Byla 2-10-948/2016
Dėl iškeldinimo iš neteisėtai užimamų patalpų arba įpareigojimo sudaryti nuomos sutartį

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Edita Jusevičienė, sekretoriaujant Ž. K., dalyvaujant ieškovo atstovams A. R., J. B., atsakovams R. K., J. K., jų atstovui advokatui L. Z., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Panevėžio apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ieškinį atsakovams J. K., R. K., R. K., institucija teikianti byloje išvadą – Biržų rajono savivaldybės administracijos VTAS, dėl iškeldinimo iš neteisėtai užimamų patalpų arba įpareigojimo sudaryti nuomos sutartį,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas iškeldinti atsakovus R. K., R. K. ir jų vaikus V. K. ir N. K. iš Biržų PGT patalpų, kurios nėra J. K. išnuomotos pagal ( - ) d. nuomos sutartį. Teismui nusprendus netenkinti šio prašymo, prašo įpareigoti atsakovą R. K. su Panevėžio apskrities Priešgaisrine gelbėjimo valdyba sudaryti naują gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

3Atsakovai su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad patalpomis J. K. naudojasi nuo 1977 m. Jis pats šias patalpas ir įsirengė. Atsakovų šeima patalpomis naudojasi teisėtai, moka nuompinigius bei šias patalpas remontuoja.

4Šalys teismui pateikė taikos sutartį, kadangi ieškovas ir atsakovai susitarė palikti galiojančią ( - )d. nuomos sutartį, sudarytą su atsakovu J. K. dėl priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos patalpų, ir papildyti ją nauju priedu, kurį prideda prie taikos sutarties. Prašo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

5Prašymas tenkintinas.

6Pateikta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisėtų interesų, tad nėra kliūčių pateiktą taikos sutartį patvirtinti, o civilinę bylą dėl iškeldinimo iš neteisėtai užimamų patalpų arba įpareigojimo sudaryti nuomos sutartį, nutraukti (LR CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.). Taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 42, 140, 293 str., 294 str., šalims yra žinomos.

7Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistas, todėl iš atsakovų J. K. ir R. K. priteistina įstatymo nustatyta žyminio mokesčio 25 % dalis ( 57 EUR - 75 % = 14,25 EUR) į valstybės pajamas (LR CPK 83 str. 1 d. 10 p., 88 str. 3 d., 94 str., 96 str. 1 d.), kadangi atsakovui R. K. suteikta 100 % apmokama valstybės garantuojama teisinė pagalba. Šalys taikos sutartyje neaptarė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos, todėl kiekvieno iš šalių tyrėtos bylinėjimosi išlaidos paliekamos jų asmeninėmis išlaidomis.

8Vadovaudamasis LR CPK 290-291 str., teismas

Nutarė

9Patvirtinti tarp šalių – ieškovo Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, į.k. ( - ), ir atsakovų J. K., a.k. ( - ) R. K. a.k. ( - ) R. K., a.k. ( - ) sudarytą tokio turinio taikos sutartį:

  1. Šalys sutaria palikti galioti ( - ) d. nuomos sutartį, sudarytą su atsakovu J. K. dėl Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos patalpų, esančių ( - ), Biržų m., ir papildyti ją nauju nuomos sutarties priedu:

NUOMOS SUTARTIES PRIEDAS

2016 m. vasario 11 d.

Panevėžys

13Nuomotojas Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, juridinio asmens kodas 191012127, buveinė yra Ramygalos g. 14, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama viršininko A. R., veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir nuomininkai J. K., R. K. ir R. K. papildo ( - ) su J. K. sudarytą nuomos sutartį (toliau – Sutartis) ir sudaro šį Sutarties priedą. Toliau Sutarties priede nuomotojas ir nuomininkas kiekvienas atskirai gali būti vadinami šalimi, o abu kartu – šalimis.

14I. SUTARTIES PRIEDO DALYKAS

151.1. Nuomotojas suteikia nuomininkui nuomotojo patikėjimo teise valdomas 31,91 kv. metro bendro (naudingo) ploto gyvenamąsias ir pagalbines patalpas ar plotą (toliau – nuomojamos patalpos, patalpos), priklausančius Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Biržų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, specialiosios paskirties pastate, esančiame ( - ), Biržuose, naudoti ir laikinai valdyti už nuomos mokestį, o nuomininkas įsipareigoja priimti nuomojamas patalpas ir už jas mokėti nuomos mokestį.

161.2. Nuomojamų patalpų duomenys:

17adresas: ( - ) , Biržai;

18paskirtis: gyvenamosios patalpos;

191.2.1. pastatas, kuriame yra nuomojamos patalpos: specialiosios paskirties pastatas,

201.2.2. pastato unikalus Nr. ( - );

211.2.3. registro Nr.: ( - );

221.2.4. bendras gyvenamų patalpų plotas: 61,03 kv. m. gyvenamasis plotas, 20,00 kv. m. kiemo.

231.2.5. kadastro duomenų fiksavimo data: 2010-06-11;

241.2.6. daiktinės teisės: Turto patikėjimo teisė (Panevėžio APGV);

251.2.7. specialios naudojimo sąlygos: įrašų nėra;

261.2.8. registro įraše nurodyti šie juridiniai faktai: įrašų nėra;

271.2.9. registro įraše nurodytos šios žymos: įrašų nėra;

281.2.10.registro įraše nurodytos šios pastabos ir kita informacija: įrašų nėra.

291.2.11. J. K., a. k. ( - ) R. K., a. k. ( - ) R. K., a. k. ( - ) naudojasi (nuomos pagrindu) pastato, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), Biržuose, Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje, patalpomis pažymėtomis indeksais: R12/4.10; R-11/4.10; R8/4.10; R-10; I-/5.45; I-2/6.10; I-3/18.11 . Gyvenamų patalpų plotas 31.91 kv. m ir 20 kv. m kiemo.

301.3. Šalys susitaria, kad nuomojamos patalpos yra nuomojamas nuomininkui išimtiniu tikslu – jose gyventi. Nuomininkas neturi teisės perleisti nuomos teisės ar subnuomoti nuomojamas patalpas.

31II. NUOMOS MOKESTIS

322.1. Nuomininkas už gyvenamųjų patalpų nuomą įsipareigoja mokėti nuomos mokestį, apskaičiuotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

332.2. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už vandenį, elektros ir šilumos energiją ir komunalines paslaugas. Nuomininkas su šių paslaugų teikėjais sudaro paslaugų teikimo sutartis ir su paslaugų teikėjais atsiskaito šiose sutartyse nustatyta tvarka pagal paslaugų teikėjų jam pateikiamas sąskaitas.

342.3. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

352.4. Nuompinigiai pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

36III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

373.1. Nuomotojas įsipareigoja:

383.1.1. per 5 ( penkias ) darbo dienas nuo Sutarties priedo pasirašymo pasirašyti su nuomininku Sutarties priedo 1.1 papunktyje nurodytų patalpų turto perdavimo ir priėmimo aktą;

393.1.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu atlikti nuomojamo turto ar su juo susijusių inžinerinių sistemų kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso objekto, kurio dalis nuomojama, arba su tuo objektu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai;

403.1.3. Informuoti nuomininką apie išorinių inžinerinių tinklų ir komunikacijų remonto darbus, kurie trukdytų nuomininko gyvenimui, per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių sužinojimo; nuomotojas neatsako už šildymo, vandentiekio ir elektros tinklų sutrikimus, jeigu šie sutrikimai įvyksta ne dėl nuomotojo kaltės;

413.1.5. Nutraukus Sutartį priimti iš nuomininko nuomojamas patalpas.

423.2. Nuomininkas įsipareigoja:

433.2.1. per 5 ( penkias ) darbo dienas nuo Sutarties priedo pasirašymo priimti Sutarties 1.1 papunktyje nurodytas patalpas, pasirašant turto perdavimo ir priėmimo aktą; jeigu dėl nuomininko kaltės ar dėl nuo jo priklausančių aplinkybių nuomininkas nustatytu terminu nepasirašo patalpų perdavimo ir priėmimo akto, laikoma, kad nuomotojas tinkamai perdavė patalpas. Šiuo atveju nuomininkas privalo tinkamai vykdyti visas Sutartyje numatytas pareigas;

443.2.2. per 5 ( penkias ) darbo dienas nuo priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo įregistruoti nuomos sutartį valstybės įmonėje Registrų centre;

453.2.3. laiku mokėti Sutartyje nustatytą nuomos mokestį;

463.2.4. naudoti patalpas pagal paskirtį, nurodytą Sutarties priedo 1.3 papunktyje, prižiūrėti ir laikyti jas geros būklės (atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą), rūpintis nuomotojo turto saugumu ir priežiūra, griežtai laikytis teisės aktų ir kitų taisyklių, susijusių specialiosios paskirties pastato, kuriame yra patalpos, (toliau – pastatas) eksploatavimu, bei priešgaisrinės saugos reikalavimų;

473.2.5. naudoti bendrojo naudojimo patalpas pagal paskirtį, prižiūrėti ir jas tvarkyti;

483.2.6. nuomotojo kieme (20 kv. m.), laikyti ne daugiau kaip du nuomininkui ar jo šeimos nariams nuosavybės teise priklausančius lengvuosius automobilius;

493.2.7. savo sąskaita ir jėgomis nuolat prižiūrėti išnuomotas patalpas, jų inžinerines sistemas organizuoti jų tvarkymą, taisymą; likviduoti nuomojamose patalpose ar jų inžinerinėse sistemose įvykusias avarijas ar gedimus, inžinerinių sistemų funkcionavimo sutrikimus, taip pat tokių avarijų, gedimų ar sutrikimų pasekmes

503.2.8. nedelsdamas raštu informuoti nuomotoją apie kiekvieną nuomojamose patalpose įvykusią avariją ar žalos atvejį. Padaryta žala ir kitos įvykio pasekmės turi būti raštu nurodytos nuomotojui ir, gavus jo rašytinį sutikimą, likviduotos;

513.2.9. nutraukus sutartį išsikelti iš nuomojamų patalpų, perduoti patalpas nuomotojui pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą tvarkingas, tokios pat būklės, kokios jos perduotas nuomininkui, atsižvelgdamas į fizinį turto nusidėvėjimą, su visais padarytais pertvarkymais, kurių negalima atskirti nepadarant žalos išnuomotoms patalpoms, patalpose esančiai įrangai ar kitiems daiktams; nuomininkui neatlyginamos nurodytos pagerinimo išlaidos, todėl nuomininkas, nutraukus sutartį, neturi teisės reikalauti kompensacijos už turto pagerinimą;

523.2.10. mokėti nuomotojui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo šios Sutarties priedo 2.1 papunktyje numatyto nuomos mokesčio už kiekvieną uždelstą dieną, jei nutraukus nuomos sutartį nuomininkas vėluoja perduoti patalpas nuomotojui šios Sutarties nustatyta tvarka. Tuo atveju, jeigu nuomininkas ilgiau nei 25 (dvidešimt penkias) kalendorines dienas vėluoja perduoti patalpas nuomotojui šios Sutarties priedo 3.2.9 papunktyje nustatyta tvarka, nuomotojas turi teisę be išankstinio įspėjimo bet kada įeiti į nuomojamas patalpas, pašalinti visus jame esančius daiktus, taip pat naudoti, valdyti patalpas ir jomis disponuoti savo nuožiūra. Bet kuriuo atveju nuomininkas privalo mokėti Sutarties priedo 2.1 papunktyje nustatytą nuomos mokestį iki patalpų perdavimo nuomotojui dienos.

533.3. Nuomininkas neturi teisės suteikti tretiesiems asmenims kokių nors teisių naudotis numojamomis patalpomis (ar jų dalimi). Nuomininkas taip pat neturi teisės perleisti visų ar dalies savo teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties ar kitaip suvaržyti Sutartyje nustatytų turto nuomos teisių.

543.4. Sutartis nesuteikia nuomininkui teisės nuomojamų patalpų adresu registruoti savo ar savo filialų, atstovybių ar patronuojamųjų įmonių, taip pat klientų ar kitų susijusių asmenų buveinių.

55IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

564.1. Nuomininkas, per Sutarties priede nustatytus terminus nesumokėjęs nuomos mokesčio, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

574.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo.

584.3. Už turto pabloginimą nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.500 straipsnyje nustatyta tvarka.

59V. SUTARTIES GALIOJIMAS, ATNAUJINIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS

605.1. Sutarties priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir Biržų rajono apylinkės teisme taikos sutarties, kuria patvirtinamas šis Sutarties priedas, patvirtinimo datos.

615.2. Sutartis yra neterminuota ir galioja kol ji nutraukiama Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka.

625.3. Visi vėlesni Sutarties ar Sutarties priedo pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti Sutarties šalių.

635.4. Ši Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka;

64VI. NENUGALIMOS JĖGOS (ForceMajeure) APLINKYBĖS

656.1. Nė viena šalis nelaikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jeigu įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos ( force majeure ) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

666.2. Jeigu kuri nors šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos ( force majeure ) aplinkybių, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jeigu nuomotojas raštu nenurodo kitaip, nuomininkas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų, kaip vykdyti savo įsipareigojimus, kurių vykdyti nenugalimos jėgos ( force majeure ) aplinkybės netrukdo.

676.3. Jeigu nenugalimos jėgos ( force majeure ) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, viena iš šalių turi teisę Sutartį nutraukti įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jeigu praėjus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

68VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

697.1. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, kuris neišsprendžiamas derybų būdu, turi būti sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

707.2. Sutarties priedas surašomas keturiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai ir vienas įteikiamas Biržų rajono apylinkės teismui kartu su taikos sutartimi.

717.3. Sutarties priedai:

727.3.1. patalpų perdavimo ir priėmimo aktas;

732. Šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, t. y. žinoma, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.

743. Atsakovams nevykdant sutarties sąlygų, ieškovas turi teisę, pranešęs apie tai atsakovui raštu (reg. laišku) prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kreiptis į antstolius dėl priverstinio sutarties vykdymo proceso (LR CPK 584 str.).

754. Šalys pareiškia, kad šią sutartį perskaitė, suprato jos turinį, teisines pasekmes ir, kaip atitinkančią jų lūkesčius bei valią, priima ir pasirašo. Jos neturi ir joms nėra žinomi duomenys, kurie galėtų būti vertinami, kaip šios sutarties negaliojimo ar pripažinimo negaliojančia pagrindai.

765. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Biržų rajono apylinkės teisme patvirtinimo datos.

776. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai Taikos sutarčiai pasirašyti bei patvirtinti, ir kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.

78Civilinę bylą pagal ieškovo Panevėžio apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ieškinį atsakovams J. K., R. K., R. K., institucija teikianti byloje išvadą – Biržų rajono savivaldybės administracijos VTAS, dėl iškeldinimo iš neteisėtai užimamų patalpų arba įpareigojimo sudaryti nuomos sutartį, nutraukti.

79Priteisti iš atsakovų J. K., a.k. ( - ) R. K., a.k. ( - ) po 7,12 EUR žyminio mokesčio išlaidų valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, a.s. ( - ), gavėjo kodas 188659752, į.k. 5660).

80Nutartis per 7 d. nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant šiame teisme.

Proceso dalyviai
1. Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Edita Jusevičienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas iškeldinti atsakovus R.... 3. Atsakovai su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad patalpomis J. K. naudojasi nuo... 4. Šalys teismui pateikė taikos sutartį, kadangi ieškovas ir atsakovai... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Pateikta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar... 7. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistas, todėl iš atsakovų J.... 8. Vadovaudamasis LR CPK 290-291 str., teismas... 9. Patvirtinti tarp šalių – ieškovo Panevėžio apskrities priešgaisrinės... 13. Nuomotojas Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, juridinio... 14. I. SUTARTIES PRIEDO DALYKAS... 15. 1.1. Nuomotojas suteikia nuomininkui nuomotojo patikėjimo teise valdomas 31,91... 16. 1.2. Nuomojamų patalpų duomenys:... 17. adresas: ( - ) , Biržai;... 18. paskirtis: gyvenamosios patalpos;... 19. 1.2.1. pastatas, kuriame yra nuomojamos patalpos: specialiosios paskirties... 20. 1.2.2. pastato unikalus Nr. ( - );... 21. 1.2.3. registro Nr.: ( - );... 22. 1.2.4. bendras gyvenamų patalpų plotas: 61,03 kv. m. gyvenamasis plotas,... 23. 1.2.5. kadastro duomenų fiksavimo data: 2010-06-11;... 24. 1.2.6. daiktinės teisės: Turto patikėjimo teisė (Panevėžio APGV);... 25. 1.2.7. specialios naudojimo sąlygos: įrašų nėra;... 26. 1.2.8. registro įraše nurodyti šie juridiniai faktai: įrašų nėra;... 27. 1.2.9. registro įraše nurodytos šios žymos: įrašų nėra;... 28. 1.2.10.registro įraše nurodytos šios pastabos ir kita informacija: įrašų... 29. 1.2.11. J. K., a. k. ( - ) R. K., a. k. ( - ) R. K., a. k. ( - ) naudojasi... 30. 1.3. Šalys susitaria, kad nuomojamos patalpos yra nuomojamas nuomininkui... 31. II. NUOMOS MOKESTIS... 32. 2.1. Nuomininkas už gyvenamųjų patalpų nuomą įsipareigoja mokėti nuomos... 33. 2.2. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už vandenį,... 34. 2.3. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui,... 35. 2.4. Nuompinigiai pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo ir priėmimo akto... 36. III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS... 37. 3.1. Nuomotojas įsipareigoja:... 38. 3.1.1. per 5 ( penkias ) darbo dienas nuo Sutarties priedo pasirašymo... 39. 3.1.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu atlikti nuomojamo turto ar su juo... 40. 3.1.3. Informuoti nuomininką apie išorinių inžinerinių tinklų ir... 41. 3.1.5. Nutraukus Sutartį priimti iš nuomininko nuomojamas patalpas.... 42. 3.2. Nuomininkas įsipareigoja:... 43. 3.2.1. per 5 ( penkias ) darbo dienas nuo Sutarties priedo pasirašymo priimti... 44. 3.2.2. per 5 ( penkias ) darbo dienas nuo priėmimo ir perdavimo akto... 45. 3.2.3. laiku mokėti Sutartyje nustatytą nuomos mokestį;... 46. 3.2.4. naudoti patalpas pagal paskirtį, nurodytą Sutarties priedo 1.3... 47. 3.2.5. naudoti bendrojo naudojimo patalpas pagal paskirtį, prižiūrėti ir... 48. 3.2.6. nuomotojo kieme (20 kv. m.), laikyti ne daugiau kaip du nuomininkui ar... 49. 3.2.7. savo sąskaita ir jėgomis nuolat prižiūrėti išnuomotas patalpas,... 50. 3.2.8. nedelsdamas raštu informuoti nuomotoją apie kiekvieną nuomojamose... 51. 3.2.9. nutraukus sutartį išsikelti iš nuomojamų patalpų, perduoti patalpas... 52. 3.2.10. mokėti nuomotojui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio... 53. 3.3. Nuomininkas neturi teisės suteikti tretiesiems asmenims kokių nors... 54. 3.4. Sutartis nesuteikia nuomininkui teisės nuomojamų patalpų adresu... 55. IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ... 56. 4.1. Nuomininkas, per Sutarties priede nustatytus terminus nesumokėjęs nuomos... 57. 4.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuomininko nuo pagrindinės... 58. 4.3. Už turto pabloginimą nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio... 59. V. SUTARTIES GALIOJIMAS, ATNAUJINIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS... 60. 5.1. Sutarties priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir Biržų rajono... 61. 5.2. Sutartis yra neterminuota ir galioja kol ji nutraukiama Sutartyje ir (ar)... 62. 5.3. Visi vėlesni Sutarties ar Sutarties priedo pakeitimai, papildymai ir... 63. 5.4. Ši Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 64. VI. NENUGALIMOS JĖGOS (ForceMajeure) APLINKYBĖS... 65. 6.1. Nė viena šalis nelaikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo... 66. 6.2. Jeigu kuri nors šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos ( force... 67. 6.3. Jeigu nenugalimos jėgos ( force majeure ) aplinkybės trunka ilgiau kaip... 68. VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS... 69. 7.1. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, kuris... 70. 7.2. Sutarties priedas surašomas keturiais egzemplioriais – po vieną... 71. 7.3. Sutarties priedai:... 72. 7.3.1. patalpų perdavimo ir priėmimo aktas;... 73. 2. Šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo... 74. 3. Atsakovams nevykdant sutarties sąlygų, ieškovas turi teisę, pranešęs... 75. 4. Šalys pareiškia, kad šią sutartį perskaitė, suprato jos turinį,... 76. 5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Biržų rajono apylinkės teisme... 77. 6. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai Taikos... 78. Civilinę bylą pagal ieškovo Panevėžio apskrities Priešgaisrinės... 79. Priteisti iš atsakovų J. K., a.k. ( - ) R. K., a.k. ( - ) po 7,12 EUR... 80. Nutartis per 7 d. nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...