Byla 2S-26-881/2013
Dėl baudos skyrimo patenkintas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens N. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-12804-599/2012 pagal antstolės D. M. pareiškimą dėl baudos skyrimo IĮ „Vilniaus kurjeris-ekspedicija“ vadovei N. M., suinteresuoti asmenys – skolininkė N. M., išieškotojas VSDFV Vilniaus skyrius, kuria antstolės pareiškimas dėl baudos skyrimo patenkintas.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Antstolė D. M. pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydama IĮ „Vilniaus kurjeris-ekspedicija“ vadovei N. M. skirti iki 1 000 Lt baudą už kiekvieną 2012-04-19 patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. 0012/09/02765 ir 2012-05-31 patvarkymo dėl informacijos pateikimo nevykdymo ar kliudymo dieną. Nurodė, kad 2009-06-16 priėmė vykdyti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutarimą Nr. A2.11.-18-497/2008 dėl 6500,00 Lt išieškojimo iš skolininkės N. M. išieškotojo VSDFV Vilniaus skyriaus naudai. Vykdant minėtą dokumentą, 2012-04-19 skolos išieškojimas nukreiptas į skolininkės darbovietėje IĮ „Vilniaus kurjeris-ekspedicija“ gaunamas pajamas. Antstolio patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. 0012/09/02765 buvo įteiktas IĮ „Vilniaus kurjeris-ekspedicija“. N. M., kaip IĮ „Vilniaus kurjeris-ekspedicija“ vadovei, 2012-05-31 buvo išsiųstas patvarkymas dėl informacijos pateikimo, kuriuo reikalaujama raštu pranešti, kodėl nevykdomos išskaitos iš skolininkės gaunamų pajamų, taip pat duomenis apie N. M. priklausantį turtą bei turtą, esantį pas trečiuosius asmenis. Patvarkymas įteiktas 2012-06-10, tačiau atsakymas į minėtą reikalavimą iki šios dienos negautas, taip pat negauta jokių išskaitų iš skolininkės gaunamų pajamų.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartimi antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo patenkino – už antstolės D. M. 2012-04-19 patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. 0012/09/02765 ir 2012-05-31 patvarkymo dėl informacijos pateikimo nevykdymą IĮ „Vilniaus kurjeris-ekspedicija“ vadovei N. M. skyrė 200,00 Lt baudą. Teismas sprendė, kad IĮ „Vilniaus kurjeris-ekspedicija“ vadovė N. M. naudojasi savo, kaip įstaigos vadovo statusu, ir sąmoningai bei piktybiškai vengia vykdyti antstolės D. M. reikalavimus ir tokiais savo veiksmais trukdo antstolei vykdyti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-06-16 nutarimą dėl priverstinio baudos išieškojimo.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Suinteresuotas asmuo N. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartį. Nurodo, kad apie antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo sužinojo tik gavusi skundžiamą nutartį, apeliantei nebuvo išsiųstas pranešimas apie rašytinį procesą, dėl ko buvo pažeistos jos teisės išdėstyti esamas aplinkybes bei ginti savo teisėtus interesus. Nuo 2012 m. gegužės mėn. apeliantė serga ir turi nedarbingumo pažymėjimą.

9Atsiliepimu į suinteresuoto asmens N. M. atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad vadovaujantis CPK 593 straipsnio 3 dalimi, antstolio pareiškimas dėl baudos skyrimo CPK VI dalyje numatytais atvejais nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims, todėl apeliantės argumentai, kad skundžiama nutartis priimta pažeidžiant CPK nuostatas, reglamentuojančias procesinių dokumentų įteikimo tvarką, yra visiškai nepagrįsti. Antstolės patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo IĮ „Vilniaus kurjeris-ekspedicija“ įteiktas 2012 m. balandžio 25 d., o remiantis LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų duomenimis, skolininkė nuo 2012 m. balandžio 5 d. iki 2012 m. balandžio 30 d. nurodytoje įmonėje gavo 340 Lt pajamų, todėl teismo išvada, kad skolininkė vengė vykdyti antstolės patvarkymą, yra pagrįsta. Apeliantė nepateikia dokumentų, įrodančių, kad IĮ „Vilniaus kurjeris-ekspedicija“ vadovo pareigas 2012 m. birželio mėnesį būtų ėjęs kitas asmuo, todėl už 2012 m. gegužės 31 d. patvarkymo dėl informacijos pateikimo vykdymą atsakinga laikytina įmonės vadovė N. M..

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmetamas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 straipsnio 2 ir 3 dalimis, antstolių pareiškimai dėl baudų skyrimo CPK VI dalyje („Vykdymo procesas“) numatytais atvejais nagrinėjami rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims. Pastariesiems tik išsiunčiama dėl pareiškimo priimtos nutarties patvirtinta kopija (CPK 593 str. 4 d.). Apeliantė pripažįsta, ir tą patvirtina bylos medžiaga, kad dėl antstolės pareiškimo priimta teismo nutartis apeliantei buvo išsiųsta, taigi konstatuoti procesinės teisės normų pažeidimo nagrinėjamu atveju nėra pagrindo. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nors specialusis CPK 593 straipsnis tokio reikalavimo nenumato, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 133 straipsnio 3 dalimi, apie antstolės pareiškimo dėl baudos skyrimo nagrinėjimą pranešė specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Nors apeliantė tvirtina, kad jai nežinant apie teisme gautą antstolės pareiškimą, buvo pažeista jos teisė išdėstyti esamas aplinkybes bei ginti savo teisėtus interesus, teismas pažymi, kad šią teisę apeliantė realizavo paduodama atskirąjį skundą.

14CPK 585 straipsnio 1, 2 dalyse yra įtvirtinta antstolio reikalavimo privalomumo taisyklė ir atsakomybė už reikalavimo nevykdymą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną.

15Nagrinėjamu atveju apeliantė neginčija, kad antstolės D. M. 2012 m. balandžio 19 d. patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo ir 2012 m. gegužės 31 d. patvarkymas dėl informacijos pateikimo nebuvo įvykdyti. Antstolės patvarkymų neįvykdymą pateisinančių objektyvių priežasčių apeliantė taip pat nenurodė. Iš apeliantės pateiktų dokumentų matyti, kad ji medicininiams tyrimams atlikti buvo siunčiama, ir šie atlikti 2012 m. gegužės 3, 6, 15, 17 dienomis, o apeliantės nedarbingumo laikotarpis prasidėjo tik 2012 m. rugsėjo 7 d. Tuo tarpu antstolės 2012 m. balandžio 19 d. patvarkymas apeliantei buvo įteiktas 2012 m. balandžio 25 d., o 2012 m. gegužės 31 d. patvarkymas – 2012 m. birželio 10 d., t. y. skirtingu, nei apeliantės nurodomos aplinkybės, metu. Be to, apeliantė nors ir tvirtina, tačiau įrodymais nepagrindžia, kad nuo 2012 m. balandžio 19 d. patvarkymo įteikimo ji, kaip skolininkė, negavo darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų pajamų, iš kurių galėjo būti daromos išskaitos (CPK 178 str.). Kaip minėta, apeliantės pateiktoje pažymoje nurodytas nedarbingumo laikotarpis prasidėjo tik 2012 m. rugsėjo 7 d., o 2012 m. balandžio 19 d. patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo įteiktas 2012 m. balandžio 25 d.

16Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, tenkindamas antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį. Pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nenustatyta.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

18Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai