Byla 2A-285-198/2014
Dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 9 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-24-913/2013

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Birutės Jonaitienės,

2kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės ir Zinos Mickevičiūtės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. P. apeliacinį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 9 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-24-913/2013 ir

Nustatė

32014 m. sausio 7 d. Anykščių rajono apylinkės teisme gautas atsakovės V. O. prašymas priimti papildomą sprendimą byloje Nr. 2-24-913/2013 ir priteisti iš ieškovės N. P. 1121 Lt bylinėjimosi išlaidų V. O., atnaujinti terminą pareiškimui dėl papildomo sprendimo paduoti. Nurodė, kad terminą pareiškimui paduoti praleido dėl to, jog nežinojo, kad ne visos atstovavimo ir kitos išlaidos jai yra priteistos. Pažymėjo, kad teismo prerogatyva yra suskaičiuoti ir priteisti visas išlaidas, todėl mano, kad priežastys dėl kurių yra praleistas terminas yra svarbios. Taip pat nurodė, jog Panevėžio apygardos teismas 2013-10-11 sprendimu Anykščių rajono apylinkės teismo 2013-06-18 sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – ieškovės N. P. ieškinį atmetė. Panevėžio apygardos teismas, priėmęs byloje sprendimą, neišsprendė visų bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo, todėl šioje byloje yra reikalingas papildomas sprendimas. Išnagrinėjus bylą liko neišspręstas 1000 Lt atstovavimo išlaidų klausimas, bei UAB „Asmija“ suteiktų paslaugų 121 Lt klausimas.

4Anykščių rajono apylinkės teismas 2014 m. sausio 9 d. papildomu sprendimu atnaujino terminą atsakovei V. O. pareiškimui dėl papildomo sprendimo paduoti. Pareiškimą tenkino. Priteisė atsakovei V. O. iš ieškovės N. P. 1121 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas terminą pareiškimui dėl papildomo sprendimo paduoti atnaujino, nes pripažino, jog jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Kadangi atsakovės V. O. bylinėjimosi išlaidų klausimas nebuvo išspręstas priimant sprendimą, bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, todėl atsakovės V. O. prašymu pirmosios instancijos teismas šį klausimą išsprendė, priimdamas papildomą sprendimą.

5Apeliaciniu skundu ieškovė N. P. prašo Anykščių rajono apylinkės teismo 2014-01-09 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo atmesti atsakovės prašymą dėl papildomų bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Mano, jog dėl papildomo sprendimo ir prašymo atnaujinti praleistą terminą atsakovė turėjo kreiptis ne į Anykščių rajono apylinkės teismą, bet į Panevėžio apygardos teismą, kadangi būtent šio teismo sprendimas buvo priimtas ir jis yra įsiteisėjęs. Nurodo, jog atsakovė praleido terminą dėl priežasčių, kurios negali būti laikoms svarbiomis, kadangi atsakovei teisinę pagalbą teikė kvalifikuoti teisininkai, kurie turėjo savo klientei paaiškinti visus teisinius niuansus ir negalėjo veikti savarankiškai, pateikiant bylinėjimosi išlaidų apskaičiavimą tik dėl 2000 Lt. Teigia, jog teismas privalėjo pranešti apie gautą atsakovės prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo visiems proceso dalyviams, kurie būtų turėję galimybę išdėstyti savo poziciją šiuo klausimu. Ieškovės nuomone aplinkybė, jog byloje yra dar vienas advokato kvitas 1000 Lt sumai nėra pagrindas tenkinti atsakovės prašymą dėl papildomų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, nes sutartis su jos atstove advokate J. U. buvo nutraukta, o advokatas S. K. dalyvavo tik dviejuose teismo posėdžiuose, todėl teismas turėjo į šią aplinkybę atsižvelgti. Nurodo, jog bylinėjimosi išlaidos 121 Lt sumai negali būti priteistos, kadangi nė vienas teismų, priėmusių sprendimus šioje civilinėje byloje, nesirėmė UAB „Asmija“ atliktu brėžiniu bei ši suma atsakovės atstovo pateiktame bylinėjimosi išlaidų paskaičiavime taip pat nebuvo įtraukta.

6Atsakovė V. O. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, jog nagrinėjamu atveju ir pats teismas privalo būti aktyvus, nes įstatymas nurodo, jog papildomo sprendimas priėmimas galimas ir teismo iniciatyva. Pareiškėjai atnaujinus įstatymo nustatytą ir praleistą terminą, kita šalis negali ginčyti atnaujinimo pagrįstumo, kadangi termino atnaujinimo klausimas sprendžiamas tik pareiškėjo atžvilgiu. Nurodo, jog Panevėžio apygardos teismas apeliacine tvarka priėmė naują sprendimą, todėl formaliai laikytina, jog Panevėžio apygardos teismo 2013-10-11 sprendimas yra Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimas.

7Apeliacinis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1 d.).

9Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovės apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, jog bylos išnagrinėjimas, Anykščių rajono apylinkės teismui priimant 2014-01-09 papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo sudaro absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą. Pagal LR civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 dalies 6 punktą absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu pripažįstamas bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos teismui taisyklių pažeidimas. Pastaroji teismingumo taisyklė buvo pažeista. LR civilinio proceso kodekso 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, jog teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog Panevėžio apygardos teismas 2013 m. spalio 11 d. sprendimu Anykščių rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą, kuriuo ieškovės N. P. ieškinį dėl teisės į leidimą statyti tvorą pripažinimo be gretimo sklypo bendraturčių sutikimo atmetė bei priteisė iš N. P. 2245 Lt bylinėjimosi išlaidų V. O.. Atsižvelgiant į tai, jog sprendimą nagrinėjamoje byloje yra priėmęs Panevėžio apygardos teismas, darytina išvada, jog tik Panevėžio apygardos teismas dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva galėjo priimti papildomą sprendimą, kadangi kaip nurodo savo pareiškime atsakovė, apeliacinės instancijos teismas neišsprendė visų bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Teisėjų kolegija pažymi, jog papildomas sprendimas yra sudedamoji priimto byloje teismo sprendimo dalis ( E.Laužikas, V.Mikelėnas, V.Nekrošius Civilinio proceso teisė II tomas, 183 psl.).

10LR Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog absoliučiais sprendimo negaliojimo pagrindais yra pripažįstami ir tokie atvejai, jeigu pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą. Byloje nėra duomenų, jog apie gautą atsakovės V. O. prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo buvo pranešta visiems proceso dalyviams. Atsakovės V. O. prašymą dėl papildomo sprendimo apylinkės teismas išnagrinėjo apie jį nepranešęs kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims. Kadangi ieškovė savo apeliacinį skundą grindžia ir šia aplinkybe, yra pagrindas daryti išvadai, jog teismo sprendimas turi būti panaikintas ir dėl šio absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindo. Atsakovė V. O. pareiškimu prašė priimti papildomą sprendimą ir priteisti jai papildomai iš ieškovės N. P. 1121 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė bei kiti proceso dalyviai turi teisę teismui teikti argumentus dėl papildomų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo bei dėl praleisto termino iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo atnaujinimo ir jiems apie bylos nagrinėjimą privalo būti pranešta ( CPK 42 STR., 277 str. 3 d., 153 str. 2 d.).

11Pirmosios instancijos teismo papildomas sprendimas naikinamas ir byla pagal teismingumą perduodama Panevėžio apygardos teismui nagrinėti iš naujo CPK 329 str. 2 d. 6 p. ir 3 d. 1 p. pagrindais – buvo pažeistos bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos teismui taisyklės bei byla buvo išnagrinėta įstatymo nustatyta tvarka nepranešus apie bylos nagrinėjimą byloje dalyvaujantiems asmenims.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 329 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 3 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Anykščių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 9 d. papildomą sprendimą panaikinti ir bylą pagal teismingumą perduoti Panevėžio apygardos teismui.

Proceso dalyviai