Byla A-502-2990-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Linos namai“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Linos namai“ skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Registrų centrui, bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių Baltija“, Mažeikių rajono savivaldybei, akcinei bendrovei „Orlen Lietuva“, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Plinkšių kaimo bendruomenei dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Linos namai“ kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2011 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą Nr. 206, VĮ Registrų centro Mažeikių filialo 2011 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. (1.7./2120/05)s-1852 ir 2011 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. 24; 2) įpareigoti VĮ Registrų centro Telšių filialą (VĮ Registrų centro Mažeikių filialo teisių ir pareigų perėmėją) tenkinti UAB „Linos namai“ prašymus ir įregistruoti UAB „Linos namai“ nuosavybės teisę į statinius: unikalus Nr. ( - ) inžinerinis renginys-automobilių stovėjimo aikštelė; unikalus Nr. ( - ) statinys-malūno pamatai; unikalus Nr. ( - ) statinys-tualetas; unikalus Nr. ( - ) statinys-nuomos punktas; unikalus Nr. ( - ) statinys-sandėlio pamatai, kaip statinių centriniai rūmai, unikalus Nr. ( - ), ledainė, unikalus Nr. ( - ), sandėlis, unikalus Nr. ( - ), pirtis, unikalus( - ), gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), sandėlis, unikalus Nr. ( - ), ir arklidė, unikalus Nr. ( - ), esančių Plinkšių k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav. priklausinius.

5Skunde (t. I, b. l. 2-11, 24-34) paaiškino, kad pardavėjas visuose procesiniuose dokumentuose, visose civilinėse bylose pripažįsta, kad visi priklausiniai, kurie buvo priskirti AB „Mažeikių nafta“ turtui, buvo parduoti pagal 2004 m. birželio 22 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį. Jis buvo perduotas UAB „Šiaulių Baltija“, kuri neginčija tos aplinkybės, kad ji gavo visą nekilnojamąjį turtą tiek registruotą, tiek neregistruotą kaip priklausinius. UAB „Šiaulių Baltija“ pripažįsta aplinkybę, kad perdavė šį turtą UAB „Linos namai“ taip, kaip gavo iš AB „Mažeikių nafta“. Į VĮ Registrų centrą buvo kreiptasi remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-543. Atsakovo atsisakymas nėra tinkamai motyvuotas ir argumentuotas, jis neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 8 straipsnio reikalavimų. Tarp šalių buvo kilęs ginčas, ar tinkami dokumentai apie nekilnojamo turto perdavimą UAB „Linos namai“. Pareiškėjo nuomone, pateikti dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus, jie yra pakankamas pagrindas atlikti teisinę registraciją (Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registro įstatymo (toliau – ir Nekilnojamo turto registro įstatymas, Registro įstatymas) 10 str.). 2004 m. birželio 22 d. sutartyje tarp AB „Mažeikių nafta“ ir UAB „Šiaulių Baltija“ nėra išimties, kad priklausiniai būtų likę AB „Mažeikių nafta“. UAB „Šiaulių Baltija“ pripažįsta aplinkybę, kad visą turtą perdavė UAB „Linos namai“. Jokių specifinių aptarimų, kad egzistuotų kažkokie susitarimai tarp AB „Mažeikių nafta“ ir UAB „Šiaulių Baltija“, nėra, todėl VĮ Registrų centras privalėjo atlikti prašomus veiksmus. Nekilnojamieji daiktai, dėl kurių vyksta ginčas, yra Plinkšių dvaro priklausiniai. Jie yra Plinkšių parke ir patenka į tą pačią teritoriją, kaip ir visi Kultūros paveldo statiniai. Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-730 „Dėl Plinkšių dvaro sodybos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtino specialųjį planą, teritorijos ir apsaugos zonų ribų planą bei paveldotvarkos projektą, kuriuose nurodyta, kad šie statiniai ateityje atsiradus ir nustačius savininką, turėtų būti nugriauti. Visi trys statiniai pagal pateiktus dokumentus patenka į žemės sklypą, kurį UAB „Linos namai“ nuomojasi iš valstybės. Nei vienas iš šių statinių nėra žemės sklype, kuriuo naudotųsi kažkas kitas. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus 2006 m. vasario 11 d. rašte pripažįstama, kad malūno pamatai, didžioji oficina, baltieji, žalieji vartai, Šv. Marijos skulptūra visi yra to laikotarpio, kaip pripažįsta trečiasis asmuo, statyti kaip ir dvaro pagrindiniai statiniai, o viešasis tualetas ir mašinų stovėjimo aikštelė 1978 m. (tačiau jokių duomenų nėra), o nuomos punktas – 1988 m. AB „Mažeikių nafta“ paaiškinime nurodė, kad visas turtas, buvęs toje teritorijoje 1981 m., jai buvo perduotas LRSR ministrų tarybos nutarimu. Tie statiniai, kurie galbūt ir buvo statyti 1978 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2010 nurodyta, kad nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą gali būti įregistruota Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimu, priimtu pagal asmens, valdančio tą daiktą nuosavybės teise, prašymą. Pareiškėjas UAB „Linos namai‘, laikantis save atitinkamų pagrindinių daiktų – priklausinių savininku, į Nekilnojamo turto registro tvarkytoją dėl nurodytų priklausinių įregistravimo nuosavybės teise kreipėsi jau esant teisme iškeltai šiai bylai. Nekilnojamo turto registro tvarkytojas 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimu pareiškėjo prašymą atmetė motyvuodamas išimtinai tuo, jog registruose yra įregistruoti juridiniai faktai, jog yra iškelta byla, susijusi su nekilnojamaisiais daiktais. Šiuo atveju nėra jokių sutarties ar įstatymo nuostatų, kuriose būtų matyti, kad ginčo priklausiniai lieka ankstesniam savininkui ar perduoti kitam asmeniui.

6Atsakovas VĮ Registrų centro Telšių filialas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime (t. I, b. l. 115) paaiškino, kad AB „Mažeikių nafta“ prieš parduodama savo turtą atliko viso dvaro ansamblio inventorizaciją, įregistravo turtą ir po to atlikinėjo pardavimo veiksmus pirkimo-pardavimo sutartimi ir perdavimo-priėmimo aktu. Atlikus šiuos sandorius, pirkėjas su šiais dokumentais kreipėsi į VĮ

8Registrų centrą pakeisti nekilnojamųjų daiktų teisinį statusą. AB „Mažeikių nafta“, registruodama turtą savo vardu ir ruošdama pardavimui, jokių priklausinių neregistravo. Niekas nedraudė to padaryti ir pritaikyti Registro įstatymo 10 straipsnį, kad prašymu gali įregistruoti priklausinius. Jeigu būtų prašyta, jie būtų perregistruoti. Šiuo atveju tai nebuvo padaryta, buvo parduota tai, kas sutartyje, įregistruota tai, kas yra sutartyje. Atsakovo vertinimu, pareiškėjo prašymas nepagrįstas, nes nėra jokių duomenų, kam priklauso ginčo objektai. Nesant kadastrinių matavimų, negalima įregistruoti priklausinių, kadangi tam nėra juridinio pagrindo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis nepatvirtina pareiškėjo nuosavybės teisės atsiradimo į statinį, todėl nėra pagrindo daryti atitinkamų įrašų Nekilnojamo turto registre.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Departamentas) prašė bylą spręsti teismo nuožiūra.

10Atsiliepime (t. I, b. l. 151-152) pažymėjo, kad klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo bei statinių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre nėra susijęs su Departamento kompetencija.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Orlen Lietuva“ prašė bylą spręsti teismo nuožiūra.

12Atsiliepime (t. I, b. l. 160-161) nurodė, kad 2004 m. birželio 22 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartimi AB „Orlen Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas – AB „Mažeikių nafta“) pardavė visus jai nuosavybės teise priklausiusius pastatus Plinkšių dvaro sodyboje, esančioje Plinkšių k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. Šiuo metu bendrovei nepriklauso jokie pastatai ar kiti nekilnojamojo turto objektai minėtoje teritorijoje.

13II.

14Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 3 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Linos namai“ skundą atmetė (t. I, b. l. 218-229).

15Vadovaujamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – ir Registro nuostatai) 16 punktu teismas nurodė, kad duomenys į Nekilnojamojo turto registrą gali būti įrašomi, jeigu suinteresuotas asmuo pateikia įstatymų nustatytus dokumentus, patvirtinančius, kad yra Nekilnojamojo turto registre registruotino turto nuosavybės teisės turėtojas. Patikrinus byloje esančius įrodymus bei atsižvelgiant į ginčo teisinių santykių reglamentavimą, šiuo atveju padaryta išvada, kad VĮ Registrų centro Mažeikių filialas pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymų. Teismas pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, įrašydamas naujus registro duomenis arba pakeisdamas esamus, neturi teisės savarankiškai aiškinti ar interpretuoti pateiktų dokumentų, kurie numatyti Registro įstatymo 22 straipsnyje, turinio ir atitinkamai keisti duomenų. Todėl pagal 2004 m. gruodžio 15 d. UAB „Linos namai“ akcijų pasirašymo sutartį, ilgalaikio nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo nuosavybėn aktą Nr. 01-2 prie 2004 m. gruodžio 15 d. sutarties, registro tvarkytojas turi teisę registruoti tik tai, kas konkrečiai identifikuota minėtuose dokumentuose. Registro tvarkytojas neturi teisės imtis gautų dokumentų, šiuo atveju sutarties ir turto perdavimo-priėmimo nuosavybėn akto, turinio plečiamojo aiškinimo, nes yra didelė tikimybė, kad registro tvarkytojas registravimo aktu iškreips tikrąją sutarties šalių valią. Teismas pažymėjo, kad UAB „Linos namai“ akcijų pasirašymo sutartimi šios sutarties šalys, aptardamos sutarties objektą, išvardijo nekilnojamuosius daiktus, kuriais apmokamos paprastosios vardinės akcijos, nurodė jų unikaliuosius numerius, t. y. pateikė baigtinį objektų sąrašą, į kurį ginčo statiniai nebuvo įtraukti. Todėl vertindamas aptariamą akcijų pasirašymo sutartį ir ilgalaikio nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo nuosavybėn aktą kaip pareiškėjo nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus, registro tvarkytojas negalėjo jų vertinti kaip patvirtinančių pareiškėjo nuosavybės teises į ginčo statinius. Aiškinti aptariamų dokumentų turinį atsižvelgiant į teisės aktuose (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.14 str.) nustatytą reglamentavimą šiuo atveju registro tvarkytojas neturėjo teisinio pagrindo. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas nėra kompetentingas spęsti dėl sandorių galiojimo civilinės teisės prasme. Tie patys argumentai taikytini ir dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2010 turinio vertinimo. Dėl VĮ Registrų centro Mažeikių filialo 2011 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. (1.7/.2120/05)s-1852 atitikimo Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams, pažymėta, kad nukreipdamas į VĮ Registrų centro Mažeikių filialo 2011 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. 24, atsakovas nepažeidė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatų. VĮ Registrų centro Mažeikių filialo 2011 m. gegužės 31 d. sprendime Nr. (1.7/.2120/05)s-1852 nenurodoma akto apskundimo tvarka, aktas nepatvirtinimas jį priėmusios institucijos antspaudu, tačiau šie Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2-3 dalies pažeidimai nelaikytini esminiais, sudarančiais pakankamą pagrindą panaikinti administracinį aktą.

16III.

17Pareiškėjas restruktūrizuojama UAB „Linos namai“ padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.

18Apeliacinis skundas (t. II, b. l. 1-15) grindžiamas tokiais pačiais motyvais, kuriuos pareiškėjas buvo išdėstęs savo skunde pirmosios instancijos teismui. Papildomai keliama abejonė dėl ginčo teismingumo administraciniam teismui.

19Atsakovas VĮ Registrų centro Telšių filialas atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą (t. II, b. l. 33-34).

20Tretieji suinteresuoti asmenys Departamentas ir AB „Orlen Lietuva“ atsiliepimuose prašo bylą spręsti teismo nuožiūra (t. II, b. l. 27-30).

21Trečiasis suinteresuotas asmuo Mažeikių rajono savivaldybė atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinio skundo netenkinti (t. II, b. l. 31-32).

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Apeliacinis skundas atmestinas.

25Byloje vyksta ginčas dėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimo neregistruoti UAB „Linos namai“ nuosavybės teisės į pagrindinių daiktų, įgytų 2004 m. gruodžio 15 d. akcijų pasirašymo sutarties ir 2005 m. balandžio 12 d. priėmimo-perdavimo akto Nr. 01-2 pagrindu, priklausinius: unikalus Nr. ( - ) inžinerinis renginys-automobilių stovėjimo aikštelė; unikalus Nr. ( - ) statinys-malūno pamatai; unikalus Nr. ( - ) statinys-tualetas; unikalus Nr. ( - ) statinys-nuomos punktas; unikalus Nr. ( - ) statinys-sandėlio pamatai. Skundžiamas atsisakymas grindžiamas argumentu, jog atsakovui nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą.

26Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir daiktinių teisių į šį nekilnojamąjį daiktą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre tvarką nustato Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (toliau – ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas) ir jį įgyvendinantys Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, Nekilnojamojo turto registro įstatymas bei jį įgyvendinantys Registro nuostatai.

27Registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Pagal Registro įstatymo 23 straipsnio nuostatas, prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo (1 d.); kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą (2 d.); dokumentai, kurių pagrindu patvirtinamos, atsiranda daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, turi atitikti teisės aktų reikalavimus, juose turi būti įregistravimui Nekilnojamojo turto registre būtini duomenys (3 d.). Registro nuostatų 16 punkte yra numatyta, kad su prašymu įregistruoti nekilnojamąjį daiktą, daiktinę teisę <...> turi būti pateikti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti dokumentai, – kai prašoma įregistruoti nekilnojamąjį daiktą (16.1 p.); dokumentai, patvirtinantys daikto įgijimą nuosavybėn, daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą <...> (16.2 p.). Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma nors viena Registro įstatymo 29 straipsnyje numatytų aplinkybių, inter alia dokumentas, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, neatitinka šio įstatymo reikalavimų (2 p.).

28Teisėjų kolegija, įvertinusi dokumento, kurį pareiškėjas pateikė VĮ Registrų centro Mažeikių filialui kartu su savo 2011 m. sausio 13 d. prašymu (t. I, b. l. 46), turinį, daro išvadą, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2010 (Registrų įstatymo 22 str. 2 p.) nebuvo iš esmės išspręstas UAB „Linos namai“ nuosavybės teisės į ginčo priklausinius klausimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad šioje civilinėje byloje pareiškėjo prašomas patvirtinti valdymo faktas negali būti nagrinėjamas ir patvirtinamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXXIV skyriaus antrojo skirsnio normų nustatyta tvarka. Kasacinės instancijos teismas taip pat akcentavo, kad kilus ginčui dėl nuosavybės teisės į pagrindinio daikto priklausinį, asmuo, įgijęs nuosavybės teisę į pagrindinį daiktą ir taip tapęs nuosavybės teisės į priklausinį subjektu (priklausinio savininku), gali ginčo teisenos tvarka reikšti reikalavimą dėl nuosavybės teisės pripažinimo ir taip apginti savo teises (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.138 str. 1 p.).

29Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl Nekilnojamojo turto registro veiklos (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p.), nuosekliai aiškina, jog Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas nesprendžia ginčų tarp suinteresuotų asmenų dėl pačios daiktinės teisės, jos turinio. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įstatymas nesuteikia teisės vertinti jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą teisėtumo, nustatyti daiktines teises, jeigu jos eksplicitiškai nėra įtvirtintos pateiktuose dokumentuose. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo funkcijos apsiriboja vien tik duomenų apie nekilnojamąjį daiktą, daiktinių teisių į juos, jų suvaržymų bei kitų juridinių faktų perkėlimu iš registro tvarkytojui pateiktų dokumentų į jo tvarkomą registrą. Administracinių teismų praktikoje pažymima, kad civilines teises ar pareigas sukuria civiliniai sandoriai ar kiti juridiniai faktai, su kuriais civilinė teisė sieja civilinių teisių ar pareigų atsiradimą, o įregistravimo ar išregistravimo Nekilnojamojo turto registre aktais pagal registro tvarkytojui pateiktus dokumentus yra tik užfiksuojama jau esanti civilinių teisinių santykių būklė ir atliekamas tokio pobūdžio informacijos oficialus paviešinimas (administracinės bylos Nr. AS442-589/2010, A442-2253/2011, A502-2872/2011, A442-1949/2012, A602-2629/2012).

30Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas, negavęs UAB „Linos namai“ nuosavybės teisės į prašyme paminėtus statinius įrodymų, pagristai ir teisėtai atsisakė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus. Šiaulių apygardos administracinis teismas tinkamai aiškino teisės normas, reguliuojančias ginčo teisinius santykius, jų kontekste teisingai vertino faktines bylos aplinkybes, todėl 2012 m. gegužės 3 d. sprendimas paliekamas galioti.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Linos namai“ apeliacinį skundą atmesti.

33Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Linos namai“... 5. Skunde (t. I, b. l. 2-11, 24-34) paaiškino, kad pardavėjas visuose... 6. Atsakovas VĮ Registrų centro Telšių filialas su pareiškėjo skundu... 7. Atsiliepime (t. I, b. l. 115) paaiškino, kad AB „Mažeikių nafta“ prieš... 8. Registrų centrą pakeisti nekilnojamųjų daiktų teisinį statusą. AB... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros... 10. Atsiliepime (t. I, b. l. 151-152) pažymėjo, kad klausimas dėl juridinę... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Orlen Lietuva“ prašė bylą spręsti... 12. Atsiliepime (t. I, b. l. 160-161) nurodė, kad 2004 m. birželio 22 d.... 13. II.... 14. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 3 d. sprendimu... 15. Vadovaujamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 23... 16. III.... 17. Pareiškėjas restruktūrizuojama UAB „Linos namai“ padavė apeliacinį... 18. Apeliacinis skundas (t. II, b. l. 1-15) grindžiamas tokiais pačiais motyvais,... 19. Atsakovas VĮ Registrų centro Telšių filialas atsiliepime prašo... 20. Tretieji suinteresuoti asmenys Departamentas ir AB „Orlen Lietuva“... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo Mažeikių rajono savivaldybė atsiliepime... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Apeliacinis skundas atmestinas.... 25. Byloje vyksta ginčas dėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimo... 26. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto... 27. Registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Nekilnojamojo turto... 28. Teisėjų kolegija, įvertinusi dokumento, kurį pareiškėjas pateikė VĮ... 29. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl... 30. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 32. Pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Linos... 33. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. sprendimą... 34. Nutartis neskundžiama....