Byla N1-822-754/2013

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Alberta Baltušytė, sekretoriaujant Ramintai Braškienei, vertėjaujant I. V., dalyvaujant prokurorei Neringai Pačėsaitei, VTAS atstovei V. S., nukentėjusiajam bei civiliniam ieškovui A. K., kaltinamiesiems V. J., G. U. ir E. B., jų gynėjams advokatams J. P., J. P. ir A. M. bei nepilnamečių kaltinamųjų atstovams pagal įstatymą J. J., L. U. ir I. B., bei Veliučionių specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų atstovei L. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2V. J., a.k. ( - ) gim. ( - ), LR pilietis, išsilavinimas 7 klasės, nuo 2012-10-31 mokosi Vėliučionių vaikų socializacijos centre, gyv. ( - ), teistas: 1) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-12-12 nuosprendžiu pagal LR BK 22 str. 1 d. 178 str. 2 d., 187 str. 1 d., 63 str. 5 d. 1 p. laisvės apribojimu 1 metams, įpareigojant tęsti mokslą ir bausmės atlikimo metu būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val.; 2) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01- 25 nuosprendžiu pagal LR BK 178 str. 1 d., 178 str. 2 d., 178 str. 4 d., 63 str. 1, 4, 9 d. laisvės atėmimu 11 mėnesių, pagal LR BK 92 str. 1 d., 82 str. laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant 1 metams 6 mėnesiams ir skiriant auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą, elgesio apribojimą, įpareigojant būti namuose nuo 21.00 val. iki 6.00 val. bei tęsti mokslą, kaltinamas pagal LR BK 178 str. 2 d.,

3G. U. a.k. ( - ) gim. 1994-11-08 Vilniuje, LR pilietis, išsilavinimas 9 klasės, mokosi J. I. jaunimo mokykloje, gyv. ( - ), teistas 2012-08-23 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 178 str. 2 d. 20 MGL (2600 Lt) bauda, kaltinamas pagal LR BK 178 str. 2 d.,

4E. B., a.k. ( - ) gim. 1995-03-07 Vilniuje, LR pilietis, išsilavinimas 9 klasės, nedirbantis ir nesimokantis, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal LR BK 178 str. 2 d.,

Nustatė

5Kaltinamasis V. J., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su E. B. ir G. U., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, laikotarpyje nuo 2012-05-09 21.00 val. iki 2012-05-10 06.30 val., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, įsibraudami į požeminį automobilių saugojimo garažą, į kurį patekimas pašaliniams asmenims yra apribotas pakeliamais garažo vartais bei rakinamomis durimis, G. U. įvažiavus paskui automobilį pro pakeltus vartus bei vėliau iš vidaus atidarius duris ir įleidus jį bei E. B. į požeminį garažą adresu ( - ), pagrobė mopedą CPI ARAGON 50GP, kurio vertė 2000 Lt, t.y. bendrais veiksmais pagrobė svetimą, A. K. priklausantį 2000 Lt vertės turtą.

6Kaltinamasis G. U., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su E. B. ir V. J., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, laikotarpyje nuo 2012-05-09 21.00 val. iki 2012-05-10 06.30 val., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, įsibraudami į požeminį automobilių saugojimo garažą, į kurį patekimas pašaliniams asmenims yra apribotas pakeliamais garažo vartais bei rakinamomis durimis, jam įvažiavus paskui automobilį pro pakeltus vartus bei vėliau iš vidaus atidarius duris ir įleidus V. J. bei E. B. į požeminį garažą adresu ( - ), iš požeminės automobilių stovėjimo aikštelės adresu ( - ), pagrobė mopedą CPI ARAGON 50GP, kurio vertė 2000 Lt, t.y. bendrais veiksmais pagrobė svetimą, A. K. priklausantį 2000 Lt vertės turtą.

7Kaltinamasis E. B., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su G. U. ir V. J., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, laikotarpyje nuo 2012-05-09 21.00 val. iki 2012-05-10 06.30 val., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, įsibraudami į požeminį automobilių saugojimo garažą, į kurį patekimas pašaliniams asmenims yra apribotas pakeliamais garažo vartais bei rakinamomis durimis, G. U. įvažiavus paskui automobilį pro pakeltus vartus bei vėliau iš vidaus atidarius duris ir įleidus jį bei V. J. į požeminį garažą adresu ( - ), iš požeminės automobilių stovėjimo aikštelės adresu ( - ), pagrobė mopedą CPI ARAGON 50GP, kurio vertė 2000 Lt, t.y. bendrais veiksmais pagrobė svetimą, A. K. priklausantį 2000 Lt vertės turtą.

8Kaltinamasis V. J. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2012-05-09 vėlai vakare su G. U. ir E. B. susitiko Fabijoniškėse. G. U. buvo su motoroleriu, todėl visi trys nuvažiavo į Santariškes ir sustojo prie garažų, nes užkaito motorolerio variklis. Netrukus atvažiavo kažkoks automobilis ir G. U. motoroleriu nuvažiavo paskui jį į garažą, o jis su E. B. liko stovėti lauke. G. U. garaže pabuvo apie 5 minutes, paskui atidarė jiems duris ir jis su E. B. įėjo į garažo vidų. Jis į garažą ėjo, nes G. U. pasakė, kad ten yra motoroleris. Pamatė juodos ir raudonos spalvos motorolerį, kurio spynelėje buvo raktelis, pultelis, bet iš padangų buvo išleistas oras ir motoroleris buvo apibraižytas. Patvirtina savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu b.l. 55-56, 69-70, kad G. U. atidaręs garažo duris pasiūlė užeiti, užėjęs į garažą jis pastebėjo stovintį juodai raudoną motorolerį CPI, kurį G. U. pasiūlė pavogti, o jis ir E. B. sutiko. Jie bandė tą motorolerį užvesti, bet pasukus rastą raktelį, degimo nebuvo. Tada G. U. rado trosą, kurį jie pririšo prie abiejų motorolerių. Kai G. U. rišo trosą, jis laikė motorolerį, o E. B. stovėjo šalia. Jis sėdo ant vogto motorolerio, G. U. ant savo ir tempė jį, o E. B. jiems atidarė garažo vartus. Po to E. B. sėdo ant U. motorolerio ir visi trys nuvažiavo į Fabijoniškes. Vogtas motoroleris važiavo, nors buvo nuleistos padangos ir labai kratė. Kai G. U. atidarė garažo duris, pakvietė jį su E. B. užeiti į garažą.

9Kaltinamasis G. U. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2012-05-09 apie 20-21 val. prie „Mandarino“ parduotuvės susitiko su V. J. ir E. B.. V. J. pasiūlė pavažinėti po miestą, po to nuvažiuoti į Santariškes. Santariškėse jis sustojo prie garažų, nes užkaito motorolerio variklis. Po 20-30 min. atvažiavo kažkoks automobilis ir atsidarė garažų vartai. Jis sugalvojo nuvažiuoti į garažą, o V. J. ir E. B. liko lauke. Paskui jis pastatė motorolerį ir jie visi trys įėjo į garažą, jis nieko nekvietė, tiesiog į garažą įėjo visi trys. Kai nusileido į garažą, V. J. pamatė motorolerį, kuris buvo uždengtas, kurį jis atidengė, o V. J. pamatė raktelius. Pabandė užvesti, bet motoroleris neužsivedė. Tada pamatė, kad motorolerio galinis ratas nuleistas. Jis rado virvę ir visi sugalvojo tą motorolerį pasisavinti, nors jis buvo apdaužytas ir apdraskytas. Rastą virvę jis pririšo prie savo motorolerio, o V. J. pririšo prie kito ir jie visi trys išvažiavo. Ant savo motorolerio sėdėjo jis, už jo E. B., o ant vogto – V. J.. Iš garažo su vogtu motoroleriu išvažiavo pro vartus, kuriuos iš vidaus paspaudęs mygtuką atidarė E. B.. Paskui tie vartai maždaug po 30 sekundžių užsidarė. Jie trise nuvažiavo į Fabijoniškes ir motorolerį paliko miške. Paskui jis matė, kad V. J. važinėjo su vogtu motoroleriu, o po poros dienų jį kažkas pavogė. Įvažiavęs į garažą motorolerio jis nepastebėjo, tik vieną ratelį apvažiavo ir išvažiavo, jis V. J. ir E. B. nesiūlė užeiti į garažą. Savo kaltę pripažįsta ir labai gailisi, sutinka atlyginti žalą nukentėjusiajam.

10Kaltinamasis E. B. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad su G. U. ir V. J. susitikęs 2012-05-09 vakare važinėjosi motoroleriu, už vairo buvo G. U.. Kai jie nuvažiavo į Santariškes, užkaito motorolerio variklis, todėl sustojo prie garažų, Santariškėse jie atsidūrė G. U. iniciatyva. Kai atvažiavo kažkokia mašina, G. U. paskui ją įvažiavo į garažą ir vartai užsidarė, o jis su V. J. liko stovėti lauke. Netrukus G. U. atidarė šone buvusias duris ir pakvietė juos į vidų, kodėl jis kvietė įeiti į garažą, jis nežinojo. Garaže G. U. parodė kitą motorolerį, kuris stovėjo tarp automobilių. Jis nuėjo pasižvalgyti toliau į garažą, o G. U. su V. J. kažką bandė daryti tam motoroleriui, jis matė tame motoroleryje raktelį. Po to G. U. kažkur rado trosą, kurį pririšo prie savo motorolerio, o V. J. trosą pririšo prie vagiamo motorolerio. Tuomet jis nuėjęs paspaudė iš vidinės vartų pusės esantį mygtuką ir vartai atsidarė, jie išvažiavo pro atvirus vartus iš garažo. Jokių kitų vartų garaže jis nematė. Po to jie nuvažiavo į Fabijoniškes ir jis išėjo namo. Jis suprato, jog dalyvauja vagystėje, tačiau niekam nesakė, kad taip nesielgtų. Vidinį vartų mygtuką jis paspaudė tam, kad iš garažo G. U. ir V. J. išvažiuotų su motoroleriais bei jis pats išeitų.

11Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. K. parodė, kad 2012-05-09 užregistravo „Regitroje“ savo motorolerį, kuris buvo veikiantis ir su geromis padangomis. Su draugu jis atvažiavo į garažą ir ten motorolerį su rakteliais spynelėje paliko, nes buvo sugadinti užvedimo laidai. Motorolerį jis uždengė ir paliko garaže tarp automobilių tikėdamasis, kad kitą rytą jį taisys. Motorolerio valstybiniai numeriai CPI ARAGON 50GP, jis buvo juodai raudonos spalvos, nenaujas, buvo porą įbrėžimų, su normaliomis padangomis, nes prieš tai važiavo juo registruoti, kitaip nebūtų leidę jo užregistruoti. Ryte atėjęs į garažą motorolerio neberado. Garaže yra vartai, kurie uždaromi paspaudžiant pultelį. Patalpa, kur jis buvo palikęs motorolerį, yra uždara. Motoroleris jam kainavo 2000 Lt, pirko jį kovo mėnesį. Motorolerį paliko garaže tikėdamasis, kad ten pašaliniai asmenys nevaikščios. Garaže yra dveji metaliniai vartai, šalia vartų yra įėjimo ir išėjimo durys su spyruoklėmis, jos užsitrenkia ir atidaryti jas galima tik iš vidaus. Turi motorolerio pirkimo-pardavimo dokumentus, tačiau jis pirktas ne Lietuvoje. „Regitroje“ užregistravęs motorolerį jis ne taip, kaip reikia, pasuko vairą ir tuomet nutrūko laidas. Savo civilinį ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti sumoje 1800 Lt.

12Atstovė pagal įstatymą J. J. parodė, kad jos sūnus V. J. yra geras, padeda namuose, dabar mokosi. Sūnus „prisidirbo“ savo mokykloje, todėl savivaldybė jį nusiuntė mokytis į Veličionis nuo 2012-11-31. Dabar jau viskas gerai, jis gražiai elgiasi. 2012-05-09 vakare ji jau miegojo, nes turi mažus vaikus, todėl negirdėjo, kaip sūnus V. išėjo iš namų. Taip jis iš namų išeina nedažnai, tačiau ji žino, kad artėja dar du teismų posėdžiai. V. yra antras vaikas šeimoje. Su kitais vaikais problemų ji neturi, vaikus augina viena, buvęs vyras turi kitą šeimą ir V. auklėjime nedalyvauja.

13Atstovė pagal įstatymą I. B. parodė, jog labai gailisi, kad jos sūnus taip pasielgė. Mano, kad per mažai sūnui rodė dėmesio, nes jis metė mokslus, pastaruosius metus niekur nebesimoko. Tai vienintelis jos sūnus, jos vyras yra miręs. 2012-05-09 ji buvo namuose, rašė sūnui sms žinutes, paskui skambino, bet jis išjungė telefoną. Patvirtina, kad 2012-05-09 naktį sūnaus namuose nebuvo. Ji buvo įvykio vietoje, ten visi garažų vartai buvo uždaryti, tik su gyventojų pagalba pateko į garažų laiptinę, durys atsidarė tik paspaudus mygtuką iš vidaus. Sūnus apie įvykį jai nieko nepasakojo. Su žalos atlyginimu sutinka, tik norėtų, kad būtų pateikti pirkimo-pardavimo dokumentai.

14Atstovė pagal įstatymą L. U. parodė, kad nuo gegužės mėnesio jos sūnus G. labai pasikeitė į gerą, atsirado tarp jų bendra kalba. Jis buvo likęs antriems metams 10 klasėje, buvo daug praleidęs pamokų, bet šiuo metu mokosi, po pamokų dirba, viskas krypsta į gerą pusę. Sūnus G. po pamokų dirba statybose, jau turėjo pasirašyti darbo sutartį, bet dėl teismų niekaip negali susitvarkyti dokumentų. Ji žino, kad sūnaus G. atžvilgiu teisme yra jau 4 bylos, o 5-6 dar ikiteisminiame tyrime. Iš Jeruzalės vidurinės mokyklos dėl muštynių G. buvo perkeltas į J. I. jaunimo mokyklą. Žalą atlyginti sutinka po truputį.

15Veličionių specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų atstovė L. B. paaiškino, kad V. J. pas juos atvyko 2012-10-31. Per visą šį laikotarpį V. J. yra vienas iš geriausių vaikų. Jis nepažeidinėja vidaus taisyklių, nekonfliktuoja nei su suaugusiais, nei su kitais vaikais, turi mokymosi motyvaciją. Už gerą elgesį jis buvo perkeltas į geresniųjų grupę. V. J. gailisi dėl įvykio, mąsto apie ateitį. Jis turi neseniai gimusią dukrelę, todėl mąsto apie profesijos įgijimą, kad galėtų išlaikyti savo šeimą.

16VTAS atstovė V. S. paaiškino, kad nepilnamečiui V. J. yra socialinių įgūdžių stoka, bet įskaitoje įrašytas nebuvo. Kiti kaltinamieji įskaitoje taip pat nėra įrašyti.

17Nukentėjusysis bei civilinis ieškovas A. K. pareiškė 2000 Lt civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (b.l. 11-12), teisiamojo posėdžio metu civilinio ieškinio sumą sumažino iki 1800 Lt.

18Kaltinamųjų V. J., G. U. ir E. B. kaltę taip pat patvirtina: įvykio vietos apžiūros protokolas (b.l. 7); VĮ „Regitra“ registracijos liudijimo kopija (b.l. 13); 2012-10-05 įtariamojo V. J. parodymų patikrinimo vietoje protokolas, kur užfiksuota, kad V. J. parodė vietą, esančią ( - ), t.y. požeminį garažą, iš kurio kartu su G. U. ir E. B. pavogė motorolerį (b.l. 63-66); 2012-10-04 įtariamojo E. B. parodymų patikrinimo vietoje protokolas, kur užfiksuota, kad E. B. parodė namą adresu ( - ) pro kurio duris G. U. jį ir V. J. įleido į garžą, iš kurio visi pavogė motorolerį (b.l. 98-101); 2012-10-04 akistatos protokolas (b.l. 35-36); 2012-05-29 akistatos protokolas (b.l. 57-58).

19Teismas, išanalizavęs kaltinamųjų, nukentėjusiojo parodymus, byloje surinktus įrodymus, juos patikrinęs teismo posėdžio metu, konstatuoja, kad kaltinamųjų V. J., G. U. ir E. B. kaltė dėl to, kad veikdami bendrininkų grupėje kartu ir turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, laikotarpyje nuo 2012-05-09 21.00 val. iki 2012-05-10 06.30 val., įsibraudami į požeminį automobilių saugojimo garažą, į kurį patekimas pašaliniams asmenims yra apribotas pakeliamais garažo vartais bei rakinamomis durimis, G. U. įvažiavus paskui automobilį pro pakeltus vartus bei vėliau iš vidaus atidarius duris ir įleidus V. J. bei E. B. į požeminį garažą adresu ( - ), pagrobė mopedą CPI ARAGON 50GP, kurio vertė 2000 Lt, t.y. bendrais veiksmais pagrobė svetimą, A. K. priklausantį 2000 Lt vertės turtą, pilnai įrodyta, jų veika pagrįstai kvalifikuota pagal LR BK 178 str. 2 d.. Nors kaltinamieji jėga neįsilaužė į patalpą – garažą, tačiau jie apgaule pateko į šią rakinamą patalpą, kai atvažiavus prie garažo automobiliui buvo pakelti garažo vartai ir kaltinamasis G. U. paskui atvykusį automobilį apgaule pateko į rakinamą patalpą, o po to iš vidaus atidaręs duris į garažą įleido kaltinamuosius V. J. ir E. B..

20Teismas kritiškai vertina kaltinamojo G. U. parodymus kaip pasirinktą gynybos poziciją. G. U. parodymai iš dalies prieštarauja kaltinamųjų V. J. ir E. B. parodymams bei byloje esantiems įrodymams. Kaltinamasis G. U. ikiteisminio tyrimo metu visiškai neigė dalyvavęs nusikalstamoje veikoje, o teisiamajame posėdyje buvo nevisiškai nuoširdus ir parodė, kad važiuoti į Santariškes buvo ne jo sumanymas, o V. J. pasiūlymas, kad įvažiavęs į garažą motorolerio jis nepastebėjo, tik vieną ratelį apvažiavo ir išvažiavo iš garažo, kad jis V. J. ir E. B. nesiūlė užeiti į garažą. Kaltinamasis E. B. teisiamajame posėdyje patvirtino, kad naktį iš 2012-05-09 į 2012-05-10 važiuoti į Santariškes nusprendė ir už motorolerio vairo buvo kaltinamasis G. U., kad sustojus prie daugiaaukščio namo požeminio garažo jis paklausė G. U., ko čia sustojo, o pastarasis atsakė, kad nori įvažiuoti į garažą ir tuomet jis suprato, kad iš garažo jie kažką pavogs. Kaltinamieji E. B. ir V. J. parodė, kad G. U. iš vidaus atidarė garažo duris ir pasiūlė jiems užeiti, kad užėjus į garažą pastebėjo stovintį juodai raudoną motorolerį, kurį G. U. pasiūlė pavogti, o jie sutiko. Teismas neturi pagrindo netikėti kaltinamųjų V. J. ir E. B. parodymais apklausų ir akistatų ikiteisminio tyrimo metu bei teisiamojo posėdžio metu, nes byloje nėra duomenų, kad jie turėtų pagrindą kaltinamąjį G. U. apkalbėti.

21Teismas, už padarytą nusikalstamą veiką skirdamas kaltinamiesiems bausmes, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininkų asmenybes, jų atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

22Kaltinamojo V. J. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (LR BK 59 str. 1 d. 2 p.), atsakomybę sunkinanti ta aplinkybė, kad nusikalstamą veiką padarė veikdamas bendrininkų grupėje (LR BK 60 str. 1 d. 1 p.). Inkriminuojamą veiką kaltinamasis V. J. padarė būdamas nepilnametis ir neteistas, nebaustas administracine tvarka (b.l. 75). Jis teigiamai charakterizuojamas Vėliučionių vaikų socializacijos centro, psichiatrijos ligoninėje negydytas, į priežiūros grupę Vilniaus priklausomybės ligų centre neįrašytas (b.l. 87-88). Vadovaujantis LR BPK 140 str. tvarka V. J. sulaikytas nebuvo, jam 2012-05-29 paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (b.l. 59). Kaltinamojo V. J. padaryta veika priskiriama prie tyčinių apysunkių nusikaltimų, padarytų iš savanaudiškų paskatų, todėl, teismo manymu, yra pagrindo daryti išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti skiriant minimalią laisvės atėmimo bausmę, atidedant jos vykdymą bei paskiriant įpareigojimus (LR BK 50, 82 str., 92 str. 1 d.).

23Kaltinamojo G. U. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, jo atsakomybę sunkinanti ta aplinkybė, kad nusikalstamą veiką padarė veikdamas bendrininkų grupėje (LR BK 60 str. 1 d. 1 p.). Inkriminuojamą veiką kaltinamasis G. U. padarė būdamas nepilnametis ir neteistas, jis baustas administracine tvarka (b.l. 44-45), psichiatrijos ligoninėje negydytas, į priežiūros grupę Vilniaus priklausomybės ligų centre neįrašytas (b.l. 47-49). Vadovaujantis LR BPK 140 str. tvarka G. U. sulaikytas nebuvo, jam 2012-05-29 paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (b.l. 27). Kaltinamojo G. U. padaryta veika priskiriama prie tyčinių apysunkių nusikaltimų, padarytų iš savanaudiškų paskatų, todėl, teismo manymu, yra pagrindo daryti išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti skiriant artimą minimaliai laisvės atėmimo bausmę ir atidedant jos vykdymą bei paskiriant poveikio priemones ir įpareigojimus (LR BK 50, 75 str.).

24Kaltinamojo E. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (LR BK 59 str. 1 d. 2 p.), atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamą veiką padarė veikdamas bendrininkų grupėje (LR BK 60 str. 1 d. 1 p.). Inkriminuojamą veiką kaltinamasis E. B. padarė būdamas nepilnametis, neteistas ir nebaustas administracine tvarka (b.l. 107), jis psichiatrijos ligoninėje negydytas, į priežiūros grupę Vilniaus priklausomybės ligų centre neįrašytas (b.l. 111-113). Vadovaujantis LR BPK 140 str. tvarka E. B. sulaikytas nebuvo, jam 2012-09-06 paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (b.l. 96). Kaltinamojo E. B. padaryta veika priskiriama prie tyčinių apysunkių nusikaltimų, padarytų iš savanaudiškų paskatų. Teismo manymu, yra pagrindo manyti, kad nepilnametis kaltinamasis ateityje laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl jis atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės paskiriant auklėjamojo poveikio priemones (LR BK 82, 93 str.).

25Nukentėjusiojo A. K. civilinis ieškinys dėl 1800 Lt turtinės žalos atlyginimo tenkintinas pilnai (LR BPK 115 str. 1 d.).

26Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 str., 303 str., 304 str., 305 str., 307 str.,

Nutarė

27V. J., a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius LR BK 178 str. 2 d. numatytą nusikaltimą ir paskirti 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo.

28Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 ir 9 d. dalinio sudėjimo būdu subendrinti šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę ją iš dalies pridedant prie 2013-01-25 nuosprendžiu paskirtos 11 mėnesių laisvės atėmimo bausmės ir skirti galutinę bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams.

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 92 str. 1 d., laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 metams 6 mėnesiams, vadovaujantis LR BK 82 str. 1 d. 1 ir 5 p., 87 str. 1 d. ir 2 d. 1 ir 2 p. V. J. skirti auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą ir elgesio apribojimą dvylikai mėnesių bei įpareigoti:

  1. būti globos įstaigoje arba namuose nuo 22.00 iki 6.00 val.;
  2. tęsti mokslą.

30Realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo atveju į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2012-09-04 iki 2012-09-05 (dvi paras), taip pat bausmės laiką, atliktą pagal 2012 m. gruodžio 12 d. nuosprendį, vieną laisvės atėmimo dieną prilyginant dviems laisvės apribojimo dienoms.

31Bausmės pradžią skaičiuoti nuo jos vykdymo, nuosprendžiui įsiteisėjus.

32Kardomąją priemonę - įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje panaikinti, kol įsiteisės nuosprendis kitos kardomosios priemonės neskirti.

33G. U. a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius LR BK 178 str. 2 d. numatytą nusikaltimą ir paskirti 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo.

34Vadovaujantis BK 63 str. 1 ir 9 d., 65 str. 2 d. šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2013-08-23 baudžiamuoju įsakymu paskirta 20 MGL (2600 Lt) bauda ir skirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 6 (šešiems) mėnesiams ir 20 MGL (2600 Lt) baudą.

35Vadovaujantis LR BK 92 str. 1 d. laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 metams 6 mėnesiams, vadovaujantis LR BK 82 str. 1 d. 1 ir 5 p., 87 str. 1 d. ir 2 d. 1 ir 2 p., 84 str. G. U. skirti auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą ir elgesio apribojimą dvylikai mėnesių bei įpareigoti:

  1. būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val.;
  2. tęsti mokslą arba pradėti dirbti;
  3. per dvylika mėnesių atlyginti turtinę žalą A. K. naudai.

36Bausmės pradžią skaičiuoti nuo jos vykdymo, nuosprendžiui įsiteisėjus.

37Kardomąją priemonę, kol įsiteisės nuosprendis, palikti tą pačią – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

38E. B., a.k. ( - ) padariusį LR BK 178 str. 2 d. numatytą nusikaltimą, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės (LR BK 93 str.) ir jo atžvilgiu baudžiamąją bylą nutraukti (LR BPK 254 str.).

39Vadovaujantis LR BK 82 str. 1 d. 1 ir 5 p., 87 str. 1 d. ir 2 d. 1 ir 2 p., 84 str. E. B. skirti auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą ir elgesio apribojimą dvylikai mėnesių bei įpareigoti:

  1. būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val.;
  2. pradėti mokytis arba dirbti;
  3. per dvylika mėnesių atlyginti turtinę žalą A. K. naudai.

40Auklėjamojo poveikio priemonių taikymo pradžią skaičiuoti nuo jos vykdymo, nuosprendžiui įsiteisėjus.

41Kardomąją priemonę, kol įsiteisės nuosprendis, palikti tą pačią – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

42Priteisti iš G. U., a.k. ( - ) E. B., a.k. ( - ) ir J. J., a.k. ( - ) solidariai A. K. naudai 1800 Lt turtinės žalos atlyginimą.

43Nuosprendis per dvidešimt dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Alberta... 2. V. J., a.k. ( - ) gim. ( - ), LR pilietis, išsilavinimas 7 klasės, nuo... 3. G. U. a.k. ( - ) gim. 1994-11-08 Vilniuje, LR pilietis, išsilavinimas 9... 4. E. B., a.k. ( - ) gim. 1995-03-07 Vilniuje, LR pilietis, išsilavinimas 9... 5. Kaltinamasis V. J., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su E. B. ir G. U.,... 6. Kaltinamasis G. U., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su E. B. ir V. J.,... 7. Kaltinamasis E. B., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su G. U. ir V. J.,... 8. Kaltinamasis V. J. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2012-05-09... 9. Kaltinamasis G. U. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2012-05-09... 10. Kaltinamasis E. B. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad su G. U. ir V.... 11. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. K. parodė, kad 2012-05-09... 12. Atstovė pagal įstatymą J. J. parodė, kad jos sūnus V. J. yra geras, padeda... 13. Atstovė pagal įstatymą I. B. parodė, jog labai gailisi, kad jos sūnus taip... 14. Atstovė pagal įstatymą L. U. parodė, kad nuo gegužės mėnesio jos sūnus... 15. Veličionių specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų atstovė L. B.... 16. VTAS atstovė V. S. paaiškino, kad nepilnamečiui V. J. yra socialinių... 17. Nukentėjusysis bei civilinis ieškovas A. K. pareiškė 2000 Lt civilinį... 18. Kaltinamųjų V. J., G. U. ir E. B. kaltę taip pat patvirtina: įvykio vietos... 19. Teismas, išanalizavęs kaltinamųjų, nukentėjusiojo parodymus, byloje... 20. Teismas kritiškai vertina kaltinamojo G. U. parodymus kaip pasirinktą gynybos... 21. Teismas, už padarytą nusikalstamą veiką skirdamas kaltinamiesiems bausmes,... 22. Kaltinamojo V. J. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis... 23. Kaltinamojo G. U. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, jo... 24. Kaltinamojo E. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis... 25. Nukentėjusiojo A. K. civilinis ieškinys dėl 1800 Lt turtinės žalos... 26. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 str., 303 str., 304 str., 305 str., 307... 27. V. J., a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius LR BK 178 str. 2 d. numatytą... 28. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 ir 9 d. dalinio sudėjimo būdu subendrinti šiuo... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 92 str. 1 d., laisvės atėmimo bausmės... 30. Realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo atveju į bausmės laiką... 31. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo jos vykdymo, nuosprendžiui įsiteisėjus.... 32. Kardomąją priemonę - įpareigojimą periodiškai registruotis policijos... 33. G. U. a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius LR BK 178 str. 2 d. numatytą... 34. Vadovaujantis BK 63 str. 1 ir 9 d., 65 str. 2 d. šiuo nuosprendžiu paskirtą... 35. Vadovaujantis LR BK 92 str. 1 d. laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1... 36. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo jos vykdymo, nuosprendžiui įsiteisėjus.... 37. Kardomąją priemonę, kol įsiteisės nuosprendis, palikti tą pačią –... 38. E. B., a.k. ( - ) padariusį LR BK 178 str. 2 d. numatytą nusikaltimą,... 39. Vadovaujantis LR BK 82 str. 1 d. 1 ir 5 p., 87 str. 1 d. ir 2 d. 1 ir 2 p., 84... 40. Auklėjamojo poveikio priemonių taikymo pradžią skaičiuoti nuo jos vykdymo,... 41. Kardomąją priemonę, kol įsiteisės nuosprendis, palikti tą pačią –... 42. Priteisti iš G. U., a.k. ( - ) E. B., a.k. ( - ) ir J. J., a.k. ( - )... 43. Nuosprendis per dvidešimt dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos...