Byla N-575-5377-10
Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 11 d. nutarimo L. J. administracinio teisės pažeidimo byloje padavimo terminą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Romos Sabinos Alimienės ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo L. J. prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 11 d. nutarimo L. J. administracinio teisės pažeidimo byloje padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010 m. sausio 11 d. nutarimu pripažino L. J. kalta padarius Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 1921 straipsnyje numatytą pažeidimą ir skyrė jai administracinę nuobaudą – 350 Lt baudą (b. l. 4).

52010 m. gegužės 10 d. L. J. padavė apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 11 d. nutarimo panaikinimo kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti. Paaiškino, kad į posėdį teismas jos nekvietė, protokole administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo vieta ir laikas nebuvo nurodyti, priimtas nutarimas, kaip to reikalauja ATPK 288 straipsnio 2 dalis, per tris dienas neišsiųstas. Apie patraukimą administracinėn atsakomybėn apeliantė sužinojo iš antstolio praėjus daugiau nei trims mėnesiams nuo jos nubaudimo, todėl įstatymo nustatytą nutarimo apskundimo terminą praleido ne dėl savo kaltės (b. l. 11-14).

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

7II.

8ATPK 293 straipsnyje numatyta, kad skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos.

9Panevėžio miesto apylinkės teismo nutarimas L. J. administracinio teisės pažeidimo byloje paskelbtas 2010 m. sausio 11 d. (b. l. 4). Vadovaujantis ATPK 293 straipsniu, paskutinė apeliacinio skundo dėl šio nutarimo padavimo diena buvo 2010 m. sausio 21 d. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo apeliacinį skundą dėl jo pateikė tik 2010 m. gegužės 10 d. (b. l. 11), t. y. ženkliai praleidusi nurodytą terminą.

10Praleistas terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas tik nustačius svarbias šio termino praleidimo priežastis (ATPK 293 straipsnis, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalis). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė asmeniui įstatymo nustatytu laikotarpiu kreiptis į teismą, tai yra nepriklausė nuo jo valios.

11Kaip matyti iš pateiktos medžiagos, byla išnagrinėta L. J. nedalyvaujant ir jos asmeniškai neinformavus apie posėdžio vietą bei laiką (b. l. 3, 4). Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 11 d. nutarimo nuorašas, išsiųstas 2010 m. sausio 12 d., 2010 m. vasario 23 d. grąžintas teismui neradus galimybės jį įteikti (b. l. 8). Su administracinio teisės pažeidimo byla L. J. susipažino 2010 m. gegužės 3 d., kai pati kreipėsi į pirmosios instancijos teismą (b. l. 10), o apeliacinį skundą dėl minėto nutarimo parengė ir padavė per protingą 7 dienų laiką.

12Efektyvus teisingumo vykdymas ir teisinio tikrumo principas reikalauja, kad kiekvienas asmuo, kurio teisėms ar pareigoms administracinės bylos išsprendimas gali turėti įtakos, turėtų teisę dalyvauti procese. Teisėjų kolegija, ištyrusi ir įvertinusi apeliantės įvardytas termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimą sąlygojusias aplinkybes bei jas patvirtinančius įrodymus, daro išvadą, kad L. J. nebuvo tinkamai informuota apie administracinio teisės pažeidimo bylos eigą ir nustatyta tvarka supažindinta su jos atžvilgiu priimtu teismo procesiniu sprendimu. L. J., skųsdama Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 11 d. nutarimą, elgėsi sąžiningai ir rūpestingai, todėl terminas apeliaciniam skundui paduoti atnaujintinas kaip praleistas dėl svarbių priežasčių.

13Apeliacinio skundo turinys ir forma iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 130 straipsnio reikalavimus, todėl skundas priimtinas nagrinėti apeliacine tvarka.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 122 straipsnio 5 dalimi, 34 straipsnio 1 ir 4 dalimis, teisėjų kolegija

Nutarė

15L. J. prašymą patenkinti ir atnaujinti apeliacinio skundo dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 11 d. nutarimo padavimo terminą.

16Apeliacinį skundą priimti nagrinėti.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai