Byla B2-3708-392/2015
Dėl įmonės pabaigos, priimtą civilinėje byloje, pradėtoje pagal ieškovo akcinės bendrovės SEB bankas ieškinį dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kauno erdvė“ iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius, sekretoriaujant Gražinai Bitvinskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno erdvė“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimo centras“ prašymą dėl įmonės pabaigos, priimtą civilinėje byloje, pradėtoje pagal ieškovo akcinės bendrovės SEB bankas ieškinį dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kauno erdvė“ iškėlimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Kauno erdvė“ bankroto administratorius UAB „Verslo administravimo centras“ kreipėsi į teismą, prašydamas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos pripažinimo, kadangi visos įmonės likvidavimo procedūros užbaigtos. Bylą prašė nagrinėti jam nedalyvaujant. Pateikė teismui įrodymus, kad apie posėdžio vietą ir laiką kreditoriams pranešta.

4Administratoriaus prašymas tenkintinas. Priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos.

5Nagrinėjamojoje byloje Vilniaus apygardos teismo 2015-02-12 nutartimi UAB „Kauno erdvė“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Verslo administravimo centras“. Vilniaus apygardos teismo 2015-03-27 nutartimi patvirtinta BUAB ,,Kauno erdvė“ administravimo išlaidų sąmata. Vilniaus apygardos teismo 2015-04-24 nutartimi patvirtintas BUAB „Kauno erdvė“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris 2015-10-15, 2015-11-03 ir 2015-11-20 nutartimi patikslintas. Vilniaus apygardos teismo 2015-05-13 nutartimi buvo ištaisytas 2015-04-24 nutarties rašymo apsirikimas, patikslinant BUAB „Kauno erdvė“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Vilniaus apygardos teismo 2015-06-23 pripažinta BUAB ,,Kauno erdvė“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad, po to, kai administratorius pateikia šio Įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodyti dokumentai yra būtini sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, jog nekiltų abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą.

7Iš teismui pateiktų administratoriaus paaiškinimų bei rašytinių įrodymų nustatyta, BUAB „Kauno erdvė“ 2015-11-17 kreditorių susirinkimas 3 darbotvarkės klausimu nutarė siūlyti bankroto administratoriui kreiptis į teismą su prašymu dėl BUAB „Kauno erdvė“ pabaigos. Kadangi BUAB „Kauno erdvė“ jokio turto neturi, likusio turto grąžinimo, nurašymo ir perdavimo aktų administratorius nesudarė ir teismui nepateikė. Bankroto administratorius kartu su prašymu dėl įmonės pabaigos teismui pateikė: 1) 2015-11-17 kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 3; 2) 20415-11-17 likvidavimo balansą; 3) 2015-11-16 likvidavimo aktą; 4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos departamento Vilniaus miesto agentūros 2015-11-25 raštą Nr. VR-14.6-1842; 5) rašytinius įrodymus apie įmonės kreditorių informavimą apie dėl teismo posėdžio vietą, datą ir laiką (ĮBĮ 32 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Konstatuotina, jog, kad visos ĮBĮ numatytos BUAB „Kauno erdvė“ bankroto procedūros yra atliktos.

8Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad atsakovo likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti BUAB „Kauno erdvė“ pabaigą (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

9Teismas, vadovaudamasis CPK 32 straipsnio 2 dalimi, CPK 259, 260, 264, 265, 270 straipsniais,

Nutarė

10Pripažinti bankrutavusią UAB „Kauno erdvė“ (j. a. k. 120030087, buveinė – V. A. Graičiūno g. 10, Vilnius) pasibaigusia.

11Pavesti bankrutavusios UAB „Kauno erdvė“ administratoriui UAB „Verslo administravimo centras“ atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

12Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai