinkės teismo nutarimas Nr. ( - ). Antstolė 2015-05-22 patvarkyme priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti nurodė, kad patikrino ir patvirtino, jog nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Atsižvelgiant į formuojamą kasacinio teismo praktiką pateikto vykdyti vykdomojo dokumento teisėtumo vertinimas antstolio kompetencijai nepriskiriamas. Nagrinėjamu atveju antstolė taip pat neturi pareigos vertinti ir pasisakyti dėl 2015-04-17 sudaryto sandorio teisėtumo, kurio objektas yra ginčo transporto priemonė. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo pozicija, kad tas faktas, jog V. Š., žinojusi ar turėjusi žinoti apie Kauno apylinkės teismo nutarimą, kuriuo nuspręsta konfiskuoti transporto priemonę, šią priemonę 2015-04-17 pardavė trečiajam asmeniui (pareiškėjai), nekeičia teismo sprendimo ir nestabdo jo vykdymo.

50Apeliantės teigimu, remiantis CK 4.96 str. 1 d. teisėtai įgytas automobilis iš jos negali būti išreikalautas. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia apeliantės pozicija. Pažymėtina, kad CK 4.96 straipsnio 4 dalis, numatanti daikto išreikalavimo negalimumą iš sąžiningo įgijėjo, nurodo, kad šio straipsnio taisyklės netaikomos tuo atveju, kai daiktas parduotas ar kitaip perleistas teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad sąžiningas įgijėjas turi teisę reikalauti iš asmens, kuris žinojo arba turėjo žinoti, kad jo valdymas neteisėtas (nesąžiningo valdytojo), grąžinti arba atlyginti visas pajamas, kurias tas asmuo gavo arba turėjo gauti nuo to laiko, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie valdymo neteisėtumą arba sužinojo apie civilinės bylos dėl daikto grąžinimo iškėlimą (LR CK 4. 97 str. 1 d.). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes pirmos instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad šiuo atveju ginant pareiškėjos teises CK 4.96 str. 1-3 d. įtvirtintos nuostatos netaikytinos ir jomis nesiremtina.

51Nesutiktina su apeliantės argumentais, kad antstolė priimdama vykdyti vykdomąjį dokumentą, pažeidė antstolio veiklos teritorialumo principą (CPK 590 str. 3d.). Sprendimų vykdymo instrukcijos 28 punktu nustatyta, kad antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl jame nurodyto turto konfiskavimo, konfiskuotą turtą areštuoja ir turto arešto aktą kartu su kitais su turto konfiskavimu susijusiais dokumentais perduoda valstybinei mokesčių inspekcijai. Taigi, vykdomojo dokumento dėl turto konfiskacijos vykdymo vieta sietina su turto buvimo vieta šį turtą areštuojant. Iš turto arešto akto matyti, kad ginčo transporto priemonės savininkės gyvenamoji vieta nurodyta ( - ). Vykdomojoje byloje esantis 2015-05-11 antstolio Nikolajaus Alenino (( - )) patvarkymas atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, kuriame nurodoma, kad vykdomasis dokumentas vykdytinas kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje. Antstolė priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą pagal areštuoto turto buvimo vietą savo aptarnaujamoje teritorijoje. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmos instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad Kauno apylinkės teismo 2015-02-24 nutarimas dėl transporto priemonės BMW, v.n. ( - ), VIN kodas ( - ), konfiskacijos antstolės kontoroje priimtas, o vykdomoji byla Nr. ( - ) užvesta bei vykdoma nepažeidžiant CPK 590 str. 3 d. nuostatų.

52Teismas laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, kad sąžiningai įgyto turto išreikalavimas iš jos yra negalimas. CPK 633 str. 2 d. nustatyta, kad asmenys, kuriems vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisines pasekmes, laikomi suinteresuotais asmenimis vykdymo procese. Nagrinėjamu atveju apeliantės žinioje yra valstybei nuosavybės teise priklausanti ir valstybei perduotina konfiskuota transporto priemonė, todėl ji laikytina suiteresuotu asmeniu vykdymo procese.

53Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61). Taip pat pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų nepasisako, kadangi apeliantė išdėstė iš esmės tokius pat argumentus kaip ir apylinkės teismui pateiktame skunde dėl antstolės veiksmų, į kuriuos pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi išsamiai ir argumentuotai atsakė. Apeliantė su atskiruoju skundu nepateikė jokių naujų faktinių bei teisinių argumentų, naujų įrodymų, kurie patvirtintų skundžiamų antstolės veiksmų neteisėtumą bei paneigtų skundžiamos teismo nutarties pagrįstumą.

54Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos ir vykdomosios bylos medžiagą, įvertinęs atskirojo skundo bei atsiliepimų į jį argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisingas išvadas, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų, todėl atskirasis skundas atmestinas, o Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 3 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

55Dėl bylinėjimosi išlaidų.

56LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Atmetus apeliantės L. D. atskirąjį skundą, iš jos į valstybės biudžetą priteisiamos 7,33 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 str. 1 d., 92 str.).

57Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

58Atskirąjį skundą atmesti.

59Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

60Prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

61Priteisti valstybei iš apeliantės L. D. (a. k. ( - ) 7,33 Eur (septynis eurus 33 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos.

62Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. I.Ginčo esmė... 3. Pareiškėja L. D. prašė nutraukti vykdomąją bylą Nr. ( - ); panaikinti... 4. Taip pat nurodė, kad antstolė Audronė Muzikevičienė priimdama vykdomąjį... 5. Pareiškėja nėra šios vykdomosios bylos dalyvė, todėl jos sąžiningai... 6. .... 7. Antstolė skundo netenkino. Nurodė, kad antstolis, kaip valstybės įgaliotas... 8. Antstolė nesutiko, kad vykdomasis dokumentas priimtas vykdymui pažeidžiant... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Varėnos rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 3 d. nutartimi... 12. Teismo vertinimu, sprendimo konfiskuoti transporto priemonę nekeičia ir... 13. Teismas nurodė, kad konfiskavimo atveju nuosavybės teisės perėjimo... 14. Įstatymai nenumato kitokių antstolio veiksmų, negu tie, kurie įtvirtinti... 15. Teismas sprendė, kad nutraukti vykdomąją bylą, kurioje vykdomas... 16. Dėl CPK 590 str. įtvirtintos nuostatos teismas nurodė, kad vykdomojo... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 18. Pareiškėja L. D. atskirajame skunde ( b. l. 61 – 63) prašo panaikinti... 19. 1. Automobilis BMW, v. n. ( - ), identifikacinis numeris WB ( - ) skolininkui... 20. 2. Transporto priemonę pareiškėja pirko už 7000 eurų, nepaisant fakto, jog... 21. 3. Areštuotas turtas yra įgytas ir valdomas asmens, sudariusio teisėtą... 22. 4. Antstolė Audronė Muzikevičienė priimdama vykdyti vykdomąjį dokumentą,... 23. 5. Vykdomojoje byloje išieškotojas yra Valstybinė mokesčių inspekcija, o... 24. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme pareiškėja pateikė... 25. Antstolė Audronė Muzikevičienė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 26. 1. Varėnos rajono apylinkės teismas tinkamai išnagrinėjo ir įvertino visas... 27. 2. Apeliantės pozicija, kad ji yra sąžininga transporto priemonės įgijėja... 28. 3. Faktas, jog V. Š., žinojusi ar turėjusi žinoti apie Kauno apylinkės... 29. 4. Teismo sprendimo nekeičia ir faktas, jog pareiškėja L. D. nėra susijusi... 30. 5. Įtakos teisės normų dėl sandorio negaliojimo ir turto grąžinimo... 31. 6. Vykdomojo dokumento dėl turto konfiskacijos vykdymo vieta sietina su turto... 32. 7. Aiškinant CPK 633 str., pastebėtina, kad proceso dalyviais laikytini... 33. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 34. 1. Antstolės Audronės Muzikevičienės kontoroje pagal Kauno apylinkės... 35. nutarimas aukštesnės instancijos teismui nebuvo apskųstas, įsiteisėjusio... 36. 2. Įstatymai nenumato kitokių antstolio veiksmų, negu tie, kurie yra... 37. 3. Teismas teisingai pažymėjo, kad šiuo atveju juridinės reikšmės neturi... 38. 4. Nepaisant turto konfiskavimo, pareiškėja šiuo atveju, turi teisę... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai bei išvados... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. Dėl bylos sustabdymo.... 42. Apeliantė, bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, pateikė... 43. Bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti... 44. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis 2016 m. sausio 19 d.... 45. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas... 46. Nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 47. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) nustatyta, kad antstolė Audronė... 48. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo... 49. Nagrinėjamu atveju apeliantė prašydama nutraukti vykdomąją bylą rėmėsi... 50. Apeliantės teigimu, remiantis CK 4.96 str. 1 d. teisėtai įgytas automobilis... 51. Nesutiktina su apeliantės argumentais, kad antstolė priimdama vykdyti... 52. Teismas laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, kad sąžiningai įgyto... 53. Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti... 54. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos ir... 55. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 56. LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į... 57. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 58. Atskirąjį skundą atmesti.... 59. Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 3 d. nutartį palikti... 60. Prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.... 61. Priteisti valstybei iš apeliantės L. D. (a. k. ( - ) 7,33 Eur (septynis eurus... 62. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....