Byla eA-379-525/2019
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Ramūno Gadliausko ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. M. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. M. skundą atsakovui valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjas J. M. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – ir atsakovas) direktoriaus 2015 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. 74.2 „Dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimo“ dalį dėl pareiškėjo ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo kvalifikacijos atestato Nr. 17528 galiojimo panaikinimo.

5Pareiškėjas 2016 m. gegužės 10 d. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidų patyrimo faktą patvirtinančius dokumentus.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 14 d. sprendimu atmetė pareiškėjo skundą, priteisė atsakovui iš pareiškėjo 367,99 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

7Pareiškėjas padavė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti jo skundą, taip pat priteisti pareiškėjui bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kartu su apeliaciniu skundu teismu buvo pateikti, be kita ko, žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantys dokumentai ir 2017 m. birželio 22 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 00549, kurioje nurodoma atstovavimo teisme ir apeliacinio skundo parengimo paslaugų teikimo (8,5 val.) kaina su PVM – 1 028,50 Eur, bei banko išrašai apie atliktus mokėjimus – 2 000 Eur už ekspertizę ir 125 Eur už eksperto atvykimą.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. balandžio 25 d. nutartimi tenkino pareiškėjo apeliacinį skundą, t. y. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti ir panaikinti VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. 74.2 „Dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimo“ dalį dėl pareiškėjo ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo kvalifikacijos atestato Nr. 17528 galiojimo panaikinimo. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas buvo perduotas nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjo nurodytos išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, taip pat sumokant žyminį mokestį už apeliacinį skundą, yra aiškios, konkrečios ir patvirtintos dokumentais, todėl galėtų būti paskirstytos, tačiau kartu su prašymu priteisti bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą yra pateikta PVM sąskaita faktūra, bet ne joje nurodytos sumos – 1 028,50 Eur – sumokėjimą patvirtinantys dokumentai, todėl teismas negalėjo paskirstyti bylinėjimosi išlaidų.

10Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo 2016 m. gegužės 10 d. prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą prašė nepriteisti pareiškėjui 1 028,50 Eur sumos pagal 2017 m. birželio 22 d. sąskaitą faktūrą Nr. 00594, nes, kaip nustatė apeliacinės instancijos teismas, pareiškėjas neįrodė šios PVM sąskaitos faktūros apmokėjimo fakto, be to, iš PVM sąskaitos faktūros neaišku, kiek laiko pareiškėjo atstovui truko parengti apeliacinį skundą. Atsakovas taip pat prašė nepriteisti pareiškėjui išlaidų atlyginimo už ekspertizės atlikimą (2 000 Eur) ir eksperto dalyvavimą teismo posėdyje (125 Eur), nes ekspertizės, kurios prašė pats pareiškėjas, išvados buvo jam nepalankios. Dėl likusių bylinėjimosi išlaidų paskirstymo atsakovas prašė teismo spręsti savo nuožiūra.

11Pareiškėjas 2019 m. gegužės 30 d. teismui pateikė detalizuotą bylinėjimosi išlaidų ataskaitą, kurioje nurodyta, kad pareiškėjo atstovė advokatė pasirengimui atstovauti ir atstovavimui Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdžiuose sugaišo 5 val., o apeliacinio skundo parengimui – 3,5 val. Kartu buvo pateiktas banko išrašas apie atliktą mokėjimą (suma – 1 028,50 Eur).

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. birželio 20 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkino iš dalies, t. y. priteisė jam iš atsakovo 3 020,40 Eur bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atlyginti, o klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi (2016 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija), dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsnio 1 dalį (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1833 redakcija), dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso šalis iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; prašymus dėl išlaidų atlyginimo teismas išnagrinėja priimdamas sprendimą dėl administracinės bylos. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 25, 41, 42, 66, 70, 84, 97, 127, 132, 133, 138, 143, 144, 153 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymo (t. y. 2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1833) 16 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacine instancija, atlyginimo klausimas administracinėse bylose sprendžiamas iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka, kai: 1) pradėtoje ir nebaigtoje nagrinėti apeliacine instancija byloje nutartis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje yra priimta iki šio įstatymo įsigaliojimo; arba 2) apeliacinės instancijos teismo sprendimas yra priimtas iki šio įstatymo įsigaliojimo. Kadangi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 25, 41, 42, 66, 70, 84, 97, 127, 132, 133, 138, 143, 144, 153 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymas Teisės aktų registre buvo paskelbtas 2018 m. gruodžio 28 d., laikytina, kad jis įsigaliojo 2018 m. gruodžio 29 d. (Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 str. 1 d.). Šioje byloje nutartis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje buvo priimta 2019 m. vasario 28 d. (III t., b. l. 139), todėl vadovautinasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsnio 1 dalies redakcija, patvirtinta 2018 m. gruodžio 20 d. įstatymu Nr. XIII-1833.

15Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suformulavo apeliaciniame skunde ir kartu su minėtu apeliaciniu skundu pateikė, be kita ko, banko išrašą apie atliktą mokėjimą, patvirtinantį, kad buvo sumokėtas 11,25 Eur žyminis mokestis (III t., b. l 116), bei 2017 m. birželio 22 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 00549, kurioje nurodytos advokato pareiškėjui suteiktos paslaugos (atstovavimas teisme ir apeliacinio skundo parengimas), bendra jų trukmė (8,5 val.), 1 valandos kaina (100 Eur) ir bendra paslaugų kaina (be PVM – 850 Eur, su PVM – 1 028,50 Eur). Iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. balandžio 3 d. nutarties teismo procesinio sprendimo priėmimą ir paskelbimą atidėti, III t., b. l. 146) teismui nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys, jog pareiškėjas apmokėjo už advokato pagalbą, bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, o iš 2019 m. gegužės 30 d. detalizuotos bylinėjimosi išlaidų ataskaitos matyti, kad apeliacinės instancijos teismui net nebuvo pateikta konkreti informacija apie bylą nagrinėjant apeliacine tvarka pareiškėjo patirtas išlaidas advokato pagalbai. Teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad pareiškėjo apeliacinės instancijos teismui suformuluotas prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąlygos – iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos teismui pateikti prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, todėl pareiškėjo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą advokato pagalbai yra atmestinas.

16Pareiškėjo prašymas priteisti jam sumokėtą žyminį mokestį už apeliacinį skundą atitinka būtinumo, realumo ir pagrįstumo kriterijus, todėl tokių išlaidų atlyginimas jam yra priteistinas.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

18Pareiškėjo J. M. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies, t. y. priteisti jam iš atsakovo valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro 11,25 Eur (vienuolika eurų dvidešimt penkis centus) bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginti.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai