Byla 2-634-384/2013
Dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos VRM Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ieškinį atsakovui A. M., teismas,-

1Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Mikšys, sekretoriaujant Ernestai Sakalauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui A. K., atsakovui A. M., jo atstovui advokatui G. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos VRM Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ieškinį atsakovui A. M., teismas,-

Nustatė

2Ieškovės atstovas A. K. prašo priteisti iš atsakovo A. M. regreso 89731,89Lt padarytai žalai regreso tvarka atlyginti, nurodo, kad 2004-11-30 Jurbarko rajono apylinkės teismo sprendimu ir 2005-03-15 Kauno apygardos teismo nutartimi iš ieškovės buvo priteista L. M. 70000Lt neturtinei žalai atlyginti, 3512,40Lt darbo užmokesčio ir pensijos skirtumo nuo 2002-01-11 iki 2003-11-01, 500Lt bylinėjimosi išlaidų, 612,21Lt turtinei žalai atlyginti ir po 132,52Lt kas mėnesį periodinių išmokų, kurios bus mokamos iki visiško darbingumo L. M. atstatymo. Ieškovės atstovas paaiškino, kad A. M., dirbdamas priešgaisrinėje apsaugoje, 2002m. sausio mėnesį sukėlė eismo įvykį, kurio metu žuvo E. M. bei sunkiai sužalota L. M.. Už padarytą nusikalstamą veiką A. M. buvo nuteistas, o iš tarnybos Jurbarko PGT A. M. buvo atleistas 2002-01-21. Iki ieškinio padavimo į teismą ieškovė L. M. sumokėjo 89731,89Lt, periodinių išmokų mokėjimas jai tęsiamas iki šio laiko, todėl ieškovės atstovo nuomone ieškinys pareikštas teisme nepraleidus ieškinio senaties termino ir todėl ieškinys turėtų būti patenkintas visiškai.

3Atsakovas A. M. su ieškiniu sutinka iš dalies, tai yra sutinka, jog iš jo ieškovei būtų priteista 3843,08Lt ieškovės sumokėtų L. M. periodinių išmokų už tris metus, likusioje dalyje atsakovas ieškinį prašo atmesti, nes praleistas ieškinio senaties terminas, nurodo, kad 2002m.sausio 10d. jis sukėlė eismo įvykį, kurio metu sunkiai sužalojo L. M. bei žuvo jos dukra. Už padarytą nusikaltimą A. M. buvo nuteistas. Kadangi nusikaltimą atsakovas padarė dirbdamas Jurbarko priešgaisrinėje apsaugoje ir su darbovietės automobiliu, tai ir padarytą žalą privalėjo atlyginti atsakovo buvusioji darbovietė. Ieškovė 70000Lt neturtinę ir 4624,61Lt atlygino 2005-08-01, todėl A. M. nuomone dėl nuostolių atlyginimo į teismą privalėjo kreiptis ne vėliau kaip 2008-08-01, nes DK 27str.2d. nurodoma, kad bendrasis ieškinio senaties terminas šio kodekso reglamentuojamiems santykiams yra treji metai. Be to CK 1.125str.8d. nurodoma, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, o CK 1.127str.numatyta, kad iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento. Atsakovo nuomone šiuo atveju pagrindinę prievolę sudaro turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas 2005-08-01, todėl ieškovė, kreipdamasi į teismą paleido ieškinio senaties terminą. Atsakovo nuomone, kad ieškovė gali reikalauti regreso tvarka, kad A. M. atlygintų išmokėtas periodines išmokas už tris metus sumoje 3843,08Lt, todėl ieškinys šioje dalyje turėtų būti patenkintas.

4Ieškinys tenkintinas visiškai. Nustatyta, kad 2002m. birželio 10d. Jurbarko rajono apylinkės teismo nuosprendžiu A. M., tuo metu dirbęs Jurbarko rajono priešgaisrinėje apsaugoje, nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 246str.5d. už tai, kad 2002m.sausio 10d., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, vairavo transporto priemonę pažeisdamas Kelių eismo taisyklių reikalavimus, sukėlė eismo įvykį, kurio metu žuvo E. M. bei buvo sunkiai sužalota L. M..(1t.,b.l.112-114) 2004m.lapkričio 30d. Jurbarko rajono apylinkės teismo sprendimu bei 2005m.kovo 15d. Kauno apygardos teismo nutartimi L. M. iš Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priteista 70000Lt neturtinei žalai atlyginti, 612,21Lt turtinei žalai atlyginti, 3512,40Lt darbo užmokesčio ir pensijos skirtumo nuo 2002-01-11 iki 2003-11-01, 500Lt advokato pagalbai apmokėti ir po 132,52Lt kas mėnesį periodinių išmokų nuo 2003-11-01 iki visiško darbingumo atstatymo L. M..(1t.,b.l.108-111) Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matosi, kad 2008-08-01 ieškovė L. M. atlygino padarytą turtinę ir neturtinę žalą, bylinėjimosi išlaidas bei darbo užmokesčio ir pensijos skirtumą bei kiekvieną mėnesį moka periodines išmokas L. M. po 132,52Lt, kurių iki kreipimosi su ieškiniu į teismą sumokėjo 15107,28Lt.CK 6.280str.1d. numatyta, kad „ atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio“. Be to DK 255str.1d.2p. įtvirtinta nuostata, kad darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, jei „ žala padaryta jo nusikalstama veika, kuri konstatuota Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka“. Akivaizdu, jog A. M. nusikalstamos veikos padarymo metu dirbęs Jurbarko rajono priešgaisrinėje apsaugoje ir vairavęs Jurbarko rajono priešgaisrinei apsaugai priklausiusį automobilį, su kuriuo padarė neatsargų nusikaltimą, privalo ieškovei regreso tvarka atlyginti padarytą žalą. Atsakovas su tuo iš esmės sutinka, tačiau A. M. nuomone ieškinio reikalavimams dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo turėtų būti taikomas ieškinio senaties institutas, nes ieškinio senaties terminas šiems reikalavimams pasibaigė 2008-08-01. CK 1.127str.4d. numatyta, kad „ iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento“. Atsakovo nuomone ieškovė pagrindinę prievolę įvykdė jau 2005-08-01, kai atlygino padarytą neturtinę ir turtinę žalą L. M.. Ieškovės atstovo nuomone, pagrindinė prievolė dar nėra baigta įvykdyti, nes L. M. iki šio laiko mokamos periodinės išmokos po 132,52Lt kas mėnesį. Iš byloje esančių duomenų teismas daro išvadą, kad ieškovei tekusios prievolės L. M. atlyginti padarytą turtinę, neturtinę žalą, mokėti periodines išmokas iki visiško jos darbingumo atstatymo, susijusios su atsakovo padaryta viena nusikalstama veika. Iš šių aplinkybių darytina išvada, kad ieškovė L. M. įvykdė tik dalį pagrindinės prievolės ir ją vykdo ir šiuo metu, todėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos VRM Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba kreipdamasi į teismą dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka ieškinio senaties termino nepraleido, ieškinio atmesti dėl šios priežasties nėra pagrindo. Kadangi ginčo tarp šalių dėl ieškovės išmokėtos pinigų sumos L. M. nėra, tai ieškinys tenkinamas visiškai, priteisiant iš A. M. ieškovei 89731,89Lt nuostoliams atlyginti regreso tvarka.

5Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo A. M. į valstybės pajamas priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 2692Lt žyminio mokesčio ir 15Lt pašto išlaidų, viso 2707 Lt.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 255str.1d.2p., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.280str.1d., 1.127str.4d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96str., teismas,-

Nutarė

7Ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš A. M.,a.k( - ) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos VRM Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybai, į/k190454391, (89731,89Lt) aštuoniasdešimt devynis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt vieną litą 89ct padarytai žalai regreso tvarka atlyginti.

8Priteisti iš A. M.,a.k.3660119016, į valstybės pajamas (2707Lt) du tūkstančius septynis šimtus septynis litus bylinėjimosi išlaidų.

9Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Jurbarko rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai