Byla 2-2742-676/2017
Dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovei V. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovei L. G., tretysis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo išnagrinėti ginčą iš esmės pripažįstant, jog uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „( - )“ nėra atsakinga už pinigų už bilietus į neįvykusį renginį grąžinimą atsakovei L. G.. Ieškovė nurodė, kad 2016 m. gruodžio 21 d. UAB „( - )“ gavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimą Nr. 10-1037, kuriuo buvo įpareigota grąžinti vartotojai L. G. už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus (t.y. grąžinti pinigus už bilietus į atšauktą renginį) – 195,43 EUR. UAB „( - )“ yra bilietų platinimo paslaugą teikiantis asmuo, o ne renginio organizavimo paslaugos teikėjas ir pareigos grąžinti pinigus už bilietus atsakovei L. G. ieškovas neturi.

4Atsakovė L. G. atsiliepimo į ieškinį neteikė, teismo posėdžiuose nedalyvavo. Teismo procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (b.l. 83, 88, 94).

5Tretysis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „( - )“ atsiliepimo į ieškinį neteikė, teismo posėdžiuose atstovai nedalyvavo. Teismo procesiniai dokumentai trečiajam asmeniui įteikti tinkamai (b.l. 89-92).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia byloje pateiktais rašytiniais įrodymais – UAB „( - )“ su UAB „( - )“ 2008 m. rugsėjo 9 d. sudaryta bilietų platinimo sutartimi Nr. RC-20080909 ir jos priedais (b.l. 8-26), renginių ataskaita (b.l. 27-36), 2016 m. rugsėjo 9 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos raštu Nr. 38K-1033 „Dėl L. G. prašymo“ su priedais (b.l. 37-52), 2016 m. gruodžio 13 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimu Nr. 10-1037 „Dėl L. G. prašymo“ (b.l. 54-59), laišku, gautu iš renginio organizatoriaus UAB „( - )“ dėl neįvyksiančio renginio (b.l. 60-62), naujienų portalų straipsniais dėl atšaukto renginio, kuriuose pasisako renginio organizatoriaus atstovai (b.l. 63-70), 2016 m. birželio 2 d. PVM sąskaita-faktūra RCT 0050 (b.l. 70), išrašu iš UAB „( - )“ taisyklių, renginio aprašymo išrašu (b.l. 71-72), 2015 m. lapkričio 16 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu civ. byla Nr. 2-20184-541/2015 (b.l. 73-77).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „( - )“ remdamasi su UAB „( - )“ 2008 m. rugsėjo 9 d. sudaryta bilietų platinimo sutartimi Nr. RC-20080909 platino bilietus į uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ organizuotą renginį –festivalį „Karklė Live Music Beach - 2016“, turėjusį vykti 2016 m. rugpjūčio 12-15 dienomis Klaipėdos r., Karklės k. Atsakovė įsigijo 9 bilietus į šį renginį, už kuriuos sumokėjo 195,43 EUR. Įsigydama bilietus atsakovė buvo supažindinta su renginio organizavimo sąlygomis, ant įsigytų bilietų į renginį taip pat yra nurodytos renginio organizavimo taisyklės. Iš atsakovės 2016 m. rugsėjo 9 d. vartotojo prašymo pateikto Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai matyti, jog atsakovei buvo žinomas renginio organizatorius, nes ji šiame prašyme nurodė, kad renginio organizatorius yra kompanija „( - )“ (b.l. 39). 2016 m. rugpjūčio 9 d. renginio organizatorius išplatino pranešimą, kad festivalis „Karklė Live Music Beach - 2016“ yra atšaukiamas/perkeliamas į 2017 m. vasarą ir sustabdė bilietų į renginį pardavimus (b.l. 60-62). Pranešime nurodyta, jog dėl bilietų pardavimų tiesiogiai yra atsakinga UAB „( - )“. Pažymėtina, kad, prieš įsigydama bilietą internetu, ( - ) interneto tinklapyje atsakovė turėjo susipažinti su ( - ) paslaugų teikimo taisyklėmis, su kuriomis supažindinamas kiekvienas asmuo, prašant susipažinus su Taisyklėmis uždėti „varnelę“. 2009 m. gruodžio 15 d. ( - ) paslaugų teikimo taisyklių 2.1 punkte nurodyta, kad Bendrovė parduoda bilietus paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, todėl Bendrovė nenustato kitų asmenų paslaugų teikimo kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, renginių vykimo laiko bei kitokių tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų. Pagal Taisyklių 5.4 punktą, tuo atveju, jeigu paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir (ar) nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir (ar) pinigų grąžinimą. Iš atsakovės susirašinėjimo elektroniniu paštu matyti, jog atsakovė teiravosi renginio organizatoriaus dėl informacijos apie bilietų grąžinimą (b.l. 41-42), 2016 m. rugsėjo 9 d. teikdama prašymą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai atsakovė taip pat nurodė, jog pinigų už bilietus jai negrąžina renginių organizatorius UAB „( - )“. Šios aplinkybės rodo, jog vartotoja (atsakovė) buvo tinkamai informuota apie tai, kas yra renginio organizatorius ir kas yra atsakingas už renginio organizavimo paslaugos nesuteikimą (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalis). Parduodama bilietą ieškovė veikė pagal bilietų platinimo paslaugų teikimo sutarties Nr. RC-20080909 sąlygas, ji atsakovei neįsipareigojo suteikti renginio organizavimo paslaugų, o tik tarpininkavo tarp renginio organizatoriaus ir vartotojo. Renginio „Karklė Live Music Beach - 2016“ organizavimą vykdė UAB „( - )“, ši įmonė įsipareigojo atsakovei suteikti renginio organizavimo paslaugas, tačiau atšaukus renginį, sutartų paslaugų nebesuteikė. Ieškovė, veikdama kaip renginio organizatoriaus tarpininkė, neatliko neteisėtų veiksmų ir nėra atsakinga už renginio organizatoriaus neįvykdytą prievolę paslaugos gavėjai – atsakovei, todėl neturi atlyginti atsakovei nuostolių. Ieškovė jokiais savo veiksmais ar sprendimais nesudarė pagrindo manyti, jog parduoda bilietus į savo organizuojamą renginį, todėl ieškinys tenkintinas, pripažįstant ieškovės teisę negrąžinti atsakovei pinigų už bilietus į neįvykusį renginį (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis, 185 straipsnis).

9Teismas tuo pačiu įvertina ir tai, kad nei atsakovė, nei tretysis asmuo bylos nagrinėjimo metu jokių paaiškinimų, atsiliepimų į ieškinį neteikė, teismo posėdžiuose nedalyvavo.

10Teismas tuo pačiu įvertina ir tai, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gegužės 8 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-8607-545/2017, to paties teismo 2017 m. gegužės 11 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-19132-545/2017 ir to paties teismo 2017 m. gegužė 19 d. sprendimu už akių Nr. 2-19349-432/2017, Kauno apylinkės teismas 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-6757-151/2017 ir kiti teismai, esant panašiai situacijai – kuomet vartotojai kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti grąžinti pinigus už bilietus į atšauktą tą patį renginį, pripažino, jog už visos už bilietus sumokėtos sumos grąžinimą yra atsakingas renginio organizatorius, kaip renginio organizavimo paslaugų teikėjas.

11Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė patyrė 20,00 EUR bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 2017 m. sausio 12 d. sumokėtas žyminis mokestis. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistina 20,00 EUR sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ teisę negrąžinti atsakovei L. G. pinigų (195,43 EUR) už bilietus į neįvykusį renginį „Karklė Live Music Beach - 2016“.

16Priteisti iš atsakovės L. G., a.k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, į.k. ( - ), 20,00 EUR (dvidešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą..

Proceso dalyviai