Byla A-143-3895-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės – Maculevičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko

5(toliau – pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Verslo atrankos projektų sprendimo dalį dėl rekomendacijos jo projektą (paraiškos identifikacijos Nr. VP2.1-ŪM-01-K-02-231) įtraukti į rezervinių projektų sąrašą 47 eilės numeriu ir įpareigoti Verslo projektų atrankos komitetą iš naujo įvertinti jo projektą pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 4-102 patvirtinto

6VP2-2.1-ŪM-01-K priemonės „Lyderis LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 71 punkte įtvirtintus reikalavimus ir pagal suteiktų balų vertę įrašyti atitinkamu eilės numeriu rezervinių projektų sąraše. Patikslinęs skundą, pareiškėjas prašė: 1) panaikinti Verslo atrankos projektų 2010 m. kovo 2 d. sprendimo Nr. 7 dalį dėl rekomendacijos jo projektą įtraukti į rezervinių projektų sąrašą 47 eilės numeriu; 2) pripažinti viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra) jo pateiktos paraiškos

7Nr. VP2.1-ŪM-01-K-02-231 naudos ir kokybės vertinimą nepagrįstu ir įpareigoti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą iš naujo atlikti jo pateiktos paraiškos naudos ir kokybės vertinimą;

83) įpareigoti Verslo projektų atrankos komitetą iš naujo įvertinti jo paraišką pagal Aprašo

971 punkte įtvirtintus reikalavimus ir pagal suteiktų balų vertę, įskaitant gautus už pakartotinai atliktą paraiškos naudos ir kokybės vertinimą, įrašyti atitinkamu numeriu projektų, kuriems skirtas finansavimas, arba rezervinių projektų sąraše. Dar kartą patikslinęs skundą, pareiškėjas prašė panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) 2010 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. (4.2)-11)-3-2368 patvirtintą VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros atliktą paraiškos Nr. VP2-2.1-ŪM-01-K-02-231 naudos ir kokybės vertinimą bei įpareigoti Ūkio ministeriją grąžinti paraišką Nr. VP2-2.1-ŪM-01K-02-231 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai pakartotiniam naudos ir kokybės vertinimui atlikti.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 11 d. sprendimu atmetė pareiškėjo skundą.

11Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

12Pareiškėjas 2010 m. lapkričio 4 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo, kuriuo prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai, iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, uždrausti Ūkio ministerijai priimti sprendimą dėl Europos Sąjungos fondo lėšų skyrimo projektams finansuoti pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-01-K priemonę „Lyderis LT“ (toliau – Priemonė) dėl 7,25 mln. Lt sumos.

13Pareiškėjas nurodo, kad ginčo dalykas yra tiesiogiai susijęs su Europos Sąjungos struktūrinės paramos pagal Priemonę skyrimu. Jis nesutinka su pateiktos paraiškos naudos

14ir kokybės vertinimu, o tai lemia jo galimybę gauti finansavimą. Vadovaujantis teisės aktais, atsakovas pagal Priemonę gali skirti paramą iki 438,96 mln. Lt. Šiuo metu lėšų likutis yra apie 1,4 mln. Lt, kuris dar gali padidėti. Jei bus priimtas jam palankus teismo sprendimas, atsakovui paskirsčius visą likusią (1,4 mln. Lt) bei sutaupytą finansavimo sumą projektams pagal Priemonę, teismo sprendimo įgyvendinimas pasunkės arba taps neįmanomas. Siekiant užtikrinti galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymą, tikslinga sustabdyti finansinės paramos skyrimą pagal Priemonę paraiškos (skundo) (7,25 mln. Lt) sumai (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 str. 2 d. 1 p.).

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16II.

17Prašymas netenkintinas.

18Pareiškėjas prašo taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. uždrausti atsakovui Ūkio ministerijai priimti sprendimą dėl Europos Sąjungos fondo lėšų skyrimo projektams finansuoti pagal Priemonę dėl 7,25 mln. Lt sumos.

19ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

20Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

21Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso.

22Atsižvelgus į šiuos argumentus bei įvertinus pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti reikalavimą, negalima daryti išvados, kad yra pagrindas taikyti jo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Pareiškėjui palankus teismo sprendimas šioje byloje – galimas naujas pareiškėjo pateiktos paraiškos naudos ir kokybės vertinimas. Tokiam teismo sprendimui įvykdyti nėra pagrindo uždrausti atsakovui atlikti nurodytus veiksmus. Pareiškėjas iš esmės siekia užsitikrinti galimo finansavimo (skirtinos paramos) įvykdymą. Tačiau pagrindas imtis reikalavimo užtikrinimo priemonių yra teismo sprendimo dėl nagrinėjamo, o ne dėl ateityje galinčio kilti ginčo įvykdymo pasunkėjimas ar negalimumas. Nėra jokio objektyvaus pagrindo manyti, jog, priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

23Esant tokioms aplinkybėms, galima konstatuoti, kad pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo negali būti tenkinamas.

24Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 71, 133 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo nepatenkinti.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Birštono mineraliniai vandenys“... 5. (toliau – pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. VP2-2.1-ŪM-01-K priemonės „Lyderis LT“ projektų finansavimo sąlygų... 7. Nr. VP2.1-ŪM-01-K-02-231 naudos ir kokybės vertinimą nepagrįstu ir... 8. 3) įpareigoti Verslo projektų atrankos komitetą iš naujo įvertinti jo... 9. 71 punkte įtvirtintus reikalavimus ir pagal suteiktų balų vertę, įskaitant... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 11 d. sprendimu... 11. Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. Pareiškėjas 2010 m. lapkričio 4 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 13. Pareiškėjas nurodo, kad ginčo dalykas yra tiesiogiai susijęs su Europos... 14. ir kokybės vertinimu, o tai lemia jo galimybę gauti finansavimą.... 15. Teisėjų kolegija... 16. II.... 17. Prašymas netenkintinas.... 18. Pareiškėjas prašo taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytą... 19. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 20. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo... 21. Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti... 22. Atsižvelgus į šiuos argumentus bei įvertinus pareiškėjo nurodytas... 23. Esant tokioms aplinkybėms, galima konstatuoti, kad pareiškėjo prašymas dėl... 24. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 71, 133 straipsniais,... 25. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Birštono mineraliniai... 26. Nutartis neskundžiama....