Byla 2-134-804/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, sekretoriaujant Nijolei Blaževič, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Malsena plius“ atstovui Arnoldui Reinekeriui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB ‚Malsena plius“ pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, ir

Nustatė

3pareiškėjas prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, t.y. kad pareiškėjas UAB “Malsena plius” įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teisę į geležinkelio riedmenis TGM-40 Nr. ( - ), pagaminimo metai 1990, ir TGK-2 Nr. ( - ), pagaminimo metai 1985 (toliau – Geležinkelio riedmenys).

4Nurodė, kad Geležinkelio riedmenis 2008-09-01 nupirko iš AB “Malsena”, kuri juos 2002-07-19 Ilgalaikio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto perdavimo – priėmimo aktu Nr. 1 perėmė iš likviduojamos dėl bankroto AB “Vievio malūnas”. Nurodė, kad Geležinkelio riedmenys yra kilnojamasis turtas, todėl nuosavybės teisės į juos įgijimui pagal įgyjamąją senatį reikia, kad sąžiningai pradėti valdyti Geležinkelio riedmenys būtų sąžiningai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savi valdyti ne mažiau kaip 3 metus. Nurodė, kad pradėdamas valdyti Geležinkelio riedmenis buvo pagrįstai įsitikinęs, kad niekas neturi daugiau teisių už jį į pradedamus valdyti Geležinkelio riedmenis, išliko sąžiningas valdytojas visą įgyjamosios senaties laiką ir jam nebuvo žinoma ir nėra žinomos jokios kliūtys, trukdančios jam įgyjamosios senaties būdu įgyti nuosavybės teises į Geležinkelio riedmenis. Pažymėjo, kad daiktinės teisės į Geležinkelio riedmenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nėra ir nebuvo įregistruotos jokio asmens vardu. Nurodė, kad Geležinkelio riedmenų valdymo atvirumą ir nepertraukiamumą rodo tai, jog šis turtas buvo įvestas į ilgalaikio turto eksploatacijos aktus, jie buvo naudojami pagal paskirtį, buvo vykdomą jų techninė apžiūra. Pažymėjo, kad, jei per įgyjamosios senaties laiką daikto valdymas pereina keliems asmenims ir kiekvieno iš jų valdymas atitiko CK 4.68 str. nustatytus reikalavimus, tai tų asmenų valdymo laikas skaičiuojamas kartu. Todėl Geležinkelio riedmenų valdymo laikas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2002-07-19, t.y. nuo to momento, kai juos iš AB ‚Vievio malūnas“ perėmė AB „Malsena“. Nurodė, kad per visą valdymo laikotarpį tretieji asmenys reikalavimų dėl jų daiktinių teisių į Geležinkelio riedmenis nepareiškė. Paaiškino, kad suinteresuotas asmuo Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos atsisako registruoti jam priklausančius Geležinkelio riedmenis remiantis pirkimo – pardavimo sutartimi.

5Suinteresuoto asmens Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos. Pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad neprieštarauja, kad būtų nustatytas faktas dėl pareiškėjo nuosavybės teisės į Geležinkelio riedmenis pagal įgyjamąją senatį įgijimo tuo atveju, jeigu nebus pateikta trečiųjų suinteresuotų asmenų pretenzijų ar pareiškimų dėl Geležinkelio riedmenų (b.l. 24).

6Pareiškimas tenkintinas visiškai.

7Nuosavybės teisė gali būti įgyjama įgyjamąja senatimi (CK 4.47 str. 11 p.). Fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą (CK 4.68 str. 1 d.). Įgyjamąja senatimi nuosavybėn gali būti įgyjami tik tie daiktai, kurie gali būti privačios nuosavybės teisės objektais (CK 4.69 str. 1 d.). Įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus bei į kito asmens (ne valytojo) vardu registruotus daiktus (CK 4.69 str. 3 d.). Daikto valdymas laikomas nepertraukiamu, kai asmuo daiktą nepertraukiamai valdė nuo valdymo teisės į daiktą įgijimo iki nuosavybės į tą daiktą įgijimo įgyjamąja senatimi (CK 4.71 str. 1 d.). Jeigu per įgyjamosios senaties laiką daikto valdymas vienam iš kito perėjo keliems asmenims ir kiekvieno iš jų valdymas atitiko CK 4.68 str. nustatytus reikalavimus, tai tų asmenų valdymo laikas skaičiuojamas kartu (CK 4.71 str. 2 d.).

82002-07-19 Ilgalaikio kilnojamojo ii nekilnojamojo turto perdavimo – priėmimo nuosavybėn akto Nr. 1 pagrindu AB „Malsena“ įsigijo iš likviduojamos dėl bankroto AB „Vievio malūnas“ Geležinkelio riedmenis (b.l. 13-21). 2008-09-01 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 08/09/01-2 pagrindu pareiškėjas įgijo iš AB „Malsena“ Geležinkelio riedmenis (b.l. 8-10). Geležinkelio riedmenys buvo perduoti naudoti ūkinėje veikloje nuo 2008-09-01 (b.l. 11-12). Buvo atliekama Geležinkelio riedmenų techninė apžiūra (b.l. 6-7). Geležinkelio riedmenys nėra įregistruoti Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registre (b.l. 5, 33-34).

9Byloje surinktais įrodymais – pareiškėjo atstovo paaiškinimais, byloje esančiais aukščiau nurodytais rašytiniais įrodymais, - visiškai patvirtinama, kad iš pradžių 2002-07-19 AB „Malsena“ (šiuo metu AB „Amilina“), o iš jos pareiškėjas UAB „Malsena plius“ 2008-09-01 sąžiningai įgiję Geležinkelio riedmenis, šį turtą sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai valdė ir valdo iki šiol, t.y. ne mažiau kaip trejus metus, šis turtas nėra įregistruotas kito asmens vardu, pareiškėjo valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas nėra ginčijami kitų asmenų, todėl pripažintina, kad AB „Malsena“ ir pareiškėjas po aštuonerių metų įgijo nuosavybės teisę į šį kilnojamąjį turtą įgyjamąja senatimi ir pareiškėjui nustatytinas nuosavybės teisės į šį kilnojamąjį turtą įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 4.68-4.71 str. str., CPK 5, 177-178, 270, 530-533 str. str., teismas

Nutarė

11pareiškimą patenkinti visiškai.

12Nustatyti faktą, kad UAB „Malsena plius“, į.k. 301673928, 2008 m. rugsėjo 1 d. įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į geležinkelio riedmenis TGM-40 Nr. ( - ), pagaminimo metai 1990, ir TGK-2 Nr. ( - ), pagaminimo metai 1985.

13Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai