Byla 2S-1753-619/2018
Dėl S. G. priverstinio gydymo psichiatrijos įstaigoje

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens S. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo S. G. (S. G.) prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro prašymą dėl S. G. priverstinio gydymo psichiatrijos įstaigoje,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėjas S. G. kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro prašymą dėl S. G. priverstinio gydymo psichiatrijos įstaigoje.
 2. Nurodė, kad nagrinėjant bylą buvo pažeistas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnis „Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą“. Jo teigimu, 2011-06-30 teismas neteisėtą priėmė nutartį ir VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro prašymą dėl S. G. priverstinio gydymo įstaigos stacionare patenkino. Skyrė priverstinį stacionarinį gydymą VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre I-ame vyrų skyriuje vieno mėnesio laikotarpiui. Nagrinėjant bylą S. G. kviečiamas nebuvo ir negalėjo apsiginti. Pareiškėjo teigimu, jei jis būtų kviečiamas į teismą, būtų galėjęs apsiginti, kadangi paaiškėtų naujos aplinkybės, susijusios su pareiškėjo sveikatos būkle.
 3. Suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras pateikė atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo, kuriuo prašė prašymo netenkinti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. kovo 6 d. nutartimi pareiškėjo S. G. prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. S2-13647-127/2011 netenkino.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymu dėl priverstinio S. G. stacionarinio gydymo. Byloje esantis 2011-06-30 teismo pranešimas patvirtina, kad buvo užtikrintas S. G. atstovo dalyvavimas teismo posėdyje. Pačiam pareiškėjui apie teismo procesą, pradėtą jo atžvilgiu buvo žinoma, kadangi 2011-06-29 prašyme suteikti antrinę teisinę pagalbą nurodoma, kad pareiškėjas psichiatrijos ligoninėje gydomas prieš savo valią, todėl turi būti atstovaujamas advokato. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-06-30 priėmė nutartį, kuria prašymą dėl pareiškėjo priverstinio hospitalizavimo psichiatrijos ligoninėje patenkino. Pareiškėjo interesus atstovavo advokatė A. S.. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, jog pareiškėjas teismo nutartį dėl priverstinio hospitalizavimo turėjo teisę skųsti apeliacine tvarka, tačiau šią teise būtų nepasinaudojo.
 3. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad prašyme dėl proceso atnaujinimo išsakyti argumentai, jog pareiškėjui nebuvo suteikta teisė į teisingą bylos nagrinėjimą atmestini, kadangi bylos duomenys patvirtina, jog pareiškėjo interesus teisminiame procese atstovavo advokatė A. S. Teismo vertinimu, pareiškėjo argumentai, jog advokatė netinkamai jį atstovavo ir galimai šmeižė, nėra šio prašymo nagrinėjimo dalykas ir neturi teisinės reikšmės prašymo išsprendimui.
 4. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, jog teismo 2011-06-30 nutartis, įsiteisėjo 2011-07-07. Prašymas dėl proceso atnaujinimo pateiktas 2018-01-03, t.y. praėjus 7 metams ir 6 mėnesiams. CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas yra naikinamasis, t. y. šiam terminui pasibaigus asmeniui išnyksta teisė paduoti prašymą atnaujinti procesą ir nurodyto termino teismas negali atnaujinti.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas S. G. prašė panaikinti grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui pakartotinai.
 2. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą rašytinio proceso tvarka pažeidė įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles. Neatsižvelgė į tai, kad advokatė A. S. davė melagingus parodymus 2011.06.30 vykusiame teismo posėdyje ir tai yra pagrindas atnaujinti procesą byloje CPK 368 str. 1 d. 3 p. pagrindu.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo.
 3. Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-06-30 priėmė nutartį, kuria patenkino VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro prašymą dėl pareiškėjo priverstinio hospitalizavimo psichiatrijos ligoninėje. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti procesą minėtoje byloje.
 4. Pažymėtina, jog apeliantas nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi iš esmės nenurodo konkrečių pirmosios instancijos teismo padarytų teisės normų pažeidimų, apsiriboja deklaratyviais teiginiais, jog pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes. Apeliantas nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadomis, tiesiog pakartotinai išdėstė savo nuomonę ir argumentus, kurie jau buvo įvertinti pirmosios instancijos teismo ir dėl jų išsamiai pasisakyta.
 5. CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, t.y. teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 str.); prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 str. 2 d.) ir kt. Šių normų analizė leidžia daryti išvadą, kad įstatymų leidėjas numatė proceso atnaujinimo galimybę tik esant pakankamiems esminės klaidos byloje įrodymams, pareiškėjui veikiant sąžiningai ir aktyviai.
 6. Sprendžiant klausimą dėl proceso atnaujinimo, pirmiausiai turi būti nustatyta tokio prašymo pateikimo galimybė, kurią įstatymas sieja su prašymo pateikimo terminu (CPK 368 str.), nustatydamas, kad prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, o CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu atveju – jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieneri metai. Šis terminas yra naikinamasis, t.y. jam pasibaigus, asmeniui išnyksta teisė paduoti prašymą atnaujinti procesą ir nurodyto termino teismai negali atnaujinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario mėn. 22 d. Teismų praktikos, taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose, aktualūs klausimai Nr.1-2007, Teismų praktika Nr.26).
 7. Bylos duomenys tvirtina, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartis įsiteisėjo 2011 m. liepos 7 d. Pareiškimą dėl proceso atnaujinimo apeliantas pateikė 2018 m. sausio 3 d., t.y. praėjus daugiau nei 6 metams ir 6 mėn. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjas pateikęs prašymą dėl proceso atnaujinimo praleido CPK 368 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimo naikinamąjį terminą, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis jo prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti yra pagrįsta ir teisėta, ją keisti ar naikinti nėra pagrindo.
 8. Nustačius, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje byloje negali būti pateikiamas, nes nuo sprendimo įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, visos kitos apelianto skunde nurodomos aplinkybės, susijusios su CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų ir atitinkamai prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytų konkrečių pagrindų įrodinėjimu, apeliacinės instancijos teismo pripažįstamos teisiškai nereikšmingomis, nebegalinčiomis turėti reikšmės proceso atnaujinimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.
 9. Dėl šių aplinkybių, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino bei taikė teisės normas, todėl nėra pagrindo naikinti skundžiamos teismo nutarties.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai