Byla 2-179-785/2011

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Svetlanai Činčiukienei, dalyvaujant ieškovui M. R., atsakovei E. R. ir jos atstovui advokatui Gintarui Griciui, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Vladui Narmontui, parengiamajame teismo posėdyje gavęs šalių sudarytą taikos sutartį, žodinio proceso tvarka,

Nustatė

2ieškovas M. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei E. R. dėl tėvystės nuginčijimo A. R., gim ( - ) ir priteisto išlaikymo dydžio nepilnamečiui vaikui pakeitimo. 2011-03-28 parengiamojo teismo posėdžio metu šalys pateikė sudaryta taikos sutartį, prašo ją patvirtinti ir nutraukti civilinę bylą.

3Taikos sutarties sąlygoms neprieštaravo ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas V.Narmontas.

4Pateikta taikos sutartis patvirtintina, nes ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms nei viešajam interesui, o taip pat nepažeidžia šalių ir vaiko interesų (CPK 42 str. ir 140 str.) ir civilinė byla šiuo pagrindu nutrauktina (CPK 293 str. 5 p.).

5Vadovaujantis taikos sutarties 7 punktu, iš ieškovo priteistinos valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios pagal teismo pateiktą pažymą sudaro 15,26 Lt. Sudarius taikos sutartį šalių sutarimu iš ieškovo taip pat priteistina 25 % mokėtino žyminio mokesčio už reikalavimą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo. Už byloje išspręstą turtinio pobūdžio reikalavimą, išlaikymą vaikui, už kurį mokėtinas žyminis mokestis yra 40,50 Lt (450 Lt x 12 mėn. x 3 % x 25 %) (LR CPK 87 str. 2 d., 88 str. 1 d. 3 p., 94 str. 96 str.). Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui gražintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos, tai yra 99,75 Lt (CPK 87 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas iš viso turėtų sumokėti į valstybės biudžetą 55,76 Lt (15,26 Lt + 40,50 Lt) bylinėjimosi išlaidų, o jam grąžintini 99,75 Lt, todėl mokėtina dalis išskaitytina iš šios sumos, o likusi dalis – 43,99 Lt (99,75 Lt – 55,76 Lt) gražintina ieškovui.

6Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu 140 str., 290 - 295 str., 439 str. 8 d.,

Nutarė

7patvirtinti ieškovo M. R., ( - ) ir atsakovės E. R. ( - ) 2011 m. kovo 28 d. sudarytą šią taikos sutartį:

8„Mes, šalys civilinėje byloje Nr. 2-179-785/2011, ieškovas M. R. ( - ) ir atsakovė E. R. ( - ) vadovaudamiesi geranoriškumo principu ir siekdami užbaigti ginčą abipusiu sutarimu, sudarėme šią taikos sutartį, pagal kurią susitarėme:

  1. Šalys konstatuoja, kad tėvystės nuginčijimo klausimas byloje yra išspręstas, ieškovas šio savo reikalavimo byloje atsisako.
  2. M. R. nuo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos įsipareigoja mokėti savo nepilnamečio sūnaus, A. R., gim. ( - ) išlaikymui periodines išmokas kas mėnesį po 450 Lt (keturi šimtai penkiasdešimt Lt 00 ct) iki sūnaus pilnametystės, indeksuojant išlaikymo dydį LR Vyriausybės nustatyta tvarka.
  3. Nustatoma, jog nepilnamečio sūnaus, A. R., gim. ( - ) išlaikymui skiriamas lėšas uzufrukto teise tvarkys E. R..
4. Šalys sutaria, kad klausimai dėl vaiko auklėjimo, disciplinos, moralinių vertybių ugdymo yra sprendžiami abiejų tėvų bendru sutarimu. 5. Šalys sutaria, kad vaiko tėvui, M. R., nebus trukdoma bendrauti su nepilnamečiu sūnumi, A. R., tačiau pusmetį nuo šios taikos sutarties sudarymo nustatomas adaptacinis periodas, per kurį tėvas su vaiku galės bendrauti tik vaiko gyvenamosios vietos aplinkoje. 5.1. M. R. įsipareigoja apie kiekvieną savo apsilankymą pas sūnų, informuoti vaiko motiną E. R. mažiausiai prieš vieną dieną ir su ja suderinti konkretų apsilankymo laiką bei vietą. 6. Šalys, pretenzijų dėl teisinės pagalbos ir atstovavimo išlaidų apmokėjimo, viena kitai nereiškia ir jų neturės ateityje.
  1. Civilinėje byloje susidariusias procesines (pašto) išlaidas apmokės ieškovas.
  2. Abi šalys, prašydamos teismo patvirtinti šią sutartį bei nutraukti civilinę bylą, pareiškia, kad joms yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 294 str. 2 d. bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 str. nuostatos.
  3. Ši sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo teisme dienos.“

9Grąžinti ieškovui M. R. ( - ) dalį jo sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 43,99 Lt (keturiasdešimt tris litus 99 ct), sumokėto 2010-11-25 mokėtojos R. B. ( - ) mokėjimo nurodymu Nr. 604957, AB DnB NORD banke. Likusią dalį jo sumokėto žyminio mokesčio įskaityti į valstybės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10Civilinę bylą nutraukti.

11Šalims yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 294 str. 2 d., kad tarp tų pačių šalių ir dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu kelti bylų daugiau negalima.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai