Byla T-79-962/2017
Dėl L. V., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyvenančios (duomenys neskelbtini), priverstinio gydymo ir stebėjimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė,

2sekretoriaujant Gailinai Jankauskienei,

3dalyvaujant Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorei Gitanai Kaupei,

4nuteistajai L. V., jos gynėjui advokatui V. A.,

5Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro atstovei A. T.,

6teismo posėdyje išnagrinėjo Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktą dėl L. V., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), priverstinio gydymo ir stebėjimo.

7Teismas

Nustatė

8Prienų rajono apylinkės teismo 2014-09-23 nutartimi L. V. už visuomenei pavojingų veikų padarymą, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 str. 2 d. ir 140 str. 2 d., buvo taikyta priverčiamoji medicininio pobūdžio priemonė – stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2015-04-07 nutartimi stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis L. V. buvo pratęstas. 2015-09-23 Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi L. V. priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje bendro stebėjimo sąlygomis, buvo pakeista į priverčiamąją medicinos priemonę ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis. 2016-03-24, 2016-09-21 ir 2017-02-28 Prienų rajono apylinkės teismo nutartimis L. V. priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis taikymas pratęstas 6 mėnesiams.

92017-08-23 teikimu VšĮ Prienų rajono priminės sveikatos priežiūros centro psichikos sveikatos centras rekomenduoja L. V., priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis pratęsti. 2017-08-21 Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktu dėl L. V. priverstinio gydymo ir stebėjimo, prašoma L. V. nenutraukti priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo. Nurodoma, kad L. V. lankosi Prienų Psichikos sveikatos centre, vartoja jai paskirtus vaistus, tačiau kritika savo ligos atžvilgiu išlieka dalinė. Šiuo metu nėra žinoma, ar L. V. piktnaudžiauja alkoholiu, tačiau jos išvaizda rodo, jog alkoholį vartoja. Paskutinio vizito metu pastebėta, jog neturi priekinių dantų, apie jų praradimą nieko nesako. Išvaizda stokoja adekvatumo, buvo išsidažiusi netvarkingai, juokingai.

10Teismo posėdžio metu specialistė patvirtino Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos akte dėl L. V. priverstinio gydymo ir stebėjimo nurodytas aplinkybes ir padarytas išvadas, nurodė, kad jo globėjas – sūnus yra išgeriantis, ji nėra gerai prižiūrima, todėl L. V. reikia tęsti gydymą.

11L. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad lankosi pas gydytoją, be vaistų negali užmigti, alkoholio nevartoja jau septynis mėnesius. Žino, kad negali vartoti alkoholio kartu su vaistais. Nėra kam ja rūpintis, nes jos sūnus vartoja daug alkoholio. Sutinka toliau būti gydoma.

12L. V. gynėjas advokatas V. A. prašė L. V. tęsti ambulatorinį gydymą, kadangi jai yra būtinas gydymas.

13Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė Gitana Kaupė teismo posėdžio metu prašė teikimą tenkinti, nurodė, kad L. V. reikia tęsti gydymą, nes jos būklė nepasikeitė.

14Teikimas tenkintinas.

15Išnagrinėjus baudžiamosios bylos dokumentus, gautą Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos aktą, išklausius specialistės išvadą, kitų proceso dalyvių pasisakymus teismo posėdyje, matyti, kad ir šiuo metu L. V. serga lėtine psichikos liga – šizoafektiniu sutrikimu, mišriu tipu. Duomenų, kad jos sveikatos būklė būtų žymiai pagerėjusi nei komisija, nei specialistė teismui nepateikė. Iš komisijos akte nurodytų aplinkybių ir specialistės išvados teismo posėdžio metu matyti, kad L. V. pastaruoju metu nėra kritiška savo ligos ir veiksmų atžvilgiu, su vaistais kartu vartoja alkoholį, yra netvarkinga, nesugeba savimi tinkamai pasirūpinti, jos globėjas taip pat piktnaudžiauja alkoholiu. Atsižvelgdamas į nurodytų aplinkybių visumą, teismas sprendžia, kad L. V. psichinė sveikatos būklė nepagerėjo, todėl tikslinga pratęsti priverčiamosios medicinos priemonės taikymą.

16Atsižvelgiant į tai, kad Prienų rajono apylinkės teismo 2017-02-28 nutartimi L. V. pratęstos priverčiamosios medicininio poveikio priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros centro sąlygomis VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre terminas baigiasi 2017-09-22, todėl L. V. priverčiamosios medicininio poveikio priemonės taikymas pratęstinas nuo 2017-09-22 šešių mėnesių terminui.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Šešių mėnesių terminui pratęsti L. V., asmens kodas ( - ) gyvenančiai ( - ), priverčiamojo medicininio poveikio priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros centro sąlygomis VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre, taikymo terminą skaičiuojant nuo 2017-09-22.

19Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai