Byla 2S-927-153/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič,

2kolegijos teisėjų: Evaldo Burzdiko, Raimondo Buzelio,

3sekretoriaujant Audronei Stulginskaitei,

4dalyvaujant pareiškėjui S. D., jo atstovei advokatei D. P., suinteresuotiems asmenims Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorui S. K., S. D.,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. D. atstovės advokatės D. P. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 27 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo S. D. pareiškimas dėl civilinės bylos Nr. 2-0380-435/2006 pagal pareiškėjo S. D. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno miesto apylinkės prokurorui, S. D., B. Z. R., B. L. K., Vilniaus, Kauno ir Utenos apskričių viršininko administracijoms dėl S. D. pripažinimo nežinia kur esančiu, atnaujinimo ir sprendimo šioje byloje panaikinimo,

Nustatė

6Pareiškėjas S. D. pareiškimu prašė teismo atnaujinti Kauno miesto apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-0380-435/2006, panaikinti 2006-02-21 sprendimą šioje byloje, kuriuo jis pripažintas nežinia kur esančiu, panaikinti jam priklausančio turto administravimą. Minėtu teismo sprendimu pareiškėjui priklausančio turto - ½ dalies žemės sklypo, esančio ( - ) nuolatiniu administratoriumi paskirtas S. D., ½ dalies gyvenamojo namo, ½ dalies ūkinio pastato, ½ dalies kitų statinių esančių ( - ) , 2/3 dalių gyvenamojo namo, 2/3 dalių ūkinio pastato, esančių ( - ) ir žemės sklypo bei ¼ dalies žemės sklypo, esančio ( - ) nuolatine administratore paskirta B. Z. R.. Pareiškėjas nurodė, kad tapo žinoma jo buvimo vieta, kuri yra JAV, šią aplinkybę patvirtina oficialūs dokumentai.

7Suinteresuotas asmuo Kauno miesto apylinkės prokuratūra prašė pareiškimo netenkinti, kadangi pareiškėjas pats neatvyko nė į vietą teismo posėdį, jo gyvenamoji vieta nėra žinoma, byloje yra nurodyti keli skirtingi adresai.

8Suinteresuotas asmuo S. D. prašė pareiškimo netenkinti. Nurodė, kad su pareiškėju, savo pusbroliu, daug metų nepalaiko jokių ryšių įtaria, kad jis gali būti netgi miręs. Jam žinoma, kad pareiškėjas dirbdami Lietuvoje su V. T. prasiskolino, todėl įtaria, kad pareiškėju apsimetęs gali būti V. T.. Mano, kad pareiškėjas atsilieptų pats jei būtų gyvas, nes nėra priežasčių vengti kontaktų su jam buvusiais artimais žmonėmis.

9Suinteresuotas asmuo B. Z. R. prašė pareiškimo netenkinti, ji nurodė analogiškas aplinkybes kaip ir pareiškėjas S. D.. Ji patvirtino, kad V. T. yra jos brolis, kuris galėjo pateikti pareiškimą S. D. vardu.

10Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. gegužės 27 d. nutartimi atmetė pareiškėjo S. D. pareiškimą dėl civilinės bylos Nr. 2-0380-435/2006 pagal pareiškėjo S. D. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno miesto apylinkės prokurorui, S. D., B. Z. R., B. L. K., Vilniaus, Kauno ir Utenos apskričių viršininko administracijoms dėl S. D. pripažinimo nežinia kur esančiu, atnaujinimo ir sprendimo šioje byloje panaikinimo.

11Teismas nustatė, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2006-02-21 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-0380-435/2006 pareiškėjas buvo pripažintas nežinia kur esančiu bei šiuo sprendimu paskirti administratoriai jo turtui administruoti. Dėl S. D. pripažinimo nežinia kur esančiu kreipėsi prokuroras, siekdamas apginti viešąjį interesą, nes neprižiūrimas pareiškėjo turtas kenkė kitų asmenų turtiniams interesams (c.b. 2-380/2006 b.l. 3-5 ir 134-135).

12Teismas nurodė, kad sprendimas, kuriuo asmuo buvo pripažintas nežinia kur esančiu gali būti panaikinamas, jeigu paaiškėja to asmens buvimo vieta arba asmuo pats atvyksta į teismą ir patvirtina savo tapatybę (CPK 461 str. bei CK 2.30 str.). Teismas laikė, kad pareiškėjas neįrodė, kad tapo žinoma jo buvimo vieta, todėl jo pareiškimą atmetė kaip neįrodytą (CPK 178 str.). Teismo nuomone tai patvirtino šios aplinkybės: pareiškėjas pats neatvyko į teismo posėdį, nėra patikimų įrodymų, jog pareiškimą pasirašė pats S. D., kadangi pareiškime nurodyta, kad jį pasirašo UAB „S. D.“, o ne jis kaip fizinis asmuo, parašas nėra tinkamai notariškai patvirtintas, kadangi notaro pavardė neįskaitoma, nėra duomenų, jog notaras moka lietuvių kalbą, parašas pareiškime netapatus pareiškėjo parašui pase. Procesiniai dokumentai ir šaukimai į teismo posėdžius pareiškėjui siųsti jo nurodytu gyvenamosios vietos adresu 402 Main ST., Ste.100-163 Metuchen, NJ 08840, USA nei nurodytu ant voko, kuriuo buvo siunčiamas pareiškimas teismui 118 Horizon Drive, Editon NJ,08817, USA, nebuvo įteikti. Pareiškėjo dalyvavimą teismo posėdyje pripažinus privalomu, jis nepateikė duomenų, kad į teismo posėdį atvykti negali dėl svarbių priežasčių. Prieštaringi įrodymai apie pareiškėjo išvykimą ir buvimą JAV: Gyventojų registro tarnyba nurodė, kad pareiškėjas 2007-03-29 išvyko į JAV (1t., b.l. 86), VSAT, jog neturi duomenų apie jo vykimą per Lietuvos Respublikos valstybės sieną laikotarpiu nuo 2000-01-01 iki 2007-04-01(1t., b.l. 94). Teismas nelaikė patikimais įrodymais apie pareiškėjo mokymąsi (1 t., b.l. 131-133), kadangi jie tinkamai nepatvirtinti (CPK 114 str.) bei advokatės pateiktų įrodymų apie susirašinėjimą su pareiškėju, iš jų nenustačius asmenį identifikuojančių požymių (2t., b.l. 5-13). LR generalinio konsulato Niujorke 2007-02-28 pažyma apie pilietybę ir gyvenamąją vietą, kurioje nurodyta, kad S. D. yra Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis JAV: 118 Horizon Dr., Editon, NJ 08817 ir kad šis asmuo 2007-02-22 konsulate pateikė gyvenamosios vietos deklaraciją, prieštarauja Gyventoju registro tarnybos raštui (1t., b.l. 86), kuriame nurodyta, kad pareiškėjas tik 2007-03-29 išvyko į JAV, todėl pareiškėjas iki išvykimo į JAV (2007-02-22) negalėjo konsulate deklaruoti gyvenamosios vietos JAV. 2008-05-08 iš LR generalinio konsulato Niujorke pažymoje (2t., b.l. 27) nurodyta, kad S. D. 2008-03-21 šiame konsulate pridavė dokumentus dėl naujo LR paso išdavimo, tačiau šioje pažymoje nenurodyta, kad paimant pasą buvo patikrinta pridavusiojo pasą asmens tapatybė.

13Atskiruoju skundu pareiškėjo S. D. atstovė advokatė D. P. prašė teismo nutartį panaikinti ir atnaujinti procesą Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-0380-435/2006. Apeliantės nuomone, teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta dėl šių motyvų:

141) teismas netinkamai taikė CPK normas. Pagal CPK 182 str. nereikia įrodinėti aplinkybių, preziumuojamų pagal įstatymus ir nepaneigtų bendra tvarka, todėl nereikia atskirai įrodinėti dokumentus pasirašančio asmens tapatybę, jeigu šie dokumentai pasirašyti asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus. Notariato įstatymo 31 str. nurodyta, kad notaras, atlikdamas notarinius veiksmus, nustato fizinių asmenų tapatybę pagal pateiktą asmens tapatybės kortelę arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Atstovavimo sutartį su advokate pareiškėjas S. D. pasirašė 2007-02-22 konsulo A. M. akivaizdoje, t.y. jo parašo tikrumą, patvirtino konsulinis pareigūnas, turintis teisę atlikti notarinius veiksmus. Be to, šis pareigūnas - konsulas A. M. patvirtino faktą, kad S. D. yra Lietuvos pilietis, gyvenantis Jungtinėse Amerikos Valstijose adresu: 118 Horizon Dr., Editon, NJ 08817 ir 2007-02-22 Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Niujorke pateikė gyvenamosios vietos deklaraciją. Konsulinis pareigūnas, išduodamas 2007-02-28 pažymą apie pilietybę ir gyvenamąją vietą Nr. 5.3.17-29, patvirtino faktą, kad S. D. yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje (Notariato įstatymo 27 str. 3 ir 5 p.). Konsulinio pareigūno patvirtintų ir persiųstų dokumentų pagrindu Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos padarė įrašą, kad S. D. yra išvykęs į JAV. Įrodymų, paneigiančių šiuos faktus arba dokumentų tikrumą, byloje nėra.

152) teismas neteisingai vertino pateiktus rašytinius įrodymus ir tuo pažeidė CPK 197 str. 2 d. nuostatą, kad dokumentai, išduoti valstybės institucijų, patvirtinti kitų valstybės įgaliotų asmenų neviršijant jiems nustatytos kompetencijos bei laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formos reikalavimų, laikomi oficialiaisiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią nei kiti įrodymai šioje byloje. Aplinkybės, nurodytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais įrodymais.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracija prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities Ukmergės rajono žemėtvarkos skyrius nurodė, kad jokių duomenų dėl S. D. dingimo, apie jo buvimo vietą neturėjo ir šį klausimą paliko spręsti teismui, todėl neprieštarauja teismo nutarčiai atmesti pareiškėjo S. D. pareiškimą dėl civilinės bylos Nr. 2-0380-435/2006 atnaujinimo ir sprendimo šioje byloje panaikinimo.

18Atsiliepimų į atskirtąjį skundą kiti suinteresuotieji asmenys nepateikė.

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20CK 2.30 str. pasakyta, kad jeigu pripažintas nežinia kur esančiu asmuo grįžta arba paaiškėja jo buvimo vieta, teismas panaikina sprendimą pripažinti nežinia kur esančiu ir panaikina jo turto administravimą.

21Bylos medžiaga patvirtina, kad apelianto S. D. atstovė pateikė byloje visą eilę rašytinių įrodymų patvirtinančių S. D. buvimo vietą JAV, tame tarpe atstovavimo sutartį su advokate. Pareiškėjas S. D., atstovavimo sutartį pasirašė 2007-02-22 konsulo A. M. akivaizdoje. Pirmosios instancijos teismui buvo pateikti rašytiniai įrodymai, apie tai, kad S. D. yra Lietuvos pilietis, gyvenantis Jungtinėse Amerikos Valstijose adresu: 118 Horizon Dr., Editon, NJ 08817, šį faktą patvirtino - konsulas A. M.. Taip pat, konsulas A. M. patvirtino faktą, kad S. D. Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Niujorke pateikė 2007-02-22 gyvenamosios vietos deklaraciją. Konsulinis pareigūnas, išduodamas 2007-02-28 pažymą apie pilietybę ir gyvenamąją vietą Nr. 5.3.17-29, patvirtino faktą, kad S. D. yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje (Notariato įstatymo 27 str. 3 ir 5 p.). Konsulinio pareigūno patvirtintų ir persiųstų dokumentų pagrindu Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos padarė įrašą, kad S. D. yra išvykęs į JAV. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto motyvais, kad rašytiniai įrodymai išduoti valstybės institucijų, patvirtinti valstybės įgaliotų asmenų neviršijant jiems nustatytos kompetencijos yra objektyvus įrodymai, kuriais pirmosios instancijos teismas be pagrindo nesivadovavo teismo nutartyje. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis priimta padarius materialiosios ir proceso teisės normų pažeidimus (CPK329,330 str.), todėl tokia teismo nutartis naikinama.

22Į apeliacinės instancijos teismo 2008 spalio 1d. posėdį, atvyko pripažintas nežinia kur esančiu S. D. ir pateikė pasą Nr.22065897 išduota D. S. gim. 1963-04-23 vardu. Pareiškėjo S. D. tapatybę pripažino, taip pat dalyvaujantis teismo posėdyje, suinteresuotas asmuo S. D.. Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas taikyti CPK 461 str. 3d. nuostatas, panaikinti skundžiamą nutartį, Kauno miesto apylinkės teismo 2006m. vasario 21d. sprendimą, civilinėje byloje Nr. 2-0380-435/2006 dėl S. D. pripažinimo nežinia kur esančiu ir nustatytą S. D. turto administravimą. Kolegija vertindama pirmiau išdėstytas aplinkybes išsprendžia klausimą iš esmės (CPK 461 str.3d.,337 str.1d.2p.).

23Teisėjų kolegija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 335-337str.,

Nutarė

24Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 27 d. nutartį panaikinti, išspręsti klausimą iš esmės. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2006-02-21 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-0380-435/2006, dėl S. D. (a.s. ( - ) gyvenančio Jungtinėse Amerikos Valstijose adresu: 118 Horizon Dr., Editon, NJ 08817) pripažinimo nežinia kur esančiu bei šiuo sprendimu nustatytą turto administravimą ½ dalies žemės sklypo unikalus Nr. ( - ) , esančio ( - ), ½ dalies gyvenamojo namo unikalus Nr. ( - ), 1/2 pastato – ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), ½ kitų statinių (inžinierinių) – kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) ; 2/3 pastato – gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), 2/3 pastato – ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), pastato – ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ) , pastato – garažo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ); 372/1115 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ir ¼ žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) , esančių ( - ).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų: Evaldo Burzdiko, Raimondo Buzelio,... 3. sekretoriaujant Audronei Stulginskaitei,... 4. dalyvaujant pareiškėjui S. D., jo atstovei advokatei D. P., suinteresuotiems... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Pareiškėjas S. D. pareiškimu prašė teismo atnaujinti Kauno miesto... 7. Suinteresuotas asmuo Kauno miesto apylinkės prokuratūra prašė pareiškimo... 8. Suinteresuotas asmuo S. D. prašė pareiškimo netenkinti. Nurodė, kad su... 9. Suinteresuotas asmuo B. Z. R. prašė pareiškimo netenkinti, ji nurodė... 10. Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. gegužės 27 d. nutartimi atmetė... 11. Teismas nustatė, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2006-02-21 sprendimu... 12. Teismas nurodė, kad sprendimas, kuriuo asmuo buvo pripažintas nežinia kur... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjo S. D. atstovė advokatė D. P. prašė teismo... 14. 1) teismas netinkamai taikė CPK normas. Pagal CPK 182 str. nereikia... 15. 2) teismas neteisingai vertino pateiktus rašytinius įrodymus ir tuo pažeidė... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Utenos apskrities... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities... 18. Atsiliepimų į atskirtąjį skundą kiti suinteresuotieji asmenys nepateikė.... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. CK 2.30 str. pasakyta, kad jeigu pripažintas nežinia kur esančiu asmuo... 21. Bylos medžiaga patvirtina, kad apelianto S. D. atstovė pateikė byloje visą... 22. Į apeliacinės instancijos teismo 2008 spalio 1d. posėdį, atvyko... 23. Teisėjų kolegija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 335-337str.,... 24. Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 27 d. nutartį panaikinti,...