Byla Ik-922-562/2011

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Juozui Dzekunskui, atsakovo atstovei Indrei Bernotaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „LRG Farmacija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „LRG Farmacija“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl sprendimo ir privalomojo nurodymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė “LRG Farmacija” (toliau – ir BUAB “LRG Farmacija”, pareiškėjas; bendrovė) skundu (b. l. 1 - 4) ir patikslintu skundu (b. l. 47 - 50) prašė panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD, Departamentas) 2010-09-24 sprendimą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – ir Vilniaus miesto agentūra, Agentūra; atsakovas) vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2010-08-30 privalomąjį nurodymą Nr. ( - ).

6Pareiškėjas paaiškino, kad Vilniaus apygardos teismo 2005-04-15 nutartimi UAB „LRG Farmacija” iškelta bankroto byla, 2009-02-19 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi administratoriumi paskirta UAB „Jupoga”, administratoriaus įgaliotu asmeniu – J. D. Buvusio administratoriaus UAB „Admivita” įgaliotas asmuo A. G. 2005-07-28 pasirašė nuomos sutartį su UAB „Limeta”, pagal kurią buvo išnuomotos 432 kv.m negyvenamosios patalpos ( - ), vaistų ir medicininės paskirties produktų sandėliavimui. Dėl lėšų trūkumo susidarius skolai, UAB „Limeta” 2009-03-23 raštu pateikė naujam teismo paskirtam administratoriui UAB „Jupoga” reikalavimą-pretenziją dėl

774 340 Lt skolos apmokėjimo iki 2009-03-31. Tačiau nesant lėšų skola UAB „Limeta” nebuvo apmokėta. Todėl UAB „Limeta” 2009-05-12 raštu Nr. 4-054 nuo 2009-08-13 nutraukė 2005-07-28 nuomos sutartį ir įpareigojo administratorių atlaisvinti nuomojamas patalpas. Naujai paskirto administratoriaus UAB „Jupoga” įgaliotas asmuo negavo iš buvusio administratoriaus dokumentų, įrodančių, kad nurodytose patalpose saugomi vaistai ir medicininės paskirties produktai priklauso BUAB „LRG Farmacija”, ir iki šiol teisės aktų nustatyta tvarka šių vaistų neperėmė. BUAB „LRG Farmacija” vaistų saugojimui pinigų neturi, jokio kito materialaus turto, pasikeitus administratoriui, taip pat neturi. Nors vaistai ir medicininės paskirties produktai yra įkeisti AB SEB bankui ir įkaito turėtojas informuotas apie susidariusią situaciją, tačiau bankas neprivalo rūpintis įkeisto turto saugojimu, rūšiavimu, utilizavimu arba jo realizacija. 2008-03-03 BUAB „LRG Farmacija” dėl lėšų skyrimo vaistų ir medicininės paskirties produktų utilizavimui raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, kuri 2008-03-17 raštu Nr. (9-2)-D8-2340 persiuntė bendrovės prašymą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, prašydama apsvarstyti susidariusią situaciją ir įvertinti finansinės paramos galimybę. Ūkio ministerija 2008-04-25 raštu Nr. (16.8-32)-3-2589 atsakė, kad lėšų skyrimo galimybes atliekų tvarkymui svarstys 2008 m. III ketvirčio pradžioje. Į 2008-11-14 ir 2009-01-05 BUAB „LRG Farmacija” administratoriaus įgalioto asmens prašymus informuoti, ar BUAB „LRG Farmacija” yra numatytos skirti lėšos atliekų tvarkymui ir išvežimui, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atitinkamai 2008-12-23 raštu Nr. (16.8-32)-3-8447 ir 2009-03-06 raštu Nr. (16.8-32)-3-1436 pranešė, kad 2008 metų ministerijai skirti valstybės biudžeto asignavimai išnaudoti, o 2009 metų asignavimų bešeimininkių ir bankrutavusių įmonių pavojingų atliekų tvarkymui nenumatyta. Pareiškėjas taip pat paaiškino, kad BUAB „LRG Farmacija” administratoriaus įgaliotas asmuo informavo atsakovą apie visas išvardytas aplinkybes, dėl kurių iki šiol nėra įvykdytas atsakovo privalomasis nurodymas, tačiau atsakovas į šias aplinkybes neatsižvelgė ir 2009-07-30 pateikė eilinį privalomąjį nurodymą. Kadangi BUAB „LRG Farmacija” šio privalomojo nurodymo neįvykdė, 2009-10-05 nutarimu administratoriaus įgaliotam asmeniui buvo skirta administracinė nuobauda – 200 Lt bauda. Su paskirta administracine nuobauda jis nesutiko ir pateikė skundą teismui, byla apeliacine tvarka dar neišnagrinėta. Pareiškėjo nuomone, dėl išvardintų priežasčių Vilniaus miesto agentūra neturėjo teisės surašyti pakartotinio privalomojo nurodymo, nes pirmasis nurodymas šiuo metu yra ginčijamas teisme. Taip pat paaiškino, kad atsakovas kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo pareiškėjui už 2009-10-05 privalomojo nurodymo nevykdymą, tačiau Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2010-09-21 nutartimi prašymo netenkino ir administracinės bylos medžiagą grąžino atsakovui. Be to, skunde ir patikslintame skunde pareiškėjas aiškino, kad 2010-08-30 privalomasis nurodymas Nr. ( - ) neatitinka formos reikalavimų, t. y. jame nenurodytas konkretus asmuo, kuriam skirtas šis nurodymas, taip pat šis privalomasis nurodymas nėra pareigūno pasirašytas.

8Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra atsiliepime į pareiškėjo patikslintą skundą nurodė, kad Vilniaus miesto agentūra yra Departamento struktūrinis padalinys, todėl jos pozicija dėl ginčijamo 2010-09-24 sprendimo Nr. VR-1.7-1589 sutampa su Departamento pozicija, išdėstyta atsiliepime

9(b. l. 93 - 94).

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas su BUAB „LRG Farmacija” skundu (ir patikslintu skundu) nesutiko ir prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 93 - 94) paaiškino, kad nagrinėjant pareiškėjo pateiktą skundą dėl skundžiamo privalomojo nurodymo ( - ) buvo nustatyta, jog 2009-07-30 atlikus patikrinimą BUAB „LRG Farmacija” buvo surašytas patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-462, kuriame užfiksuota, kad BUAB „LRG Farmacija” sandėlyje ( - ), sukauptas didelis kiekis medicininių ir kitų atliekų; atliekos neidentifikuotos, neišrūšiuotos, nežinomas tikslus jų kiekis, pavojingos atliekos nepaženklintos. Todėl 2009-07-30 BUAB „LRG Farmacija” buvo pateiktas privalomasis nurodymas Nr. ( - ), kurio pareiškėjas neskundė. Paaiškino, kad skundžiamas 2010-08-30 privalomasis nurodymas yri pakartotinis, jo formuluotė ir nurodyti reikalavimai yra analogiški 2009-07-30 privalomajame nurodyme pateiktiems reikalavimams. Departamentas nesutiko su pareiškėjo teiginiu, kad privalomasis nurodymas užpildytas netinkamai. Paaiškino, kad skundžiamame privalomajame nurodyme Nr. ( - ) aiškiai nurodytas asmuo, kuriam jis skiriamas, todėl jis atitinka Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Be to, pareiškėjo veiksmai, susiję su minėto nurodymo apskundimu, Departamento vertinimu, patvirtina, kad pareiškėjas suvokė, jog būtent jis turi įvykdyti nurodyme pateiktus reikalavimus. Paaiškino, kad pareiškėjo minimoje dar neišnagrinėtoje administracinio teisės pažeidimo byloje dėl Agentūros 2009-10-05 priimto nutarimo nagrinėjamas klausimas dėl administracinės atsakomybės taikymo laiku neįvykdžius privalomojo nurodymo, o ne dėl teikto privalomojo nurodymo teisėtumo. Todėl minėto proceso baigtis neturi įtakos pateiktam pakartotiniam privalomajam nurodymui. Dėl pareiškėjo teiginių, kad BUAB „LRG Farmacija” neturi finansinių galimybių sutvarkyti susidariusias atliekas, paaiškino, kad skundžiamu privalomuoju nurodymu įmonė nėra įpareigojama sutvarkyti susidariusias atliekas, t. y. atiduoti atliekas tvarkančiai įmonei. 2010-07-19 patikrinus įmonės veiklą nenustatyta, kad sandėlyje ( - ), esančios atliekos būtų surūšiuotos, nustatytas tikslus jų kiekis ar paženklintos pavojingos atliekos, t. y. neįvykdytas 2010-02-23 privalomasis nurodymas Nr. ( - ). Atsižvelgęs į šias aplinkybes ir vadovaudamasis Atliekų tvarkymo įstatymo, Atliekų tvarkymo taisyklių nuostatomis, 2010-08-30 privalomasis nurodymas Nr. ( - ) pareiškėjui pateiktas pagrįstai.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 4 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

13Teismas nustatė, kad ginčas iš esmės kilęs dėl to, ar atsakovas teisėtai ir pagrįstai pateikė pareiškėjui BUAB „LRG Farmacija” skundžiamą nurodymą. Teismas nustatė, kad aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdančias institucijas ir pareigūnus, jų teisinį statusą, veiklos teisinius pagrindus ir pagrindinius principus, veiklos organizavimą bei aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas (toliau – ir AAVKĮ). Teismas pažymėjo, kad pagal šio įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje pateiktą sąvokos apibrėžimą privalomasis nurodymas – tai aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančio pareigūno įpareigojimas fiziniam ar juridiniam asmeniui per tam tikrą terminą įgyvendinti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus arba imtis priemonių, kad aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų arba žalos aplinkai būtų išvengta ar ji sumažinta, arba likviduoti pasekmes, sukeltas aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimu, arba įgyvendinti aplinkos atkūrimo priemones. AAVKĮ 12 straipsnio 1 dalies 6 punkte aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams suteikiami įgaliojimai šio įstatymo nustatytais atvejais ir nustatyta tvarka duoti privalomuosius nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims. AAVKĮ 16 straipsnyje yra nustatyta juridinių asmenų veiklos tikrinimo tvarka, pagal kurią atlikęs patikrinimą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas privalo surašyti patikrinimo aktą, kuriame inter alia turi būti nurodoma patikrinimo priežastys ir patikrinimo metu nustatyti pažeidimai. AAVKĮ 18 straipsnio, reglamentuojančio privalomojo nurodymo pateikimo atvejus, 2 punkte numatyta, kad privalomasis nurodymas duodamas kai aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimas yra trunkamasis ir išaiškinus jį bei nubaudus kaltus asmenis nustatomas terminas jį nutraukti. AAVKĮ 20 straipsnyje nustatyti reikalavimai privalomojo nurodymo turiniui, 21 ir 22 straipsniuose – privalomojo nurodymo įvykdymo terminai, 23 straipsnyje – privalomojo nurodymo apskundimo tvarka. Vadovaujantis to paties įstatymo 24 straipsnio nuostatomis, jei privalomasis nurodymas laiku neįvykdomas, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas privalo patraukti administracinėn atsakomybėn asmenį, neįvykdžiusį privalomojo nurodymo, už šio nurodymo neįvykdymą, už aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų, dėl kurių buvo duotas privalomasis nurodymas, pažeidimus (jei pažeidimas trunkamasis), taip pat pakartotinai duoti privalomąjį nurodymą, kurio įvykdymo terminai nustatomi remiantis šio skirsnio nuostatomis, arba, jei privalomasis nurodymas duotas dėl priežasčių, nurodytų šio įstatymo 18 straipsnio 5 punkte, pareikšti ieškinį teisme dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, už kurio reikalavimų pažeidimą pareiškėjui buvo pateiktas nagrinėjamoje byloje skundžiamas privalomasis nurodymas, 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atliekų turėtojas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, kai nepavojingos atliekos sunaudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu. Įmonės, kurių ūkinėje komercinėje veikloje susidaro atliekų, privalo jas rūšiuoti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (2 d.). To paties įstatymo 8 straipsnyje, reglamentuojančiame atliekų saugojimą (t. y. neterminuotą atliekų kaupimą, laikymą neribotą laiką specialiame tam skirtame įrenginyje ar teritorijoje, siekiant jas naudoti ar šalinti šio Įstatymo 2 ir 3 prieduose nurodytais būdais (sąvokos apibrėžimas pateiktas įstatymo 2 str. 28 dalyje)), nustatyta, kad atliekos turi būti saugomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai (1 d.). Atliekas gaminančios įmonės be nustatyta tvarka išduoto leidimo pavojingas atliekas gali saugoti ne ilgiau kaip tris mėnesius, o nepavojingas – ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo, šių atliekų susidarymo vietoje (3 d.). Atliekų tvarkymo taisyklių, priimtų įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą ir patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-30 įsakymu Nr. 722, VII skyriuje nustatyta atliekų surinkimo, saugojimo, rūšiavimo įmonėse ir organizacijose tvarka, VIII skyriuje – pavojingų atliekų identifikavimo ir deklaravimo tvarka, IX skyriuje – pavojingų atliekų pakavimo ir ženklinimo tvarka. Asmenys, pažeidę Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka (Taisyklių 94 p.). Teismas nustatė, kad 2009-07-30 Vilniaus miesto agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius, atlikęs neplaninį-specifinį patikrinimą, kurio tikslas buvo patikrinti kaip BUAB „LRG Farmacija” vykdomi aplinkosauginiai reikalavimai atliekų tvarkymo srityje, patikrinimo akte Nr. VR-14.7-462 nustatė, kad BUAB „LRG Farmacija” sandėlyje ( - ), sukauptas didelis kiekis medicininių ir kitų atliekų; atliekos neidentifikuotos, neišrūšiuotos, nežinomas tikslus jų kiekis, pavojingos atliekos nepaženklintos; atliekos sukauptos ir saugomos nuo 2005 metų. Inspektorius padarė išvadą, kad bankrutuojančioje UAB „LRG Farmacija” atliekos saugomos pažeidžiant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnio 3 dalį ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-30 įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 44 - 46, 48, 52-57 punktų reikalavimus (b. l. 95). Remdamasis minėtu patikrinimo aktu, valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius davė BUAB „LRG Farmacija”

142009-07-30 privalomąjį nurodymą Nr. ( - ) iki 2009 m. rugsėjo 18 d. sukauptas medicinines ir kitas atliekas, esančias sandėlyje ( - ), išrūšiuoti, identifikuoti, nustatyti tikslius jų kiekius, supakuoti, paženklinti (b. l. 96). Tas pats inspektorius 2009-10-05 pakartotinai davė BUAB „LRG Farmacija” privalomąjį nurodymą Nr. ( - ) iki 2009 m. gruodžio 30 d. sukauptas medicinines ir kitas atliekas išrūšiuoti, identifikuoti, nustatyti tikslius jų kiekius, supakuoti, paženklinti. Vėliau nurodytas privalomojo nurodymo įvykdymo terminas pratęstas iki 2010 m. kovo 2 d., motyvuojant pratęsimą BUAB „LRG Farmacija” finansiniais sunkumais (b. l. 97). Pareiškėjui neįvykdžius valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus duoto nurodymo, 2010-02-23 BUAB „LRG Farmacija” pakartotinai pateiktas privalomasis nurodymas Nr. ( - ) iki 2010 m. gegužės 20 d. sukauptas medicinines ir kitas atliekas, esančias sandėlyje ( - ), išrūšiuoti, identifikuoti, nustatyti tikslius jų kiekius, supakuoti, paženklinti (b. l. 98). 2010-07-19 Vilniaus miesto agentūros vyresniesiems aplinkos apsaugos inspektoriams atlikus neplaninį-specifinį patikrinimą, kurio tikslas buvo patikrinti 2010-02-23 pakartotinio privalomojo nurodymo Nr. ( - ) įvykdymą, patikrinimo akte Nr. VR-14.7-333 nustatyta, kad Agentūra negavo informacijos apie privalomojo nurodymo Nr. ( - ) įvykdymą ar prašymo dėl vykdymo terminų pratęsimo. Inspektoriai padarė išvadą, kad 2010-02-23 pakartotinas privalomasis nurodymas Nr. ( - ) neįvykdytas (b. l. 99). Remdamasis 2010-07-19 patikrinimo aktu, valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius pakartotinai davė BUAB „LRG Farmacija” 2010-08-30 privalomąjį nurodymą Nr. ( - ) iki

152010 m. lapkričio 30 d. sukauptas medicinines ir kitas atliekas, esančias sandėlyje ( - ), išrūšiuoti, identifikuoti, nustatyti tikslius jų kiekius, supakuoti, paženklinti (b. l. 100). Vilniaus RAAD, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo skundą dėl privalomojo nurodymo Nr. ( - ), 2010-09-24 sprendimu Nr. VR-1.7-1589 paliko šį nurodymą nepakeistą (b. l. 101). Teismas nustatė, kad Agentūros BUAB „LRG Farmacija” pateikti keturi privalomieji nurodymai (2009-07-30 Nr. ( - ); 2009-10-05 Nr. ( - ); 2010-02-23 Nr. ( - ); 2010-08-30 Nr. ( - )) yra iš esmės tapatūs pagal juose išreikšto reikalavimo turinį, t. y. Agentūra pirmą kartą 2009-07-30 ir vėliau tris kartus pakartotinai reikalavo, kad BUAB „LRG Farmacija” nutrauktų trunkamąjį aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimą – išrūšiuotų ir identifikuotų bendrovės sukauptas medicinines ir kitas atliekas, nustatytų tikslius jų kiekius, supakuotų, paženklintų. Pareiškėjas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad jis AAVKĮ 23 straipsnyje nustatyta tvarka skundė pirmąjį Agentūros privalomąjį nurodymą Nr. ( - ), pateiktą pareiškėjui 2009-07-30. Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO taip pat nėra duomenų apie tai, kad BUAB „LRG Farmacija” būtų padavusi skundus dėl pirmųjų trijų Agentūros privalomųjų nurodymų. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje skundžiamas 2010-08-30 privalomasis nurodymas Nr. ( - ) pagal jame suformuluoto reikalavimo pareiškėjui esmę yra pakartotinis. Teismas atkreipė dėmesį, kad iš skundžiamo 2010-08-30 privalomojo nurodymo Nr. ( - ) (b. l. 100) turinio matyti, kad BUAB „LRG Farmacija” AAVKĮ 22 straipsnyje nustatyta tvarka nesikreipė į atsakovą su rašytiniu prašymu pratęsti šio nurodymo įvykdymo terminus. Pažymėjo, kad remiantis minėtoje AAVKĮ normoje nustatytu teisiniu reguliavimu, privalomojo nurodymo įvykdymo terminai gali būti pratęsti atsižvelgus į objektyvias priežastis, dėl kurių asmuo, kuriam duotas privalomasis nurodymas, laiku negali įvykdyti šio nurodymo, tačiau pareiškėjas tokių objektyvių priežasčių Agentūrai nenurodė. Agentūros duotų pareiškėjui visų privalomųjų nurodymų esmė, kad BUAB „LRG Farmacija” ne pašalintų, o sutvarkytų sukauptas medicinines ir kitas atliekas – t. y. jas išrūšiuotų, identifikuotų, suskaičiuotų, supakuotų, paženklintų. Atsižvelgiant į tai, teismas išreiškė abejonę dėl pareiškėjo skundo teiginių, kad jis negali įvykdyti minėtų nurodymų dėl lėšų trūkumo, kuriuos pareiškėjas grindžia BUAB „LRG Farmacija” bankų sąskaitų išrašais (b. l. 117 - 120). Be to, įvertinęs pareiškėjo pateiktus susirašinėjimo su LR aplinkos ministerija ir LR ūkio ministerija dokumentus, teismas nustatė, kad BUAB „LRG Farmacija” kreipėsi į valstybines institucijas dėl lėšų skyrimo būtent atliekų utilizavimui, o ne kitam atliekų tvarkymo būdui įgyvendinti (b. l. 116). Pažymėjo, kad pareiškėjo skunde nurodyta aplinkybė, jog dar neįsiteisėjo galutiniai teismo sprendimai administracinių teisės pažeidimų bylose, kuriose atsakomybėn traukiamas BUAB „LRG Farmacija” atstovas J. D., nėra reikšminga nagrinėjamoje administracinėje byloje, kadangi minėtose bylose Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka sprendžiamas J. D. asmeninės (personalinės) atsakomybės klausimas nustatytu terminu neįvykdžius Agentūros privalomųjų nurodymų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (b. l. 102, 112-114), o nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Agentūros duoto privalomojo nurodymo Nr. ( - ) teisėtumo ir pagrįstumo, be to, šis nurodymas adresuotas bankrutuojančiai UAB „LRG Farmacija”. Teismas konstatavo, kad BUAB „LRG Farmacija” padarytą Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų pažeidimą patvirtina rašytiniai įrodymai – 2009-07-30 Vilniaus miesto agentūros vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus surašytas patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-462 (b. l. 95) ir 2010-07-19 Vilniaus miesto agentūros vyresniųjų aplinkos apsaugos inspektorių patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-333 (b. l. 99), – kuriuose nustatyta pareiškėjo padaryto pažeidimo esmė ir aplinkybės, t. y. kad BUAB „LRG Farmacija” sukauptos ir nuo 2005 metų saugomos medicininės ir kitos atliekos neidentifikuotos, nesurūšiuotos, nesuskaičiuotos, nepaženklintos bei kad BUAB „LRG Farmacija” pakartotinai neįvykdė Agentūros duoto privalomojo nurodymo nutraukti minėtą pažeidimą. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas savo skunde ir jo atstovas teismo posėdyje neneigė faktų, kad UAB „Limeta” priklausantis sandėlis, esantis adresu ( - ), pagal 2005-07-28 nuomos sutartį buvo išnuomotas būtent BUAB „LRG Farmacija” ir kad nurodytame sandėlyje sukrautos medicininės ir kitos atliekos teisės aktų nustatyta tvarka nesutvarkytos (neidentifikuotos, nesurūšiuotos, nesuskaičiuotos, nepaženklintos). Be to, pažymėjo, kad pareiškėjo teiginiai, jog jis negali atsakyti už atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimą, nes neturi dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo nuosavybės teises į minėtame sandėlyje saugomus vaistus ir medicininės paskirties produktus, yra nepagrįsti, kadangi pareiškėjas savo veiksmais susirašinėjant su valstybinėmis institucijomis dėl lėšų skyrimo pavojingų atliekų utilizavimui suponuoja visiškai priešingą išvadą, kad sandėlyje ( - ), esančios medicininės ir kitos atliekos priklauso būtent BUAB „LRG Farmacija” (b. l. 115 - 116). Teismas nustatė, kad skundžiamo 2010-08-30 privalomojo nurodymo Nr. ( - ) turinys visiškai atitinka AAVKĮ 20 straipsnyje keliamus reikalavimus. Nurodyme padarytas įrašas patvirtina, kad privalomojo nurodymo egzempliorius buvo išsiųstas pareiškėjui registruotu laišku. Teismo vertinimu, pareiškėjo veiksmai pateikiant skundus dėl 2010-08-30 privalomojo nurodymo Nr. ( - ) Departamentui ir teismui patvirtina, kad pareiškėjas gavo nurodymą ir suvokė jame išdėstytus reikalavimus BUAB „LRG Farmacija”. Teismas pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo metu nenustatyta jokių esminių procedūrinių pažeidimų, taip pat aplinkybių, kurie sudarytų teisinį ar (ir) faktinį pagrindą naikinti ginčijamą privalomąjį nurodymą ir priimtą sprendimą. Teismas konstatavo, kad atsakovo pareigūnai neviršijo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12, 14 ir 16 straipsniuose jiems suteiktų įgaliojimų bei laikėsi šio įstatymo antrajame skirsnyje “Privalomieji nurodymai” nustatytų reikalavimų.

16III.

17Pareiškėjas BUAB „LRG Farmacija“ apeliaciniu skundu (b. l. 135 – 139) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti. Be pirmosios instancijos teismui pateiktų, pareiškėjas nurodo šiuos argumentus:

181. Pagal Farmacijos įstatymo 43 straipsnio 1 dalį juridinis asmuo turi teisę tvarkyti farmacines atliekas tik turėdamas šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą farmacinių atliekų tvarkymo, išskyrus šalinimą, licenciją. BUAB „LRG Farmacija“ administratorius ne tik neturi lėšų, bet ir licencijos, taigi neturi teisė tvarkyti farmacinių atliekų, todėl atsakovo privalomas nurodymas yra neteisėtas.

192. Teismas pernelyg formaliai išnagrinėjo pareiškėjo skundą ir neatsižvelgė į bylos faktines aplinkybes. Teismas nevertino, ar administratorius realiai gali įvykdyti teikiamus privalomus nurodymus. Atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs BUAB „LRG Farmacija“ administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje BUAB „LRG Farmacija“ administratoriui buvo paskirta bauda už privalomo nurodymo nevykdymą, 2010-12-31 nutartyje pažymėjo, kad būtina nustatyti, ar administratorius turėjo pareigą ir objektyvią galimybę atsakovo nurodytu terminu ir įstatymų nustatyta tvarka išrūšiuoti ir identifikuoti medicinines atliekas, nustatyti tikslius jų kiekius, supakuoti bei jas paženklinti, taip pat, ar administratoriaus neveikimui turėjo įtakos administruojamos įmonės finansinė padėtis bei kt.

20Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu (b. l. 148) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

21Atkreipia dėmesį, kad byloje ginčijamas privalomas nurodymas pareiškėjui yra jau ketvirtas pareiškėjui pateiktas privalomasis nurodymas. Pareiškėjas nei vieno iš anksčiau pateiktų privalomųjų nurodymų nėra apskundęs. Pareiškėjas apeliaciniame skunde mini Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį, priimtą administracinio teisės pažeidimo byloje, tačiau atsakovas pažymi, kad minėtoje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl administracinės atsakomybės taikymo dėl privalomojo nurodymo nevykdymo laiku, o ne dėl teikto privalomojo nurodymo teisėtumo. Atsakovas pabrėžia, kad privalomuoju nurodymu pareiškėjas nebuvo įpareigotas sutvarkyti susidariusias atliekas, t. y. atiduoti atliekas tvarkančiai įmonei, o išrūšiuoti, identifikuoti, nustatyti tikslius jų kiekius, supakuoti, paženklinti.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Apeliacinis skundas tenkintinas.

25Pareiškėjui (apeliantui) iš viso buvo surašyti 4 privalomi nurodymai: 2009-07-30, 2010-10-05, 2010-02-23, 2010-08-30 (b.l. 96-100). Pirmieji trys nebuvo apskųsti teismui ir yra įgiję teisinę galią. Šioje administracinėje byloje per Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010-09-24 sprendimą kvestionuojamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2010-08-30 privalomasis nurodymas Nr. ( - ), t. y. 4-asis privalomas nurodymas.

26Privalomojo nurodymo sąvoka yra apibrėžta Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje. To paties įstatymo 24 straipsnyje pasisakoma, kad, jei privalomasis nurodymas laiku neįvykdomas, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas privalo patraukti administracinėn atsakomybėn asmenį, neįvykdžiusį privalomojo nurodymo, už šio nurodymo neįvykdymą, už aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų, dėl kurių buvo duotas privalomasis nurodymas, pažeidimus (jei pažeidimas trunkamasis), taip pat pakartotinai duoti privalomąjį nurodymą, kurio įvykdymo terminai nustatomi remiantis šio skirsnio nuostatomis. Interpretuojant pastarąją teisės normą teigtina, jog, siekiant užtikrinti privalomojo nurodymo įvykdymą, yra taikomos poveikio priemonės – asmuo neįvykdęs privalomojo nurodymo traukiamas administracinėn atsakomybėn. Įstatymų leidėjas nustatęs tokį teisinį reguliavimą įpareigojo viešojo administravimo sistemos subjektą imtis priverčiamųjų priemonių privalomojo nurodymo įvykdymui – asmens patraukimą administracinėn atsakomybėn. Vadinasi, visų pirma, surašius privalomąjį nurodymą ir nustačius jo neįvykdymą nustatytu laiku, turi sekti kitas įstatyme numatytas veiksmas, susijęs su neįvykdžiusio privalomojo nurodymo asmens patraukimu administracinėn atsakomybėn, kas šiuo atveju ir buvo padaryta. Kitas privalomojo nurodymo surašymas būtų galimas tik tokiu atveju, jei pirmieji teisiniai veiksmai nepasiekė apibrėžto tikslo. Paskesnio privalomojo nurodymo, patenkančio į pakartotinio privalomojo nurodymo sąvoką, surašymas iš esmės yra galimas pasibaigus pirmojo etapo procesui, kada ir būtų surašomas antrasis, t.y. pakartotinis privalomas nurodymas, kurio neįvykdymas taip pat turėtų sąlygoti asmens neįvykdžiusio pakartotinio privalomojo nurodymo patraukimą administracinėn atsakomybėn. Trečiojo privalomojo nurodymo surašymo teisinė galimybė, teisėjų kolegijos vertinimu, paprastai turėtų būti eliminuojama, kadangi įstatymų leidėjas Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme apsiriboja tik privalomuoju nurodymu bei pakartotiniu privalomuoju nurodymu, o turint omenyje viešoje teisėje galiojantį principą, kad yra draudžiama tai, kas nėra leidžiama, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui buvo paneigta teisė surašyti daugiau nei vieną privalomąjį nurodymą bei vieną pakartotinį privalomąjį nurodymą už tą patį teisės pažeidimą aplinkos apsaugos srityje arba srityje, kuri patenka į aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno kompetenciją, po privalomojo nurodymo ir asmens neįvykdžiusio privalomojo nurodymo patraukimo administracinėn atsakomybėn.

27Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinio teisinės valstybės principo esmė – teisės viešpatavimas. Konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas reiškia, kad valdžios laisvę riboja teisė, kuriai privalo paklusti visi teisinių santykių subjektai. Konstituciniu teisinės valstybės principu turi būti vadovaujamasi ir kuriant teisę, ir ją įgyvendinant (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2007 m. rugpjūčio 13 d. nutarimai, 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas, 2010 m. birželio 29 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas savo nutarimuose taip pat ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas, be kitų reikalavimų, suponuoja ir tai, kad turi būti užtikrintos žmogaus teisės ir laisvės, kad visos valstybės valdžią įgyvendinančios ir kitos valstybės bei savivaldybių institucijos, visi pareigūnai turi veikti vadovaudamiesi teise, paklusdami Konstitucijai ir teisei. Šiame kontekste paminėtina ir tai, jog konstitucinis teisinės valstybės principas reikalauja, kad jurisdikcinės ir kitos teisės taikymo institucijos būtų nešališkos, nepriklausomos, siektų nustatyti objektyvią tiesą ir sprendimus priimtų tik teisės pagrindu (Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d.,

282000 m. rugsėjo 19 d., 2003 m. sausio 24 d. nutarimai).

29Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, surašymas daugiau privalomųjų nurodymų nei yra numatęs aukščiausiasis šalies teisėkūros subjektas menkina valdžios autoritetą bei pačių privalomųjų nurodymų teisinį svorį. Spręstina, jog privalomųjų nurodymų įvykdymas turėtų būti užtikrintas tokiomis teisinės prievartos priemonėmis, kurios sukeltų aiškiai neigiamus teisinius padarinius asmeniui neįvykdžiusiam nei privalomojo nurodymo, nei pakartotinio privalomojo nurodymo. O vienas iš tokių efektyvių teisinių instrumentų ir yra numatytas Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme – privalomojo nurodymo neįvykdžiusio asmens patraukimas administracinėn atsakomybėn.

30Dėl išdėstytų priežasčių teigtina, jog 2010-08-30 privalomas nurodymas buvo surašytas nesilaikant teisės aktų reikalavimų, dėl ko negalėjo būti paliktas galioti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010-09-24 sprendimu. Teismas netinkamai aiškino Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymą ir tai nulėmė neteisėto sprendimo priėmimą, todėl jis yra naikintinas.

31Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „LRG Farmacija“ apeliacinį skundą patenkinti.

33Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

34Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010-09-24 sprendimą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2010-08-30 privalomąjį nurodymą Nr. ( - ).

35Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas)... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė “LRG Farmacija”... 6. Pareiškėjas paaiškino, kad Vilniaus apygardos teismo 2005-04-15 nutartimi... 7. 74 340 Lt skolos apmokėjimo iki 2009-03-31. Tačiau nesant lėšų skola UAB... 8. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 9. (b. l. 93 - 94).... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 4 d. sprendimu... 13. Teismas nustatė, kad ginčas iš esmės kilęs dėl to, ar atsakovas teisėtai... 14. 2009-07-30 privalomąjį nurodymą Nr. ( - ) iki 2009 m. rugsėjo 18 d.... 15. 2010 m. lapkričio 30 d. sukauptas medicinines ir kitas atliekas, esančias 16. III.... 17. Pareiškėjas BUAB „LRG Farmacija“ apeliaciniu skundu (b. l. 135 – 139)... 18. 1. Pagal Farmacijos įstatymo 43 straipsnio 1 dalį juridinis asmuo turi teisę... 19. 2. Teismas pernelyg formaliai išnagrinėjo pareiškėjo skundą ir... 20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 21. Atkreipia dėmesį, kad byloje ginčijamas privalomas nurodymas pareiškėjui... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 25. Pareiškėjui (apeliantui) iš viso buvo surašyti 4 privalomi nurodymai:... 26. Privalomojo nurodymo sąvoka yra apibrėžta Aplinkos apsaugos valstybinės... 27. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinio teisinės... 28. 2000 m. rugsėjo 19 d., 2003 m. sausio 24 d. nutarimai).... 29. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos nuomone,... 30. Dėl išdėstytų priežasčių teigtina, jog 2010-08-30 privalomas nurodymas... 31. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 32. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „LRG Farmacija“... 33. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 4 d. sprendimą... 34. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 35. Sprendimas neskundžiamas....