Byla B2-3355-577/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo UAB „Nordcarrier Baltic“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Baltic transline“ pareiškimą atsakovui UAB „SBF transportas“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo UAB „Nordcarrier Baltic“,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „SBF transportas“. Nurodo, kad UAB „Baltic transline“ ir UAB „SBF transporstas“ 2012-03-21 sudarė transporto užsakymą – sutartį Nr. 2012/03/21 SBF I ir 2012-03-27 transporto užsakymą - sutartį Nr. 2012/03/27 SBF I. Pagal minėtas sutartis ieškovas įsipareigojo pervežti sutartyse numatytas prekes, o atsakovas įsipareigojo apmokėti už suteiktas paslaugas. Ieškovui įvykdžius savo įsipareigojimus pagal sutartis, atsakovui buvo išrašytos: 2012-04-13 PVM sąskaita – faktūra serija ART Nr. 0088706 5179,20 Lt sumai, kurios apmokėjimo terminas buvo iki 2012-05-13 ir 2012-04-19 PVM sąskaita - faktūra serija ART Nr. 0089140 5179,20 Lt sumai, kurios apmokėjimo terminas buvo iki 2012-05-19. Iš viso pagal sutartis atsakovo įsiskolinimas sudaro 10 358,40 Lt, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų pagal sutartis nevykdė, į ieškovo raginimus nereagavo. Ieškovo teigimu, kadangi atsakovas daugiau nei puse metų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir nereaguoja į raginimus, tai leidžia tvirtinti, kad atsakovas yra nemokus, todėl atsakovui UAB „SBF transportas“ keltina bankroto byla. Ieškovas administratoriumi prašo skirti UAB „Audata“.

4Trečiasis asmuo UAB „Nordcarrier Baltic“ taip pat nurodo, kad atsakovas jam yra skolingas 4833,92 Lt pagal transporto užsakymą – sutartį 2012/06/18 ir pagal transporto užsakymą – sutartį 2012/06/19. Visa atsakovo skola trečiajam asmeniui UAB „Nordcarrier Baltic“ sudaro 6925,40 Lt. Esant nurodytoms aplinkybėms, trečiojo asmens nuomone, atsakovui keltina bankroto byla. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Genora“.

5Atsakovas aktualių duomenų apie įmonės finansinę padėtį nepateikė, sprendžiant dėl atsakovo nemokumo, teismas vadovaujasi byloje esančiais duomenimis, dalį kurių teismas išsireikalavo pats. Pažymėtina, jog VĮ Registro centro duomenimis atsakovas finansinės atskaitomybės dokumentų (balansų, pelno-nuostolių ataskaitų) nėra pateikęs. Paskutinį kartą atsakovas finansinės atskaitomybės dokumentus pateikė tik už 2011 m. Iš minėto balanso matyti, kad 2011 m. UAB „SBF transportas“ turtas sudarė 98 062 Lt ( iš jų 2 380 Lt ilgalaikis ir 95 682 Lt trumpalaikis turtas), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 142 095( b.l.90). Akivaizdu, kad jau 2011 m. UAB „SBF transportas“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ženkliai viršijo visą įmonės turtą. Duomenų, kad įmonės finansinė padėtis yra pagerėjusi, nėra. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovo vardu nekilnojamasis turtas neįregistruotas, pagal Valstybės įmonės „Regitra“ tvarkomą Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą UAB „SBF transportas“ vardu transporto priemonės taip pat neįregistruotos. Jokių kitų duomenų apie atsakovo turtą nėra pateikta.

6Įvertinęs šiuos byloje esančius įrodymus, teismas sprendė, kad atsakovas bus nepajėgus apmokėti teismo ir bankroto administravimo išlaidas, todėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartimi ieškovas UAB „Baltic transline“ buvo įpareigotas per 5 darbo dienų procesinį terminą nuo teismo nutarties nuorašo gavimo dienos įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 6 000 Lt ir mokėjimą patvirtinančius įrodymus pateikti teismui.

7Atsisakytina kelti bankroto bylą.

8Nei iki Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartyje nustatyto termino pabaigos, nei vėliau, ieškovas teismo nustatyto užstato į teismo depozitinę sąskaitą neįmokėjo. 2013-05-19 nutartis ieškovui buvo įteikta 2013-04-24. 2013 m. gegužės 2 d. teisme buvo gautas ieškovo UAB „Baltic transline“ prašymas dėl bankroto bylos nagrinėjimo neįmokant depozitinės sumos, reikalingos administravimo ir teismo išlaidoms apmokėti. Ieškovas pažymi, kad bankroto administravimo paslaugas teikianti UAB „Audata“, davė sutikimą būti atsakovo administratoriumi bei nurodė, kad sutinka savo rizika imtis administruoti atsakovo bankroto procedūras, net jei yra tikimybė, kad atsakovo turto gali neužtekti administravimo išlaidoms padengti.

9Pažymėtina, kad LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 3 punktas nustato, kad teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus šio straipsnio 10 ir 12 dalyse numatytus atvejus (t.y., kai asmuo, pateikęs pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei įmoką į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą sumą). Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas neketina į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti teismo nustatytą sumą. Kritiškai vertintinas ieškovo UAB „Baltic transline“ prašymas nagrinėti ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „SBF transportas“ neįmokant į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartyje nurodytos sumos, nes administratorius sutinka įmonę administruoti savo rizika. Atkreiptinas ieškovo dėmesys, kad kiekvienos bankroto bylos nagrinėjimas yra susijęs su tam tikromis išlaidomis (bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidos, teismo išlaidos ir pan.). Šio išlaidos įprastai dengiamos iš bankrutuojančios įmonės lėšų, tačiau, jei įmonės skolininkė neturi lėšų, iš kurių galėtų būti dengiamos administravimo ir teismo išlaidos, šias išlaidas paprastai turi padengti kreditoriai, siekiantys bankroto bylos iškėlimo.

10Pastebėtina, kad kreditoriaus, siekiančio bankroto bylos iškėlimo, pinigai, įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą, skirtini ne tik administravimo išlaidoms, bet ir teismo išlaidoms apmokėti.

11Esant išdėstytoms aplinkybėms, bei vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatomis, teismas atsisako atsakovui UAB „SBF transportas“ kelti bankroto bylą.

12Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. ir Civilinio proceso kodekso 290, 291 str.,

Nutarė

13atsisakyti iškelti atsakovui UAB „SBF tranportas“ (į.k. 302547658; registr. adr. Miežionėlių g. 27A, Švenčionėliai) bankroto bylą.

14Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai