Byla 2S-600-253/2012
Dėl vekselio ir vykdomojo įrašo, 2009-12-08 projekto ruošimo sutarties Nr. 2009-12-08/1 bei 2009-12-31 priėmimo–perdavimo akto pripažinimo negaliojančiais

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Ulmerė“ atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2011-11-30 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės likviduojamos Pesio žvejybos įmonės ieškinį atsakovams UAB „Ulmerė“, Palangos m. 3-iojo notarų biuro notarei S. L., tretiesiems asmenims V. K., antstolio A. S. kontorai dėl vekselio ir vykdomojo įrašo, 2009-12-08 projekto ruošimo sutarties Nr. 2009-12-08/1 bei 2009-12-31 priėmimo–perdavimo akto pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2ieškovas prašė pripažinti negaliojančiais 2009-12-08 neprotestuotiną vekselį, išduotą UAB „Ulmerė“, ir Palangos miesto 3-iojo notaro biuro 2010-12-06 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 2263 dėl 40239 Lt išieškojimo iš Pesio žvejybos įmonės ir 2009-12-08 projekto ruošimo sutartį Nr. 2009-12-08/1 bei 2009-12-31 priėmimo–perdavimo aktą. Ieškovas teismo prašė stabdyti civilinę bylą iki procesinio sprendimo baudžiamojoje byloje priėmimo. Nurodė, kad Klaipėdos apskrities VPK Palangos PK buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 60-1-006-11. 2011-02-08 kratos metu pas V. K. buvo paimtas nešiojamasis kompiuteris „Samsung“, kurio laikmenose yra duomenų apie 2009-12-08 išduoto neprotestuotino vekselio, 2009-12-08/1 projekto ruošimo sutarties sukūrimą. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas, baudžiamojoje byloje atsiras būtinybė tirti ir kitų vekselių, konkrečiai nesusijusių su šia civiline byla, sukūrimo aplinkybes, būtų tikslinga tuos veiksmus atlikti vienu metu. Baudžiamojoje byloje specialisto išvadą pavyks gauti greičiau negu ekspertizės duomenis.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2011-11-30 nutartimi prašymą tenkino iš dalies: civilinę bylą sustabdė iki Klaipėdos apskrities VPK Palangos miesto policijos komisariate atliekamame ikiteisminiame tyrime baudžiamojoje byloje Nr. 60-1-006-11 bus gauta specialisto išvada. Nurodė, kad ieškovas ginčija atsakovui išduoto 2009-12-08 neprotestuotino vekselio galiojimą, taip pat 2010-12-08/1 projekto ruošimo sutartį bei 2009-12-31 priėmimo–perdavimo aktą, nurodydamas, jog atsakovas šiuos dokumentus suklastojo, jo parašai ant nurodytų dokumentų atsirado dėl atsakovo apgaulės. Teismo nuomone, atliekamo ikiteisminio tyrimo metu ieškovo prašymu paskirtas specialisto tyrimas, kuriam reikalingos specialios informacinių technologijų žinios, pateiktų atsakymus į klausimus bei nustatytų aplinkybes, kurios būtų reikšmingos nagrinėjant šią civilinę bylą. Be to, taip būtų užtikrinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai, nes civilinėje byloje paskyrus tokio pobūdžio ekspertizę, ji būtų atliekama ilgiau nei specialisto tyrimas ikiteisminiame tyrime. Specialisto išvada ieškovas civilinėje byloje vadovausis kaip rašytiniu įrodymu, todėl teismas mano, jog gauta išvada būtų reikšmingas įrodymas nagrinėjamoje civilinėje byloje.

4Atsakovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2011-11-30 nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės. Nurodė, kad šioje byloje nėra nei privalomojo, nei fakultatyviojo pagrindo sustabdyti bylos nagrinėjimą, t. y. nėra aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitų aplinkybių, trukdančių teismui nagrinėti bylą iš esmės. Teigia, kad teismas įvertino ieškovo prašymą atlikti kompiuterio ekspertizę ir nutartimi atsisakė atlikti kompiuterio ekspertizę/apžiūrą. Apelianto nuomone, skundžiama nutartimi teismas pažeidė kasacinio teismo formuojamą praktiką. Nurodė, kad teismas nepagrįstai sustabdė civilinę bylą dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo, nes kompiuterio ekspertizę/techninę apžiūrą civilinio proceso tvarka turėjo teisę atlikti pats teismas.

5Ieškovė atsiliepimu prašo Palangos miesto apylinkės teismo 2011-11-30 nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias bylos sustabdymą, nenukrypo nuo kasacinio teismo formuojamos praktikos, todėl nėra pagrindo naikinti ar keisti priimtos nutarties.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

8Byloje spręstinas klausimas, ar yra pagrįsta ir teisėta nutartis, kuria teismas sustabdė šios civilinės bylos nagrinėjimą LR CPK 164 str. 4 p. pagrindu. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Galiojantis LR CPK numato teismo teisę sustabdyti civilinę bylą tais atvejais, kai pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina (LR CPK 164 str. 4 d.). Visais atvejais ši teismo diskrecijos teisė turi būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą bei asmens teisės, kad bylą teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (LR CPK 2 str., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.). Pagal suformuotą teismų praktiką teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas stabdyti bylą pagal LR CPK 164 str. 4 d., turi išsiaiškinti, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, o toks sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008-12-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008).

9Pirmosios instancijos teismas sprendimą sustabdyti šią civilinę bylą motyvavo tuo, kad yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl gal būt nusikalstamų atsakovės direktoriaus veiksmų (dėl 40000 Lt vekselio, 2010-12-08 projekto ruošimo sutarties klastojimo, pasikėsinimo sukčiauti), todėl šio ikiteisminio tyrimo metu gautos specialisto išvados bus reikšmingos civilinės bylos nagrinėjimui. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokiomis išvadomis. Atkreiptinas dėmesys, kad ši byla sustabdyta, kol ikiteisminio tyrimo metu bus gauta specialisto išvada, o ne kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas apkritai. Be to, skundžiamoje nutartyje nurodyta, kokia yra šių duomenų reikšmė sustabdytos civilinės bylos nagrinėjimui, t. y., kad ikiteisminio tyrimo institucijų, pareigūnų sprendimai neturės prejudicinės galios civilinėje byloje ir yra tik vieni iš įrodymų(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006), tačiau reikšmingi sprendžiant pareikštų reikalavimų pagrįstumą. Pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas, civiline tvarka nagrinėdamas bylą, šių duomenų negalėjo gauti skirdamas ekspertizę. Teismas 2011-10-19 nutartimi atmetė prašymą dėl ekspertizės skyrimo, nes nebuvo ekspertizės objekto, t. y. ekspertizės metu į ieškovo klausimus nebūtų buvę atsakyta. Tuo tarpu ikiteisminio tyrimo metu atliekamas specialisto tyrimas, kurio metu turėtų būti atsakyta į tuos pačius klausimus, kurie buvo formuluojami prašyme dėl ekspertizės skyrimo civilinėje byloje. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas vadovavosi koncentracijos ir ekonomiškumo principais (LR CPK 7 str.), teisinio apibrėžtumo, nes sustabdė civilinę bylą, kol bus gauta specialisto išvada ikiteisminio tyrimo metu. Tikėtina, kad civilinės bylos sustabdymas dėl ikiteisminio tyrimo metu gautinos specialisto išvados neužvilkins bylos nagrinėjimo, nes panašaus pobūdžio ekspertizės paskyrimas civilinėje byloje truktų apie vienerius metus. Tokiais veiksmais pirmosios instancijos teismas nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos, todėl atskirojo skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

10Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335?339 straipsniais, teismas

Nutarė

12Palangos miesto apylinkės teismo 2011-11-30 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai