Byla eB2-2057-273/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei mažajai bendrijai „Intrabaldai“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei mažajai bendrijai „Intrabaldai“,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Kauno skyrius kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei MB „Intrabaldai“ dėl nemokumo. Pareiškime nurodė, kad atsakovė iki 2019 m. rugpjūčio 20 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra skolinga 1983,54 Eur.

3Atsakovė dokumentų, reikalingų bankroto bylai iškelti, nepateikė.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Intrabaldai“ įregistruota 2016 m. rugsėjo 14 d. MB „Intrabaldai“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės duomenų neteikia nuo 2017 m. Iš atsakovės Juridinių asmenų registrui pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų (balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos, sudarytų už 2016 m.) matyti, kad 2016 m. gruodžio 31 d. MB „Intrabaldai“ turto turėjo už 12 024 Eur, kur ilgalaikio turto atsakovė neturėjo ir 12 024 Eur turimą turtą sudarė trumpalaikis turtas, kur 7 436 Eur ir 4 588 Eur pinigai, įmonės įsipareigojimai kreditoriams sudarė 7 917 Eur, iš jų visa 7 917 Eur suma mokėtina kreditoriams per vienerius metus. 2016 m. įmonė dirbo pelningai – turėjo 4 107 Eur pelną. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis iki 2019 m. spalio 15 d. MB „Intrabaldai“ yra skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2 061,02 Eur, įmonėje nėra socialiniu draudimu apdraustų asmenų. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė informaciją, kad MB „Intrabaldai“ 2019 m. rugsėjo 13 d. valstybės ir savivaldybės biudžetams bei pinigų fondams yra skolinga 2 863,31 Eur. Nekilnojamojo registro duomenimis nustatyta, kad MB „Intrabaldai“ nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis, UAB „Intrabaldai“ savo vardu neturi registruotų transporto priemonių.

7Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė MB „Intrabaldai“ nevykdo veiklos, nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, nemoka mokesčių valstybei, duomenų apie realią įmonės turtinę ir finansinę padėtį teismas neturi, tačiau byloje surinkti duomenys patvirtina, jog tokia MB „Intrabaldai“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Įvertinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

8ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka buvo atlikta bankroto administratoriaus atranka. Naudojantis bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa atrinktas bankroto administratorius E. K.. Po administratoriaus atrinkimo teisme gautas E. K. pareiškimas dėl atsisakymo administruoti juridinį asmenį, kuriame nurodyta, kad E. K., susipažinęs su AVNIS administratorių atrankos rezultatais ir atlikęs tiriamuosius veiksmus, sužinojo papildomą informaciją apie MB „Intrabaldai“ vadovą E. V., kuri leidžia daryti išvadą, kad vykdant bankroto procesą yra galimas interesų konfliktas, todėl siekdamas, kad nebūtų pažeistas bankroto proceso skaidrumo principas, prašo neskirti jo šios įmonės bankroto administratoriumi. Pažymėtina, jog E. K. pateikdamas sutikimą-deklaraciją žinojo, kad prisiima riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punktą. Tačiau teismas sprendžia, kad bankroto administratoriaus prašymas turi būti patenkintinas, nes šiam neturint suinteresuotumo vykdyti bankroto procedūrų, nebus užtikrintas bankroto procese atliekamų veiksmų tęstinumas bei operatyvumas. Dėl nurodytų priežasčių E. K. neskirtinas MB „Intrabaldai“ bankroto administratoriumi.

9Atlikus naują bankroto administratoriaus atranką, bankroto administratoriumi atrinktas UAB „Vadybos apskaita“. Duomenų, kad administratoriaus UAB „Vadybos apskaita“ kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi, todėl UAB „Vadybos apskaita“ skirtina MB „Intrabaldai“ bankroto administratoriumi (IBĮ 11 str. 4 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

11Iškelti mažajai bendrijai „Intrabaldai“ (įmonės kodas 304399133, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Europos pr. 34-47) bankroto bylą.

12Paskirti mažosios bendrijos „Intrabaldai“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Vadybos apskaita“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr.B-JA014).

13Nustatyti 40 dienų terminą mažosios bendrijos „Intrabaldai“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti, kad mažosios bendrijos „Intrabaldai“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

15Apie bankroto bylos iškėlimą mažajai bendrijai „Intrabaldai“ nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui.

16Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

17Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai