Byla e2-4932-466/2017
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje - Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei O. S.,

4atsakovo atstovui advokatui Justinui Usoniui,

5trečiųjų asmenų atstovams D. N., R. D., R. P.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės valstybės įmonės Turto banko ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje - Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

7Teismas

Nustatė

8ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 4 537,55 Eur skolos – 3 284,34 Eur skolos (negrąžintos paramos Europos Sąjungos fondų paramos), 613,45 Eur palūkanų, 99,76 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad skola susidarė atsakovei pažeidus 2009-10-27 pasirašytos projekto „Sertifikatų užsakymo, klientų aptarnavimo ir apskaitos valdymo sistemos diegimas (UKABSIS), projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K01-187, finansavimo ir administravimo sutarties“ nuostatas, nesilaikius Sutartyje numatytos prievolės finansavimo lėšas naudoti tik projekto tinkamoms išlaidoms apmokėti ir tinkamai už jas atsiskaityti, dėl ko atsirado atsakovės pareiga grąžinti Europos Sąjungos fondų suteiktas lėšas, kurias turėjo grąžinti iki 2016-09-30.

9Trečiasis asmuo Ūkio ministerija atsiliepime nurodė, kad palaiko ieškovės reikalavimus.

10Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepime nurodė, kad Agentūra, kaip įgyvendinančioji institucija vykdo atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas. Agentūra priėmė sprendimą dėl projekto vykdytojo – atsakovės pažeidimų įgyvendinus projektą ir Ūkio ministerija įsakymu įpareigojo atsakovę grąžinti dalį išmokėtų Europos Sąjungos paramos lėšų. Atsakovė Agentūros sprendimą ir Ūkio ministro įsakymą turėjo teisę apskųsti administracine tvarka, tačiau šia savo teise nepasinaudojo.

11Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka. Nurodė, kad 2009-10-27 pasirašytos projekto „Sertifikatų užsakymo, klientų aptarnavimo ir apskaitos valdymo sistemos diegimas UKABSIS), projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K01-187, finansavimo ir administravimo sutarties“ atsakovė nepažeidė. Nurodė, kad projektas buvo pradėtas vykdyti 2009‑10‑27 ir truko 12 mėnesių. Veiklas atsakovė vykdė laiku, ataskaitas teikė laiku ir 2010 m. net buvo išmokėtos paramos lėšos. Atsakovės teigimu, stebėsenos rodiklių pasiekimas priklausė ne nuo momento, kuomet realiai atsirado projekto rezultatas, o nuo įgyvendinančios institucijos (Lietuvos verslo paramos agentūros) veiksmų – ataskaitos patvirtinimo, kurią turėjo atlikti Agentūra, datos. Atsakovė 2015-09-09 ir 2015-09-11 elektroniniais laiškais prašė, kad Lietuvos verslo paramos agentūra paaiškintų, kokiu pagrindu ir kaip nustatoma Projekto pabaigos data, tačiau jokio atsakymo negavo. Atsakovė kreipėsi į Ūkio ministeriją, kad būtų ištirti Lietuvos verslo paramos agentūros veiksmai, kas patvirtina atsakovės nesutikimą teikti ataskaitą dėl Projekto stebėsenos rodiklių reikšmių.

12Ieškovė dublike nurodė, kad projekto finansavimo pabaigos data laikytina 2011-01-13, o pagal Taisyklių 1651 p. bei Aprašo 8 p. Projekto vykdytojui nustatyta prievolė atsiskaityti už pasirinktų bei Sutartimi įsipareigotų reikšmių pasiekimą praėjus trims metams nuo projekto finansavimo pabaigos, t.y. atsiskaityti už stebėsenos rodiklių reikšmes, kokios jos pasiektos 2014 metais imtinai. Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 p. numato, kokius apmokėjimo būdus gali pasirinkti Projekto vykdytojas ir šiuo atveju atsakovė pasirinko vieną iš projekto išlaidų apmokėjimo būdų – sąskaitų apmokėjimą. Atsakovės pareiga buvo pasirūpinti sąskaitų apmokėjimo terminais ir laiku jas pateikti Įgyvendinančiai institucijai. Nepagrįstas atsakovės teiginys, kad Projekto vykdytojo įsipareigojimų įvykdymo terminas (stebėsenos rodiklių pasiekimas) priklausė ne nuo momento, kuomet realiai atsirado projekto rezultatas, o nuo Įgyvendinančios institucijos veiksmų. Sutartis yra nutraukta ir prašoma grąžinti proporcingą nepasiektiems rodikliams suteikto finansavimo dalį ne dėl ataskaitų netinkamo pateikimo ar jų nepateikimo, o dėl to, kad faktiškai nebuvo pasiekti Projekto „Sertifikatų užsakymo, klientų aptarnavimo ir apskaitos valdymo sistemos diegimas“ rezultatai. Projekto vykdytojas nepateikė patikslintos atskaitos po Projekto užbaigimo bei paaiškinimų dėl faktiškai pasiektų reikšmių rodiklių atsiskaitomaisiais 2014 m. Įgyvendinančioji institucija informavo projekto vykdytoją, kad pagal jo pateiktus dokumentus nustatyta, kad yra nepasiekta Projekto stebėsenos rodiklio „Paremtų įmonių eksporto didėjimas (procentais)“ įsipareigota pasiekti reikšmė (50 proc. augimo arba 868,86 Eur), o preliminari Rodiklio faktiškai pasiekta reikšmė sudaro – 40,81 proc. sumažėjimą, arba – 709,12 Eur ir Projekto vykdytojui buvo nurodyta, kad rodiklio įsipareigotos reikšmės nepasiekimo dalis preliminariai sudaro 100 proc. Įgyvendinančioji institucija, remdamasi Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 19 p. priėmė sprendimą suteikti galimybę Projekto vykdytojui ištaisyti pažeidimus, nurodytus Rekomendacijų 20 p., tačiau vykdytojas jų neištaisė.

13Triplike atsakovė nurodė, kad 2009-10-27 pasirašytos projekto finansavimo ir administravimo sutarties nepažeidė. Atsakovė 2009 m. planuodama E-verslas LT priemonė projektą suplanavo ir rodiklių pasiekimą, kurį susiejo su projekto veiklų užbaigimu, skaičiuojant nuo laikotarpio, kuomet neginčytinai atsirado projekto rezultatas (įvykdytos projekto veiklos), kuris leido siekti stebėsenos rodiklių. Projektas prasidėjo 2009-10-27 ir truko 12 mėnesių, veiklos buvo įvykdytos laiku, ataskaitos pateiktos laiku ir net paramos lėšos buvo išmokėtos 2010 m. Tai patvirtina, kad patikros vietoje rezultatas bei galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos vertinimo rezultatas buvo teigiamas. Grynai dėl formalaus vertinimo stebėsenos rodiklių pasiekimo metai persikėlė į kitus metus. Nebuvo įmanoma iš anksto nustatyti, nuo kurio laikotarpio yra skaičiuojamas įsipareigojimo įvykdymo terminas. Stebėsenos rodiklių pasiekimo metai persikėlė į 2011 m. dėl Lietuvos verslo paramos agentūros veiksmų. Atsakovė prašė paaiškinti, kodėl turi teikti ataskaitą su paaiškinimais dėl rodiklių nepasiekimo bei prašė nurodyti, kokiu pagrindu konkreti data yra traktuojama kaip Projekto pabaigos data, tačiau atsakymo į tai negavo. Kadangi atsakovė neturėjo teisinio pagrindo teikti LVPA ataskaitas apie projekto rodiklių reikšmes, tai ieškinio reikalavimai neturi būti tenkinami.

14Ieškinys tenkintinas.

15Nustatyta, kad atsakovė UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Įgyvendinančioji institucija) 2009-10-27 sudarė projekto Sertifikatų užsakymo, klientų aptarnavimo ir apskaitos valdymo sistemos diegimas (UKABSIS), projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K01-187, finansavimo ir administravimo sutartį (toliau – Sutartis). Remiantis Ūkio ministerijos 2009-09-09 įsakymu Nr. 4-450 atsakovei buvo išmokėtos Europos Sąjungos fondų lėšos.

16Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau - Įgyvendinančioji institucija) 2016-05-26 surašė tyrimo išvadą, kurioje nurodė atsakovės padarytus teisės aktų ir Sutarties pažeidimus – Ūkio ministro 2008-11-24 įsakymu Nr. 4-577 patvirtinto VP2-2.1-ŪM-02-K priemonės „E-verslas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 8.2.4 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 190 p., 1651 p., Sutarties specialiųjų sąlygų 10.3 p., 10.4 p. ir bendrųjų sąlygų 2.1.13 p., 2.1.14 p. Įgyvendinančioji institucija pripažino netinkamomis finansuoti tokias atsakovės išlaidas - 2 229,89 Eur pagal mokėjimo prašymą MP008, 1 534,99 Eur pagal mokėjimo prašymą MP006 ir 59,46 Eur pagal mokėjimo prašymą MP001 (2016-10-25 Projektų finansų vadovės surašyta pažyma, 53 e.b.l., I tomas).

17Ūkio ministras 2016-07-04 įsakymo Nr. 4-456 „Dėl lėšų, išmokėtų projekto VP2-2.1-ŪM-02-K-01-187 vykdytojai UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ susigrąžinimo“ 1.1 p. įpareigojo atsakovę iki 2016-09-30 grąžinti 3 824,34 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų į Ūkio ministerijos sąskaitą. Įsakymo 1.2 p. nurodyta atsakovei mokėti Europos Komisijos nustatyto dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo įsakymo 1.1 p. nurodytos finansavimo sumos išmokėjimo iki jos susigrąžinimo dienos, o įsakymo 1.3 p. nurodyta atsakovei mokėti Finansų ministro nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną vėluojant grąžinti 1.1. ir 1.2 p. nurodytas lėšas. Ūkio ministerija 2016-07-04 raštu pranešė atsakovei, kad Ūkio ministro 2016-07-04 įsakymo Nr. 4-456 1.1 p. nurodytą grąžintiną Europos Sąjungos lėšų sumą atsakovė turi iki 2016-09-30 pervesti į lėšų į Ūkio ministerijos sąskaitą.

18Ieškovė, vadovaudamasi su Ūkio ministerija 2007-10-11 sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartimi 2016-11-03 Reikalavimo perleidimo teisių į Projekto vykdytoją, t.y. atsakovę ir dokumentų perdavimo – priėmimo aktu Nr. 108/E10-18 perėmė reikalavimo teisę į UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ negrąžintą 3 824,34 Eur paramą bei priskaičiuotas netesybas.

19VĮ turto bankas 2016-11-18 pareiškė atsakovei pretenziją, kurioje nurodė apie atsakovei Ūkio ministro įsakymu nustatytą įpareigojimą grąžinti lėšas bei pranešė, kad toliau skaičiuoja už negrąžintą sumą palūkanas ir delspinigius. 2016-11-18 pretenzijoje nurodė atsakovei arba grąžinti skolą, arba pateikti pagrįstus pasiūlymus dėl skolos grąžinimo, kurių nepateikus nurodė teisminį ginčo sprendimo būdą. Tačiau atsakovė nesutiko tenkinti pretenzijos.

20VP2-2.1-ŪM-02-K priemonės „E-verslas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Ūkio ministro 2008-11-24 įsakymu Nr. 4-577, 8.2.4 p. numatytas vienas iš priemonės rezultato rodiklių, tai paremtų įmonių eksporto didėjimas. Šio rodiklio reikšmė per 3 metus po projekto įgyvendinimo turi padidėti mažiausiai 15 procentų. Pareiškėjas įsipareigoja rodiklio skaitinę reikšmę teikti 3 metus po projekto įgyvendinimo. Projekto aprašymo 7 skyriuje „Stebėsenos rodikliai. Rezultatų rodikliai“ nurodytas paremtų įmonių eksporto didėjimas 50 procentų. Įgyvendinančiosios institucijos 2016-05-26 pažeidimo tyrimo išvados 7 p. nurodyta, jog ataskaitiniais metais atsakovės faktiškai pasiekta rodiklio reikšmė yra 709,12 Eur, kas reiškia, kad Rodiklis nebuvo pasiektas daugiau kaip 50 proc. Pritaikius 20 proc. finansinės korekcijos dydį nuo visos Projektui įgyvendinti panaudotos tinkamų finansuoti išlaidų sumos (38 243,34 Eur * 20%) netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta 7 648,67 Eur suma, iš kurios 3 824,34 Eur sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos. 2016-05-26 pažeidimo tyrimo išvados 4.2.1 p. nurodyta, kad projekto finansavimo pabaigos data laikoma 2011-01-13.

21Šalių pozicijos dėl projekto įgyvendinimo ir finansavimo pabaigos datų buvo skirtingos. Ieškovė teigė, kad projekto finansavimo pabaigos data yra 2011-01-13, o prievolė atsakovei atsiskaityti už pasirinktų bei Sutartimi įsipareigotų reikšmių pasiekimą tęsėsi 3 metus nuo projekto finansavimo pabaigos (2011 + 3 metai). Atsakovė teigė, kad projekto finansavimo pabaiga yra 2010 metai ir trejų metų ataskaitų teikimo terminą reikia skaičiuoti pradedant nuo 2011 m. (2010 + 3 metai), todėl už 2014 m. atsakovė ataskaitos teikti neprivalėjo.

22Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 (2009-11-04 – 2010-12-09 redakcija), 5 p. nurodyta, kad projekto finansavimo pabaiga yra galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo data arba galutinio mokėjimo prašymo apmokėjimo data, atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas atliekamas vėliau, o projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, tai projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos data, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos. Taisyklių 1651 p. numatyta, jog 5 metus po galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo dienos projekto vykdytojas privalo kasmet, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kalendorinių metų pabaigos, teikti įgyvendinančiajai institucijai ataskaitas po projekto užbaigimo. Ataskaita po projekto užbaigimo teikiama kaip informacija įgyvendinančiajai institucijai, siekiant užtikrinti duomenų apie projekto stebėsenos rodiklių pasiekimą, Reglamento Nr. 1083/2006 55 ir 57 straipsniuose išdėstytų nuostatų įgyvendinimą pateikimą. Nepažeidžiant Reglamento Nr. 1083/2006 55 ir 57 straipsniuose nustatytų reikalavimų, projektų finansavimo ir administravimo sutartyje gali būti nustatomas trumpesnis ataskaitos po projekto užbaigimo teikimo laikotarpis. Šiuo atveju VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, siekdama sumažinti administravimo naštą 2014-02-21 raštu Nr. R4-1938 (13.314-144) patikslino Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.2 p. ir nustatė 3 metų vietoje 5 ataskaitų po Projekto užbaigimo teikimo terminą. Pažymėtina jog Įgyvendinančioji institucija turi įsitikinti, kad pateikta informacija teisinga, ir gali paprašyti projekto vykdytojo ataskaitą po projekto užbaigimo patikslinti (Taisyklių 1651 p.).

23Remiantis Taisyklių 190 p. įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas šių Taisyklių 1651 punkte nustatyta tvarka ir terminais teikia įgyvendinančiajai institucijai ataskaitą po projekto užbaigimo. Jeigu Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnyje numatytu laikotarpiu nustatoma, kad gauta pajamų, į kurias neatsižvelgta projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, tokias pajamas projekto vykdytojas turi grąžinti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą. Pagal Taisyklių 191 p. jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį.

24Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2 p. nurodyta, kad projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2010-10-29. Tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal Sutarties 3.1.4 p. pripažįstamos išlaidos, kurios patirtos ne anksčiau, kaip Sutarties specialiosiose sąlygose numatyta Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir ne vėliau, kaip Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga. Pagal Sutarties 4 p. Projekto išlaidos apmokamos taikant išlaidų kompensavimo ir (ar) sąskaitų apmokėjimo būdą. Atsakovė neneigė aplinkybės, kad ji buvo pasirinkusi sąskaitų apmokėjimo būdą bei neneigė VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atstovo nurodytos aplinkybės, kad paramos lėšos atsakovei galutinai avansu buvo išmokėtos 2010-12-31. Todėl, akivaizdu, jog patvirtinti galutinį mokėjimo prašymą ir patvirtinti galutinę ataskaitą Įgyvendinančioji institucija galėjo tik 2011 m, kai atsakovė pateikė sąskaitas, patvirtinančias patirtas išlaidas. Todėl pripažintina, kad projekto finansavimo pabaigos data yra 2011-01-13, kaip tą nurodė ieškovė ir atsakovė turėjo teikti ataskaitas 3 metus po 2011 metų, t.y. už 2012-2014 metus imtinai.

25Pažymėtina, kad atsakovė, pažeisdama sutartinius įsipareigojimus nepasiekė Rodiklių rezultatų, ką buvo įsipareigojusi pagal Sutartį ir tai pagrįstai konstatuota Įgyvendinančiosios institucijos 2016‑05-26 tyrimo išvadoje. Atsakovė 2015-02-19 pateikė parengtą pagal preliminarios finansinės atskaitomybės dokumentus ataskaitą už 2014 m. ir papildomus dokumentus po Projekto užbaigimo, tačiau nepateikė patikslintos ataskaitos po projekto užbaigimo bei paaiškinimų dėl rodiklių pasiektų reikšmių atsiskaitomaisiais 2014 m., nors įgyvendinančioji institucija prašė atsakovę per 10 darbo dienų atlikti įtariamo pažeidimo ištaisymo veiksmus ir pateikti ištaisymo veiksmų atlikimą pagrindžiančius įrodymus. Vietoj to, kad pateikti išsamų paaiškinimą ir ataskaitą, atsakovė pradėjo kelti Įgyvendinančiosios institucijos veiksmų teisėtumo klausimą, ką patvirtina atsakovės su 2017‑05-15 papildomais paaiškinimais pateiktas susirašinėjimas su Ūkio Ministerijos bei VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros atstovais.

26Pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 10.3 p. projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad Projektas atitiktų specialiuosius projektų atrankos kriterijus, deklaruotus paraiškoje, o remiantis Specialiųjų sąlygų 10.4 p. projekto vykdytojas privalo teikti tikslią ir išsamią informaciją apie Projekto įgyvendinimą, jo metu kilusius sunkumus, problemas ir kitą informaciją. Projekto vykdytojas taip pat įsipareigojo bendradarbiauti su Projektą prižiūrinčiais ir kontroliuojančiais asmenimis, laiku jiems teikti informaciją, Įgyvendinančios institucijos nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, šalinti Projekto įgyvendinimo ataskaitų ir Projekto įgyvendinimo trūkumus (Bendrųjų sąlygų 2.1.13 p., 2.1.14 p.).

27Remiantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.10 p. dėl projekto vykdytojo kaltės nepasiekus paraiškoje įsipareigoto produkto rezultato rodiklio Ministerija (Ūkio ministerija) turi teisę pareikalauti iš projekto vykdytojo grąžinti proporcingą rodiklių nepasiekimui suteikto finansavimo dalį, už Sutarties sąlygų nesilaikymą Projekto vykdytojui gali būti taikomos sankcijos teisės aktų nustatyta tvarka. Ūkio ministerija sprendimą dėl įpareigojimo grąžinti Europos Sąjungos fondų lėšas, įformintą Ūkio ministro 2016-07-04 įsakymu Nr. 4-456 priėmė laikydamasi Finansų ministro įsakymu pavirtintos Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių nuostatų. Atsakovė administracinių procedūrų tvarka neskundė nei VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (Įgyvendinančiosios institucijos) 2016-05-26 tyrimo išvados nei Ūkio ministro 2016-07-04 įsakymo Nr. 4-456, kuriuo buvo įpareigota grąžinti 3 824,34 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų.

28Remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str.) prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.38 str.). Pripažinus atsakovės padarytus Sutarties specialiųjų sąlygų 10.3 p.,10.4 p., Bendrųjų sąlygų 2.1.13 p., 2.1.14 p. pažeidimus, iš atsakovės ieškovei priteistina ieškovės nurodyta skola su palūkanomis ir netesybomis suma.

29Netesybos, tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma (bauda, delspinigiai), kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1d.). Ieškovė perėmė reikalavimo teisę į Finansų ministro įsakymais nustatytus delspinigius bei palūkanas už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas - 13,58 Eur palūkanas nuo 59,46 Eur sumos, 255,33 Eur palūkanas nuo 1 833,02 Eur sumos ir 613 Eur palūkanas nuo 2 629,74 Eur sumos ( iš viso – 607,11 Eur). Taip pat ieškovė papildomai apskaičiavo 6,34 Eur palūkanų ir viso nurodė 613,45 Eur palūkanų. Ieškovė perėmė reikalavimo teisę į 35,90 Eur delspinigių ir papildomai apskaičiavo 63,86 Eur delspinigių, iš viso – 99,76 Eur delspinigių (60 e.b.l., I tomas) Atsakovė neginčijo pagrindinės skolos reikalavimo dydžio, neginčijo ir palūkanų bei delspinigių reikalavimų dydžio, todėl iš viso iš atsakovės priteistina 4 537,55 Eur skolos (3 824,34 + 613,45 + 99,76 ).

30Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 2 d., numato už termino praleidimą šešių procentų dydžio metinės palūkanų mokėjimą, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Dėl to pripažintina, kad šešių procentų metinės palūkanos už termino įvykdyti prievolę pažeidimą gali būti skaičiuojamos tik kai abi sutarties šalys yra verslininkais arba privatūs juridiniai asmenys, t.y. atitinka CK 6.210 str. 2 d. sąlygas. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 6 procentų metines palūkanas, tačiau ieškovė pagal savo įstatus yra valstybei nuosavybės teise priklausantis viešasis juridinis asmuo, t.y. nėra privatus juridinis asmuo. Todėl, iš esmės visiškai tenkinant ieškinį, iš atsakovės priteistinos ne 6, o 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteisiamą sumą.

31Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau –CPK) 96 str. 1 d., tenkinant ieškinį, iš atsakovo valstybės naudai priteistinas 102 Eur (4 537,55*3%-25%) žyminis mokestis.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 269, 270, 307 str.,

Nutarė

33Ieškinį tenkinti.

34Priteisti iš atsakoves uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo centras“, į.k. 300037763, 4 537,55 Eur skolos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą (4 537,55 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme - 2016-12-23, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės valstybės įmonės Turto banko, į.k. 112021042, naudai.

35Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo centras“, į.k. 300037763, į valstybės biudžetą 102 Eur žyminio mokesčio (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, įmokos kodas 5660).

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,... 2. sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei O. S.,... 4. atsakovo atstovui advokatui Justinui Usoniui,... 5. trečiųjų asmenų atstovams D. N., R.... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Teismas... 8. ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 4 537,55 Eur skolos – 3... 9. Trečiasis asmuo Ūkio ministerija atsiliepime nurodė, kad palaiko ieškovės... 10. Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepime nurodė, kad... 11. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškinio reikalavimais... 12. Ieškovė dublike nurodė, kad projekto finansavimo pabaigos data laikytina... 13. Triplike atsakovė nurodė, kad 2009-10-27 pasirašytos projekto finansavimo ir... 14. Ieškinys tenkintinas. ... 15. Nustatyta, kad atsakovė UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“, Lietuvos... 16. Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau -... 17. Ūkio ministras 2016-07-04 įsakymo Nr. 4-456 „Dėl lėšų, išmokėtų... 18. Ieškovė, vadovaudamasi su Ūkio ministerija 2007-10-11 sudaryta Reikalavimo... 19. VĮ turto bankas 2016-11-18 pareiškė atsakovei pretenziją, kurioje nurodė... 20. VP2-2.1-ŪM-02-K priemonės „E-verslas LT“ projektų finansavimo sąlygų... 21. Šalių pozicijos dėl projekto įgyvendinimo ir finansavimo pabaigos datų... 22. Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių (toliau – Taisyklės),... 23. Remiantis Taisyklių 190 p. įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas šių... 24. Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2 p. nurodyta, kad projekto veiklų... 25. Pažymėtina, kad atsakovė, pažeisdama sutartinius įsipareigojimus... 26. Pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 10.3 p. projekto vykdytojas turi... 27. Remiantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.10 p. dėl projekto vykdytojo... 28. Remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str.)... 29. Netesybos, tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma (bauda,... 30. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų... 31. Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio, todėl vadovaujantis Lietuvos... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,... 33. Ieškinį tenkinti.... 34. Priteisti iš atsakoves uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio... 35. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...