Byla 2-231-440/2011
Dėl žalos atlyginimo regreso tvarka, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Vilija Valantienė, sekretoriaujant Oritai Griciūtei, dalyvaujant trečiajam asmeniui M. J., žodinio proceso tvarka išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovams V. M. ir Š. K., trečiajam asmeniui M. J. dėl žalos atlyginimo regreso tvarka, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras kreipėsi į Akmenės rajono apylinkės teismą su ieškiniu dėl 15636,70 Lt nuostolių atlyginimo regreso tvarka, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 469 Lt žyminio mokesčio, 170,02 Lt kelionės išlaidų, 553,58 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu ir 259,16 Lt už procesinių dokumentų vertimą į lietuvių kalbą priteisimo iš solidariųjų atsakovų V. M., gyv. ( - ) ir Š. K., gyv. ( - ). Ieškovas nurodė, kad 2007-07-13 dėl Š. K. kaltės, jai vairuojant V. M. priklausančią, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu nedraustą, transporto priemonę Opel Vectra, valst. Nr. ( - ) Airijoje, Carroll‘s Quay, Korke, 2007-07-13 įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo, apgadinta kita transporto priemonė. Ieškovas kompensavo Airijos nacionaliniam draudikų biurui padarytą žalą išmokėdamas 15636,70 Lt draudimo išmoką. Todėl vadovaujantis Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 17 str. ir 23 str. įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į transporto priemonės vairuotoją ir jos savininką. Parengiamajame teismo posėdyje ieškovo atstovas Tomas Žilinskas papildomai paaiškino, kad registro duomenimis buvo nustatyta, kad eismo įvykio metu transporto priemonė Opel Vectra buvo registruota Lietuvoje. Ji galėjo būti įregistruota ir Airijoje, jos neišregistravus Lietuvoje, tačiau turėjo būti iš atsakovo paimti lietuviški numeriai. Nepagrįsti atsakovo teiginiai, kad 2003 m. liepos mėnesį, transporto priemonė buvo įregistruota Airijoje, tik pas jį liko lietuviški numeriai ir dokumentai. 2004-02-04 pats atsakovas V. M. Lietuvoje sudarė tarptautinį draudimo polisą. Todėl jei ir buvo registracija Airijoje, tai ji buvo nelegali, registravimo faktas buvo apsimestinis, nes atsakovas važinėjo su lietuviškais numeriais ir automobilį draudė Lietuvoje.

3Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai. Pateikė prašymą bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Ieškinį ir jame pareikštus prašymus prašo tenkinti.

4Atsakovas V. M. teismo posėdyje nedalyvavo. Gautas jo, jo atstovo advokato T. B. prašymas bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, ieškinį prašo atmesti. Nurodė, kad atsakovas automobilį išvykęs į Airiją įregistravo jį Airijos registre, jam buvo išduoti airiški numeriai. Būdamas Airijoje už 2000 EUR sumą automobilį pardavė M. J., kuriam pardavimo metu buvo perduoti visi automobilio dokumentai, taip pat ir airiški bei Lietuvos valstybiniai numeriai. Tai, kad naujasis automobilio savininkas neįregistravo jo savo vardu nereiškia, kad jam neperėjo automobilio nuosavybė, nes nuosavybės įgijimo pagrindas yra pirkimo pardavimo sandoris, o ne registracija. Esant situacijai, kai registracija galiojo dviejose valstybėse, teisiškai laikytina ta registracijos vieta, kurioje automobilis buvo nuolatos eksploatuojamas. Nuolatinė jo eksploatavimo vieta buvo Airijoje, todėl šioje valstybėje jis turėjo būti privalomai draudžiamas. Byloje nėra jokių įrodymų pagrindžiančių žalios dydį ir faktą. Galimai automobilio savininkė yra Š. K.. Ieškovas neturėjo teisės mokėti draudimo išmokos Airijos draudikų biurui. Automobilio registracija ir nuolatinė buvimo vieta eismo įvykio metu buvo Airijoje. Todėl civilinės atsakomybės draudimo klausimus reglamentuoja Airijos teisė, o ne Lietuvos. Ginčo santykiams turi būti taikomas ne Lietuvos Respublikos Transporto priemonių draudimo įstatymas, o Airijos teisė. Biuras išmokėjęs be pagrindo draudimo išmoką, neturi regreso teisės. Kelionės išlaidos viršijančios 113,45 Lt sumą taip pat yra nepagrįstos. Nėra pateikta jas patvirtinančių dokumentų. Nurodė, kad tretysis asmuo iš esmės neginčija, kad nusipirko iš V. M. automobilį, o pardavimo – prikimo sandorį vertina kritiškai tik dėl to, kad jis nebuvo įregistruotas viešame registre. Tai, kad jis grįžo 2006 m. į Lietuvą ir įsidarbino nepaneigia aplinkybės, kad eismo įvykio metu buvo automobilio savininkas.

5Atsakovė Š. K. teismo posėdyje nedalyvavo. Apie posėdį jai pranešta viešo paskelbimo būtu. Prašymų, atsiliepimų iš jos negauta.

6Tretysis asmuo M. J. nurodė, kad V. M. pažįsta iš matymo. Gyveno Dubline. Mašinos iš jo nepirko. Tarp jų nebuvo jokio susitarimo. Nežino, kodėl jis nurodė, kad pirko iš jo automobilį. Negali pasakyti iki kada M. naudojosi ta mašina. K. nepažįsta. Tiksliai nepamena iš Airijos grįžo gal 2005 m. pabaigoje. Dirbti pradėjo 2006 m. pradžioje. Visą laiką dirbo Lietuvoje.

7Ieškinys tenkintinas.

8VĮ „Regitra“ duomenų bazės 2011-01-11 išraše nurodyta, kad 2007-07-13 Opel Vectra, valst. Nr. ( - ) identifikacinis Nr. ( - ), 2007-07-13 datai buvo registruota V. M. vardu, gyv. ( - ). Pirmosios registracijos data Lietuvoje 2003-01-14(I tomas, b.l.5) Airijos policijos rašte Airijos transporto priemonių draudikų biurui nurodoma, kad 2007-07-13 Airijoje, Carroll‘s Quay, Korke, įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo patirta tik materialinė žala, nebuvo pranešta apie sužalojimus, todėl byla nagrinėjama civiline tvarka, kelių eismo taisykles pažeidusi transporto priemonė Opel Vectra, valst, Nr. ( - ) eismo įvykio metu ją vairavo Š. K., transporto priemonės kilmės šalis Lietuva, draudimo bendrovė Lindra, išduotas draudimo liudijimas Nr. LT/01/YA001016. (I tomas, b.l.12) Iš sutarčių ir poliso sąrašo registro pateikti duomenys, kad atsakovas V. M. (draudėjas) automobilį Opel Vectra, valst Nr. ( - ) Lietuvoje draudė laikotarpiais: nuo 2003-01-14 iki 2003-02-13, poliso Nr. AEA0031076, nuo 2004-02-04 iki 2004-05-03 (žalia korta), poliso Nr. LT/01/YA015836, nuo 2004-05-04 iki 2004-08-03 (žalia korta), poliso Nr. LT/01/YA034809, nuo 2005-08-01 iki 2006-01-31, draudimo sutartis nutraukta 2005-10-23, poliso Nr.DA0841154, nuo 2005-08-01 iki 2006-01-31 (žalia korta), nutraukta 2005-10-23, poliso Nr. LT/08/DA0259396, nuo 2005-10-24 iki 2006-10-23, sutarties Nr. 08 0481064, nuo 2005-10-24 iki 2006-10-23 (žalia korta), poliso Nr. LT/08/DA0304741, paprastojo draudimo poliso Nr. ADA 0925304. (II tomas, b.l.24,28-29) Šias aplinkybes taip pat patvirtina ieškovo pateikti AB „Lietuvos draudimas“ paprastojo draudimo sutarties draudimo liudijimas (polisas) Nr. 0031076, tarptautinis transporto priemonės draudimo liudijimas (žalioji korta) Nr. LT/1005786/YA015836, tarptautinis transporto priemonės draudimo liudijimas (žalioji korta) Nr. LT/01/YA034809, 2005-07-26 įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 08 0398731, draudikas UAD „BALTIKUMS DRAUDIMAS“ , žalioji kortelė, Nr. DA 0259396, 2005-10-19 įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, Nr. 08 0481064, draudikas UAD „BALTIKUMS DRAUDIMAS“, žalioji kortelė, Nr. DA 0304741 (II tomas, b.l.93-100) Iš išrašo iš duomenų bazės nustatyta, kad transporto priemonė Opel Vectra,valst. Nr. ( - ) identifikacinis Nr. ( - ), 2007-07-13, t.y. eismo įvykio metu nebuvo drausta privalomuoju draudimu. (II tomas, b.l.25-27,30-31) Ieškovas byloje pateikė autoįvykio metu apgadintos transporto priemonės fotonuotraukas, kuriose fiksuoti automobiliui Nissan, valstybiniai numeriai Nr. 04-C-4567, eismo įvykio metu padaryti apgadinimai. Matyti, kad apgadintas dešinės pusės priekinis sparnas, bamperis, priekinis žibintas (II tomas, b.l.14-21) Byloje pateikta Harrington A. L. konsultuojančių mechanikų ir vertintojų 2007-07-20 pažyma apie patirtas išlaidas. Pažymoje nurodoma, kad patirtas išlaidas sudaro transporto priemonės Nissan Micra, reg. Nr.04-C-4567, apžiūra, ataskaita 200 EUR, kilometražas 10 EUR, įvairios išlaidos 10 EUR, nuotraukos 10 EUR, PVM 48,30 EUR, bendra suma 278,30 EUR. Red A. M. 2007-07-16 sąskaitoje faktūroje pateikiamos automobilio Nissan Micra, reg. Nr.04-C-4567 remontui naudotų detalių kainos - priekinis sparnas 175,95 EUR, priekinis žibintas 150 EUR, bamperis 169,49 EUR, grotelės 56,72 EUR, kronšteinas 1,77 EUR, apkabos 5,55 EUR, priešsmūginis tarpiklis 46,09 EUR, bamperio strypas 111,81 EUR, laidas 10 EUR, kitos detalės 429,62 EUR, nurodyta galutinė mokėtina suma 3000 EUR, 615 EUR remonto darbai, nurodyta galutinė mokėtina suma 460 EUR, 338,80 EUR automobilio nuoma, nurodyta galutinė mokėtina suma 200 EUR.(II tomas, b.l.5-13,38-42,45-49) 3660 EUR ir 278,30 EUR čekiai buvo pateikti banke 2007-11-23. 278,30 EUR gavėjas LDN Motors t/a R. A. M, 3660 EUR gavėjas Red A. M.. Čekio davėjas Atviroji ribotos atsakomybės bendrovė „Z. I. Plc“ (II tomas, b.l.43-44) Airijos bendrovė Eagle Star insurance company (Ireland) pateikė pretenziją PZU Lietuva dėl 3660 EUR materialinės žalos, 278 EUR išlaidų mechaniko išvadai, pretenzijos nagrinėjimo mokesčio suma 590,70 EUR (15 proc.x(3660+278)). Bendra pretenzijos suma 4528,70 EUR (I tomas, b.l.14) 2008-01-14 ieškovo pareiškimas tarptautiniam pavedimui 4528,70 EUR sumai, patvirtina, kad mokėtojas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras išmokėjo gavėjui Eagle Star insurance company (Ireland) 4528,70 EUR draudimo išmoką. (I tomas, b.l.29, II tomas, b.l.22-23) Iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2011-01-26 pažymų matyti, kad atsakovas V. M. 2005-12-08, atsakovė Š. K. 2010-05-10 deklaravo savo išvykimą į Airiją. (I tomas, b.l.52-53,69-70) VĮ Registrų centro duomenimis atsakovai Lietuvoje nekilnojamųjų daiktų nuosavybės teise neturi. (I tomas, b.l.71) Tretysis asmuo M. J. 2006-03-09 deklaravo savo gyvenamąją vietą adresu ( - ). (I tomas, b.l.169,177) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2011-10-17 pažyma patvirtina, kad M. J. nuo 2006-04-12 iki 2006-06-06 dirbo IĮ „JVI TRANSPORT“, ir nuo 2006-07-04 iki 2006-12-31 dirbo A. J. komercinėje firmoje „Cerera“. Šioje įmonėje taip pat dirbo laikotarpiais 2007-01-01 – 2007-05-02, 2007-08-29 - 2007-12-31, laikotarpiu nuo 2006-09-07 iki 2006-12-31 dirbo UAB „Mūsų miškas“. (2 tomas b.l.64-65) VĮ Regitra Klaipėdos filialo 2011-10-19 pažyma Nr. (1.6.)-S3-313 patvirtina, kad nuo 2002-01-01 M. J. vardu buvo registruotas dvi transporto priemonės BMW 325, identifikacinis Nr. ( - ), išregistruota 2006-11-15, įregistruota 2006-03-21. Yamaha TW125, identifikacinis Nr. ( - ), įregistruota 2008-09-02. (II tomas, b.l.66) VĮ „Regitra“ 2011-11-10 rašte Nr. (1.12)-24-3972 nurodoma, kad Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų bazės archyvo duomenimis transporto priemonė Opel Vectra valst. Nr. ( - ) nuo 2003-01-14 yra įregistruota Lietuvos Respublikoje. Paskutinė registravimo operacija su šia transporto priemone atlikta 2003-01-31, išduodant 5 m. galiojantį transporto priemonės naudotojo pažymėjimą. VĮ „Regitra“ nėra gavusi iš šios transporto priemonės valdytojų ar užsienio šalių transporto priemonių registravimo tarybų jokios informacijos, kad transporto priemonė perregistruota kitoje šalyje. Pažymima, kad transporto priemonė 2003-07-29 galėjo būti įregistruota Airijos Respublikoje prieš tai jos neišregistravus Lietuvoje, tačiau turėjo būti išduotas airiškas transporto priemonės registracijos liudijimas ir registracijos numeriai, o lietuviški paimti. (II tomas, b.l.101) Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras ir Airijos automobilių draudikų biuras pasirašė vidaus nuostatus, pagal kuriuos biurai susitarė, kas sutartis suteikia abipusį leidimą bet kokiam teisminiam ar neteisminiam procesui, po kurio būtų atlyginta žala, ar draugiškai sureguliuota su autoavarijomis susijusi žala, kaip nustatyta nuostatuose. Biurų tarybos vidaus nuostatų, paskelbtų kartu su Europos bendrijos komisijos 2003 m. liepos 28 d. sprendimu „Dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB taikymo tikrinant motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą (2003/564/EB)“, bendrųjų taisyklių (toliau Taisyklių) I skirsnio bendrųjų taisyklių (privalomosios nuostatos) 5 str. reglamentuojančio išlaidų atlyginimo sąlygas 1 dalyje numatyta, kad kai biuras ar tam tikslui jo paskirtas agentas sureguliuoja visas žalas, susijusias su ta pačia autoavarija, ne vėliau kaip per vienerius metus nuo paskutinio nukentėjusiam asmeniui sumokėto mokėjimo dienos jis faksu ar elektroniniu paštu siunčia žalią kortą ar draudimo polisą išdavusiam biuro nariui arba, prireikus, atitinkamam biurui prašymą atlyginti išlaidas. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nacionaline valiuta išreikštos sumos mokamos, skaičiuojant pagal tokį oficialų valiutų keitimo kursą, kuris prašymą pateikusio biuro šalyje galiojo prašymo pateikimo dieną. Taisyklių 11 straipsnyje numatyta, kad valstybės, kurioje yra transporto priemonės įprastinė buvimo vieta, teritorija nustatoma remiantis vienu iš kriterijų, tos valstybės, kurios valstybinio numerio – ženklą turi transporto priemonė, teritorija. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jei transporto priemonė privalo turėti valstybinio numerio –ženklą, tačiau jo neturi ar jis yra neteisėtai išduotas ar negalioja, patenka į autoavariją, reguliuojant, bet kokias su tuo susijusias žalas, transporto priemonės įprastinė buvimo vieta laikoma ta teritorija, kurioje įvyko autoavarija. (I tomas, b.l.11, 17-28)

92008-06-04 ieškovo pretenzija Nr. 04-04265-5142, 2009-07-14 pretenzija Nr. 04-4265-6547, 2010-12-30 Nr. 08-4265-11856 patvirtina, kad ieškovas ragino atsakovus atlyginti žalą gera valia. Duomenų, kad atsakovai savo prievolę būtų įvykdę byloje nepateikta. (I tomas, b.l.30-32)

10Transporto priemonių draudimą reglamentuoja Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas (toliau Įstatymas). Šio Įstatymo tikslas – nustatyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistemos, funkcionavimo teisinius pagrindus ir principus (Įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Vienas transporto priemonių draudimo bruožų yra jo privalomumas. Tokiu draudimu siekiama užtikrinti nukentėjusiųjų nuo transporto priemonių ir asmenų, naudojančių jas, turtines teises ir interesus. Pažymėtina tai, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo santykių teisiniu reglamentavimu sukurta tokia dėl transporto priemonės poveikio per eismo įvykį nukentėjusių trečiųjų asmenų teisių į nuostolių atlyginimą apsaugos sistema, pagal kurią, atsiradus transporto priemonės valdytojo civilinei atsakomybei dėl žalos nukentėjusiam trečiajam asmeniui, žalos atlyginimo išmokos mokamos nepriklausomai nuo to, ar transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo atsirado, naudojant apdraustą ar, pažeidžiant transporto priemonės savininkui įstatymo nustatytą pareigą privalomai drausti, neapdraustą transporto priemonę. Transporto priemonė yra didesnio pavojaus šaltinis aplinkiniams ir tai lemia jos privalomąjį draudimą ir atitinkamus reikalavimus ją eksploatuojant.

11Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad transporto priemonė, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo būti apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu tol, kol ji yra įregistruota. Privalomai draudžiama kiekviena privalomai registruoti motorinė transporto priemonė, skirta važiuoti žeme, taip pat mopedai, priekabos ir puspriekabės, išskyrus bėgines transporto priemones (Įstatymo 1 straipsnio 2 dalis). Įstatyme nustatyta ir išimčių, kai transporto priemonės gali būti ir nedraudžiamos (Įstatymo 1 straipsnio 3, 4 dalys). Byloje nustatyta, kad žala Airijoje tretiesiems asmenims buvo padaryta nedraustu Lietuvos Respublikoje atsakovo V. M. vardu registruotu automobiliu Opel Vectra, valst. Nr. ( - ) identifikacinis Nr. ( - ), kuris eismo įvykio metu buvo perduotas valdyti ir naudotis atsakovei Š. K.. (I tomas, b.l. 5, 12,101, II tomas, b.l.25-27) Pareiga sudaryti draudimo sutartį yra nustatyta transporto priemonės savininkui (Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis, 43 straipsnio 2 dalis). Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys ir transporto priemonės valdytojai negali naudoti patys ir leisti naudoti kitam asmeniui neapdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu transporto priemonės. Atsakovas teigia, kad biuras neturėjo teisės išmokėti draudimo išmoką, kadangi šiuo atveju turėjo būti taikytina Airijos teisė, automobilis privalėjo būti daužiamas Airijoje, nes ten buvo jo nuolatinė eksploatacijos vieta. Minėtų Taisyklių 11 straipsnyje įtvirtinta, kad vienas iš kriterijų pagal kurį yra nustatoma transporto priemonės įprastinė buvimo vieta yra valstybiniai numeriai, pagal kuriuos transporto priemonės įprastinė buvimo vieta yra tos valstybės teritorija, kurios valstybinio numerio – ženklą turi transporto priemonė. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jei transporto priemonė privalo turėti valstybinio numerio –ženklą, tačiau jo neturi ar jis yra neteisėtai išduotas ar negalioja, patenka į autoavariją, reguliuojant, bet kokias su tuo susijusias žalas, transporto priemonės įprastinė buvimo vieta laikoma ta teritorija, kurioje įvyko autoavarija. Analogiškos nuostatos yra įtvirtintos ir Įstatymo (redakcija Nr. 61-2340 Žin., 2007) 2 straipsnio 8 dalies 1 ir 4 punktuose. Kaip jau minėta bylos duomenimis nustatyta, kad eismo įvykio metu automobilis, buvo su lietuviškais numeriais. (I tomas,b.l.7,12) Atsakovas pateikė teismui Airijos automobilių apmokestinimo tarnybos raštą, kad automobilis Opel Vectra, kėbulo Nr. ( - ), 2003-07-29 buvo registruotas Airijos valstybinių mokesčių departamente. (I tomas, b.l.192-193) VĮ „Regitra“ pažymoje, nurodė, kad registracija galėjo būti atlikta Airijoje, tačiau tokiu atveju turėjo būti išduoti airiški numeriai ir paimti lietuviški.(b.l. II tomas, b.l.101) Byloje duomenų, kad Lietuvos Respublikos valstybiniai numeriai buvo neteisėtai išduoti ar negaliojantys, ar, kad atsakovui būtų išduoti Airijos Respublikos valstybiniai numeriai ir transporto priemonė būtų draudžiama Airijoje, nėra pateikta. Priešingai iš jau minėtų draudimo sutarčių registro, pateiktų draudimo sutarčių, polisų, matyti, kad automobilis ir po atsakovo nurodytos registracijos Airijos valstybinių mokesčių departamente, buvo naudojamas su lietuviškais numeriais, ir buvo draudžiamas Lietuvoje privalomuoju ir tarptautiniu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta daroma išvada, kad konkrečiu atveju automobilio įprastinė buvimo vieta eismo įvykio metu, t.y. 2007-07-13, buvo Lietuvos Respublika. Todėl automobilis Opel Vectra, valst. Nr. ( - ) kėbulo Nr. ( - ), vadovaujantis Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatomis privalėjo būti draudžiamas Lietuvoje transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

12Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme (23 straipsnis) Biurui suteikta teisė reikalauti visos išmokos, sumokėtos tretiesiems asmenims už žalą, padarytą neapdrausta transporto priemone, tiek iš asmens, atsakingo už žalos padarymą, tiek iš asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį. Transporto priemonių registre įregistruoto automobilio savininkas, siekdamas savo pareigą dėl draudimo išmokos grąžinimo Biurui perkelti kitam asmeniui (automobilio pirkėjui), gali prašyti teismo įtraukti pirkėją į bylą trečiuoju asmeniu ir turi pareigą pateikti automobilio pirkimą-pardavimą patvirtinančius įrodymus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 178 straipsnis). Nagrinėjamojoje byloje atsakovas teigė, kad 2005 m. už maždaug 2000 eurų sumą automobilį Opel Vectra, valst. Nr. Nr. ( - ) pardavė byloje trečiuoju asmeniu įtrauktam M. J.. Tretysis asmuo neigė pirkęs automobilį, nurodė, kad M. pažįsta, nes gyveno Dubline, Airijoje, netoli nuo jo, 2006 m. grįžo į Lietuvą. Nežino kodėl atsakovas teigia, kad automobilį buvo pardavęs jam. Byloje daugiau jokių įrodymų pagrindžiančių automobilio pirkimo – pardavimo sandorio sudarymą nepateikta. Nuosavybės teisė gali būti įgyjama sandoriu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 4.47 straipsnio 1 punktas). Automobilis gali būti įgyjamas įvairiomis sutartimis, tarp jų – ir pirkimo–pardavimo. Minėta, pagal CK 1.75 straipsnio 1 dalį įstatymo nustatoma ne visų, bet tik tam tikrų sandorių privaloma registracija. Automobilio pirkimo–pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 straipsnio 1 punktas, 6.305 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu automobilio įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. Dėl to netaikytinos CK 1.75 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis, remdamosi kitais įrodymais. Vertinant transporto priemonių registro duomenų reikšmę ir santykį su trečiaisiais asmenimis, konstatuotina, kad vieši registro duomenys atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją. Registro duomenys Biurui leidžia tik identifikuoti galimą atsakovą Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies prasme, bet nesukuria nepaneigiamos nuosavybės teisės prezumpcijos ir neužkerta kelio atsakovui ginčyti savo materialinio ir procesinio subjektiškumo dėl nuosavybės teisių į transporto priemonę. Daikto įregistravimas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre savaime nereiškia, jog tik jį įregistravęs asmuo yra to daikto savininkas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-07 ir 2010-11-11 nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-309/2010, Nr. 3K-3-300/2010) Todėl sutiktina su atsakovo argumentais, kad automobilio nuosavybės perėjimo neįregistravimas, savaime dar nereiškia, kad nėra perėjusi automobilio nuosavybė, nes nuosavybės įgijimo pagrindas yra pirkimo pardavimo sandoris, o ne registracija. Tačiau nagrinėjamu atveju teismas ištyręs ir įvertinęs byloje esančius duomenis, nesant kitų įrodymų, neturi pagrindo abejoti trečiojo asmens paaiškinimais, ir neturi pagrindo konstatuoti, kad transporto priemonė eismo įvykio metu buvo tik registruota V. M. vardu, tačiau jis faktiškai nebuvo jo savininkas ir teisėtas valdytojas. Šaliai, nepasirinkusiai tinkamos procesinės gynybos priemonės, tenka neigiamų padarinių rizika. Šiuo atveju vien atsakovo paaiškinimai apie automobilio pardavimą nėra pakankami padaryti išvadai, jog automobilio savininkas yra kitas asmuo. Atsakovo teiginiai, kad tretysis asmuo iš esmės pripažįsta pirkimo pardavimo sandorio sudarymą taip pat nepagrįsti. Pagal Įstatymo (redakcija Nr. 46-1498 galiojusi iki 2007-06-11, Žin., 2004, analogiška nuostata įtvirtinta ir eismo įvykio bei šiuo metu galiojančioje įstatymo redakcijoje Nr. 61-2340, Žin., 2007) 8 straipsnio 1 dalyje jeigu buvęs automobilio savininkas yra perdavęs naujajam automobilio savininkui dokumentus, patvirtinančius sudarytą draudimo sutartį, tokiu atveju naujajam automobilio savininkui pereina draudėjo teisės bei pareigos, pagal sudarytą draudimo sutartį. Naujasis transporto priemonės savininkas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimo dienos, privalo raštu pranešti draudikui apie nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimą, taip pat savo duomenis. Nors prievolė pranešti draudikui apie nuosavybės teisės perėjimą Įstatyme buvo ir yra numatyta naujajam automobilio savininkui byloje nėra jokių duomenų, kad M. J. būtų informavęs draudiką apie tai, kad pasikeitė automobilio savininkas. Priešingai nei teigia atsakovas, byloje konstatuota, kad draudimo sutartys, atsakovo vardu buvo sudaromos ir po galimo automobilio pirkimo pardavimo sandorio sudarymo. Bylos duomenimis nustatyta, kad automobilis Opel Vectra, valst. Nr.( - ) buvo draudžiamas Lietuvoje laikotarpiais nuo 2003-01-14 iki 2003-02-13, nuo 2004-02-04 iki 2004-08-03, ir nuo 2005-08-01 iki 2006-10-23, t.y. jau po atsakovo nurodyto automobilio pardavimo sandorio sudarymo ir galimos automobilio registracijos Airijoje. (II tomas, b.l.24,28-29,93-100) Automobilis buvo draudžiamas ne tik įprastuoju draudimu, bet ir tarptautiniu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu. Sutartys buvo sudaromos atsakovo V. M. vardu. Atsakovas nepateikė teismui jokių paaiškinimų dėl šių sudarytų draudimo sutarčių. Įstatymo 4 str. 2 d. nurodoma, kad transporto priemonės draudėjas yra savininkas. Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių šias aplinkybes. Atsakovas neteigė ir neįrodinėjo, kad draudimo sutartys, buvo sudaromos kito asmens, tik jo vardu. Byloje nėra įrodymų, kad transporto priemonė kažkuriuo laikotarpiu būtų buvusi drausta Airijoje. Įvertinus visumą aptartų aplinkybių teismas daro išvada, kad atsakovas neįrodė automobilio Opel Vectra, valst. Nr.( - ) nuosavybės teisių perėjimo M. J. fakto buvimo. Todėl atsakovas V. M. būdamas automobilio savininku, neturėjo teisės leisti atsakovei Š. K. naudotis automobiliu, nes šis nebuvo draustas. Minėta, kad automobilis yra didesnio pavojaus šaltinis aplinkiniams (CK 6.270 straipsnis), todėl atsakovas V. M. turėjo suvokti apie atitinkamą perduoto naudotis automobilio galimą riziką ir iš to kilsiančias neigiamas pasekmes. Perduodamas neapdraustą automobilį naudoti, atsakovas pažeidė Įstatymo imperatyviąją normą ir tokiu elgesiu padarė neteisėtus veiksmus Biuro atžvilgiu. Pagal minėtą Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies normą automobilio neturėjo teisės naudoti ir jos valdytoja atsakovė Š. K..

13

14CK 6.263 str. 1 d. įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios pareigos nesilaikęs asmuo pagal CK 6.263 str. 2 d. privalo visiškai atlyginti žalą, padarytą asmenų turtui, o įstatymų nustatytais atvejais – ir neturtinę žalą. CK 6.6 str. 1 d. nustatyta, kad solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Šio straipsnio 4 dalyje numatyta, kad esant solidariajai prievolei kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Jau minėtoje Įstatymo 23 str. 1 d. nustatyta, kad biuras (ieškovas) turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą, jeigu išmoka buvo sumokėta pagal šio įstatymo 17 str. 1 d. 1 p. Atitinkamai 17 str.1 d. 1 p. numato, kad Įstatymo 17 str. 1 d. numatyta, kad biuras moka išmoką dėl per eismo įvykį padarytos žalos nukentėjusiems tretiesiems asmenims tais atvejais, jei: kaltininkas padarė žalą Lietuvos Respublikoje naudodamas neapdraustą nustatytą (identifikuotą) transporto priemonę, kai dėl žalos padarymo atsiranda transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė. Pagal šį punktą Biuras moka išmoką ir tais atvejais, kai žala padaryta kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neapdrausta transporto priemone, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šio straipsnio 5 dalis numato, kad tais atvejais, kai Biuras moka išmoką pagal šio straipsnio 1 dalį dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar užsienio valstybėje nukentėjusiems tretiesiems asmenims padarytos ir administruotos žalos, išmoka eismo įvykio metu padarytą žalą atlyginusiam kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui mokama atsižvelgiant į Bendradarbiavimo nuostatus ir į tos valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius teisės aktus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad Įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi suteikta Biurui teisė reikalauti visos išmokos, sumokėtos tretiesiems asmenims už žalą, padarytą neapdrausta transporto priemone, tiek iš asmens, atsakingo už žalos padarymą, tiek iš asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (2010 m. spalio 7 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-300/2010). Įstatymo formuluotės aiškinimas kaip subjektų atsakomybės alternatyva, kai atsako vienas, pažeidęs teisės reikalavimus, bet neatsako kitas, neatitiktų nei dalinės, nei solidariosios atsakomybės taikymo kriterijų. Transporto priemonės nedraudimas tuo atveju, kai ją privaloma apdrausti, tokios transporto priemonės perdavimas naudoti ir jos naudojimas yra tyčiniai draudžiamųjų ir imperatyviųjų teisės normų reikalavimų pažeidimai. Atsakovė Š. K. 2007-07-13 sukėlė autoįvykį Airijoje, Carroll‘s Quay, Korke, vairuodamas V. M. priklausantį automobilį Opel Vectra, valst. Nr.( - ) kuris nebuvo draustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Žala padaryta konkrečiais kaltais atsakovės Š. K. veiksmais. Automobilio savininkui V. M. atsakomybė Biurui atsiranda ne dėl žalos padarymo, bet dėl to, kad neįvykdė įstatymo imperatyvo ir pažeidė draudžiamąją įstatymo normą. Ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad dėl eismo įvykio metu apgadintos transporto priemonės ir išmokėtos draudimo išmokos ieškovui buvo padaryta 15636,70 Lt (4528,70 EURx3,4528 Lt/EUR) žala. Lietuvos Banko valdybos nutarimu 2002 m. vasario 1 d. Nr. 15 „Dėl bazinės valiutos ir oficialaus lito kurso“, nustatyta, kad nuo 2002 m. vasario 2 d. bazinė valiuta yra euras (EUR), oficialus lito kursas – 3,4528 lito už 1 eurą. Žalos dydis patvirtintas foto nuotraukomis, sąskaitomis faktūromis, darbų įvertinimu, pretenzija, pareiškimu tarptautiniam pavedimui. (I tomas, b.l. 14, 29, II tomas, b.l. 5-13, 22-23, 38-42,43-44,45-49) Todėl atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir vadovaujantis minėtomis teisės normomis ieškovo reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų 15636,70 Lt žalos atlyginimą yra laikytinas įrodytu, pagrįstu byloje pateiktais dokumentais, todėl tenkintinas.

15CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

16Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 1 p. ir 3 p., 93 str. 1 d. iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas 469 Lt žyminis mokestis, sumokėtas 2011-01-13 mokėjimo nurodymu Nr.16412, (I tomas, b.l.57), 553,58 Lt išlaidos susijusios su procesiniu dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu, (I tomas, 143-149), 259,16 Lt už procesinių dokumentų vertimą į valstybinę lietuvių kalbą. (I tomas, b.l. 33-34, II tomas, b.l.50-51) Ieškovas taip pat prašė priteisti 170,02 Lt kelionės išlaidų. Ieškovo atstovas dalyvavo viename parengiamajame teismo posėdyje. (II tomas, b.l.87-91,102-104, 111) Atsakovas V. M. nurodė, kad nesutinka su kelionės išlaidomis viršijančiomis 113,45 Lt sumą, kadangi nėra pateikta jas patvirtinančių dokumentų. Ieškovas pateikė 2001-11-21 ir 2011-11-22 mokėjimo kvitus atitinkamai 98,52 Lt ir 129,89 Lt sumai, duomenis patvirtinančius automobilio Nissan Juke 1,6 l P. D. Acenta WD 5 MT, valst. Nr. ( - ) kuro sunaudojimo normas (6,9 l/100 km), nuvažiuotą atstumą, (269x2 km, iš viso 538 km), todėl atsižvelgiant į kuro sąnaudas kelionės atstumą, kuro kainą (litro benzino kaina 4,58 Lt), teismas daro išvadą, kad 170,02 Lt (sunaudota apie 37 l benzino) kelionės išlaidos yra pagrįstos ir įrodytos pateiktais dokumentais, todėl priteistinas lygiomis dalimis iš atsakovų. (CPK 88 str. 1 d. 9 p.)

17Pagal CPK 96 str. 1 d. iš atsakovų taip pat lygiomis dalimis priteistinos 104,95 Lt pašto išlaidų valstybei.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 1 p., 3 p. ir 9 p. 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 259 -260 str., 263 str., 269-270 str., 279 str. 1 d., bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.47 str. 1 p., 6.6 str., 6.37 str. 2 d., 6.210 str., 6.263 str. 1 d. ir 2 d., 6.305 str., 6.988 str., 6.280 str., teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti pilnai.

20Priteisti ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, juridinio asmens kodas 125709291, Algirdo g. 38, LT-03606 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, iš atsakovų V. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir Š. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), solidariai 15636,70 Lt (penkiolikos tūkstančių šešių šimtų trisdešimt šešių litų 70 ct) žalos atlyginimą, 5% (penkių procentų) metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme - 2011-01-14, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir lygiomis dalimis 469 Lt (keturių šimtų šešiasdešimt devynių litų) žyminį mokestį, 553,58 Lt (penkis šimtus penkiasdešimt tris litus 58 ct) už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu, 259,16 Lt (du šimtus penkiasdešimt devynis litus 16 ct) už procesinių dokumentų vertimą į valstybinę lietuvių kalbą, 170,02 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt litų 02 ct) kelionės išlaidų.

21Priteisti iš atsakovo V. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 52,47 Lt (penkiasdešimt du litus 47 ct) pašto išlaidų valstybei.

22Priteisti iš atsakovės Š. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 52,48 Lt (penkiasdešimt du litus 48 ct) pašto išlaidų valstybei.

23Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

24Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims, tretiesiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Vilija Valantienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras kreipėsi... 3. Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta... 4. Atsakovas V. M. teismo posėdyje nedalyvavo. Gautas jo, jo... 5. Atsakovė Š. K. teismo posėdyje nedalyvavo. Apie... 6. Tretysis asmuo M. J. nurodė, kad V.... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. VĮ „Regitra“ duomenų bazės 2011-01-11 išraše nurodyta, kad 2007-07-13... 9. 2008-06-04 ieškovo pretenzija Nr. 04-04265-5142, 2009-07-14 pretenzija Nr.... 10. Transporto priemonių draudimą reglamentuoja Transporto priemonių valdytojų... 11. Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad transporto priemonė, kurios... 12. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo... 13. ... 14. CK 6.263 str. 1 d. įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio... 15. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto... 16. Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 1 p. ir 3 p., 93 str. 1 d.... 17. Pagal CPK 96 str. 1 d. iš atsakovų taip pat lygiomis dalimis priteistinos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1... 19. Ieškinį tenkinti pilnai.... 20. Priteisti ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų... 21. Priteisti iš atsakovo V. M., asmens kodas 22. Priteisti iš atsakovės Š. K., asmens kodas 23. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas... 24. Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims, tretiesiems asmenims....