Byla 2-3238-362/2013
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius,

2Sekretoriaujant S. Batulevičienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ atstovui A. V.,

4atsakovui S. U.,

5nedalyvaujant atsakovui M. U., pranešta tinkamai,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškinį civilinėje byloje dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8Ieškovas 2012 10 31 Šiaulių apylinkės teisme priimtu ieškinio pareiškimu prašo priteisti iš atsakovų solidariai 712,89 Lt įsiskolinimo už gyvenamosios patalpos nuomą ir komunalinius patarnavimus, 16,43 Lt delspinigių bei 7,75 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo įvykdymo. Įteikus procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu, kadangi buvo gauti pranešimai, jog nurodytu adresu atsakovai nebegyvena, negavus atsiliepimo į pateiktą ieškinio pareiškimą, 2012 12 13 buvo priimtas sprendimas už akių, kuriuo ieškovo reikalavimai buvo visiškai patenkinti. 2013 02 22 Šiaulių apylinkės teisme gautas pareiškimas dėl termino atnaujinimo bei sprendimo už akių peržiūrėjimo, ir 2013 03 21, pašalinus pareiškimo trūkumus, priimta teismo nutartis atnaujinti terminą pareiškimui paduoti, pareiškimas buvo priimtas. 2013 04 24 sprendimas už akių buvo panaikintas, bylos nagrinėjimas atnaujintas. 2013 05 06 prie bylos prijungta kita civilinė byla, kurioje ieškovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ 2013 02 01 Šiaulių apylinkės teisme priimtu ieškinio pareiškimu prašo priteisti iš atsakovų S. U., M. U. 1056,19 Lt įsiskolinimo už gyvenamosios patalpos nuomą ir komunalinius patarnavimus, 59,01 Lt delspinigių bei 7,75 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo įvykdymo, ieškinio pagrindas – ta pati gyvenamosios patalpos terminuota nuomos sutartis. 2013 09 07 surašytu ieškinio pareiškimu ieškovas patikslino 2013 02 01 ieškinio reikalavimus, bei prašė priteisti iš atsakovų solidariai 3076,65 Lt įsiskolinimo už gyvenamosios patalpos nuomą ir komunalinius patarnavimus, 308,39 Lt delspinigių bei 7,75 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas. 2013 06 0 6 teismui pateiktas priešieškinis, kuriuo atsakovas S. U. prašė pripažinti 2012 09 29 Negyvenamųjų patalpų ir kilnojamo turto bei inventoriaus nuomos sutarties 5.5, 3,12, 4.3 p. nesąžiningais ir negaliojančiais.

9Ieškovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ nurodo, jog 2012 08 29 buvo sudaryta su abiems atsakovais terminuota negyvenamųjų patalpų ir kilnojamo turto bei inventoriaus nuomos sutartis, kuria atsakovams buvo išnuomotas dviejų kambarių butas ( - ), žiemos laikotarpiui, sutartis buvo derinta ir abiejų atsakovų pasirašyta, vienas sutarties egzempliorius jiems paliktas, turtas perduotas, surašant aktą. Ši sutartis atsakovų įstatymo numatyta tvarka nebuvo nutraukta, ji nutraukta ieškovo iniciatyva 013 05 24. Prašoma iš atsakovų priteisti nesumokėtą nuomos mokestį, sutartyje sutartus mokesčius už komunalinius patarnavimus, bei sutartyje numatytus delspinigius už nesavalaikį atsiskaitymą, taip pat patirtą dėl spynos širdelės keitimo žalą ir bylinėjimosi išlaidas.

10Atsakovas S. U. parodo, jog sutartis buvo pasirašyta išnuomojamame bute, vienas egzempliorius buvo jam paliktas, tačiau jis sutarties neskaitė, nors tokią galimybę turėjo, kadangi butas tapo jam nereikalingas, išvykus sūnui į užsienį, o jis pats dirba tolimų reisų vairuotoju, jis paskambino ieškovo atstovui, I. V., ir buvo sutarta, jog nuomos sutartis bus nutraukta, raktus jis paliks pašto dėžutėje, kas ir buvo padaryta. Laiko, jog dalis sutarties sąlygų yra nesąžiningos.

11Liudytoja I. V. parodo, jog sutartis buvo sudaryta, derinant ir iš dalies pakeičiant tipinės sutarties sąlygas, tai matyti iš ranka darytų įrašų, šalių ji buvo pasirašyta, kitai pusei palikta. Jokios kalbos apie sutarties nutraukimą su ja nebuvo, apie tai, kad galima palikti raktą pašto dėžutėje, kalbos irgi nebuvo, tame bute nėra pašto dėžutės iš viso.

12Iš bylos medžiagos matyti, jog tarp šalių 2012 08 26 buvo sudaryta terminuota negyvenamųjų patalpų ir kilnojamo turto bei inventoriaus nuomos sutartis (toliau Sutartis), kuria abiems atsakovams buvo išnuomotas dviejų kambarių butas ( - ), nuo 2012 08 26 iki 2013 05 29,, pagal kurią atsakovai įsipareigojo mokėti nuomos mokestį, 1000 Lt už visą laikotarpį, pusę sumokant iš karto, kitą pusę iki 2012 09 30 (sutarties 4.1 p.), sumokėti mo0kesčius už komunalines paslaugas (sutarties 4.2 p.), bei, ne laiku atsiskaičius, mokėti delspinigius ( sutarties 5.2 p.), nutraukiant sutartį anksčiau laiko, įsipareigojo sumokėti netesybas (sutarties 5.5 p.), nutraukus sutartį anksčiau laiko. Tą pačią dieną buvo pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas, tiek aktas, tiek sutartis šalių pasirašytos. 2012 09 28 išrašoma PVM sąskaita-faktūra, už komunalinius patarnavimus, sąskaita siunčiama sutarties priede nurodytu elektroninio pašto adresu, 2012 10 15 ji yra tikslinama, primenama apie nesumokėtus 500 Lt nuomos mokesčio. Dėl komunalinių patarnavimų taip pat išrašomos PVM sąskaitos faktūros 2012 10 31, 2013 11 30, 2013 12 31, 2013 01 31, 2013 02 28, 2013 03 29, 2013 04 30 ir 2013 05 30. Raštu 2013 05 17 pranešama apie sutarties nutraukimą nuo 2013 05 24, , pagal sutarties 5.6 p., bei prašoma užtikrinti patalpų perdavimą., 2013 05 24 surašomas vienašalis patalpų priėmimo perdavimo aktas. Pateikti įrodymai apie raktų širdelės pakeitimą, bei jos ir darbų kainą.

13Byloje neginčijama, jog tarp šalių buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis, ji nėra nuginčyta įstatymo numatyta tvarka, nėra pripažinta niekine ar negaliojančia nuo jos pasirašymo momento. Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.156 str. numato, jog šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas. LR CK 6.154 str. 3 d., 6.38 str. 1 d. numato, jog, esant pasirašytai sutarčiai, ji turi būti vykdoma pagal sutarties nurodymus. LR CK 6.189 str. numato, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas joje tiesiogiai numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai.

14Šalių pasirašyta sutartis yra išsami, ji nėra pagal LR CK 6.504-6.511 str. vartojimo nuomos sutartis, joje aiškiai išdėstomos šalių teisės ir pareigos. Sutartis tarp šalių sudaryta rašytinė, joje numatyta, jog nuomininkas neturi teisės pagal šią sutartį jos nutraukti. Tokiu būdu, ši sutartis galėjo būti nutraukta tik LR CK 6.498 str. numatytais pagrindais arba šalių susitarimu. Teismui nepateikta jokių įrodymų, jog atsakovai būtų pranešę apie sutarties nutraukimą LR CK 6.498 str. numatytais pagrindais, teismui tokios aplinkybės, kurios pagrįstų, jog tokie pagrindai apskritai buvo, nepateikta. Atsakovas S. U. nurodo, jog sutartis buvo nutraukta abipusiu šalių susitarimu, tačiau tai neigia ieškovas, to nepatvirtina ir liudytojai, jokių įrodymų, patvirtinančių buvus tokį susitarimą, teismui nepateikta. Pažymėtina, jog atsakovas S. U. pripažįsta, jog išnuomotu daiktu mėnesį laiko naudojosi, tačiau už komunalines paslaugas tą mėnesį sumokėta nėra. Teismo posėdžio metu S. U. nurodė, jog yra sumokėjęs, tačiau tai patvirtinančių dokumentų pateikti negalėjo. Ieškovas tvirtina, ir tai pagrįsta bylos medžiaga, jog jo tikslas buvo išnuomoti turtą žiemos periodui, ir pagrindas buvo tai, jog būtų mokami komunaliniai mokesčiai, tai patvirtina ir pateiktas skelbimas, pats nuomos terminas, nedidelė nuomos kaina už tokį daiktą tokioje vietoje, to neginčija ir atsakovas, tad ieškovo tikslai išnuomojant daiktą terminuota nuomos sutartimi laikytini byloje nustatytais. Sutartis buvo abiejų šalių pasirašyta ir pradėta vykdyti, tad pagrindo abejoti tuo, jog ir atsakovai turėjo tikslą išsinuomoti daiktą iki pavasario, byloje nėra. Nors atsakovas S. U. tvirtina, jog aplinkybės vėliau pasikeitė, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikta, be to, sutartyje nėra numatyta galimybė ją nutraukti tokiu pagrindu, jog daiktas pasidaro nuomininkui nebereikalingas, nors ir lieka tinkamu naudoti, tokio terminuotos nuomos sutarties nutraukimo pagrindo nenumato ir įstatymai. Rašytinio pranešimo apie sutarties nutraukimą nuomininko iniciatyva nebuvo, tai pripažįsta abi šalys, daiktas perduotas nuomotojui aktu taip pat nebuvo, nors aktu buvo priimtas. Įvertinus virš išdėstytą, toks vienašalis nuomos sutarties nutraukimas, be įspėjimo, nesant rašytinio pranešimo apie sutarties nutraukimą, nesant daikto perdavimo akto, neatitinka įstatymo ir sutarties reikalavimo, tad sutartis laikytina galiojančia iki 2013 05 24, kai ji buvo nutraukta ieškovo iniciatyva dėl neatsiskaitymo pagal sutartį. Esant šioms aplinkybėms, atsakovams išlieka pareiga vykdyti sutartyje numatytas sąlygas dėl apmokėjimo, tame tarpe sumokant ir delspinigius dėl nesavalaikio apmokėjimo. Sprendžiant dėl delspinigių dydžio, kurie numatyti sutarties 5.2 p., laikytina, jog jų dydis – 0,2 procento per dieną arba 73 procentai per metus, yra nepagrįstai didelis, tad priteistina delspinigių suma yra mažintina.

15Teismui nėra pateikta duomenų apie tai, jog raktai buvo tinkamai perduoti nuomotojui, iš perdavimo priėmimo akto matyti, jog jie nuomininkams perduoti buvo, jie negrąžinti, tad dėl to padaryta žala iš atsakovų priteistina.

16Atsakovas S. U. nurodo, jog sutartyje yra nurodytas netinkamas jo adresas, jis su sutarties sąlygomis susipažinęs nebuvo, nes neskaitė, elektroninis paštas priklauso jo sūnui M. U., su kuriuo jis nebendrauja, tad jis apie tai, kas vyksta, nežinojo. Teismas šiuo argumentus laiko nepagrįstais ir neturinčiais įtakos sprendimo priėmimui. Gyvenamosios vietos sutartyje nurodytos pačių atsakovų, sutartis, tiesiai po gyvenamosios vietos nurodymu, atsakovų pasirašyta, tad ieškovai neturėjo pareigos dar kitur ieškoti atsakovų, duomenų apie tai, jog jie būtų ieškovui nurodę kitus savo adresus, teismui nepateikta. Asmuo, neskaitantis, bet pasirašantis sutartį, pats prisiima riziką dėl jos tolesnio vykdymo, nebent įrodytų, jog jis tokios galimybės neturėjo, tačiau šioje byloje pats atsakovas S. U. patvirtina, jog sutartis visą laiką buvo išnuomotose patalpose. Elektroninio pašto adresas, kuriuo prašoma siųsti dokumentus, buvo nurodytas pačių atsakovų, duomenų, jog buvo pateiktas kitas adresas, byloje nėra.

17Vertinant virš išdėstytą, ieškovo ieškinys tenkintinas dalinai, priteisiant nesumokėtą nuomos mokestį, komunalinius mokesčius, delspinigius, mažinant juos iki 0,.02 procento per dieną, žalą dėl spynos keitimo, bei prašomas palūkanas. Prašomų palūkanų dydis teisme ginčijamas nebuvo.

18Pateiktu priešieškiniu atsakovas prašo pripažinti sutarties 5.5, 3.12, 4.3 p.p. nesąžiningais ir negaliojančiais, nurodydamas, jog tai yra vartojimo sutartis, buvo paruošta standartinė sutartis, jos sąlygos individualiai aptartos nebuvo, yra pažeistas pusiausvyros principas tarp vartotojo ir paslaugos davėjo, sutarties punktai prieštarauja LR CK 6.188 str. Teismas pažymi, jog ši sutartis negali būti traktuojama kaip vartojimo sutartis. LR CK 6.504 str. numato, jog vartojimo nuomos sutartimi galima išnuomoti tik kilnojamus daiktus, šiuo atveju akivaizdu, jog buvo išnuomotas nekilnojamas daiktas, o kartu nuomojami kilnojami daiktai išnuomoti kaip šio nekilnojamo daikto priklausiniai, tad šiai sutarčiai negalima taikyti LR CK 6.188 str., 6.504-6.511 str. normų. Be to, pažymėtina, jog nėra įrodyta, kad sutarties sąlygos, tiek kiek pageidavo patys atsakovai, individualiai aptartos nebuvo. Priešingai, iš bylos medžiagos matyti, jog dalis sąlygų individualiai aptarta sutarties pasirašymo metu, ką patvirtina ranka daryti įrašai sutartyje, keičiantys, sakysim, numatytas standartines apmokėjimo sąlygas, teismui nėra pateikta įrodymų, jog atsakovai pageidavo keisti kitas sutartyje numatytas sąlygas, ir jos pakeistos nebuvo. Priešingai, atsakovas nurodo, jog jis sutartį pasirašė, net jos neskaitęs, tad tvirtinti, jog kitos sąlygos nebūtų individualiai aptartos ir pakeistos, atsakovai negali. Be to, pažymėtina, jog sutartyje numatyta aplinkybė, jog nuomininkas negali sutarties nutraukti, atitinka LR CK 6.498 str. reikalavimus, kur numatyti nuomos sutarties nutraukimo pagrindai, ir šio straipsnio 5 p. numato, jog sutartyje galima numatyti sutarties prieš terminą nuomininko reikalavimu pagrindus, tad įrašas sutartyje, jog nuomininkas negali nutraukti sutarties prieš terminą reiškia tik tai, jog tokiu sutartinių, ne įstatymo numatytų pagrindų, nėra.

19Tokiu būdu, vertinant virš išdėstytą, bei atkreipiant dėmesį į tai, jog ieškovas neprašo priteisti jokių sumų atsakovo ginčijamų sutarties punktų pagrindu, nustačius, jog sutartis buvo nutraukta tik 2013 05 24, nuomotojo reikalavimu, šių punktų nuginčijimas neturės teisinių pasekmių, priešieškinis yra atmestinas.

20Tenkinant ieškinio pareiškimą dalinai, ieškovo ir valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovų proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, tos pačios teisės normos galioja ir sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų, pateikus byloje priešieškinį. (LR CPK 93 str., 96 str.). Ieškovas pateikė įrodymus apie 173 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą, bei įrodymus apie tai, jog sumokėjo procesinius dokumentus ruošusiai įmonei viso 7936 Lt. Teismas laiko, jog šios išlaidos nėra tinkamai pagrįstos. Kaip matyti iš teismui pateikto išlaidų pagrindimo rašto, bei byloje esančių išlaidas patvirtinančių dokumentų, 1161,6 Lt sumokėta už ieškinio parengimą, 1800 Lt už kito ieškinio parengimą, 1000 Lt už ieškinio dalyko pakeitimą, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog šie ieškiniai yra labai panašūs, teikiami tuo pačiu pagrindu, skiriasi tik laikotarpis ir prašomos priteisti sumos, patys ieškiniai nėra sudėtingi nagrinėjama teisinė problema taip pat nėra sudėtinga, įmonė, kuri užsiima tokių dokumentų paruošimu, jau turi būti susipažinusi su teismų praktika, duomenų, jog įmonės atstovas būtų teisme susipažinęs su bylos medžiaga, teisme nėra, tokio įgaliojimo teismui pateikta nebuvo, pats ieškinio reikalavimas pinigine išraiška nėra didelis, tad priteistinos bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 2500 Lt. Pastebėtina, jog ieškovas turi teisę rinktis ir ne tokias brangius įkainius naudojančios įmonės paslaugas, ar naudotis teisininko paslaugomis, kas leistų taikyti teikiančio paslaugas teisininko įkainiams pagrįsti galiojančius įstatymus.

21Bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi, padalijus jas atsakovams, jų dydis neviršija minimalaus įstatymo numatyto dydžio.

22Vadovaudamasis LR CPK 15, 214-222 str., teismas

Nutarė

23Ieškinio pareiškimą tenkinti dalinai.

24Priteisti ieškovui UAB „Tikroji vaivorykštė, į.k. 1455738178, buveinė Vaisių 9, Šiauliai, a.s. ( - ), D. B. A/S Lietuvos filialas, b.k. 74000, solidariai iš atsakovų S. U., a.k. ( - ) gyv. J. S. ( - ), ir M. U., a.k( - ) ( - ), 500 (penki šimtai) Lt nuomos mokesčio, 3289,54 (trys tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt devyni Lt 54 ct) Lt nesumokėtų komunalinių mokesčių bei žalos už spynos širdelės keitimą, 32,52 (trisdešimt du Lt 52 ct) Lt delspinigių, 7,75 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012 10 31 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 115 (vienas šimtas penkiolika) Lt žyminio mokesčio, bei 2500 (du tūkstančiai penki šimtai) Lt bylinėjimosi išlaidų.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius,... 2. Sekretoriaujant S. Batulevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ atstovui A. V.,... 4. atsakovui S. U.,... 5. nedalyvaujant atsakovui M. U., pranešta tinkamai,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškinį civilinėje byloje dėl... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. Ieškovas 2012 10 31 Šiaulių apylinkės teisme priimtu ieškinio pareiškimu... 9. Ieškovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ nurodo, jog 2012 08 29 buvo sudaryta... 10. Atsakovas S. U. parodo, jog sutartis buvo pasirašyta išnuomojamame bute,... 11. Liudytoja I. V. parodo, jog sutartis buvo sudaryta, derinant ir iš dalies... 12. Iš bylos medžiagos matyti, jog tarp šalių 2012 08 26 buvo sudaryta... 13. Byloje neginčijama, jog tarp šalių buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis,... 14. Šalių pasirašyta sutartis yra išsami, ji nėra pagal LR CK 6.504-6.511 str.... 15. Teismui nėra pateikta duomenų apie tai, jog raktai buvo tinkamai perduoti... 16. Atsakovas S. U. nurodo, jog sutartyje yra nurodytas netinkamas jo adresas, jis... 17. Vertinant virš išdėstytą, ieškovo ieškinys tenkintinas dalinai,... 18. Pateiktu priešieškiniu atsakovas prašo pripažinti sutarties 5.5, 3.12, 4.3... 19. Tokiu būdu, vertinant virš išdėstytą, bei atkreipiant dėmesį į tai, jog... 20. Tenkinant ieškinio pareiškimą dalinai, ieškovo ir valstybės turėtos... 21. Bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi, padalijus jas... 22. Vadovaudamasis LR CPK 15, 214-222 str., teismas... 23. Ieškinio pareiškimą tenkinti dalinai.... 24. Priteisti ieškovui UAB „Tikroji vaivorykštė, į.k. 1455738178, buveinė... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...