Byla 2VP-4641-837/2017
Dėl baudos skyrimo, suinteresuotiems asmenims (duomenys neskelbtini) vadovui V. B., (duomenys neskelbtini)

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Jasonas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Andriaus Bespalovo pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuotiems asmenims ( - ) vadovui V. B., ( - ).

2Teismas

Nustatė

3Antstolis kreipėsi į teismą pareiškimu ir prašė vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585, 593 straipsnio nuostatomis už antstolio patvarkymo nevykdymą skirti ( - ) vadovui V. B. baudą. Nurodė, kad antstolio kontoroje yra užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) remiantis Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 29 d. išduotu vykdomuoju raštu Nr. ( - ) dėl 1896,15 Eur skolos išieškojimo iš skolininko V. B. Skolininkui nemokant skolų, buvo pradėtas priverstinis vykdymo procesas, tikrinta skolininko turtinė padėtis. Nustačius, kad skolininkas dirba ( - ), 2013 m. sausio 18 d. patvarkymas dėl skolos išieškojimo registruotu paštu buvo išsiųstas skolininko darbovietei. Iš V. B. darbo užmokesčio neatliekant išskaitymų ir nevykdant antstolio 2013 m. sausio 18 d. patvarkymo, VšĮ vadovas 2016 m. rugsėjo 19 d. patvarkymu buvo įspėtas dėl baudos skyrimo, tačiau išskaitymai nebuvo vykdomi.

42017 m. sausio 20 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi, antstolio pareiškimas buvo tenkintas, skiriant ( - ) vadovui V. B. už 2013 m. sausio 18 d. patvarkymo dėl skolos išieškojimo nevykdymą, 5 (penkių eurų) baudą už kiekvieną nevykdymo dieną skaičiuojant baudą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

52017 m. balandžio 25 d. Panevėžio apygardos teismo nutartimi, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis buvo panaikinta, perduodant klausimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

6Vadovaujantis CPK 593 straipsnio 3 dalimi, antstolio pareiškimas dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Byloje nustatyta, kad antstolio žinioje yra vykdomoji byla Nr. ( - ), kurioje pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 29 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. ( - ) vykdomas išieškojimas dėl 1896,15 skolos išieškojimo iš skolininko V. B. išieškotojo ( - ) naudai (vykd. byla, b. l. 2). 2013 m. sausio 18 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl skolos išieškojimo (vykd. byla, b. l. 27), kuris išsiųstas registruotu paštu ir įteiktas ( - ) (vykd. byla, b. l. 30). Skolininkas V. B. 2014 m. balandžio 15 d. prašymu informavo antstolį, kad skolos bus dengiamos iš darbdavio 20 proc. išskaitymais kiekvieno mėnesio 15 d. ( vykd. byla, b. l. 31). Antstolis 2014 m. balandžio 30 d. bei 2016 m. rugsėjo 19 d. priėmė patvarkymus dėl informacijos pateikimo, kuriais ( - ) ne tik nurodė nustatytu terminu pateikti duomenis, kodėl nėra vykdomos išskaitos iš skolininko V. B. darbo užmokesčio, tačiau ir nurodė, jog už antstolio reikalavimų nevykdymą kalti asmenys gali būti baudžiami (vykd. byla, b. l. 34, 41).

9Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu įgyvendinamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisų ir teisėtų interesų. CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus.

10CPK 585 straipsnio 1, 2 dalys nustato, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, yra privalomi visiems asmenims, o asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 289 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jei šiuos veiksmus atlieka juridinis asmuo, bauda skirtina jo vadovui arba kitam atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 2, 3 dalys).

11Byloje nenustatyta jokių objektyvių priežasčių sutrukdžiusių skolininko darbdaviui įvykdyti antstolio patvarkymą. Iš Sodros pažymos apie skolininko V. B. užmokesčio sumas ir įmokas už 2013 m. sausio 1 d. – 2017 m. balandžio 30 d. laikotarpį duomenų nustatyta, kad skolininkas ir VŠĮ ( - ) vadovas V. B., visu šiuo laikotarpiu kaip darbuotojas iš darbovietės ( - ) gavo darbo užmokestį. Už anstolio patvarkymo nevykdymą ( - ) vadovui skirtina bauda, kurios dydis nustatytinas atsižvelgiant į tai, kad antstoliui nebuvo pranešta apie priežastis, sutrukdžiusias įvykdyti patvarkymą, buvo vilkinimas išieškojimas, atsižvelgtina į padaryto pažeidimo pobūdį, tęstinumą, pažeidimo laiką bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. ( - ) vadovas yra V. B., todėl jam skirtina 5 Eur bauda už kiekvieną nevykdymo dieną. Teismas įvertinęs visus byloje esančius duomenis, baudos mokėjimą terminą skaičiuoja 2017 m. sausio 5 d. (bylos gavimo teisme dienos).

12Bauda skaičiuojama nuo 2017 m. sausio 5 d. atsižvelgiant į tai, kad kai buvo priimtas antstolio 2013 m. sausio 18 d. patvarkymas, ( - ) vadovas pradžioje vykdė antstolio reikalavimus, nes 2014 metais iš skolininko buvo išieškoti 245,72 Eur, kurie paskirstyti išieškotojams ir vykdymo išlaidoms apmokėti (vykd. bylos, b.l. 39-40). Taip pat atsižvelgiama į tai, kad 2016 m. rugsėjo 19 d. antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo įpareigojo ( - ) vadovą pateikti informaciją, kodėl nevykdomi išieškojimai iš skolininko darbo užmokesčio, tačiau negavus informacijos, pareiškimą dėl baudos skyrimo antstolis priėmė tik 2016 m. gruodžio 22 d., kuris teisme gautas 2017 sausio 5 d.

13Vadovaudamasis CPK 585 straipsnio 2, 3 dalimis teismas

Nutarė

14pareiškimą tenkinti

15Už antstolio Andriaus Bespalovo 2013 m. sausio 18 d. patvarkymo dėl skolos išieškojimo nevykdymą ( - ) vadovui V. B., a.k. ( - ) skirti 5 Eur (penkių eurų) baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, skaičiuojant baudos terminą nuo 2017 m. sausio 5 d.

16Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos Panevėžio apygardos teismui paduodant skundą per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai