Byla 1S-174-174/2010
Dėl nutarimų nutraukti ikiteisminį tyrimą panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta Miliuvienė, sekretoriaujant Aušrai Čybienei, teismo posėdyje išnagrinėjo UAB „Senukų prekybos centras“ prezidento A. R. skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-08 nutarties, kuria atmestas UAB „Senukų prekybos centras“ atstovo S. R. skundas dėl nutarimų nutraukti ikiteisminį tyrimą panaikinimo, ir

Nustatė

22008-12-24 Klaipėdos apskrities VPK Klaipėdos miesto 3-iajame PK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 33-1-01264-08 dėl svetimo turto pagrobimo, tai yra dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 1 dalyje, padarymo.

3Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2008-11-01 ir 2008-11-12 iš prekybos centro „Senukai“, esančio Šilutės pl. 35/35A, Klaipėdoje, perklijavus lipdukus su prekių brūkšniniais kodais, nurodant mažesnę kainą, apgaule įgyta UAB „Senukų prekybos centras“ priklausančio turto už 3 257,18 Lt.

4Ikiteisminio tyrimo metu 2009-03-03 M. V. buvo pareikštas įtarimas pagal BK 182 straipsnio 1 dalį dėl sukčiavimo.

5Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Trečiojo skyriaus prokurorės Dainos Dyburienės 2009-05-14 nutarimu ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo nutrauktas, nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo M. V. kaltę dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 1 dalyje, padarymo.

6Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Viktoro Kičiatovo 2009-06-10 nutarimu atmestas „Senukų prekybos centro“ skundas dėl prokurorės D. Dyburienės 2009-05-14 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą panaikinimo.

7Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo S. P. 2009-07-16 nutartimi ikiteisminis tyrimas atnaujintas.

8Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokurorės D. Dyburienės 2009-11-26 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. 33-1-01264-08 dėl M. V. vėl nutrauktas, nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo.

9Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Vilmanto Ančiukaičio 2009-12-24 nutarimu atmestas „Senukų prekybos centro“ skundas dėl prokurorės D. Dyburienės 2009-11-26 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą panaikinimo.

10UAB „Senukų prekybos centras“ atstovas 2010-01-12 Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateikė skundą dėl prokuroro V. Ančiukaičio 2009-12-24 nutarimo panaikinimo.

11Skundžiama nutartimi atmestas „Senukų prekybos centro“ atstovo S. R. skundas dėl Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Ančiukaičio 2009-12-24 nutarimo, kuriuo atmestas „Senukų prekybos centro“ skundas dėl prokuroro V. Ančiukaičio 2009-12-24 nutarimo panaikinimo.

12Skundu „Senukų prekybos centro“ prezidentas A. R. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjos Violetos Balčiūnienės 2010-04-08 priimtą nutartį ir įpareigoti tęsti ikiteisminį tyrimą dėl M. V. galbūt padarytos nusikalstamos veikos baudžiamojoje byloje Nr. 33-1-01264-08. Nurodo, kad apklausiamas kaip įtariamasis M. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, tai užfiksuota ir vaizdo medžiagoje, kad jis 2008-11-01 ir 2008-11-12 lankėsi prekybos centre „Senukai“, esančiame Šilutės pl. 35/35A, Klaipėdoje, tačiau toje medžiagoje nėra užfiksuota, kad jis perklijuoja prekių brūkšninius kodus. M. V. parodė, kad 2008-11-01 jis vyko į Klaipėdą pas draugus, o tą dieną du kartus, tai yra 15.02 val. ir 18.22 val., jis pirko prekes parduotuvėje Klaipėdoje, nes jam skubiai prireikė net keturių vienodų įrankių galvučių komplektų. Kitą kartą apklaustas įtariamasis M. V. nurodė, kad įrankių galvučių komplektus pirko todėl, kad šioms prekėms buvo taikoma akcija.

13Pareiškėjo skunde pažymima, kad M. V. 2008 metais nuolatos lankydavosi UAB „Senukų prekybos centras“ parduotuvėse, esančiose Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje, taip pat kitų prekybos tinklų parduotuvėse. Po apsilankymų parduotuvėse Kaune 2008-11-03 ir 2008-11-06, M. V. 2008-11-12 16.33 val. ir 18.35 val. vėl pirko tuos pačius galvučių komplektus (tris vienetus) kaip ir 2008-11-01 parduotuvėje Klaipėdoje (iš viso 7 vienetus). Pareiškėjas nurodo, kad šie įrankiai naudojami varžtams užsukti/atsukti, jie yra ilgaamžiai ir buityje paprastai užtenka vieno komplekto ilgam. Taigi visiškai nesuprantama, kokiu tikslu įtariamajam reikėjo 7 vienodų įrankių galvučių komplektų. Tuo tarpu ši aplinkybė nepasirodė svarbi nei vyriausiojo prokuroro pavaduotojui V. Ančiukaičiui, nei ikiteisminio tyrimo teisėjai V. Balčiūnienei. Jų manymu, nesant vaizdo medžiagoje užfiksuoto prekių brūkšninių kodų perklijavimo fakto, nėra ir M. V. kaltės.

14Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Kauno miesto apylinkės teismui nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. 1-2588-347/2009 (Nr. 1-19-347/2010) dėl M. V. sukčiavimo parduotuvėse Kaune, pastarasis grąžino UAB „Senukų prekybos centras“ dalį sukčiavimo būdu įgytų prekių. 2010-02-03 M. V. „Senukų prekybos centrui“ parašė prašymą priimti prekes, kurias buvo paėmęs iš parduotuvių Kaune ir Vilniuje. Prekės buvo priimtos 2010-02-03 pagal du aktus. Apžiūrėjus grąžinamas prekes ir išanalizavus inventorizacijų metu nustatytus duomenis, išsiaiškinta, kad nei parduotuvėse Vilniuje, nei Kaune nebuvo nustatytas grąžintos įrankių dėžės (įrankių galvučių komplekto) trūkumas, prekės kodas 50842650. Tokios prekės trūkumas nustatytas parduotuvėje Klaipėdoje. Taigi grąžindamas prekę kodu 50842650 įtariamasis M. V. pripažino, kad ją įsigijo 2008-11-12 sukčiavimo būdu: už šią prekę mokėjo 25,08 Lt, nors tuo metu įrankių galvučių komplekto kaina buvo 313,90 Lt (2010-02-03 akte nurodyta 2010-02-03 galiojusi mažmeninė kaina – 315 Lt). Paaiškėjus šioms aplinkybėms, pareiškėjo teigimu, turi būti panaikinta skundžiama nutartis ir atnaujintas ikiteisminis tyrimas.

15Pareiškėjas pažymi, kad šioje byloje ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 33-1-01264-08 dėl M. V. nutrauktas, taigi tolimesnis tyrimas neturi prasmės, nes ikiteisminio tyrimo medžiaga bus padėta į stalčių, o už pasikėsinimą sukčiauti teistas M. V. ir toliau galės tęsti savo „veiklą“. Iš byloje surinktos medžiagos matyti, kad brangūs įrankių komplektai buvo nupirkti už žymiai mažesnę, negu tuo metu buvo nustatyta, kainą, šiuos įrankių komplektus pirko M. V., kuris konkrečiai neįvardijo nė vieno asmens, kas galėjo perklijuoti prekių kodus, kam pardavė ar kitokiu būdu perdavė nusipirktas prekes. Šias aplinkybes, pareiškėjo teigimu, būtina išsiaiškinti, o be M. V. tai nebus įmanoma padaryti.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 2 straipsniu, prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymių, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika, tačiau ikiteisminio tyrimo metu nebuvo imtasi visų priemonių, siekiant išsiaiškinti visas bylos aplinkybes ir nustatyti visus nusikalstamoje veikoje dalyvavusius asmenis, o prokurorų nutarimai nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl įtariamojo M. V. bei skundžiama ikiteisminio tyrimo teisėjos 2010-04-08 nutartis priimti skubotai, bylos aplinkybes įvertinus tik formaliai.

17Pareiškėjos UAB „Senukų prekybos centras“ prezidento A. R. skundas atmestinas.

18Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros žemesniojo ir aukštesniojo prokurorų nutarimuose ir skundžiamoje nutartyje pagrįstai konstatuota, jog byloje nėra aplinkybių, rodančių, kad M. V. veiksmuose buvo sukčiavimo sudėties požymių.

19Ikiteisminis tyrimas atliktas išsamiai, buvo atlikti būtini procesiniai veiksmai analizuojant ir vertinant įrodymus bei aplinkybes, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai ištirti.

20Apylinkės teismas, išanalizavęs tyrimo metu surinktus duomenis skundžiamoje nutartyje, padarė pagrįstą išvadą, kad ikiteisminis tyrimas nutrauktas pagrįstai. Su tokia apylinkės teismo išvada sutinka ir aukštesnysis teismas.

21Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo surinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių M. V. kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 1 dalyje, padarymo. Iš UAB „Senukų prekybos centras“ pateikto vaizdo įrašo nustatyta, kad M. V. 2008-11-01 ir 2008-11-12 lankėsi prekybos centre „Senukai“ Klaipėdoje ir pirko prekių, iš jų ir įrankių komplektų, tačiau šioje vaizdo medžiagoje neužfiksuota, kad jis prekybos salėje būtų perklijavęs prekių brūkšninius kodus. Priešingai, iš pateikto vaizdo įrašo nustatyta, kad 2008-11-01 15.02 val. ir 18.22 val., 2008-11-12 16.33 val. ir 18.35 val. prekybos centre „Senukai“ Klaipėdoje prie kasų prieina vyriškis, kaip vėliau nustatyta, M. V., pateikia prekes kasininkei, kurias pastaroji nuskenuoja, o vyriškis sumoka už prekes ir praeina pro kasą. Faktas, jog M. V. perklijuotų prekių brūkšninius kodus, vaizdo medžiagoje neužfiksuotas. Pareiškėjos skunde nurodytos aplinkybės, kad M. V. gyvena Kaune, o ne Klaipėdoje, kad jis skirtingu laiku Klaipėdos „Senukų prekybos centre“ pirko net 7 vienetus įrankių galvučių komplektų ir nenurodė, kam pardavė ar kitokiu būdu perdavė nusipirktas prekes, nes buityje paprastai naudojamas tik vienas tokių įrankių komplektas, kad analogiškas veikas M. V. yra padaręs „Senukų prekybos centrui“ priklausančiose parduotuvėse, esančiose Vilniuje ir Kaune, negali būti pripažintos tiesioginiu įrodymu dėl nusikalstamos veikos padarymo „Senukų prekybos centre“ Klaipėdoje. Apklausiamas kaip įtariamasis M. V. parodė, kad jis lankėsi prekybos centre „Senukai“ Klaipėdoje, pirko įrankių komplektus ir kitų prekių, už prekes sumokėjo kasoje, tačiau prekybos salėje prekių brūkšninių kodų neperklijavo. Ikiteisminio tyrimo metu buvo išnaudotos visos baudžiamojo proceso galimybės ir atlikti visi būtini proceso veiksmai, tačiau ikiteisminio tyrimo metu nesurinkta neginčijamų ir akivaizdžių įrodymų, pagrindžiančių M. V. kaltę dėl sukčiavimo. Pareiškėjos teiginiai dėl M. V. sukčiavimo nepagrįsti faktiniais duomenimis. Pareiškėjos skunde nurodyta aplinkybė apie tai, kad M. V. įtariamas analogiškų nusikalstamų veikų padarymų „Senukų prekybos centui“ priklausančiose parduotuvėse, esančiose Kaune ir Vilniuje, bei tai, kad dėl M. V. yra pradėti ikiteisminiai tyrimai ir priimti nuosprendžiai, todėl ir ta aplinkybė, jog M. V. perklijuoja prekių brūkšninius, negali būti neginčytinu įrodymu, nesant tokių duomenų. Pareiškėjos teiginiai apie M. V. sukčiavimą neparemti faktiniais duomenimis, remiamasi tik prielaidomis, kuriomis negalima remtis. Visos abejonės dėl padarytos nusikalstamos veikos turi būti vertinamos kaltinamojo naudai.

22Ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo nutrauktas pagrįstai. Šios aplinkybės buvo nurodytos apylinkės teismo. Apylinkės teismas tinkamai įvertino ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis ir padarė teisingą išvadą, kad naikinti skundžiamų prokurorų nutarimų nėra pagrindo.

23Skundžiama Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-08 nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Skundas nurodytais pagrindais negali būti tenkinamas, todėl atmestinas.

24Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 442 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25UAB „Senukų prekybos centras“ prezidento A. R. skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-08 nutartį.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta... 2. 2008-12-24 Klaipėdos apskrities VPK Klaipėdos miesto 3-iajame PK buvo... 3. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2008-11-01 ir 2008-11-12 iš prekybos... 4. Ikiteisminio tyrimo metu 2009-03-03 M. V. buvo pareikštas įtarimas pagal BK... 5. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Trečiojo skyriaus prokurorės... 6. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo... 7. Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo S. P.... 8. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokurorės D.... 9. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo... 10. UAB „Senukų prekybos centras“ atstovas 2010-01-12 Klaipėdos miesto... 11. Skundžiama nutartimi atmestas „Senukų prekybos centro“ atstovo S. R.... 12. Skundu „Senukų prekybos centro“ prezidentas A. R. prašo panaikinti... 13. Pareiškėjo skunde pažymima, kad M. V. 2008 metais nuolatos lankydavosi UAB... 14. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Kauno miesto apylinkės teismui... 15. Pareiškėjas pažymi, kad šioje byloje ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 2... 17. Pareiškėjos UAB „Senukų prekybos centras“ prezidento A. R. skundas... 18. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros žemesniojo ir aukštesniojo... 19. Ikiteisminis tyrimas atliktas išsamiai, buvo atlikti būtini procesiniai... 20. Apylinkės teismas, išanalizavęs tyrimo metu surinktus duomenis skundžiamoje... 21. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo surinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių... 22. Ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo nutrauktas pagrįstai. Šios aplinkybės... 23. Skundžiama Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-08 nutartis yra... 24. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 442 straipsnio 1 dalies 1... 25. UAB „Senukų prekybos centras“ prezidento A. R. skundą atmesti ir palikti... 26. Nutartis neskundžiama....