Byla A-575-1695-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Ričardo Piličiausko (pranešėjas), ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui G. B. , atsakovės atstovei D. G.

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Imobiliar“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Imobiliar“ skundą atsakovei Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl nutarimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 3K07/216, remiantis Tabako kontrolės įstatymo 26 str. 9 d. nutarė skirti UAB „Imobiliar“ 7500 Lt baudą. Nutarime konstatuota, kad UAB „Imobiliar“ pagal 2006-12-20 Reklamos paslaugų sutartį Nr. 2006/12/20-1 su UAB „Protingi sprendimai“ užsakė sukurti ir naudoja reklamą, kurioje pavaizduotas vyras, rūkantis cigarą, viršuje pateiktas užrašas „Įžūlus pranašumas“. Ši reklama patalpinta Vilniuje, Žalgirio ir Kalvarijų g. sankryžoje ant tvoros. Tarnyba konstatavo, kad minėta reklama skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, todėl UAB „Imobiliar“ pažeidė Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. reikalavimus.

6II.

7Pareiškėja UAB „Imobiliar“ kreipėsi į administracinį teismą prašydama panaikinti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos 2007-08-30 nutarimą Nr. 3K07/216. Paaiškino, kad UAB „Imobiliar“ veikla nesusijusi su tabako gamintojais, tabako gaminių importuotojais ar tabako gaminių pardavėjais ir pareiškėja neturi jokio komercinio intereso reklamuoti tabako gaminius, nes jos viena iš pagrindinių veiklos krypčių – investicijos į nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto projektų realizavimas. Reklaminiame stende reklamuojamas nekilnojamojo turto projektas – „Magnifikus“, kuris neturi jokių sąsajų ar ryšių su tabako gamintojais, tabako gaminių importuotojais ir (ar) pardavėjais, o taip pat šių subjektų prekių ženklais ir (ar) pavadinimais. Reklaminėje medžiagoje pateikiama nuotrauka su vyriškiu, laikančiu cigarą, bei šūkis „Įžūlus pranašumas“ su nuoroda į interneto svetainę tėra tik viena iš keleto įvaizdinių nekilnojamojo turto projekto „Magnifikus“ nuotraukų, kurios pateikimo tikrasis tikslas – sudominti tikslinį klientą nekilnojamojo turto projektu. Jokie asmenys nemoka ir niekaip kitaip neatlygina UAB „Imobiliar“ už tokios reklaminės medžiagos naudojimą, todėl pareiškėjos veiksmų negalima kvalifikuoti kaip tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo. Tarnyba, neatsižvelgdama į visus Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose ir jų oficialiuose aiškinimuose įtvirtintus informacijos pripažinimu tabako reklama kriterijus, neįvertino visų įvykio faktinių aplinkybių. Tabako reklamos draudimas yra imperatyvi viešosios teisės norma, todėl plečiamasis tabako reklamos draudimo aiškinimas suvaržo visuomeninių santykių dalyvių teisėtus interesus labiau nei būtina viešajam interesui apsaugoti, t. y. pažeidžiamas proporcingumo principas. Pareiškėjos nuomone, vien faktas, kad UAB „Imobiliar“ vystomo nekilnojamojo turto projekto reklaminėje medžiagoje yra pavaizduotas cigaras, nesudaro pagrindo kvalifikuoti vaizdinę medžiagą kaip tabako gaminių reklamą.

8Atsakovė Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba atsiliepimu prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. draudžia tabako gaminių reklamą, taip pat paslėptą tabako gaminių reklamą, todėl draudžiamas bet koks palankaus įvaizdžio formavimas, tiesioginis ar netiesioginis skatinimas įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius apskritai. Tam, kad informacija būtų kvalifikuota kaip reklama, nebūtina, kad ji būtų kieno nors užsakyta arba apmokėta, lygiai kaip nebūtina nustatyti, ar subjektas, platinęs tokią reklamą, yra tabako gaminių gamintojas, importuotojas, nes sprendžiant, ar buvo gaminių reklamos faktas, nėra svarbu, ar vartotojas buvo paskatintas ir įsigijo reklamuojamus gaminius, bet svarbu nustatyti, ar skleidžiama informacija tiesiogiai ar netiesiogiai skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Atsakovės teigimu, pareiškėjos reklaminiame plakate pateikiama informacija apie tabako gaminius, kurioje palankiai formuojamas ir vaizduojamas tabako gaminių vartojimas, tabako gaminių vartojimas siejamas su vyriškumu, ir teigiamas emocijas sustiprinantis užrašas „Įžūlus pranašumas“ tiesiogiai ar netiesiogiai skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Šį skatinimą išreiškia pateikta vaizdinė ir žodinė informacija, todėl tokia informacija vertinama kaip tabako gaminių reklama, kuri yra draudžiama.

9III.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimu nusprendė pareiškėjos skundą atmesti. Teismas nurodė, kad byloje yra kilęs ginčas dėl to, ar UAB „Imobiliar“, užsakiusi sukurti ir naudojanti reklamą, kurioje pavaizduotas vyras, rūkantis cigarą, ir pateiktas užrašas „Įžūlus pranašumas“, yra Tabako kontrolės įstatymu draustina tabako reklama. Pagal Tabako kontrolės įstatymo 2 str. 7 d. tabako gaminių reklama – tai bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Teismas nustatė, kad reklaminiame stende, patalpintame Vilniuje, ties Žalgirio ir Kalvarijų gatvių sankryža, pavaizduotas vyras, laikantis cigarą, ir pateiktas užrašas „Įžūlus pranašumas“. Teismo vertinimu, toks vaizdinys laikytinas informacija apie tabako gaminius, kurioje palankiai formuojamas ir vaizduojamas tabako gaminių vartojimas ir formuojama nuomonė, kad rūkymas yra visuomeniškai priimtinas įprotis. Šiuo vaizdiniu tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, todėl teismas padarė išvadą, kad tokia informacija atsakovės pagrįstai buvo įvertinta kaip tabako gaminių reklama, kuri pagal Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. yra draudžiama. Teismas nurodė, kad atmeta pareiškėjos argumentus, kad pareiškėja nėra susijusi su tabako gamintojais, tabako gaminių importuotojais ar tabako gaminių pardavėjais, kad reklaminiame stende reklamuojamas nekilnojamojo turto projektas, kad rinkoje nėra jokio tabako produkto „Magnifikus“, „Įžūlus pranašumas“ ar „Imobiliar“, kad reklaminėje medžiagoje pateikta nuotrauka su vyriškiu, laikančiu cigarą, absoliučiai nesusiję su UAB „Imobiliar“ komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla. Teismas nurodė, kad tam, jog informacija būtų kvalifikuota kaip reklama, nebūtina, kad ji būtų kieno nors užsakyta arba apmokėta, lygiai kaip nebūtina nustatyti, ar subjektas, platinęs tokią reklamą, yra tabako gaminių gamintojas, importuotojas. Sprendžiant apie tabako gaminių reklamą, nėra svarbu, ar vartotojas buvo paskatintas ir įsigijo reklamuojamus tabako gaminius, bet svarbu nustatyti, ar skleidžiama informacija tiesiogiai ar netiesiogiai skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, t. y. įstatymų leidėjas paliko įstatymą tiesiogiai taikančiai institucijai galimybę vertinti, ar informacija skatina vartoti tabako gaminius. Šiuo atveju reklamos turinyje yra formuojama nuomonė, kad rūkymas yra socialiai priimtinas ir skatinamas dalykas, todėl teismo vertinimu, pareiškėja pažeidė Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies nuostatas, ir jai pagrįstai paskirta bauda pagal Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 14 dalį. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjos atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta, todėl jai pagrįstai paskirtas baudos, numatytos įstatyme už padarytą teisės pažeidimą, dydis artimas vidurkiui.

11IV.

12Pareiškėja UAB „Imobiliar“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą. Apeliantės nuomone teismas neteisingai aiškino ir taikė Tabako kontrolės įstatymo nuostatas, netinkamai nustatė faktus. Apeliacinį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

131) Paaiškina, kad pagal Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1d., 2 str. 7 d. bei 2 str. 10 d. nuostatas, siekiant nustatyti, ar buvo pažeistas reklamos draudimas turi būti išsiaiškinta, ar reklaminė medžiaga skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Šiuo atveju, Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba vertino ne visą pateiktą reklaminį plakatą, o tik jo dalį, t.y. pavaizduotą vyrą, rūkantį cigarą ir užrašą „Įžūlus pranašumas“. Tačiau kitose reklaminio stendo dalyse pateikiami užrašai „Magnifikus“, „Apartamentai“, „Antakalnyje“, iš kurių visumos matyti, kad reklama nėra susijusi su skatinimu įsigyti ar vartoti tabako gaminius. Pažymi, kad Konstitucinis Teismas 1997-02-13 nutarime yra konstatavęs, jog informacija, neturinti tiesioginio ryšio su tabako gaminiais ar jų vartojimu, negali būti laikoma tabako reklama.

142) Apeliantės teigimu, bendrovei negali būti taikomos administracinės sankcijos, nes nėra nustatyta jos kaltė, t.y. tai, kad bendrovė atliko kokius nors informavimo ar įtikinėjimo veiksmus, skatinančius apsispręsti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius (Tabako kontrolės įstatymo 2 str. 10 p.). Pažymi, kad reklaminis stendas yra skirtas sudominti tikslinį klientą nekilnojamojo turto projektu, o ne skatinti vartoti tabako gaminius. Be to, reklaminį stendą sukūrė UAB „Protingi sprendimai“, kuri neinformavo pareiškėjos apie tai, kad sukurta reklaminė medžiaga ar atskiri jos elementai galimai pažeidžia įstatymus.

153) Apeliantės nuomone, teismas, nesujungdamas šios administracinės bylos ir kitos bylos, kurioje dėl to paties fakto buvo pritaikytos ekonominės sankcijos UAB „Protingi sprendimai“, pažeidė procesines teisės normas. Nesujungus šių bylų, nebuvo tinkamai nustatytas kiekvienos iš šių bendrovių atsakomybės dydis, kuris turėtų būti proporcingas kaltei.

164) Apeliantės įsitikinimu, UAB „Imobiliar“ buvo pritaikyta pernelyg didelė sankcija. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba ir teismas neatsižvelgė į tai, kad bendrovė anksčiau nėra bausta, bendradarbiavo tiriant įvykio aplinkybes. Todėl sankcijos vidurkis paskirtas nepagrįstai.

17Atsakovė Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba atsiliepimu prašo apeliacinio skundo netenkinti. Atsakovės nuomone, teismas teisingai įvertino bendrovės naudojamą plakatą, kuriame pavaizduotas vyras, rūkantis cigarą ir pateiktą užrašą „Įžūlus pranašumas“ kaip tabako galinių reklamą, kuri yra draudžiama. Pažymi, jog pareiškėja nepagrįstai teigia, kad paminėtas grafinis vaizdas ir užrašas buvo patektas bendrame reklaminiame plakate su užrašais „Magnifikus“, „Apartamentai“, „Antakalnyje“. Tą aplinkybę paneigia Tarnybos pareigūnų 2007-07-31 nuotraukoje užfiksuotas realus reklaminių stendų vaizdas. Tarnyba nurodo, jog nesutinka su apeliantės argumentais, kad dėl draudžiamos reklamos naudojimo nėra UAB „Imobiliar“ kaltės. Teigia, kad pateikta tabako reklama yra draudžiama, nepriklausomai nuo to, kokia komercine, finansine ar profesine veikla verčiasi UAB „Imobiliar“. Tai, kad reklaminę medžiagą pagal sutartį sukūrė UAB „Protingi sprendimai“ taip pat pareiškėjos kaltės nešalina. Atsakovė pažymi, jog sujungti šią bylą su kita pagal UAB „Protingi sprendimai“ skundą teisme nagrinėjama administracine byla (Nr. I-8536-3/2007), nebuvo ABTĮ 69 str. numatytų pagrindų, nes šiose bylose nebuvo skundžiamas tas pats administracinis aktas. Teismas pagrįstai dėl šių ūkio subjektų atsakomybės sprendė atskirai, nes jie buvo baudžiami už skirtingas veikas, t.y. reklaminio stendo sukūrimą ir jo naudojimą. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba pabrėžia, kad pareiškėja pirmosios instancijos teismo neprašė sušvelninti paskirtos sankcijos.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19V.

20Pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Imobiliar“ pritaikyta ekonominė sankcija už Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies pažeidimą.

21Skundžiamo sprendimo priėmimo metu galiojusio Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje buvo numatyta, kad Lietuvos Respublikoje tabako gaminių reklama, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, taip pat paslėpta tabako gaminių reklama draudžiama. To paties įstatymo 2 straipsnyje buvo paaiškinti terminai įstatymo leidėjo panaudoti paminėtoje teisės normoje, t.y. tabako gaminių reklama - bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius (Tabako kontrolės įstatymo 2 str. 7 d.); paslėpta tabako gaminių reklama - bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tabako gaminių gamintojus, importuotojus ar pardavėjus (įmones), jų firmos vardą (pavadinimą), prekės ženklą ar veiklą tokia forma, kuri gali suklaidinti reklamos vartotojus dėl šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo; visais atvejais paslėpta reklama laikomas toks informacijos pateikimas, kai už jį apmokama ar kitaip atsilyginama (Tabako kontrolės įstatymo 2 str. 8 d.). Šių teisės normų analizės pagrindu darytina išvada, kad yra draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleisti informaciją apie tabako gaminius, kuri skatina (nors ir netiesiogiai) įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, taip pat draudžiama skatinti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius prisidengiant ne tabako gaminių reklama.

22Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu - reklaminiame stende, patalpintame Vilniuje, ties Žalgirio ir Kalvarijų gatvių sankryža, buvo pavaizduotas vyras, laikantis cigarą, ir pateiktas užrašas „Įžūlus pranašumas“. Teismo vertinimu, toks vaizdinys laikytinas informacija apie tabako gaminius, kurioje palankiai formuojamas ir vaizduojamas tabako gaminių vartojimas ir formuojama nuomonė, kad rūkymas yra visuomeniškai priimtinas įprotis. Šiuo vaizdiniu tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Tokia informacija atsakovės ir pirmosios instancijos teismo pagrįstai buvo įvertinta kaip tabako gaminių reklama, kuri pagal Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. yra draudžiama.

23Teismas vertina, kad pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Imobiliar“ kaltė yra įrodyta. Byloje įrodyta, kad pareiškėja žinojo apie reklaminio stendo turinį ir aktyviai siekė būtent tokio turinio reklamą paskelbti.

24Teismas pažymi, kad pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Imobiliar“ nubausta ne tik kad naudoja draudžiamą reklamą, bet ir už tai, kad ji užsakė ją sukurti. Pats užsakymas sukurti tabako gaminių reklamą nėra įstatymu draudžiamas, todėl teismas šią aplinkybę šalina ir skundžiamo nutarimo.

25Teismas atskirai nagrinėdamas bendrovių „Imobiliar“ ir „Protingi sprendimai“ bylas jokių procesinių pažeidimų nepadarė. Administracinių bylų teisenos įstatymo 69 str. nustato teismui teisę, bet ne pareigą sujungti bylas. Apelianto argumentai dėl bylų nesujungimo nėra pagrįsti įstatymu.

26Sistemiškai aiškinant Tabako kontrolės įstatymą, akivaizdu, kad kiekvienas ūkio subjektas atsako už savo veiką savarankiškai. Todėl už ką nubausta bendrovė „Protingi sprendimai“ ir kokio dydžio bauda, neturi reikšmės nagrinėjant šią bylą.

27Teismas nenustatė, kad uždarajai akcinei bendrovei „Imobiliar“ būtų paskirta pernelyg griežta bauda. Ekonominės sankcijos dydžio nustatymo taisykles reglamentuoja Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 15 dalis, kurioje išvardintos aplinkybės, galinčios būti pripažintos lengvinančiomis bei lemiančiomis baudos mažinimą, tačiau tokių administracinėje byloje nėra.

28Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas faktines bylos aplinkybes vertino ir įstatymus taikė teisingai. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą jame nurodytais ir pareiškėjo atstovo apeliacinės instancijos teismo posėdyje išdėstytais motyvais pagrindo nėra. Todėl pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio l dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Imobiliar“ apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos... 6. II.... 7. Pareiškėja UAB „Imobiliar“ kreipėsi į administracinį teismą... 8. Atsakovė Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba atsiliepimu... 9. III.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimu... 11. IV.... 12. Pareiškėja UAB „Imobiliar“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 13. 1) Paaiškina, kad pagal Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1d., 2 str. 7 d.... 14. 2) Apeliantės teigimu, bendrovei negali būti taikomos administracinės... 15. 3) Apeliantės nuomone, teismas, nesujungdamas šios administracinės bylos ir... 16. 4) Apeliantės įsitikinimu, UAB „Imobiliar“ buvo pritaikyta pernelyg... 17. Atsakovė Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba atsiliepimu prašo... 18. Teisėjų kolegija... 19. V.... 20. Pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Imobiliar“ pritaikyta... 21. Skundžiamo sprendimo priėmimo metu galiojusio Tabako kontrolės įstatymo 17... 22. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 23. Teismas vertina, kad pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės... 24. Teismas pažymi, kad pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Imobiliar“... 25. Teismas atskirai nagrinėdamas bendrovių „Imobiliar“ ir „Protingi... 26. Sistemiškai aiškinant Tabako kontrolės įstatymą, akivaizdu, kad kiekvienas... 27. Teismas nenustatė, kad uždarajai akcinei bendrovei „Imobiliar“ būtų... 28. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Imobiliar“ apeliacinį... 31. Nutartis neskundžiama....